Geografia /

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

 AZ
katatonic
powierzchni
Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory
C
łańcuchy
górskie
O
Smidgońskie
Kontrasty
wa

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

4

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

G

Greta Gniado

1 Followers
 

Geografia

 

8

Notatka

notatka z dwóch tematów

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

AZ katatonic powierzchni Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory C łańcuchy górskie O Smidgońskie Kontrasty wasitettowania. powierzchni różnica to 9278m zajmują okot 75% pj obszaru. Kintrusłów wysokościowych 27 Łańcuchy górskie znajdują się w potudniowej części Azj³. Są to na Karakorum oraz Hindukusz przykted Himalaje, и 7 Występują tem równicz kothing śródgórskie, na przystad Rotting Djungaska Kotlina Kosegancka (Tanumska) Azja jest kontynetem kontrastów wysokościowych Na jej obszarze znajduje się najwyższy szczyt Mount Everest (8848 m n.p.m) jak i najgłębsza depresje wybrzeże Morza Martwego (430m pop.) Pasmo goorskie Tienssan jest otoczone grępokimi Kottimami: Džungarską, Tumańską, Moszgańską no Ziemi Himalaje sąsiadują Indisy z nizinami: Gangesu, Buduaa geological starsza część kontynetu twoną skały powstate ponad 1,5 mld lot temu. Budują Nicima i byżymy Góży one podroże rozkeytych nicin i wyżym= Mizing Chikskity', Nítity Rachidniasyberyjskie i Wysung Smockowa syberyjskie. Najstarsie góry azjatyckie powstały ponad 450 mild hat temu. To miedzy innymi sajany oraz zachodnia część Tieszany Mode góry, powstate podczas alpejskich nichons goset drazych twong die pasy: 27 pierwszy przebiega raimoleznikowo w potudniowe części kontynetu i obejmuje takie tańcuchy gońskie, jak Kaukaz, Jaunis, Logros, Elburs, Mindularez oraz Mimalajc 10 57 drugi przebiega potuchnikow i voriage się na wschockie. W skład wchodng na једно przyklad Góry Crookiego, Góry Katymskie oraz pasmo górobie na Hamopatce, w Japoni & me Filipinach Oba pasma xnajdują się w strefie selfs mikiny dlatego no ich obszarze xesto występują trzesienia ziemi oraz wybuchy wulkknow! 1 Klimat Azj Okynniki wpływająue na klimat azji: 7 pokoženil & wielkość kontynentu 27 wyżynnw - gorske rzeźba terenu cyrkulege monsumowa Sciepte i zimne prądy morskie 5 Kontrasty klimatyoure i vostinne Temperatung Opady Asid leży w obrębic roseystkich stref klimatycznych U Rotwyspie Rabju jest...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

-40°C a na Arabskim hatem +40°C no Obszary o najwyższej na świecie sume opadów (rocznych) (up. incly ski miasto Corapundzi średnio ponad 11000mm w kontrastują слуди поки), 2 dbszavami o znikomych spachach (np. Kothina Furfaríska - 20mm zoonie) Roślinność Na potnocy kontynentu oraz w jego pustyning" środkowej i potudniows rachroding" częśw występuje niewiele gatunków rastin X kolei na potudniwym wschodzie, w wilgotnych lasach rownikowych szata jest niezwykle różnorodna Sieć A meacha Gora greas Sed rzeczna ma uktad promienisty A up Indus: Ganges ptyną do Oceann Indyskiego Me, Anior tung & Sangey - thing & Sangey do Pacyfiker, Рисурски, do Arktycznego płyną Jenisej, tena, Ob - Prtyszow Tam gdzie opady se obfute (Potudniowo-Wschodniej) Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, płynie tam up. Jangay (6380km). no Z kolei me terenach o suchej klimacie rzek jest niewiele alto rzeki okresowe. Występują np. na Potwyspie Arabskim oral Azji Centrale rekordy Ciekawostki i Morze Kaspijskie jest jocurem (38.0 tys km²) jest największe pod względem pourenschen 17 Potwysep Arabski (2, 78 mln km²) najwiekszy potwysep też ↳ Mount Everest to thimalay sch (zwany (zomchingimą), zwychuje się na granicy Nepalu i Chin, jest najwyższym Szczytem (8848 m n.p.m) 47 Wybrzeże Norze Martwego nujnixej potożony punkt no ziemi, jest jeziorem, lezy na granicy Jordani: Izrada (16 10m) i 12 Baikat - leży w Rosju, jest najstedszyn jeriorem mofwicksry holly strolking (23 tys. km²) zbiomet TE O Archipelag Malajski - najwiekszy archipelag (pouverachine) (20 tys wysp) (2mla km²) Wysune Tybetańska - najwyżej potuzione myziyna Chazywana dachem swłate) (4000-5000mmpon) (w centralne Azjis) Wulkanizm i trzęsienie ziemi Azja leży na 6 ptytach likesfory: 27 eusaczjatycka 27 potnochoamerkańska 47 filipińska płyty litts fenyme Ska 27 indy, ske 47inańska 17 arabska takite potoženie sprawia, ze w Azji dochodzi że do częstych trzesień kieme i do wybuchow wulkanów, zwłaszcza wschachnie i potudniowe obrzeća ptyty euracjotckieg tancuchu, Goreplyty naplenje na siebie dochodzi do powstały podane ptyt votosfery way betrenia tańcuchów górskich. Himalaje, Karakorum, Hindukusz, Pamick, Kunlun te tancuchy gońskie powstaty ptyty indlystig x płytą euraz tycką Z kolei w sąsiedzinie Azji i pacyficznej powstet nejgtędzy nowy oceamarry 3 wku zderzeme wyniku na zachodzie styły

Geografia /

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

G

Greta Gniado

1 Followers
 

Geografia

 

8

Notatka

Środowisko przyrodnicze azji / wulkanizm i trzęsienia ziemi w

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 AZ
katatonic
powierzchni
Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory
C
łańcuchy
górskie
O
Smidgońskie
Kontrasty
wa

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

4

Komentarze (1)

W

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

notatka z dwóch tematów

Podobne notatki

2

Japonia i Chiny

Know Japonia i Chiny  thumbnail

309

 

8/6/7

2

środowisko przyrodnicze azji | klasa 8 | nowa era planeta nowa

Know środowisko przyrodnicze azji | klasa 8 | nowa era planeta nowa  thumbnail

1221

 

8/1/7

9

Zmiany na mapie politycznej

Know Zmiany na mapie politycznej thumbnail

176

 

1/2/3

Więcej

AZ katatonic powierzchni Wenntattowanie ↳ Jest kontynetem wyscyjnno - górskim. Wyżying & gory C łańcuchy górskie O Smidgońskie Kontrasty wasitettowania. powierzchni różnica to 9278m zajmują okot 75% pj obszaru. Kintrusłów wysokościowych 27 Łańcuchy górskie znajdują się w potudniowej części Azj³. Są to na Karakorum oraz Hindukusz przykted Himalaje, и 7 Występują tem równicz kothing śródgórskie, na przystad Rotting Djungaska Kotlina Kosegancka (Tanumska) Azja jest kontynetem kontrastów wysokościowych Na jej obszarze znajduje się najwyższy szczyt Mount Everest (8848 m n.p.m) jak i najgłębsza depresje wybrzeże Morza Martwego (430m pop.) Pasmo goorskie Tienssan jest otoczone grępokimi Kottimami: Džungarską, Tumańską, Moszgańską no Ziemi Himalaje sąsiadują Indisy z nizinami: Gangesu, Buduaa geological starsza część kontynetu twoną skały powstate ponad 1,5 mld lot temu. Budują Nicima i byżymy Góży one podroże rozkeytych nicin i wyżym= Mizing Chikskity', Nítity Rachidniasyberyjskie i Wysung Smockowa syberyjskie. Najstarsie góry azjatyckie powstały ponad 450 mild hat temu. To miedzy innymi sajany oraz zachodnia część Tieszany Mode góry, powstate podczas alpejskich nichons goset drazych twong die pasy: 27 pierwszy przebiega raimoleznikowo w potudniowe części kontynetu i obejmuje takie tańcuchy gońskie, jak Kaukaz, Jaunis, Logros, Elburs, Mindularez oraz Mimalajc 10 57 drugi przebiega potuchnikow i voriage się na wschockie. W skład wchodng na једно przyklad Góry Crookiego, Góry Katymskie oraz pasmo górobie na Hamopatce, w Japoni & me Filipinach Oba pasma xnajdują się w strefie selfs mikiny dlatego no ich obszarze xesto występują trzesienia ziemi oraz wybuchy wulkknow! 1 Klimat Azj Okynniki wpływająue na klimat azji: 7 pokoženil & wielkość kontynentu 27 wyżynnw - gorske rzeźba terenu cyrkulege monsumowa Sciepte i zimne prądy morskie 5 Kontrasty klimatyoure i vostinne Temperatung Opady Asid leży w obrębic roseystkich stref klimatycznych U Rotwyspie Rabju jest...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

-40°C a na Arabskim hatem +40°C no Obszary o najwyższej na świecie sume opadów (rocznych) (up. incly ski miasto Corapundzi średnio ponad 11000mm w kontrastują слуди поки), 2 dbszavami o znikomych spachach (np. Kothina Furfaríska - 20mm zoonie) Roślinność Na potnocy kontynentu oraz w jego pustyning" środkowej i potudniows rachroding" częśw występuje niewiele gatunków rastin X kolei na potudniwym wschodzie, w wilgotnych lasach rownikowych szata jest niezwykle różnorodna Sieć A meacha Gora greas Sed rzeczna ma uktad promienisty A up Indus: Ganges ptyną do Oceann Indyskiego Me, Anior tung & Sangey - thing & Sangey do Pacyfiker, Рисурски, do Arktycznego płyną Jenisej, tena, Ob - Prtyszow Tam gdzie opady se obfute (Potudniowo-Wschodniej) Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, płynie tam up. Jangay (6380km). no Z kolei me terenach o suchej klimacie rzek jest niewiele alto rzeki okresowe. Występują np. na Potwyspie Arabskim oral Azji Centrale rekordy Ciekawostki i Morze Kaspijskie jest jocurem (38.0 tys km²) jest największe pod względem pourenschen 17 Potwysep Arabski (2, 78 mln km²) najwiekszy potwysep też ↳ Mount Everest to thimalay sch (zwany (zomchingimą), zwychuje się na granicy Nepalu i Chin, jest najwyższym Szczytem (8848 m n.p.m) 47 Wybrzeże Norze Martwego nujnixej potożony punkt no ziemi, jest jeziorem, lezy na granicy Jordani: Izrada (16 10m) i 12 Baikat - leży w Rosju, jest najstedszyn jeriorem mofwicksry holly strolking (23 tys. km²) zbiomet TE O Archipelag Malajski - najwiekszy archipelag (pouverachine) (20 tys wysp) (2mla km²) Wysune Tybetańska - najwyżej potuzione myziyna Chazywana dachem swłate) (4000-5000mmpon) (w centralne Azjis) Wulkanizm i trzęsienie ziemi Azja leży na 6 ptytach likesfory: 27 eusaczjatycka 27 potnochoamerkańska 47 filipińska płyty litts fenyme Ska 27 indy, ske 47inańska 17 arabska takite potoženie sprawia, ze w Azji dochodzi że do częstych trzesień kieme i do wybuchow wulkanów, zwłaszcza wschachnie i potudniowe obrzeća ptyty euracjotckieg tancuchu, Goreplyty naplenje na siebie dochodzi do powstały podane ptyt votosfery way betrenia tańcuchów górskich. Himalaje, Karakorum, Hindukusz, Pamick, Kunlun te tancuchy gońskie powstaty ptyty indlystig x płytą euraz tycką Z kolei w sąsiedzinie Azji i pacyficznej powstet nejgtędzy nowy oceamarry 3 wku zderzeme wyniku na zachodzie styły