Geografia /

Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.

Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.

 DZIAŁ 1. STREFOWOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA
ZIEMI.
TEMAT: Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.
1. CZYNNIKI STREFOWE:
ruch obrot

Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.

Z

Zofia Generowicz

1 Followers

18

Udostępnij

Zapisz

OBLICZA GEOGRAFI 4. Dział 1. 1) Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.

 

4

Notatka

DZIAŁ 1. STREFOWOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA ZIEMI. TEMAT: Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi. 1. CZYNNIKI STREFOWE: ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi, - ruch obrotowy Ziemi i atmosfery, - ruch obiegowy Ziemi wokół Słońc i nachylenie osi kuli ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu (ekliptyki) pod kątem około 23,5°, - ruch ziemi po eliptycznej orbicie wokół Słońca, 2. CZYNNIKI ASTREFOWE: a) rozmieszczenie lądów i mórz: - rozmieszczenie lądów i mórz modyfikuje temp. powietrza i wielkości opadów, - morza nagrzewają się i oddają ciepło wolniej niż lądy, a masy powietrza morskiego są wilgotniejsze niż masy powietrza kontynentalnego, - na wybrzeżach większe opady i mniejsze amplitudy temp. pow., niż w głębi lądu, b) prądy morskie: - zaburzają równoleżnikowy rozkład wartości temperatury powietrza i sum opadów, - ciepłe prądy (wiejące z niższych szerokości geograficznych do wyższych) - wysoka temp. i wysokie opady, - zimne prądy (wiejące z wyższych szerokości geograficznych do niższych) - niska temp. i małe opady, PRĄDY MORSKIE skala 1: 90 000 000 Północno- równikowy 150% 120° .…...…....... Południoworównikowy Zatokowy Kanaryjs 30° prądy morskie: ciepłe 30° 60° ●●●●●● Dryf Wiatrów Zachodnich zimne •• Południoworównikowy Zachodnioaustralijski 66°33′ 60° Północno- pacyficzny Północnorównikowy 150° 180° 30° 23°27' 66°33′ 60° - pasma górskie stanowią barierę dla napływających mas powietrza, co może ograniczać opady na terenach położonych w głębi lądu, chodnioaustralijski 0° e) warunki wodne: - zbiorniki wodne, rzeki, bagna, płytko zalegające wody gruntowe zwiększają wilgotność na danym obszarze, - wpływają na występowanie nietypowych dla danej strefy gleb oraz formacji roślinnych, 23°27' 30° c) rzeźba terenu i wysokość n.p.m.: wraz ze wzrostem wysokości zmniejsza się temp. i ciśnienie atmosferyczne, - w niższej temp. powietrze...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

osiąga punkt rosy (temp. w której może rozpocząć się proces skraplania gazu) przy mniejszej wysokości bezwzględnej (mniejszej zawartości wody), a to wpływa na wzrost ilości opadów, - temp. spada przeważnie o 0,6°C na każde 100m wysokości, d) skały podłoża: - skały, zalegające płytko pod powierzchnią ziemi mogą modyfikować skład chemiczny gleby i zmieniać jej właściwości mechaniczne, a tym samym szatę roślinną, 7 3. STREFOWOŚĆ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH: Obserwuje się ją m.in. w przypadku: - oświetlenia Ziemi, - temperatury powietrza, - cyrkulacji atmosferycznej, - zachmurzenia i opadów atmosferycznych, - klimatu i długości okresu wegetacyjnego, - wietrzenia i pokrywy glebowej, - szaty roślinnej, - świata zwierząt, - zasobów biomasy, 4. STREFOWOŚĆ OŚWIETLENIA ZIEMI: - strefa międzyzwrotnikowa (do powierzchni dociera w niej najwięcej energii słonecznej, a Słońce góruje w zenicie dwa razy w roku)(,,Słońce w zenicie" oznacza, że osiągnęło ono możliwie najwyższy punkt na niebie, a jego promienie padają na powierzchnię Ziemi pod kątem 90°), - strefy umiarkowane- północna i południowa (wysokość górowania Słońca zmniejsza się w nich od zwrotników w kierunku kół podbiegunowych), - strefy podbiegunowe- północna i południowa (otrzymują najmniej energii słonecznej, występują w nich dni i noce polarne, które w miarę zbliżania się do biegunów stają się coraz dłuższe), obszaru istotnie na średniej temperatury, 40 kao podblouPER -30 <-20 -10 0 10 20 C 5. TEMPERATURA POWIETRZA: - obszary równika otrzymują rocznie nawet 5x więcej energii niż obszary okołobiegunowe, - szerokość BO strefa podbiegunowa północna kolo podbiegunowe północne strefa umiarkowana północna zwrotnik Raka równik 66°34' strefa międzyzwrotnikowa wrotnik Koziorożca strefa umiarkowana południowa koło podbiegunowe południowe strefa podbiegunowa południowa Skala 1:240 000 000 66°34' 23°26' 0° 23°26' geograficzna wpływa wartość rocznej 6. CYRKULACJA ATMOSFERYCZNA: - globalna cyrkulacja atmosferyczna - krążenie powietrza wokół Ziemi (oddziałują na nią: różnice w oświetleniu, zmienność temperatury powietrza, ruch obrotowy), a) komórka Hadleya (strefa międzyzwrotnikowa): - PASATY, które wieją z północnego lub południowego wschodu od zwrotników ku równikowi, b) komórka Ferrela (strefa umiarkowana): - WIATRY ZACHODNIE, umiarkowanych szerokości geograficznych, c) komórka okołobiegunowa (strefa okołobiegunowa): - WIATRY WSCHODNIE, zimne i suche, 7. ZACHMURZENIE I OPADY ATMOSFERYCZNE: - równoległy, symetryczny układ komórek cyrkulacyjnych i układów barycznych decyduje m.in. o zachmurzeniu, które przekłada się na rozkład i wielkość opadów atmosferycznych, - okolice równika- ok. 2000mm, - strefa umiarkowana- PRISTATUA ZA geografia24.eu 23°26 23-26 1801 120 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE Opracowane wheaterial data pranacasery jedynie do wkrystania celach kari 100- 66:34 GOP 100 500-1000mm, - okolice zwrotników i biegunów (najsuchsze obszary)- <300mm, Beografia24.eu KOMÓRKI HADLEYA FERRELA KOMÓRKA B KOMORKA POLARNA 250 500 Opady roczne OOODODOOOO CROWNIKOWY PAS CISZY00000000000 STREFA WIATRÓW WSCHODNICH STREFA PASATÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNICH COP STREFA WIATRÓW ZACHODNICH NEL CONTRO STREFA PASATÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH wwwww 00000 00 1000 2000 3000 STREFA WIATRÓW ZACHODNICH TXOOP STREFA WIATRÓW WSCHODNICH DO mm wwww 56:34 Opracowanie i redakcia: Sławomie Desowshi Warszawa 2015 1200 000 EXT 20⁰ 23 26 2500 5000 7500 10000 [km] 8. ZASOBY BIOMASY: - klimat jest czynnikiem VASTA TAGAP Beografia24.eu 23-26 160 140 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPOWANIE ZABRONIONE 120 RÓWNIKOWYCH równikowy wybitnie wilgotny podrównikowy wilgotny Opracowanie weil syar pracy jedynie sia verkowzydus which STREFA KLIMATÓW STREFA KLIMATÓW STREFA KLIMATÓW podrównikowy suchy 66:34 9. STREFY KLIMATYCZNE: ZWROTNIKOWYCH wilgotny Strefy klimatyczne świata pośredni Lontynentalny suchy i skrajnie suchy PODZWROTNIKOWYCH morski (ródziemnomorski) pośredni kontynentalny kontynentalny suchy Fontynentalny skrajnie suchy morski przejściowy kontynentalny kontynentalny suchy i skrajnie suchy Opracowanie i redakcja: Sławomir Dow Warszawa 2015 44334 2500 5000 STREFA KLIMATÓW UMIARKOWANYCH Umiarkowane cieples Umiarkowane chlodne: morski przejściowy kontynentalny wybitnie kontynentalny 401 23-26 20 7500 10000 [km] biegunowy (polarny) kształtującym strefowość zasobów biomasy, BIOMASA - materia zawarta w organizmach, - jej ilość wpływa na rozwój profili glebowych, a także różnorodność gatunkową, - jej wielkość określamy na podstawie zawartej w niej ilości węgla organicznego, - 20 kg/m² (węgla org.) < gorące i wilgotne klimaty strefy równikowej i zwrotnikowej - duże ilości biomasy występują też w strefie umiarkowanej ciepłej (klimat morski i przejściowy), - najmniej węgla org. - pustynie stref zwrotnikowych i strefy okołobiegunowe, 20 23-26 STREFA KLIMATÓW OKOŁOBIEGUNOWYCH podbiegunowy (subipolarny) głównym 10. GLEBY I ROŚLINNOŚĆ: - klimat jest najważniejszym czynnikiem strefowym warunkującym rozwój pokrywy glebowej, - gleby w wilgotnych klimatach strefy równikowej i zwrotnikowej - podlegają intensywnemu wymywaniu (ze względu na duże opady) -> dlatego posiadają niewiele próchnicy i maja kwaśny odczyn, - w klimatach suchych - (przez wzmożone parowanie) mają zasadowy odczyn i duże zasolenie, - klimat umiarkowany -> najwięcej próchnicy, a) wietrzenie: - wietrzenie chemiczne i biologiczne – klimat równikowy lub zwrotnikowy (duża wilgotność i temperatura), - wietrzenie fizyczne - obszary z niska temperatura albo duże dobowe amplitudy powietrza, 11. DŁUGOŚĆ OKRESU WEGETACYJNEGO: - OKRES WEGETACYJNY – jest to część roku, podczas której temperatura, ilość światła i wilgotność powietrza umożliwiają rozwój większości roślin (średnia dobowa temperatura co najmniej 5°C)(minimalna długość 90 dni), - o jego długości decydują warunki panujące w poszczególnych strefach, w strefie równikowej trwa cały rok, a na suchszych obszarach strefy zwrotnikowej w ogóle nie występuje, - im dalej od równika tym większe ograniczenia, KLIMAT równikowy wybitnie wilgotny, zwrotnikowy wilgotny równikowy wilgotny, zwrotnikowy pośredni podzwrotnikowy morski podrównikowy suchy, zwrotnikowy suchy, podzwrotnikowy suchy, umiarkowany (ciepły i chłodny) kontynentalny umiarkowany (ciepły i chłodny), morski i przejściowy subpolarny i polarny OKRES WEGETACYJNY [dni] 300-365 180-299 150-329 do 179 90-299 do 89

Geografia /

Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.

Z

Zofia Generowicz

1 Followers

 DZIAŁ 1. STREFOWOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA
ZIEMI.
TEMAT: Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.
1. CZYNNIKI STREFOWE:
ruch obrot

Otwórz

OBLICZA GEOGRAFI 4. Dział 1. 1) Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi.

Podobne notatki
Know Wietrzenie skał  thumbnail

90

762

Wietrzenie skał

poziom rozszerzony

Know atmosfera - caly dział (rozszerzenie)  thumbnail

4

60

atmosfera - caly dział (rozszerzenie)

dział III

0

50

geografia atmosfera

tak

Know Czynniki kształtujące klimat  thumbnail

5

91

Czynniki kształtujące klimat

Notatka na temat czynników kształtujących klimat dla klasy VII :)

Know Nierównomierność opadów atmosferycznych - przyczyny thumbnail

1

38

Nierównomierność opadów atmosferycznych - przyczyny

matura geografia

Know Strefy klimatyczne thumbnail

126

1671

Strefy klimatyczne

W notatce: czynniki klimatotwórcze oraz charakterystyka stref klimatycznych wraz z mapą. "Geografia dla maturzysty" - PWN

DZIAŁ 1. STREFOWOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA ZIEMI. TEMAT: Strefowość zjawisk przyrodniczych na Ziemi. 1. CZYNNIKI STREFOWE: ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi, - ruch obrotowy Ziemi i atmosfery, - ruch obiegowy Ziemi wokół Słońc i nachylenie osi kuli ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu (ekliptyki) pod kątem około 23,5°, - ruch ziemi po eliptycznej orbicie wokół Słońca, 2. CZYNNIKI ASTREFOWE: a) rozmieszczenie lądów i mórz: - rozmieszczenie lądów i mórz modyfikuje temp. powietrza i wielkości opadów, - morza nagrzewają się i oddają ciepło wolniej niż lądy, a masy powietrza morskiego są wilgotniejsze niż masy powietrza kontynentalnego, - na wybrzeżach większe opady i mniejsze amplitudy temp. pow., niż w głębi lądu, b) prądy morskie: - zaburzają równoleżnikowy rozkład wartości temperatury powietrza i sum opadów, - ciepłe prądy (wiejące z niższych szerokości geograficznych do wyższych) - wysoka temp. i wysokie opady, - zimne prądy (wiejące z wyższych szerokości geograficznych do niższych) - niska temp. i małe opady, PRĄDY MORSKIE skala 1: 90 000 000 Północno- równikowy 150% 120° .…...…....... Południoworównikowy Zatokowy Kanaryjs 30° prądy morskie: ciepłe 30° 60° ●●●●●● Dryf Wiatrów Zachodnich zimne •• Południoworównikowy Zachodnioaustralijski 66°33′ 60° Północno- pacyficzny Północnorównikowy 150° 180° 30° 23°27' 66°33′ 60° - pasma górskie stanowią barierę dla napływających mas powietrza, co może ograniczać opady na terenach położonych w głębi lądu, chodnioaustralijski 0° e) warunki wodne: - zbiorniki wodne, rzeki, bagna, płytko zalegające wody gruntowe zwiększają wilgotność na danym obszarze, - wpływają na występowanie nietypowych dla danej strefy gleb oraz formacji roślinnych, 23°27' 30° c) rzeźba terenu i wysokość n.p.m.: wraz ze wzrostem wysokości zmniejsza się temp. i ciśnienie atmosferyczne, - w niższej temp. powietrze...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

osiąga punkt rosy (temp. w której może rozpocząć się proces skraplania gazu) przy mniejszej wysokości bezwzględnej (mniejszej zawartości wody), a to wpływa na wzrost ilości opadów, - temp. spada przeważnie o 0,6°C na każde 100m wysokości, d) skały podłoża: - skały, zalegające płytko pod powierzchnią ziemi mogą modyfikować skład chemiczny gleby i zmieniać jej właściwości mechaniczne, a tym samym szatę roślinną, 7 3. STREFOWOŚĆ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH: Obserwuje się ją m.in. w przypadku: - oświetlenia Ziemi, - temperatury powietrza, - cyrkulacji atmosferycznej, - zachmurzenia i opadów atmosferycznych, - klimatu i długości okresu wegetacyjnego, - wietrzenia i pokrywy glebowej, - szaty roślinnej, - świata zwierząt, - zasobów biomasy, 4. STREFOWOŚĆ OŚWIETLENIA ZIEMI: - strefa międzyzwrotnikowa (do powierzchni dociera w niej najwięcej energii słonecznej, a Słońce góruje w zenicie dwa razy w roku)(,,Słońce w zenicie" oznacza, że osiągnęło ono możliwie najwyższy punkt na niebie, a jego promienie padają na powierzchnię Ziemi pod kątem 90°), - strefy umiarkowane- północna i południowa (wysokość górowania Słońca zmniejsza się w nich od zwrotników w kierunku kół podbiegunowych), - strefy podbiegunowe- północna i południowa (otrzymują najmniej energii słonecznej, występują w nich dni i noce polarne, które w miarę zbliżania się do biegunów stają się coraz dłuższe), obszaru istotnie na średniej temperatury, 40 kao podblouPER -30 <-20 -10 0 10 20 C 5. TEMPERATURA POWIETRZA: - obszary równika otrzymują rocznie nawet 5x więcej energii niż obszary okołobiegunowe, - szerokość BO strefa podbiegunowa północna kolo podbiegunowe północne strefa umiarkowana północna zwrotnik Raka równik 66°34' strefa międzyzwrotnikowa wrotnik Koziorożca strefa umiarkowana południowa koło podbiegunowe południowe strefa podbiegunowa południowa Skala 1:240 000 000 66°34' 23°26' 0° 23°26' geograficzna wpływa wartość rocznej 6. CYRKULACJA ATMOSFERYCZNA: - globalna cyrkulacja atmosferyczna - krążenie powietrza wokół Ziemi (oddziałują na nią: różnice w oświetleniu, zmienność temperatury powietrza, ruch obrotowy), a) komórka Hadleya (strefa międzyzwrotnikowa): - PASATY, które wieją z północnego lub południowego wschodu od zwrotników ku równikowi, b) komórka Ferrela (strefa umiarkowana): - WIATRY ZACHODNIE, umiarkowanych szerokości geograficznych, c) komórka okołobiegunowa (strefa okołobiegunowa): - WIATRY WSCHODNIE, zimne i suche, 7. ZACHMURZENIE I OPADY ATMOSFERYCZNE: - równoległy, symetryczny układ komórek cyrkulacyjnych i układów barycznych decyduje m.in. o zachmurzeniu, które przekłada się na rozkład i wielkość opadów atmosferycznych, - okolice równika- ok. 2000mm, - strefa umiarkowana- PRISTATUA ZA geografia24.eu 23°26 23-26 1801 120 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE Opracowane wheaterial data pranacasery jedynie do wkrystania celach kari 100- 66:34 GOP 100 500-1000mm, - okolice zwrotników i biegunów (najsuchsze obszary)- <300mm, Beografia24.eu KOMÓRKI HADLEYA FERRELA KOMÓRKA B KOMORKA POLARNA 250 500 Opady roczne OOODODOOOO CROWNIKOWY PAS CISZY00000000000 STREFA WIATRÓW WSCHODNICH STREFA PASATÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNICH COP STREFA WIATRÓW ZACHODNICH NEL CONTRO STREFA PASATÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH wwwww 00000 00 1000 2000 3000 STREFA WIATRÓW ZACHODNICH TXOOP STREFA WIATRÓW WSCHODNICH DO mm wwww 56:34 Opracowanie i redakcia: Sławomie Desowshi Warszawa 2015 1200 000 EXT 20⁰ 23 26 2500 5000 7500 10000 [km] 8. ZASOBY BIOMASY: - klimat jest czynnikiem VASTA TAGAP Beografia24.eu 23-26 160 140 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPOWANIE ZABRONIONE 120 RÓWNIKOWYCH równikowy wybitnie wilgotny podrównikowy wilgotny Opracowanie weil syar pracy jedynie sia verkowzydus which STREFA KLIMATÓW STREFA KLIMATÓW STREFA KLIMATÓW podrównikowy suchy 66:34 9. STREFY KLIMATYCZNE: ZWROTNIKOWYCH wilgotny Strefy klimatyczne świata pośredni Lontynentalny suchy i skrajnie suchy PODZWROTNIKOWYCH morski (ródziemnomorski) pośredni kontynentalny kontynentalny suchy Fontynentalny skrajnie suchy morski przejściowy kontynentalny kontynentalny suchy i skrajnie suchy Opracowanie i redakcja: Sławomir Dow Warszawa 2015 44334 2500 5000 STREFA KLIMATÓW UMIARKOWANYCH Umiarkowane cieples Umiarkowane chlodne: morski przejściowy kontynentalny wybitnie kontynentalny 401 23-26 20 7500 10000 [km] biegunowy (polarny) kształtującym strefowość zasobów biomasy, BIOMASA - materia zawarta w organizmach, - jej ilość wpływa na rozwój profili glebowych, a także różnorodność gatunkową, - jej wielkość określamy na podstawie zawartej w niej ilości węgla organicznego, - 20 kg/m² (węgla org.) < gorące i wilgotne klimaty strefy równikowej i zwrotnikowej - duże ilości biomasy występują też w strefie umiarkowanej ciepłej (klimat morski i przejściowy), - najmniej węgla org. - pustynie stref zwrotnikowych i strefy okołobiegunowe, 20 23-26 STREFA KLIMATÓW OKOŁOBIEGUNOWYCH podbiegunowy (subipolarny) głównym 10. GLEBY I ROŚLINNOŚĆ: - klimat jest najważniejszym czynnikiem strefowym warunkującym rozwój pokrywy glebowej, - gleby w wilgotnych klimatach strefy równikowej i zwrotnikowej - podlegają intensywnemu wymywaniu (ze względu na duże opady) -> dlatego posiadają niewiele próchnicy i maja kwaśny odczyn, - w klimatach suchych - (przez wzmożone parowanie) mają zasadowy odczyn i duże zasolenie, - klimat umiarkowany -> najwięcej próchnicy, a) wietrzenie: - wietrzenie chemiczne i biologiczne – klimat równikowy lub zwrotnikowy (duża wilgotność i temperatura), - wietrzenie fizyczne - obszary z niska temperatura albo duże dobowe amplitudy powietrza, 11. DŁUGOŚĆ OKRESU WEGETACYJNEGO: - OKRES WEGETACYJNY – jest to część roku, podczas której temperatura, ilość światła i wilgotność powietrza umożliwiają rozwój większości roślin (średnia dobowa temperatura co najmniej 5°C)(minimalna długość 90 dni), - o jego długości decydują warunki panujące w poszczególnych strefach, w strefie równikowej trwa cały rok, a na suchszych obszarach strefy zwrotnikowej w ogóle nie występuje, - im dalej od równika tym większe ograniczenia, KLIMAT równikowy wybitnie wilgotny, zwrotnikowy wilgotny równikowy wilgotny, zwrotnikowy pośredni podzwrotnikowy morski podrównikowy suchy, zwrotnikowy suchy, podzwrotnikowy suchy, umiarkowany (ciepły i chłodny) kontynentalny umiarkowany (ciepły i chłodny), morski i przejściowy subpolarny i polarny OKRES WEGETACYJNY [dni] 300-365 180-299 150-329 do 179 90-299 do 89