Historia /

kontrreformacja

kontrreformacja

 Kontrreformacja
Przyczyny kontrreformacji
Przyczyny kontrreformacji to:
walka z reformacją,
próba zatrzymania wiernych przy wyznaniu katoli

kontrreformacja

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

585

 

1/2/3

Notatka

historia notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Kontrreformacja Przyczyny kontrreformacji Przyczyny kontrreformacji to: walka z reformacją, próba zatrzymania wiernych przy wyznaniu katolickim, dążenie do przeprowadzenia wewnętrznych reform Kościoła katolickiego. Sobór trydencki Sobór trydencki był soborem powszechnym, a jego obrady odbywały się w Trydencie w latach 1545-1563. Początkowo w obradach soboru trydenckiego wzięli też udział przedstawiciele protestantów, jednak nie osiągnięto porozumienia. Postanowienia soboru trydenckiego w kwestiach związanych z wiarą: • potwierdzenie przywódczej roli papieża, • źródłem wiary Pismo święte i tradycja katolicka (np. postanowienia soborów, decyzje papieży), tylko duchowni mają prawo objaśniać Pismo święte, powstał katechizm trydencki, w którym opisano doktrynę katolicką, • potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów, tacina pozostała językiem liturgii, potępiono ideę predestynacji, • podkreślono rolę świętych jako pośredników między wiernymi a Bogiem. Postanowienia soboru trydenckiego związane z kościelną organizacją i duchownymi: biskupi mieli przebywać w swoich diecezjach i przeprowadzać wizytacje w parafiach, utworzono seminaria duchowne, w których kształcili się przyszli księża, nakazano prowadzenie ksiąg metrykalnych w parafiach - zapisuje się w nich informacje o chrztach, ślubach i pogrzebach, duchowni zostali zobligowani do noszenia sutann, zachowania celibatu oraz walki z reformacją, biskupi mieli co roku organizować synody, czyli zjazdy duchownych. Jezuici, Swięte Oficjum i cenzura Kontrreformacja to nie tylko wewnętrzna reforma Kościoła katolickiego, ale również działania przeciw wyznaniom protestanckim. W 1534 r. Ignacy Loyola założył zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Zakonnicy byli starannie kształceni i prowadzili polemiki z protestantami na tematy teologiczne. Jezuici zakładali szkoły, edukowali wiernych, prowadzili misje...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

chrystianizacyjne poza Europą, nawracali protestantów, mieli duże wpływy na dworach królewskich i arystokratycznych. Powołano Święte Oficjum - instytucję zwaną też inkwizycją, która zajmowała się m.in. zwalczaniem herezji, reformacji i naukowców głoszących teorie niezgodne z nauczaniem Kościoła. W 1559 r. stworzono indeks ksiąg zakazanych - spis ten obejmował dzieła, które uznawano za niezgodne z nauką Kościoła lumieszczono na nim Kopernika i jego 0 obrotach sfer niebieskich). Wojny religijne w XVI w. Wojny religijne rozpoczęły się niedługo po wystąpieniu Marcina Lutra. Pierwsze konflikty wybuchły na ziemiach niemieckich: wojna chłopska (1524-1526) - powstańcy domagali się radykalnych zmian społecznych i zostali pokonani przez koalicję władców katolickich i protestanckich, protestanci założyli związek szmalkaldzki w celu obrony przed katolikami, - doszło do walk, które zakończył w 1555 r. pokój augsburski – jego główna zasada brzmiała Czyja władza, tego wyznanie, co oznaczało, że władcy określali wyznanie panujące na podległym im terytorium. Konflikty religijne we Francji: • popularność w tym państwie zdobył kalwinizm, a jego wyznawcy byli nazywani hugenotami, • francuscy władcy byli przeciwnikami reformacji i rozpoczęli prześladowania protestantów, • we Francji wybuchła wojna domowa, która trwała ponad 30 lat - podczas niej doszło do rzezi hugenotów w Paryżu (tzw. noc św. Bartłomieja w 1572 r.), ● wojnę religijną zakończyło wydanie przez Henryka IV Burbona Edyktu nantejskiego w 1598 r. - hugenoci otrzymali wolność wyznania. Niderlandy: w XVI w. wyznanie na protestanckie zmieniło wielu mieszkańców Niderlandów (znajdowały się one pod hiszpańską władzą, przeciwną reformacji), prześladowania ze strony katolików doprowadziły do wybuchu powstania, na którego czele stał Wilhelm Orański, prowincje północne utworzyły osobne państwo - Republikę Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, południowa część Niderlandów pozostała pod hiszpańskim panowaniem, walki trwały do połowy XVII w. Skutki kontrreformacji Skutki kontrreformacji to: • reforma Kościoła katolickiego zapoczątkowana na soborze trydenckim, • powstanie zakonu jezuitów, którzy prowadzili działania przeciwko wyznaniom reformowanym, • w Kościele katolickim rozbudowano obrzędy i nastąpił rozwój kultu maryjnego, wojny i konflikty religijne..

Historia /

kontrreformacja

kontrreformacja

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Kontrreformacja
Przyczyny kontrreformacji
Przyczyny kontrreformacji to:
walka z reformacją,
próba zatrzymania wiernych przy wyznaniu katoli

Otwórz aplikację

historia notatka

Kontrreformacja Przyczyny kontrreformacji Przyczyny kontrreformacji to: walka z reformacją, próba zatrzymania wiernych przy wyznaniu katolickim, dążenie do przeprowadzenia wewnętrznych reform Kościoła katolickiego. Sobór trydencki Sobór trydencki był soborem powszechnym, a jego obrady odbywały się w Trydencie w latach 1545-1563. Początkowo w obradach soboru trydenckiego wzięli też udział przedstawiciele protestantów, jednak nie osiągnięto porozumienia. Postanowienia soboru trydenckiego w kwestiach związanych z wiarą: • potwierdzenie przywódczej roli papieża, • źródłem wiary Pismo święte i tradycja katolicka (np. postanowienia soborów, decyzje papieży), tylko duchowni mają prawo objaśniać Pismo święte, powstał katechizm trydencki, w którym opisano doktrynę katolicką, • potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów, tacina pozostała językiem liturgii, potępiono ideę predestynacji, • podkreślono rolę świętych jako pośredników między wiernymi a Bogiem. Postanowienia soboru trydenckiego związane z kościelną organizacją i duchownymi: biskupi mieli przebywać w swoich diecezjach i przeprowadzać wizytacje w parafiach, utworzono seminaria duchowne, w których kształcili się przyszli księża, nakazano prowadzenie ksiąg metrykalnych w parafiach - zapisuje się w nich informacje o chrztach, ślubach i pogrzebach, duchowni zostali zobligowani do noszenia sutann, zachowania celibatu oraz walki z reformacją, biskupi mieli co roku organizować synody, czyli zjazdy duchownych. Jezuici, Swięte Oficjum i cenzura Kontrreformacja to nie tylko wewnętrzna reforma Kościoła katolickiego, ale również działania przeciw wyznaniom protestanckim. W 1534 r. Ignacy Loyola założył zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Zakonnicy byli starannie kształceni i prowadzili polemiki z protestantami na tematy teologiczne. Jezuici zakładali szkoły, edukowali wiernych, prowadzili misje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

chrystianizacyjne poza Europą, nawracali protestantów, mieli duże wpływy na dworach królewskich i arystokratycznych. Powołano Święte Oficjum - instytucję zwaną też inkwizycją, która zajmowała się m.in. zwalczaniem herezji, reformacji i naukowców głoszących teorie niezgodne z nauczaniem Kościoła. W 1559 r. stworzono indeks ksiąg zakazanych - spis ten obejmował dzieła, które uznawano za niezgodne z nauką Kościoła lumieszczono na nim Kopernika i jego 0 obrotach sfer niebieskich). Wojny religijne w XVI w. Wojny religijne rozpoczęły się niedługo po wystąpieniu Marcina Lutra. Pierwsze konflikty wybuchły na ziemiach niemieckich: wojna chłopska (1524-1526) - powstańcy domagali się radykalnych zmian społecznych i zostali pokonani przez koalicję władców katolickich i protestanckich, protestanci założyli związek szmalkaldzki w celu obrony przed katolikami, - doszło do walk, które zakończył w 1555 r. pokój augsburski – jego główna zasada brzmiała Czyja władza, tego wyznanie, co oznaczało, że władcy określali wyznanie panujące na podległym im terytorium. Konflikty religijne we Francji: • popularność w tym państwie zdobył kalwinizm, a jego wyznawcy byli nazywani hugenotami, • francuscy władcy byli przeciwnikami reformacji i rozpoczęli prześladowania protestantów, • we Francji wybuchła wojna domowa, która trwała ponad 30 lat - podczas niej doszło do rzezi hugenotów w Paryżu (tzw. noc św. Bartłomieja w 1572 r.), ● wojnę religijną zakończyło wydanie przez Henryka IV Burbona Edyktu nantejskiego w 1598 r. - hugenoci otrzymali wolność wyznania. Niderlandy: w XVI w. wyznanie na protestanckie zmieniło wielu mieszkańców Niderlandów (znajdowały się one pod hiszpańską władzą, przeciwną reformacji), prześladowania ze strony katolików doprowadziły do wybuchu powstania, na którego czele stał Wilhelm Orański, prowincje północne utworzyły osobne państwo - Republikę Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, południowa część Niderlandów pozostała pod hiszpańskim panowaniem, walki trwały do połowy XVII w. Skutki kontrreformacji Skutki kontrreformacji to: • reforma Kościoła katolickiego zapoczątkowana na soborze trydenckim, • powstanie zakonu jezuitów, którzy prowadzili działania przeciwko wyznaniom reformowanym, • w Kościele katolickim rozbudowano obrzędy i nastąpił rozwój kultu maryjnego, wojny i konflikty religijne..