Historia /

Bitwy oraz skutki Powstania Listopadowego

Bitwy oraz skutki Powstania Listopadowego

 Najważniejsze bitwy powstania
Pierwsze starcie: Pod Stoczkiem (14.02.1830) gdzie dywizja jazdy gen. Józefa Dwernickiego
odniosła zwycięstwo

Bitwy oraz skutki Powstania Listopadowego

user profile picture

Julkaax3

15 Followers

7

Udostępnij

Zapisz

Bitwy, skutki Powstania Listopadowego

 

3

Notatka

Najważniejsze bitwy powstania Pierwsze starcie: Pod Stoczkiem (14.02.1830) gdzie dywizja jazdy gen. Józefa Dwernickiego odniosła zwycięstwo nad rosyjską dywizją gen. Gejsmara. Do niewoli wzięto 330 jeńców i 10 dział Kałuszynem i Dobrem. W tej drugiej bitwie 17.02 Polacy stawili z powodzeniem opór pod wyróżnił się gen. Jan Skrzynecki. W dniu 19.02. doszło do bitwy pod Wawrem 24 i 25.02.1831 pod Białołęką stoczona została bitwa z ostatnim korpusem Dybicza 25.02 atak na olszynkę grochowską w toku bitwy został ciężko ranny dowodzący nią gen. Józef Chłopicki Dowództwo przejął po nim gen. Jan Skrzynecki 30.03.1831 po pokrytym, dla stłumienia hałasu, słomą moście oddziały polskie przeprawiły się na Pragę, zlikwidowały pod Wawrem rosyjską osłonę i wieczorem 31.03. pod wsią Dębe Wielkie pod wodzą gen: Henryka Dembińskiego 15 pokonały rosyjski korpus obserwacyjny. 10.IV.1831 gen. Prądzyński stoczył bitwę pod iganiami, w której Polacy odnieśli zwycięstwo (straty rosyjskie - 4500 ludzi, polskie - 500) 26.V.1831 przyjął zupełnie niepotrzebnie bitwę o mosty na Narwi pod Ostrołęką i wykrwawił własne wojska W bezskutecznych próbach ich odbicia. Od całkowitej klęski uratowała Polaków brawurowa szarża artylerii konnej płk Józefa Bema Zbyt późno podjęta próba zdobycia. Wilna zakończyła się 20.VI.1831 klęską. 19.IV.1831 efektowne zwycięstwo pod Boremlem nad korpusem Rüdigiera. 30.08 Rosjanie zajęli Łowicz 6.1X o piątej rano Rosjanie rozpoczęli szturm na Wolę. Atak zaskoczył Polaków, zawiodło także dowodzenie. Jedynym oddziałem, który wsparł obronę...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Woli był batalion 10 pułku piechoty dowodzony przez ppłka Piotra Wysockiego 8 IX stolica skapitulowała. Kapitulacja. Modlina 9 X i Zamościa 21 X zakończyły definitywnie powstanie Wypadki nocy 15 sierpnia W dniu 15.08.1831 Towarzystwo Patriotyczne straciło kontrolę nad uliczną manifestacją. Około godziny 23 trzytysięczny tłum włamał się do pomieszczeń Zamku, w których trzymano kilku. generałów oskarżonych o zdradę. Z Zamku wywleczono generałów Antoniego Jankowskiego, Antoniego Sałackiego, Józefa Hurtiga, Ludwika Bukowskiego i innych, i powieszono ich na latarniach siekąc szablami. Na Starym Mieście z przekształconej na więzienie Prochowni i klasztorów franciszkańskiego i dominikańskiego wyciągnięto szpiegów Konstantego i Nowosilcowa (m.in. Petrykowskiego) i również powieszono. W sumie często w bestialski sposób zabito tej nocy. około 30 osób. Wypadki 15.VIII. zaniepokoiły niemal wszystkich polityków. Rząd podał się do dymisji i zaczęto poszukiwać człowieka silnej ręki. W dniu 17. VIII. wybór padł na gen. Jana Krukowieckiego, Wyposażono go w pełnomocnictwa dyktatorskie i mianowano szefem rządu. Ku zaskoczeniu lewicy generał rozwiązał Towarzystwo Patriotyczne. Konsekwencje z Powstania Ludzie Żołnierzy którzy zdecydowali się wrócić, wcielono do armii carskiej i wysłano na Kaukaz lub na Syberię. Ponadto specjalne trybunały za „zdradę stanu" skazały na karę śmierci 264 osoby, a 2540 na karę śmierci cywilnej", co oznaczało niemożność powrotu do kraju. Spośród przywódców powstania bezpośrednie kary dotknęły Wincentego Niemojowskiego i Piotra Wysokiego. Skazano ich na karę śmierci, a potem ułaskawiono i zesłano do kopaln syberyjskich. Niemojowski zmarł jeszcze w więzieniu w Moskwie, a Wysoki został zwolniony osiedlenia dopiero w ramach odwilży posewastopolskiej" w 1857 roku. Na ziemiach zabranych przesiedlono nad Wołgę i na Syberię 50 tys. rodzin i skonfiskowano 3 tys. majątków ziemskich. Ponadto Królestwo obciążono obowiązkiem dostarczania rekruta. służba w armii carskiej trwała 25 lat i odbywana była głównie na Kaukazie lub w stepach kazachskich. Specjalnie dotkliwym aktem był wprowadzony w 1836 roku ukaz o szlachectwie, który nakazywał dowieść swojego szlachectwa (nakaz legitymizacji). Ograniczono w ten sposób. liczebność szlachty polskiej, powiększając jednocześnie bazę rekrutacyjną do wojska. 2 Państwo Na Królestwo Polskie nałożono 20 mln rubli kontrybucji. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy rozbudowano twierdze Modlin (Nowogeorgijewsk) i Dęblin (Iwanogrod): Na Warszawę nałożono odrębną kontrybucję, z której wybudowano Cytadele Warszawską W 1833 roku na skutek ,,zaliwszczyzny" wprowadzono na 25 lat stan „oblężenia". Administracja cywilna została podporządkowana lokalnym naczelnikom wojennym, a przestępstwa polityczne oddano trybunałom wojskowym. Namiestnikiem został pogromca Warszawy feldmarszałek Iwan Paskiewicz, który sprawował swoją funkcję przez 25 lat, aż do śmierci. Zlikwidowano sejm i armię polską. Aby nie łamać tak jawnie postanowień Kongresu Wiedeńskiego, których mienił się obrońcą, car Mikołaj I nadał Królestwu 14.II.1932 roku Statut Organiczny będący namiastką dawnej konstytucji. Statut ogólnikowo mówił o utrzymaniu swobód obywatelskich i utworzeniu reprezentacji społeczeństwa pod nazwą Stanów Prowincjonalnych. Kiedy jednak car zorientował się, że Europa nie kwestionuje jego posunięć w Królestwie Polskim, nie pozwolił wprowadzić Statutu Organicznego w życie. Utrzymano Radę Administracyjną, ale przewagę uzyskał w niej element rosyjski, a Rada stała się organem wykonawczym carskiego namiestnika. Pozostały w niej tylko 3 komisje rządowe: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i duchownych oraz przychodów i skarbu. W roku 1837 zmieniono podział administracyjny wprowadzając gubernie zamiast województw, a w 1841 wprowadzono rosyjski system karny Gospodarka W 1832 roku znacznie podniesiono cło na towary eksportowane do Rosji, co wpłynęło hamująco. na rozwój przemysłu.. Szkolnictwo W Warszawie zamknięto Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zamknięto Uniwersytet Wileński i Liceum w Krzemieńcu (Wołyń), otwierając w zamian czysto rosyjski uniwersytet w Kijowie. W roku 1839 zmuszono Józefa Siemiaszkę do przejścia z ogółem wiernych na prawosławie, tym samym likwidując kościół greko-katolicki w zachodnich guberniach Rosji. W szkolnictwie nie przeprowadzono natychmiastowej rusyfikacji. Zmniejszono też liczbę liceów, zamykając okresowo wyższe klasy w szkołach średnich, zwłaszcza o profilu humanistycznym, widząc w nich główne ogniska nieprawomyślności. W 1839 roku utworzono warszawski okręg naukowy podporządkowany. Ministerstwu Oświaty w Petersburgu, a nie Radzie Administracyjnej.. Herb Królestwa Polskiego - orta białego na piersiach dwugłowego czarnego orła rosyjskiego, zlikwidowano, zastępując umieszczeniem orła polskiego na skrzydle rosyjskiego między herbem guberni kazańskiej i symbirskiej.

Historia /

Bitwy oraz skutki Powstania Listopadowego

user profile picture

Julkaax3

15 Followers

 Najważniejsze bitwy powstania
Pierwsze starcie: Pod Stoczkiem (14.02.1830) gdzie dywizja jazdy gen. Józefa Dwernickiego
odniosła zwycięstwo

Otwórz

Bitwy, skutki Powstania Listopadowego

Podobne notatki
Know Powstanie listopadowe  thumbnail

0

46

Powstanie listopadowe

Notatka dotyczy powstania listopadowego.

Know Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa  thumbnail

552

6363

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

mam nadzieje że pomogłam

Know Polacy podczas 1 wojny światowej  thumbnail

24

637

Polacy podczas 1 wojny światowej

notatka z historii

Know powstanie listopadowe thumbnail

76

1168

powstanie listopadowe

rozszerzenie

Know powstanie listopadowe  thumbnail

418

4537

powstanie listopadowe

notatka z historii

Know Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7) thumbnail

29

382

Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7)

Upadek powstania styczniowego i represje Romuald Traugutt - konfiskata majątku, - kara pieniężna, - więzienie, - egzekucja, - zsyłka na Syberię, - katorga Kraj Przywiślański Michaił Murawjow rusyfikacja

Najważniejsze bitwy powstania Pierwsze starcie: Pod Stoczkiem (14.02.1830) gdzie dywizja jazdy gen. Józefa Dwernickiego odniosła zwycięstwo nad rosyjską dywizją gen. Gejsmara. Do niewoli wzięto 330 jeńców i 10 dział Kałuszynem i Dobrem. W tej drugiej bitwie 17.02 Polacy stawili z powodzeniem opór pod wyróżnił się gen. Jan Skrzynecki. W dniu 19.02. doszło do bitwy pod Wawrem 24 i 25.02.1831 pod Białołęką stoczona została bitwa z ostatnim korpusem Dybicza 25.02 atak na olszynkę grochowską w toku bitwy został ciężko ranny dowodzący nią gen. Józef Chłopicki Dowództwo przejął po nim gen. Jan Skrzynecki 30.03.1831 po pokrytym, dla stłumienia hałasu, słomą moście oddziały polskie przeprawiły się na Pragę, zlikwidowały pod Wawrem rosyjską osłonę i wieczorem 31.03. pod wsią Dębe Wielkie pod wodzą gen: Henryka Dembińskiego 15 pokonały rosyjski korpus obserwacyjny. 10.IV.1831 gen. Prądzyński stoczył bitwę pod iganiami, w której Polacy odnieśli zwycięstwo (straty rosyjskie - 4500 ludzi, polskie - 500) 26.V.1831 przyjął zupełnie niepotrzebnie bitwę o mosty na Narwi pod Ostrołęką i wykrwawił własne wojska W bezskutecznych próbach ich odbicia. Od całkowitej klęski uratowała Polaków brawurowa szarża artylerii konnej płk Józefa Bema Zbyt późno podjęta próba zdobycia. Wilna zakończyła się 20.VI.1831 klęską. 19.IV.1831 efektowne zwycięstwo pod Boremlem nad korpusem Rüdigiera. 30.08 Rosjanie zajęli Łowicz 6.1X o piątej rano Rosjanie rozpoczęli szturm na Wolę. Atak zaskoczył Polaków, zawiodło także dowodzenie. Jedynym oddziałem, który wsparł obronę...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Woli był batalion 10 pułku piechoty dowodzony przez ppłka Piotra Wysockiego 8 IX stolica skapitulowała. Kapitulacja. Modlina 9 X i Zamościa 21 X zakończyły definitywnie powstanie Wypadki nocy 15 sierpnia W dniu 15.08.1831 Towarzystwo Patriotyczne straciło kontrolę nad uliczną manifestacją. Około godziny 23 trzytysięczny tłum włamał się do pomieszczeń Zamku, w których trzymano kilku. generałów oskarżonych o zdradę. Z Zamku wywleczono generałów Antoniego Jankowskiego, Antoniego Sałackiego, Józefa Hurtiga, Ludwika Bukowskiego i innych, i powieszono ich na latarniach siekąc szablami. Na Starym Mieście z przekształconej na więzienie Prochowni i klasztorów franciszkańskiego i dominikańskiego wyciągnięto szpiegów Konstantego i Nowosilcowa (m.in. Petrykowskiego) i również powieszono. W sumie często w bestialski sposób zabito tej nocy. około 30 osób. Wypadki 15.VIII. zaniepokoiły niemal wszystkich polityków. Rząd podał się do dymisji i zaczęto poszukiwać człowieka silnej ręki. W dniu 17. VIII. wybór padł na gen. Jana Krukowieckiego, Wyposażono go w pełnomocnictwa dyktatorskie i mianowano szefem rządu. Ku zaskoczeniu lewicy generał rozwiązał Towarzystwo Patriotyczne. Konsekwencje z Powstania Ludzie Żołnierzy którzy zdecydowali się wrócić, wcielono do armii carskiej i wysłano na Kaukaz lub na Syberię. Ponadto specjalne trybunały za „zdradę stanu" skazały na karę śmierci 264 osoby, a 2540 na karę śmierci cywilnej", co oznaczało niemożność powrotu do kraju. Spośród przywódców powstania bezpośrednie kary dotknęły Wincentego Niemojowskiego i Piotra Wysokiego. Skazano ich na karę śmierci, a potem ułaskawiono i zesłano do kopaln syberyjskich. Niemojowski zmarł jeszcze w więzieniu w Moskwie, a Wysoki został zwolniony osiedlenia dopiero w ramach odwilży posewastopolskiej" w 1857 roku. Na ziemiach zabranych przesiedlono nad Wołgę i na Syberię 50 tys. rodzin i skonfiskowano 3 tys. majątków ziemskich. Ponadto Królestwo obciążono obowiązkiem dostarczania rekruta. służba w armii carskiej trwała 25 lat i odbywana była głównie na Kaukazie lub w stepach kazachskich. Specjalnie dotkliwym aktem był wprowadzony w 1836 roku ukaz o szlachectwie, który nakazywał dowieść swojego szlachectwa (nakaz legitymizacji). Ograniczono w ten sposób. liczebność szlachty polskiej, powiększając jednocześnie bazę rekrutacyjną do wojska. 2 Państwo Na Królestwo Polskie nałożono 20 mln rubli kontrybucji. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy rozbudowano twierdze Modlin (Nowogeorgijewsk) i Dęblin (Iwanogrod): Na Warszawę nałożono odrębną kontrybucję, z której wybudowano Cytadele Warszawską W 1833 roku na skutek ,,zaliwszczyzny" wprowadzono na 25 lat stan „oblężenia". Administracja cywilna została podporządkowana lokalnym naczelnikom wojennym, a przestępstwa polityczne oddano trybunałom wojskowym. Namiestnikiem został pogromca Warszawy feldmarszałek Iwan Paskiewicz, który sprawował swoją funkcję przez 25 lat, aż do śmierci. Zlikwidowano sejm i armię polską. Aby nie łamać tak jawnie postanowień Kongresu Wiedeńskiego, których mienił się obrońcą, car Mikołaj I nadał Królestwu 14.II.1932 roku Statut Organiczny będący namiastką dawnej konstytucji. Statut ogólnikowo mówił o utrzymaniu swobód obywatelskich i utworzeniu reprezentacji społeczeństwa pod nazwą Stanów Prowincjonalnych. Kiedy jednak car zorientował się, że Europa nie kwestionuje jego posunięć w Królestwie Polskim, nie pozwolił wprowadzić Statutu Organicznego w życie. Utrzymano Radę Administracyjną, ale przewagę uzyskał w niej element rosyjski, a Rada stała się organem wykonawczym carskiego namiestnika. Pozostały w niej tylko 3 komisje rządowe: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i duchownych oraz przychodów i skarbu. W roku 1837 zmieniono podział administracyjny wprowadzając gubernie zamiast województw, a w 1841 wprowadzono rosyjski system karny Gospodarka W 1832 roku znacznie podniesiono cło na towary eksportowane do Rosji, co wpłynęło hamująco. na rozwój przemysłu.. Szkolnictwo W Warszawie zamknięto Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zamknięto Uniwersytet Wileński i Liceum w Krzemieńcu (Wołyń), otwierając w zamian czysto rosyjski uniwersytet w Kijowie. W roku 1839 zmuszono Józefa Siemiaszkę do przejścia z ogółem wiernych na prawosławie, tym samym likwidując kościół greko-katolicki w zachodnich guberniach Rosji. W szkolnictwie nie przeprowadzono natychmiastowej rusyfikacji. Zmniejszono też liczbę liceów, zamykając okresowo wyższe klasy w szkołach średnich, zwłaszcza o profilu humanistycznym, widząc w nich główne ogniska nieprawomyślności. W 1839 roku utworzono warszawski okręg naukowy podporządkowany. Ministerstwu Oświaty w Petersburgu, a nie Radzie Administracyjnej.. Herb Królestwa Polskiego - orta białego na piersiach dwugłowego czarnego orła rosyjskiego, zlikwidowano, zastępując umieszczeniem orła polskiego na skrzydle rosyjskiego między herbem guberni kazańskiej i symbirskiej.