Geografia /

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

 AZ
katatonic
powierzchni
Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory
C
łańcuchy
górskie
O
Smidgońskie
Kontrasty
wa

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

user profile picture

Greta Gniado

1 Obserwujący

4

Udostępnij

Zapisz

notatka z dwóch tematów

 

8

Notatka

AZ katatonic powierzchni Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory C łańcuchy górskie O Smidgońskie Kontrasty wasitettowania. powierzchni różnica to 9278m zajmują okot 75% pj obszaru. Kintrusłów wysokościowych 27 Łańcuchy górskie znajdują się w potudniowej części Azj³. Są to na Karakorum oraz Hindukusz przykted Himalaje, и 7 Występują tem równicz kothing śródgórskie, na przystad Rotting Djungaska Kotlina Kosegancka (Tanumska) Azja jest kontynetem kontrastów wysokościowych Na jej obszarze znajduje się najwyższy szczyt Mount Everest (8848 m n.p.m) jak i najgłębsza depresje wybrzeże Morza Martwego (430m pop.) Pasmo goorskie Tienssan jest otoczone grępokimi Kottimami: Džungarską, Tumańską, Moszgańską no Ziemi Himalaje sąsiadują Indisy z nizinami: Gangesu, Buduaa geological starsza część kontynetu twoną skały powstate ponad 1,5 mld lot temu. Budują Nicima i byżymy Góży one podroże rozkeytych nicin i wyżym= Mizing Chikskity', Nítity Rachidniasyberyjskie i Wysung Smockowa syberyjskie. Najstarsie góry azjatyckie powstały ponad 450 mild hat temu. To miedzy innymi sajany oraz zachodnia część Tieszany Mode góry, powstate podczas alpejskich nichons goset drazych twong die pasy: 27 pierwszy przebiega raimoleznikowo w potudniowe części kontynetu i obejmuje takie tańcuchy gońskie, jak Kaukaz, Jaunis, Logros, Elburs, Mindularez oraz Mimalajc 10 57 drugi przebiega potuchnikow i voriage się na wschockie. W skład wchodng na једно przyklad Góry Crookiego, Góry Katymskie oraz pasmo górobie na Hamopatce, w Japoni & me Filipinach Oba pasma xnajdują się w strefie selfs mikiny dlatego no ich obszarze xesto występują trzesienia ziemi oraz wybuchy wulkknow! 1 Klimat Azj Okynniki wpływająue na klimat azji: 7 pokoženil & wielkość kontynentu 27 wyżynnw - gorske rzeźba terenu cyrkulege monsumowa Sciepte i zimne prądy morskie 5 Kontrasty klimatyoure i vostinne Temperatung Opady Asid leży w obrębic roseystkich stref klimatycznych U Rotwyspie Rabju jest...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

-40°C a na Arabskim hatem +40°C no Obszary o najwyższej na świecie sume opadów (rocznych) (up. incly ski miasto Corapundzi średnio ponad 11000mm w kontrastują слуди поки), 2 dbszavami o znikomych spachach (np. Kothina Furfaríska - 20mm zoonie) Roślinność Na potnocy kontynentu oraz w jego pustyning" środkowej i potudniows rachroding" częśw występuje niewiele gatunków rastin X kolei na potudniwym wschodzie, w wilgotnych lasach rownikowych szata jest niezwykle różnorodna Sieć A meacha Gora greas Sed rzeczna ma uktad promienisty A up Indus: Ganges ptyną do Oceann Indyskiego Me, Anior tung & Sangey - thing & Sangey do Pacyfiker, Рисурски, do Arktycznego płyną Jenisej, tena, Ob - Prtyszow Tam gdzie opady se obfute (Potudniowo-Wschodniej) Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, płynie tam up. Jangay (6380km). no Z kolei me terenach o suchej klimacie rzek jest niewiele alto rzeki okresowe. Występują np. na Potwyspie Arabskim oral Azji Centrale rekordy Ciekawostki i Morze Kaspijskie jest jocurem (38.0 tys km²) jest największe pod względem pourenschen 17 Potwysep Arabski (2, 78 mln km²) najwiekszy potwysep też ↳ Mount Everest to thimalay sch (zwany (zomchingimą), zwychuje się na granicy Nepalu i Chin, jest najwyższym Szczytem (8848 m n.p.m) 47 Wybrzeże Norze Martwego nujnixej potożony punkt no ziemi, jest jeziorem, lezy na granicy Jordani: Izrada (16 10m) i 12 Baikat - leży w Rosju, jest najstedszyn jeriorem mofwicksry holly strolking (23 tys. km²) zbiomet TE O Archipelag Malajski - najwiekszy archipelag (pouverachine) (20 tys wysp) (2mla km²) Wysune Tybetańska - najwyżej potuzione myziyna Chazywana dachem swłate) (4000-5000mmpon) (w centralne Azjis) Wulkanizm i trzęsienie ziemi Azja leży na 6 ptytach likesfory: 27 eusaczjatycka 27 potnochoamerkańska 47 filipińska płyty litts fenyme Ska 27 indy, ske 47inańska 17 arabska takite potoženie sprawia, ze w Azji dochodzi że do częstych trzesień kieme i do wybuchow wulkanów, zwłaszcza wschachnie i potudniowe obrzeća ptyty euracjotckieg tancuchu, Goreplyty naplenje na siebie dochodzi do powstały podane ptyt votosfery way betrenia tańcuchów górskich. Himalaje, Karakorum, Hindukusz, Pamick, Kunlun te tancuchy gońskie powstaty ptyty indlystig x płytą euraz tycką Z kolei w sąsiedzinie Azji i pacyficznej powstet nejgtędzy nowy oceamarry 3 wku zderzeme wyniku na zachodzie styły Phytowe bucke Wirosfer Plyty Włosfery exichy się na Ruch styt Who's fory Rajy plyta kontynentalna jy kontynentalne -o mate 1) Płyty oceunione - 0 matej gesto sel Występujące we wnętrzu Ziemi prądy konwekcyjne powodują, że płyty litosfery są w nieustannym ruchu. Na granicach przemieszczających się płyt litosfery występują trzęsienia ziemi i zjawiska wulkaniczne. Dochodzi tam również do wypiętrzania łańcuchów górskich oraz powstawania rowów oceanicznych. Ruch plyt litosfery kierunek ruchu płyty oceanicznej - o większej gęstości płyta oceaniczna prądy konwekcyjne rów oceaniczny wulkan góry fałdowe 022 17 oceaniczkowy oceanione powstają gdy jedna z płyt wsuwa się pod drugą. Znajdują sie np. me styku płyty pacyficzna z filipińsky no 2 та Row Manioński & jest najglebszy miejscem me Kilim (2000km długość) (10916m głebokose.) Rois Tonga oraz Izu- Ogasawara Kurylsko Kanchackií Pilipłók (kazdy z nich ma ponad 10 tys grepokości) 2 0 Wulkanizmdleyma zwiętrzen Levi pod wpływem ogromnego ku przemieszcza się górze i przedwstyc даже Skutki esmeme Sie na zewnątrz w postaci lawy. Dochacki do wybruchu Wulkanu czyli do erupy. Krater znajdzyć na szczycie wulkanu. Najbardziej wulkentw jest w okolicy wybrzexy Pucyfiken, we wachacking. cześć Azji Wulkan czymy - oktywnie współcześnie terna Wilken dizeniące - ich dristelens ally basic downs Wulkan wygasty - pozostato sice gedwing comme Hipocentrum - ognisko wstrząsión Epicentrum - 2 majchuje się nad hipscentnimem Fale sejsmiane - to diganie spowodowsie ocieranian Sve ptyt pomiaru Seismogref- unądzeńic do w Skol Richtere treesien weni 127. Struty materiahe -7 powstawanie wysp 2 laving 47 osuwanie worst skalnych 472mions klimatu. 27 tsunam Wrozwinistych krajach stosuje się nowoczesne budownictwo ktore wytrzymuje winąsy. J 5 Nizing -Gangern, Induru, Chińska, Zachodnie Sybegjan Turańska, Mezopotamshu ↳ Wyżying - Soodkwwwsyberyjska, Tybetańska ↳ Góry - Ticrozan, Himlaje, Karkonum Sefmy, Kotymskie, Gorskiego, Wierche jouskie 5 3 Kothing - Džungarska, Turfańska, Kaszgorska (Tarymska) +2 22 Doliny 47. Rów - Marioński, Targa, Izw-Oga savara, Kurybsko - Kamczacki, Filipiński 47 Recki - Inchisu, Gangesu, Jangey, the sng thus Amur, Jenisej Lenz, Ob Pasmo górskie Kameratka, Himalaje, Hindukusz Korakonum, Elburs, Zagros, Taurus Co isptyune ne klimet Azji ? 17 porzenie geograficzne, wielkość kontymoritu 47 nezba terenu (wyżyuno górstra) из сужилада пистивале топополе 17 cieple i zimne prądy morskie

Geografia /

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

user profile picture

Greta Gniado

1 Obserwujący

 AZ
katatonic
powierzchni
Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory
C
łańcuchy
górskie
O
Smidgońskie
Kontrasty
wa

Otwórz

notatka z dwóch tematów

Podobne notatki
Know ruchy górotwórcze (rozszerzenie) thumbnail

29

ruchy górotwórcze (rozszerzenie)

;D

Know Ruchy górotworcze, plutonizm thumbnail

20

Ruchy górotworcze, plutonizm

Notatka z geografii

Know procesy endogeniczne thumbnail

74

procesy endogeniczne

notatka

Know Geozagrożenia geologiczne. thumbnail

4

Geozagrożenia geologiczne.

Geozagrożenia geologiczne, dział drugi Nowa era, geografia poziom rozszerzony.

Know Lodowce i lądolody thumbnail

178

Lodowce i lądolody

Lodowce i lądolody notatka

Know Tektonika płyt litosfery i ruchy górotwórcze thumbnail

24

Tektonika płyt litosfery i ruchy górotwórcze

Teoria tektoniki płyt litosfery, spreading, subdukcja, kolizja, deformacja tektoniczna, fałdy, uskoki, góry faldowe, zrębowe i wulkaniczne.

AZ katatonic powierzchni Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory C łańcuchy górskie O Smidgońskie Kontrasty wasitettowania. powierzchni różnica to 9278m zajmują okot 75% pj obszaru. Kintrusłów wysokościowych 27 Łańcuchy górskie znajdują się w potudniowej części Azj³. Są to na Karakorum oraz Hindukusz przykted Himalaje, и 7 Występują tem równicz kothing śródgórskie, na przystad Rotting Djungaska Kotlina Kosegancka (Tanumska) Azja jest kontynetem kontrastów wysokościowych Na jej obszarze znajduje się najwyższy szczyt Mount Everest (8848 m n.p.m) jak i najgłębsza depresje wybrzeże Morza Martwego (430m pop.) Pasmo goorskie Tienssan jest otoczone grępokimi Kottimami: Džungarską, Tumańską, Moszgańską no Ziemi Himalaje sąsiadują Indisy z nizinami: Gangesu, Buduaa geological starsza część kontynetu twoną skały powstate ponad 1,5 mld lot temu. Budują Nicima i byżymy Góży one podroże rozkeytych nicin i wyżym= Mizing Chikskity', Nítity Rachidniasyberyjskie i Wysung Smockowa syberyjskie. Najstarsie góry azjatyckie powstały ponad 450 mild hat temu. To miedzy innymi sajany oraz zachodnia część Tieszany Mode góry, powstate podczas alpejskich nichons goset drazych twong die pasy: 27 pierwszy przebiega raimoleznikowo w potudniowe części kontynetu i obejmuje takie tańcuchy gońskie, jak Kaukaz, Jaunis, Logros, Elburs, Mindularez oraz Mimalajc 10 57 drugi przebiega potuchnikow i voriage się na wschockie. W skład wchodng na једно przyklad Góry Crookiego, Góry Katymskie oraz pasmo górobie na Hamopatce, w Japoni & me Filipinach Oba pasma xnajdują się w strefie selfs mikiny dlatego no ich obszarze xesto występują trzesienia ziemi oraz wybuchy wulkknow! 1 Klimat Azj Okynniki wpływająue na klimat azji: 7 pokoženil & wielkość kontynentu 27 wyżynnw - gorske rzeźba terenu cyrkulege monsumowa Sciepte i zimne prądy morskie 5 Kontrasty klimatyoure i vostinne Temperatung Opady Asid leży w obrębic roseystkich stref klimatycznych U Rotwyspie Rabju jest...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

-40°C a na Arabskim hatem +40°C no Obszary o najwyższej na świecie sume opadów (rocznych) (up. incly ski miasto Corapundzi średnio ponad 11000mm w kontrastują слуди поки), 2 dbszavami o znikomych spachach (np. Kothina Furfaríska - 20mm zoonie) Roślinność Na potnocy kontynentu oraz w jego pustyning" środkowej i potudniows rachroding" częśw występuje niewiele gatunków rastin X kolei na potudniwym wschodzie, w wilgotnych lasach rownikowych szata jest niezwykle różnorodna Sieć A meacha Gora greas Sed rzeczna ma uktad promienisty A up Indus: Ganges ptyną do Oceann Indyskiego Me, Anior tung & Sangey - thing & Sangey do Pacyfiker, Рисурски, do Arktycznego płyną Jenisej, tena, Ob - Prtyszow Tam gdzie opady se obfute (Potudniowo-Wschodniej) Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, płynie tam up. Jangay (6380km). no Z kolei me terenach o suchej klimacie rzek jest niewiele alto rzeki okresowe. Występują np. na Potwyspie Arabskim oral Azji Centrale rekordy Ciekawostki i Morze Kaspijskie jest jocurem (38.0 tys km²) jest największe pod względem pourenschen 17 Potwysep Arabski (2, 78 mln km²) najwiekszy potwysep też ↳ Mount Everest to thimalay sch (zwany (zomchingimą), zwychuje się na granicy Nepalu i Chin, jest najwyższym Szczytem (8848 m n.p.m) 47 Wybrzeże Norze Martwego nujnixej potożony punkt no ziemi, jest jeziorem, lezy na granicy Jordani: Izrada (16 10m) i 12 Baikat - leży w Rosju, jest najstedszyn jeriorem mofwicksry holly strolking (23 tys. km²) zbiomet TE O Archipelag Malajski - najwiekszy archipelag (pouverachine) (20 tys wysp) (2mla km²) Wysune Tybetańska - najwyżej potuzione myziyna Chazywana dachem swłate) (4000-5000mmpon) (w centralne Azjis) Wulkanizm i trzęsienie ziemi Azja leży na 6 ptytach likesfory: 27 eusaczjatycka 27 potnochoamerkańska 47 filipińska płyty litts fenyme Ska 27 indy, ske 47inańska 17 arabska takite potoženie sprawia, ze w Azji dochodzi że do częstych trzesień kieme i do wybuchow wulkanów, zwłaszcza wschachnie i potudniowe obrzeća ptyty euracjotckieg tancuchu, Goreplyty naplenje na siebie dochodzi do powstały podane ptyt votosfery way betrenia tańcuchów górskich. Himalaje, Karakorum, Hindukusz, Pamick, Kunlun te tancuchy gońskie powstaty ptyty indlystig x płytą euraz tycką Z kolei w sąsiedzinie Azji i pacyficznej powstet nejgtędzy nowy oceamarry 3 wku zderzeme wyniku na zachodzie styły Phytowe bucke Wirosfer Plyty Włosfery exichy się na Ruch styt Who's fory Rajy plyta kontynentalna jy kontynentalne -o mate 1) Płyty oceunione - 0 matej gesto sel Występujące we wnętrzu Ziemi prądy konwekcyjne powodują, że płyty litosfery są w nieustannym ruchu. Na granicach przemieszczających się płyt litosfery występują trzęsienia ziemi i zjawiska wulkaniczne. Dochodzi tam również do wypiętrzania łańcuchów górskich oraz powstawania rowów oceanicznych. Ruch plyt litosfery kierunek ruchu płyty oceanicznej - o większej gęstości płyta oceaniczna prądy konwekcyjne rów oceaniczny wulkan góry fałdowe 022 17 oceaniczkowy oceanione powstają gdy jedna z płyt wsuwa się pod drugą. Znajdują sie np. me styku płyty pacyficzna z filipińsky no 2 та Row Manioński & jest najglebszy miejscem me Kilim (2000km długość) (10916m głebokose.) Rois Tonga oraz Izu- Ogasawara Kurylsko Kanchackií Pilipłók (kazdy z nich ma ponad 10 tys grepokości) 2 0 Wulkanizmdleyma zwiętrzen Levi pod wpływem ogromnego ku przemieszcza się górze i przedwstyc даже Skutki esmeme Sie na zewnątrz w postaci lawy. Dochacki do wybruchu Wulkanu czyli do erupy. Krater znajdzyć na szczycie wulkanu. Najbardziej wulkentw jest w okolicy wybrzexy Pucyfiken, we wachacking. cześć Azji Wulkan czymy - oktywnie współcześnie terna Wilken dizeniące - ich dristelens ally basic downs Wulkan wygasty - pozostato sice gedwing comme Hipocentrum - ognisko wstrząsión Epicentrum - 2 majchuje się nad hipscentnimem Fale sejsmiane - to diganie spowodowsie ocieranian Sve ptyt pomiaru Seismogref- unądzeńic do w Skol Richtere treesien weni 127. Struty materiahe -7 powstawanie wysp 2 laving 47 osuwanie worst skalnych 472mions klimatu. 27 tsunam Wrozwinistych krajach stosuje się nowoczesne budownictwo ktore wytrzymuje winąsy. J 5 Nizing -Gangern, Induru, Chińska, Zachodnie Sybegjan Turańska, Mezopotamshu ↳ Wyżying - Soodkwwwsyberyjska, Tybetańska ↳ Góry - Ticrozan, Himlaje, Karkonum Sefmy, Kotymskie, Gorskiego, Wierche jouskie 5 3 Kothing - Džungarska, Turfańska, Kaszgorska (Tarymska) +2 22 Doliny 47. Rów - Marioński, Targa, Izw-Oga savara, Kurybsko - Kamczacki, Filipiński 47 Recki - Inchisu, Gangesu, Jangey, the sng thus Amur, Jenisej Lenz, Ob Pasmo górskie Kameratka, Himalaje, Hindukusz Korakonum, Elburs, Zagros, Taurus Co isptyune ne klimet Azji ? 17 porzenie geograficzne, wielkość kontymoritu 47 nezba terenu (wyżyuno górstra) из сужилада пистивале топополе 17 cieple i zimne prądy morskie