Geografia /

środowisko przyrodnicze polski cz.2

środowisko przyrodnicze polski cz.2

 środowisho pagyred
przyrodnice
·bliskość
ukiad
a
"
CECHY KSZTAŁTUJĄCE
Szerokość geograficzna.
Cyrkulacja
położenie nad
ciepłych
neźby
polsk

środowisko przyrodnicze polski cz.2

user profile picture

Kasia

4 Followers

Udostępnij

Zapisz

73

 

8/7

Notatka

srodowisko polski

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

środowisho pagyred przyrodnice ·bliskość ukiad a " CECHY KSZTAŁTUJĄCE Szerokość geograficzna. Cyrkulacja położenie nad ciepłych neźby polski Srednia temp. wzrost atmosferyczna roczny terenu TEMPERATURA POWIETRZA najzimniejszy CECHY KLIMATU pogody 6 termicznych. prądów zmienność Baitykiem wana 9°℃ się od 6,5°C miesiąc Styczeń, najcieplejszy - Lipiec SYSTEM RZECZNY źródło amplidut Szerokas geograficzna duzia pór rozkład mórz i oceanów BAKTY K Battyk to niewielkie, chłodne i płytkie mone śródlądowe małym połączony z Połnocnym MoRem Systemem zasoleniy. Jest roku cieśnin morskich 2 KLIMAT POLSKI . GLEBY . do Większość należy do gleb średniej Bardzo niewielki dopływ -donecze •Aział wodny ujście kraju. gleb W Polsce malej żyzności. zyzne (czarnoziemy) zajmują tylko obszar naszego gleby F 4 Wskaźnik > W 2015 Największą cechowały Wśród ogólnej Powierchni danego poszaru. Polsce wskaźnik Lesistością się Podka packie, a znaczenie W rezerwaty • W naszym Na LESISTOŚĆ element Lesistości procentowy różnych ich PARKI form mają udzial istnieją terenie ochronie środowiska naszym -wych, rezerwatów. Payrody 36 310. kraju lasów wynos.c Polsce W województwa najmniejsze - Idzkie i Lubelskie istr ochrony przyrody Polsce przyrody, parki krajobrazowe kraju 23 Lubuskie przyrodniczego. 30% 2015 parki podlega parki narodowe, największe narodowe. kazdy 1480 parków krajobrazo- przyrody- 1490, a pomniki SHF

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Geografia /

środowisko przyrodnicze polski cz.2

user profile picture

Kasia  

Obserwuj

4 Followers

 środowisho pagyred
przyrodnice
·bliskość
ukiad
a
"
CECHY KSZTAŁTUJĄCE
Szerokość geograficzna.
Cyrkulacja
położenie nad
ciepłych
neźby
polsk

Otwórz aplikację

srodowisko polski

środowisho pagyred przyrodnice ·bliskość ukiad a " CECHY KSZTAŁTUJĄCE Szerokość geograficzna. Cyrkulacja położenie nad ciepłych neźby polski Srednia temp. wzrost atmosferyczna roczny terenu TEMPERATURA POWIETRZA najzimniejszy CECHY KLIMATU pogody 6 termicznych. prądów zmienność Baitykiem wana 9°℃ się od 6,5°C miesiąc Styczeń, najcieplejszy - Lipiec SYSTEM RZECZNY źródło amplidut Szerokas geograficzna duzia pór rozkład mórz i oceanów BAKTY K Battyk to niewielkie, chłodne i płytkie mone śródlądowe małym połączony z Połnocnym MoRem Systemem zasoleniy. Jest roku cieśnin morskich 2 KLIMAT POLSKI . GLEBY . do Większość należy do gleb średniej Bardzo niewielki dopływ -donecze •Aział wodny ujście kraju. gleb W Polsce malej żyzności. zyzne (czarnoziemy) zajmują tylko obszar naszego gleby F 4 Wskaźnik > W 2015 Największą cechowały Wśród ogólnej Powierchni danego poszaru. Polsce wskaźnik Lesistością się Podka packie, a znaczenie W rezerwaty • W naszym Na LESISTOŚĆ element Lesistości procentowy różnych ich PARKI form mają udzial istnieją terenie ochronie środowiska naszym -wych, rezerwatów. Payrody 36 310. kraju lasów wynos.c Polsce W województwa najmniejsze - Idzkie i Lubelskie istr ochrony przyrody Polsce przyrody, parki krajobrazowe kraju 23 Lubuskie przyrodniczego. 30% 2015 parki podlega parki narodowe, największe narodowe. kazdy 1480 parków krajobrazo- przyrody- 1490, a pomniki SHF

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację