Historia /

Kontrreformacja

Kontrreformacja

 temat: KONTRREFORMACJA
kontrreformacja - ruch religijny, kulturalny i polityczny, którego celem było przeciwstawienie się
reformacji i refo

Kontrreformacja

user profile picture

Hania Gadomska

20 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

✅czym jest kontrreformacja i sobór ✅kościół katolicki wibec reformacji ✅reformy sobóru trydenckiego ✅towarzystwo jezusowe

 

4/2

Notatka

temat: KONTRREFORMACJA kontrreformacja - ruch religijny, kulturalny i polityczny, którego celem było przeciwstawienie się reformacji i reforma wewnętrzna Kościoła katolickiego sobór - zjazd wszystkich biskupów KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORM dążenie do wezwania soboru powszechnego aby zapobiec reformacją papieże obawiali się ograniczenia ich władz sobór trydencki w 1545r. dwie koncepcje reform: 1. odnowa kościoła, 2. zniszczenie innowierców REFORMY SOBORU TRYDENCKIEGO: trwał z przerwami 1545-1563 źródłem wiary Biblia i tradycja tylko papież i duchowni mogli interpretować Biblię - TOWARZYSTWO JEZUSOWE: - jezuici - wszystkie sakramenty święci pośrednikami między wiernymi a Bogiem potępienie teorii o predyscynacji trydenckie wyznanie wiary regularne zwoływanie synodów diecezjalnych i prowincjalnych seminaria duchowe indeks ksiąg zakazanych->spis dzieł, których treść była sprzeczna z naukami Kościoła katolickiego - Ignacy Loyola powstały w 1534r., a w 1540r. oficjalnie zatwierdzone reforma szkolnictwa-> szkoły jezuickie surowa dyscyplina i zasady - śluby zakonne i przysięga wierności papieżowi hanucha

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Kontrreformacja

user profile picture

Hania Gadomska

20 Followers

 temat: KONTRREFORMACJA
kontrreformacja - ruch religijny, kulturalny i polityczny, którego celem było przeciwstawienie się
reformacji i refo

Otwórz

✅czym jest kontrreformacja i sobór ✅kościół katolicki wibec reformacji ✅reformy sobóru trydenckiego ✅towarzystwo jezusowe

Podobne notatki

Know kontrreformacja  thumbnail

596

kontrreformacja

historia notatka

Know Reformacje w Europie  thumbnail

269

Reformacje w Europie

charakterystyka odłamów wyznań protestanckich

Know Spór cesarstwa z papiestwem (WSiP kl 5) thumbnail

42

Spór cesarstwa z papiestwem (WSiP kl 5)

Otton I Cesarstwo Rzymskie inwestytura świecki celibat kardynał klasztor benedyktyński Grzegorz VII Henryk IV klątwa ekskomunika Kanossa konkordat w Wormacji

Know Narodziny nowożytnego świata thumbnail

2

Narodziny nowożytnego świata

Historia klasa 6 dział 1

Know Reformacja i kontrreformacja  thumbnail

22

Reformacja i kontrreformacja

Reformacja i kontrreformacja oraz wydarzenia z tym związane

Know historia dział europa i nowy świat thumbnail

5

historia dział europa i nowy świat

notatka tematów z 1 działu historii "europa i nowy świat"

temat: KONTRREFORMACJA kontrreformacja - ruch religijny, kulturalny i polityczny, którego celem było przeciwstawienie się reformacji i reforma wewnętrzna Kościoła katolickiego sobór - zjazd wszystkich biskupów KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORM dążenie do wezwania soboru powszechnego aby zapobiec reformacją papieże obawiali się ograniczenia ich władz sobór trydencki w 1545r. dwie koncepcje reform: 1. odnowa kościoła, 2. zniszczenie innowierców REFORMY SOBORU TRYDENCKIEGO: trwał z przerwami 1545-1563 źródłem wiary Biblia i tradycja tylko papież i duchowni mogli interpretować Biblię - TOWARZYSTWO JEZUSOWE: - jezuici - wszystkie sakramenty święci pośrednikami między wiernymi a Bogiem potępienie teorii o predyscynacji trydenckie wyznanie wiary regularne zwoływanie synodów diecezjalnych i prowincjalnych seminaria duchowe indeks ksiąg zakazanych->spis dzieł, których treść była sprzeczna z naukami Kościoła katolickiego - Ignacy Loyola powstały w 1534r., a w 1540r. oficjalnie zatwierdzone reforma szkolnictwa-> szkoły jezuickie surowa dyscyplina i zasady - śluby zakonne i przysięga wierności papieżowi hanucha

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację