Geografia /

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

 WULKANIZM I TRZĘSIENIA
ZIEMI W AZJI
KONTYNENT NA SKRAJU
PŁYT LITOSFERY
E
de Fuca
Plate
North American Plate
Pacific
Plate
Azja leży na 2 wi

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

user profile picture

Zuzia

632 Followers

1295

Udostępnij

Zapisz

notatka z całego tematu wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

 

8/5

Notatka

WULKANIZM I TRZĘSIENIA ZIEMI W AZJI KONTYNENT NA SKRAJU PŁYT LITOSFERY E de Fuca Plate North American Plate Pacific Plate Azja leży na 2 wielkich płytach litosfery - płycie Euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej oraz na kilku mniejszych takich jak: płycie filipińskiej, indy- skiej, irańskiej i arabskiej. Przez to położenie sprawia, że na tym kontynencie stale dochodzi do trzęsień ziemi, czy zjawisk wulkanicznych. Kiedy płyty tektoniczne napierają na siebie, dochodzi do wypiętrzania się tańsuchów górskich. Za to na granicy Azji z płytą pacyficzną powstały najgłębsze rowy oceaniczne na świecie. Cocos Plate Caribbean Plate Nazca Plate South American Plate Eurasian Plate African Plate Arabian Plate Philippine Sea Plate Indian Plate Australian Plate Pacifi Plate -ROWY OCEANICZNE Rowy oceaniczne powstają, gdy jedna z płyt litosfery nachodzi na druga.. Najwięcej takich miejsc jest na styku płyty pacyficznej i filipińskiej. Najgłębszy rów ocea- niczny, będący też najgłębszym miejscem na Ziemii to Row Mariański. Ciągnie się on przez 2000km w zachodniej części oceanu Spokojnego, a w najgłębszym miejscu ma 10916m. WULKANIZM Wulkany występują na styku płyt litosfery. Magma z wnętrza wulkanu pod wpływem ogromnego ciśnienia wydostaje się z niego pod postacią lawy, nazywamy to erubcją. z lawą wydostają się fragmenty skał, gazy, czy popioły. Największe na świecie nagromadzenie wulkanów jest wokół wybrzeży Pacyfiku. Wyróżniamy tam wulkany czynne, wygasłe i drzemiące.. TRZĘSIENIA ZIEMI Najczęstszą przyczyną trzęsień ziemi są ruchy płyt litosfery. Gdy płyty ocierają się o siebie lub napierają to siły tarcia nie pozwalają im na dalszy ruch. Głęboko pod powierzchnią Ziemi powstają wtedy potężne naprężenia. Zgromadzona energia po pewnym czasie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

staje się tak ogromna, że pokonuje siły tarcia. Wówczas masy skalne ulegają . gwałtownemu przemieszczaniu, którymi. towarzyszy powstanie drgań rozchodzących się w postaci fal sejsmicznych. Gdy te fale docierają do powierzchni Ziemi, odczuwalne jako gwałtowne wstrząsy. Hipocentrum to miejsce gdzie rozchodzą się fale sejsmiczne, a epicentrum znajduje się na powierzchni, bezpośrednio nad nim. Trzęsienia Ziemi przeważnie mierzymy w skali Richtera, a używa się do tego sejmografów. sa . epicentrum – SKUTKI ZJAWISK WULKANICZNYCH I TRZĘSIEŃ ZIEMI- Przez wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, życie traci wiele istot żywych powodują one ogromne straty materialne. Jedna to nie jedyne skutki, ponieważ przez. powstawać wyspy, a duża ilość pyłu wulkanizm mogą wulkanicznego może powodować zmiany klimatu. Za to dzięki przedostającego się do atmosfery trzęsieniom ziemi powstają lawiny i osuwają się warstwy skalne. Te wszystkie skutki dodatkowo mogą być spotęgowane tsunami, które powstają między innymi w wyniku podwodnych trzęsień ziemi. . hipocentrum JAK ZMNIEJSZAĆ SKUTKI KATACHLIZMÓW Zapobieganie skutkom erubcji wybuchów wulkanów, polega między innymi na monitorowaniu aktywności wulkanów i ewakuowaniu społeczeństwa. A zapobieganie skutkom trzęsień ziemi polega na budowę budynków bardziej odpornych na wstrząsy. Niestety jest to praktykowane tylko w bogatszych krajach.

Geografia /

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

user profile picture

Zuzia

632 Followers

 WULKANIZM I TRZĘSIENIA
ZIEMI W AZJI
KONTYNENT NA SKRAJU
PŁYT LITOSFERY
E
de Fuca
Plate
North American Plate
Pacific
Plate
Azja leży na 2 wi

Otwórz

notatka z całego tematu wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

Podobne notatki
Know Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii thumbnail

9

140

Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii

Notatka z lekcji: Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii

Know Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii thumbnail

184

1868

Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii

na podstawie podręcznika Planeta Nowa

Know wulkany i trzęsienia ziemi  thumbnail

326

3818

wulkany i trzęsienia ziemi

notatka z geografii/litosfera

Know Islandia : wulkany, gejzery i trzęsienia ziemi thumbnail

1

51

Islandia : wulkany, gejzery i trzęsienia ziemi

dla 6 klasy mam nadzieje ze pomogłam ;))

Know procesy endogeniczne thumbnail

66

970

procesy endogeniczne

notatka

Know Litosfera. Procesy wewnętrzne - podsumowanie działu thumbnail

21

473

Litosfera. Procesy wewnętrzne - podsumowanie działu

zakres podstawowy

WULKANIZM I TRZĘSIENIA ZIEMI W AZJI KONTYNENT NA SKRAJU PŁYT LITOSFERY E de Fuca Plate North American Plate Pacific Plate Azja leży na 2 wielkich płytach litosfery - płycie Euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej oraz na kilku mniejszych takich jak: płycie filipińskiej, indy- skiej, irańskiej i arabskiej. Przez to położenie sprawia, że na tym kontynencie stale dochodzi do trzęsień ziemi, czy zjawisk wulkanicznych. Kiedy płyty tektoniczne napierają na siebie, dochodzi do wypiętrzania się tańsuchów górskich. Za to na granicy Azji z płytą pacyficzną powstały najgłębsze rowy oceaniczne na świecie. Cocos Plate Caribbean Plate Nazca Plate South American Plate Eurasian Plate African Plate Arabian Plate Philippine Sea Plate Indian Plate Australian Plate Pacifi Plate -ROWY OCEANICZNE Rowy oceaniczne powstają, gdy jedna z płyt litosfery nachodzi na druga.. Najwięcej takich miejsc jest na styku płyty pacyficznej i filipińskiej. Najgłębszy rów ocea- niczny, będący też najgłębszym miejscem na Ziemii to Row Mariański. Ciągnie się on przez 2000km w zachodniej części oceanu Spokojnego, a w najgłębszym miejscu ma 10916m. WULKANIZM Wulkany występują na styku płyt litosfery. Magma z wnętrza wulkanu pod wpływem ogromnego ciśnienia wydostaje się z niego pod postacią lawy, nazywamy to erubcją. z lawą wydostają się fragmenty skał, gazy, czy popioły. Największe na świecie nagromadzenie wulkanów jest wokół wybrzeży Pacyfiku. Wyróżniamy tam wulkany czynne, wygasłe i drzemiące.. TRZĘSIENIA ZIEMI Najczęstszą przyczyną trzęsień ziemi są ruchy płyt litosfery. Gdy płyty ocierają się o siebie lub napierają to siły tarcia nie pozwalają im na dalszy ruch. Głęboko pod powierzchnią Ziemi powstają wtedy potężne naprężenia. Zgromadzona energia po pewnym czasie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

staje się tak ogromna, że pokonuje siły tarcia. Wówczas masy skalne ulegają . gwałtownemu przemieszczaniu, którymi. towarzyszy powstanie drgań rozchodzących się w postaci fal sejsmicznych. Gdy te fale docierają do powierzchni Ziemi, odczuwalne jako gwałtowne wstrząsy. Hipocentrum to miejsce gdzie rozchodzą się fale sejsmiczne, a epicentrum znajduje się na powierzchni, bezpośrednio nad nim. Trzęsienia Ziemi przeważnie mierzymy w skali Richtera, a używa się do tego sejmografów. sa . epicentrum – SKUTKI ZJAWISK WULKANICZNYCH I TRZĘSIEŃ ZIEMI- Przez wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, życie traci wiele istot żywych powodują one ogromne straty materialne. Jedna to nie jedyne skutki, ponieważ przez. powstawać wyspy, a duża ilość pyłu wulkanizm mogą wulkanicznego może powodować zmiany klimatu. Za to dzięki przedostającego się do atmosfery trzęsieniom ziemi powstają lawiny i osuwają się warstwy skalne. Te wszystkie skutki dodatkowo mogą być spotęgowane tsunami, które powstają między innymi w wyniku podwodnych trzęsień ziemi. . hipocentrum JAK ZMNIEJSZAĆ SKUTKI KATACHLIZMÓW Zapobieganie skutkom erubcji wybuchów wulkanów, polega między innymi na monitorowaniu aktywności wulkanów i ewakuowaniu społeczeństwa. A zapobieganie skutkom trzęsień ziemi polega na budowę budynków bardziej odpornych na wstrząsy. Niestety jest to praktykowane tylko w bogatszych krajach.