Geografia /

Rozmieszczenie ludności na świecie

Rozmieszczenie ludności na świecie

user profile picture

krisola

264 Followers
 

Geografia

 

2

Notatka

Rozmieszczenie ludności na świecie

 ekumena tereny stale zamieszkane i zagospodarowane przez człowieka (np.
doliny z żyznymi glebami)
subekumena obszary okresowo zamieszkane p
 ekumena tereny stale zamieszkane i zagospodarowane przez człowieka (np.
doliny z żyznymi glebami)
subekumena obszary okresowo zamieszkane p

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

11

podręcznik nowa era zakres podstawowy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ekumena tereny stale zamieszkane i zagospodarowane przez człowieka (np. doliny z żyznymi glebami) subekumena obszary okresowo zamieszkane przez człowieka (np. Sahel w Afryce i inne pustynie) anekumena obszary bezludne i nie wykorzystywane gospodarczo (np. obszary okołobiegunowe) czynniki rozmieszczenia ludnosc przyrodnicze ● warunki klimatyczne ● jakość gleb O rzeźba terenu oraz wysokość bezwzględna ● dostępność wody ● występowanie surowców naturalnych/mineralnych spoleczno-gospodarcze O poziom rozwoju rolnictwa, przemysłu i ustug Opoziom bezrobocia i możliwość znalezienia pracy ● poziom rozwoju gospodarczego występowanie miast wielkość przyrostu naturalnego historyczno-polityczne sytuacja polityczna @krisola.note ● konflikty zbrojne ● przeszłość kolonialna przepisy prawa regulujące osiedlanie się na danym terenie bariery osadnicze termiczna zbyt wysokie temperatury (bieguny) O zbyt niskie temperatury (pustynie) Ozły wpływ wysokich i niskich temperatur na organizm i rozwój rolnictwa wysokosciowa Owzrost wysokości nad poziomem morza co wiąże się ze spadkiem tlenu Oograniczenie działalności rolniczej wodna Obrak wody i długotrwate susze (strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych) @krisola.note Onadmiar wody i długotrwate ulewy (strefy klimatów równikowych i o odmianach monsunowej) swietlna O niedobór światła stonecznego (noc polarna) ● zakłócenia naturalnego rytmu dobowego gestosć zaludnienia to wskaźnik rozmieszczenia ludności na danym obszarze: Gz = liczba mieszkańców [os] / powierzchnia [km^2] Oblicz gęstość zaludnienia w · Chille, które powierzchnia wynosi 756950 km^2. a. ludność to 18096000 osób 1.8086000.08 756 950 kinz G₂ G₂ = 24 km²

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Geografia /

Rozmieszczenie ludności na świecie

Rozmieszczenie ludności na świecie

user profile picture

krisola

264 Followers
 

Geografia

 

2

Notatka

Rozmieszczenie ludności na świecie

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ekumena tereny stale zamieszkane i zagospodarowane przez człowieka (np.
doliny z żyznymi glebami)
subekumena obszary okresowo zamieszkane p

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

11

Komentarze (1)

Z

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

podręcznik nowa era zakres podstawowy

Podobne notatki

2

Japonia i Chiny

Know Japonia i Chiny  thumbnail

2995

 

8/6/7

2

Japonia symbol nowoczesnej gospodarki kl8

Know  Japonia symbol nowoczesnej gospodarki kl8 thumbnail

3511

 

8

9

Zmiany na mapie politycznej

Know Zmiany na mapie politycznej thumbnail

1432

 

1/2/3

6

Planeta Nowa 8 temat: Indie-państwo kontrastów społecznych i gospodarczych

Know Planeta Nowa 8 temat: Indie-państwo kontrastów społecznych i gospodarczych  thumbnail

1946

 

8

Więcej

ekumena tereny stale zamieszkane i zagospodarowane przez człowieka (np. doliny z żyznymi glebami) subekumena obszary okresowo zamieszkane przez człowieka (np. Sahel w Afryce i inne pustynie) anekumena obszary bezludne i nie wykorzystywane gospodarczo (np. obszary okołobiegunowe) czynniki rozmieszczenia ludnosc przyrodnicze ● warunki klimatyczne ● jakość gleb O rzeźba terenu oraz wysokość bezwzględna ● dostępność wody ● występowanie surowców naturalnych/mineralnych spoleczno-gospodarcze O poziom rozwoju rolnictwa, przemysłu i ustug Opoziom bezrobocia i możliwość znalezienia pracy ● poziom rozwoju gospodarczego występowanie miast wielkość przyrostu naturalnego historyczno-polityczne sytuacja polityczna @krisola.note ● konflikty zbrojne ● przeszłość kolonialna przepisy prawa regulujące osiedlanie się na danym terenie bariery osadnicze termiczna zbyt wysokie temperatury (bieguny) O zbyt niskie temperatury (pustynie) Ozły wpływ wysokich i niskich temperatur na organizm i rozwój rolnictwa wysokosciowa Owzrost wysokości nad poziomem morza co wiąże się ze spadkiem tlenu Oograniczenie działalności rolniczej wodna Obrak wody i długotrwate susze (strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych) @krisola.note Onadmiar wody i długotrwate ulewy (strefy klimatów równikowych i o odmianach monsunowej) swietlna O niedobór światła stonecznego (noc polarna) ● zakłócenia naturalnego rytmu dobowego gestosć zaludnienia to wskaźnik rozmieszczenia ludności na danym obszarze: Gz = liczba mieszkańców [os] / powierzchnia [km^2] Oblicz gęstość zaludnienia w · Chille, które powierzchnia wynosi 756950 km^2. a. ludność to 18096000 osób 1.8086000.08 756 950 kinz G₂ G₂ = 24 km²

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację