Historia /

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie

I

Iza🫠

10 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

Księstwo Warszawskie

 Księstwo warszawskie
1. Powstanie Księstwa Warszawskiego
• w 1806 r. wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez
armię Francuską
• na wezw

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

6

Powstanie i upadek Księstwa Warszawskiego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Księstwo warszawskie 1. Powstanie Księstwa Warszawskiego • w 1806 r. wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez armię Francuską • na wezwanie Jana Henryka Dąbrowskiego w Wielkopolsce wybuchło powstanie ● w 1807 r. Napoleon zawarł z Rosją pokój w Tylży • na jego mocy z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie 2. Ustrój Księstwa Warszawskiego • w 1807 r. Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję • w 1808 r. w Księstwie Warszawskim wprowadzono Kodeks Napoleona ● • dziedzicznym władcą został Fryderyk August z dynastii Wettinów ● • Konstytucja ustanawiała zasadę trójpodziału władzy władzę wykonawczą sprawował książę i Rada Ministrów - władzę ustawodawczą wykonywał dwuizbowy parlament (senat i sejm) - władzę sądowniczą pełniły niezależne sądy • wszyscy obywatele byli równi wobec prawa d. mieszczanie mogli ● sprawować urzędy i kupować ziemię 3. Księstwo Warszawskie posiadało własną armię dowódcą wojska został książę Józef Poniatowski • wydzielony oddział walczył u boku Napoleona w Hiszpanii • w 1808 r.m.in. oddział szwoleżerów uczestniczył w bitwie pod Somosierrą w Hiszpanii ● 4. Wojna z Austrią – 1809 r • w 1809 r. wojska austriackie zaatakowały Księstwo Warszawskie •bitwa pod Raszynem - 1809 r. • wojska księcia Józefa Poniatowskiego wkroczyły do Galicji • Księstwo Warszawskie zostało powiększone o ziemie trzeciego zaboru austriackiego 5. Wojsko Księstwa Warszawskiego uczestniczyło w wyprawie Napoleona do Rosji – 1812 r. ● ● ● ● wojskiem polskim dowodził książę Józef Poniatowski ● • oddziały polskie w bitwie pod...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Berezyną osłaniały odwrót resztek Wielkiej Armii •w 1813 r. w bitwie pod Lipskiem poległ książę Józef Poniatowski 6. Po klęsce Napoleona Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane - 1815 r

Historia /

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie

I

Iza🫠

10 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

Księstwo Warszawskie

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Księstwo warszawskie
1. Powstanie Księstwa Warszawskiego
• w 1806 r. wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez
armię Francuską
• na wezw

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

6

Komentarze (1)

U

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Powstanie i upadek Księstwa Warszawskiego

Podobne notatki

2

Po upadku Księstwa Warszawskiego

Know Po upadku Księstwa Warszawskiego thumbnail

161

 

8/6/7

4

Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa

Know Powstanie listopadowe - notatka szczegółowa  thumbnail

432

 

4/3

4

Kongres wiedeński

Know Kongres wiedeński  thumbnail

910

 

4/1/2/3

3

powstanie listopadowe

Know powstanie listopadowe  thumbnail

354

 

8/6/7

Więcej

Księstwo warszawskie 1. Powstanie Księstwa Warszawskiego • w 1806 r. wojska pruskie zostały pobite pod Jeną przez armię Francuską • na wezwanie Jana Henryka Dąbrowskiego w Wielkopolsce wybuchło powstanie ● w 1807 r. Napoleon zawarł z Rosją pokój w Tylży • na jego mocy z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie 2. Ustrój Księstwa Warszawskiego • w 1807 r. Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję • w 1808 r. w Księstwie Warszawskim wprowadzono Kodeks Napoleona ● • dziedzicznym władcą został Fryderyk August z dynastii Wettinów ● • Konstytucja ustanawiała zasadę trójpodziału władzy władzę wykonawczą sprawował książę i Rada Ministrów - władzę ustawodawczą wykonywał dwuizbowy parlament (senat i sejm) - władzę sądowniczą pełniły niezależne sądy • wszyscy obywatele byli równi wobec prawa d. mieszczanie mogli ● sprawować urzędy i kupować ziemię 3. Księstwo Warszawskie posiadało własną armię dowódcą wojska został książę Józef Poniatowski • wydzielony oddział walczył u boku Napoleona w Hiszpanii • w 1808 r.m.in. oddział szwoleżerów uczestniczył w bitwie pod Somosierrą w Hiszpanii ● 4. Wojna z Austrią – 1809 r • w 1809 r. wojska austriackie zaatakowały Księstwo Warszawskie •bitwa pod Raszynem - 1809 r. • wojska księcia Józefa Poniatowskiego wkroczyły do Galicji • Księstwo Warszawskie zostało powiększone o ziemie trzeciego zaboru austriackiego 5. Wojsko Księstwa Warszawskiego uczestniczyło w wyprawie Napoleona do Rosji – 1812 r. ● ● ● ● wojskiem polskim dowodził książę Józef Poniatowski ● • oddziały polskie w bitwie pod...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Berezyną osłaniały odwrót resztek Wielkiej Armii •w 1813 r. w bitwie pod Lipskiem poległ książę Józef Poniatowski 6. Po klęsce Napoleona Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane - 1815 r