Historia /

Kultura i dokonania Rzymian

Kultura i dokonania Rzymian

 Kultura i dokonania
Rzymian
Według wierzeń Rzymian bóg sprawujący władzę nad
innymi bogami oraz ludźmi to Jowisz.
Rzymska bogini sztuki, rz

Kultura i dokonania Rzymian

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1770 Followers

46

Udostępnij

Zapisz

Jowisz, Minerwa, Mars, Neptun, Westa, romanizacją, Wergiliusz, Horacy, Kodeks Justyniana, retoryka, Cyceron, Forum Romanum, Panteon, Koloseum, gladiator, Circus Maximus, termy, akwedukt

 

8/1

Notatka

Kultura i dokonania Rzymian Według wierzeń Rzymian bóg sprawujący władzę nad innymi bogami oraz ludźmi to Jowisz. Rzymska bogini sztuki, rzemiosła i mądrości to Minerwa. Rzymski bóg wojny to Mars. Rzymski bóg mórz to Neptun. Rzymska bogini, opiekunka ogniska domowego to Westa. Przejmowanie przez podbite ludy języka i kultury Rzymian nazywamy romanizacją. Autorem ,,Eneidy" był Wergiliusz. Jednym z najwybitniejszych poetów rzymskich, twórcą pieśni zwanych odami był Horacy. Spisany w VI wieku n.e. zbiór prawa rzymskiego nazywamy Kodeksem Justyniana. Retoryka to sztuka wypowiedzi. Jednym ze słynnych rzymskich polityków i mówców był Cyceron. Główny plac starożytnego Rzymu to Forum Romanum. Najsłynniejsza świątynia rzymska poświęcona wszystkim bogom to Panteon. Największym z amfiteatrów było Koloseum. Odbywały się tam walki gladiatorów. Wyścigi rydwanów odbywały się w Circus Maximus. Publiczne łaźnie z basenami i salami do uprawiania sportu to termy. Akwedukty pełniły funkcję wodociągów. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Kultura i dokonania Rzymian

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1770 Followers

 Kultura i dokonania
Rzymian
Według wierzeń Rzymian bóg sprawujący władzę nad
innymi bogami oraz ludźmi to Jowisz.
Rzymska bogini sztuki, rz

Otwórz

Jowisz, Minerwa, Mars, Neptun, Westa, romanizacją, Wergiliusz, Horacy, Kodeks Justyniana, retoryka, Cyceron, Forum Romanum, Panteon, Koloseum, gladiator, Circus Maximus, termy, akwedukt

Podobne notatki
Know Osiągnięcia Rzymian – kultura starożytnego Rzymu thumbnail

30

790

Osiągnięcia Rzymian – kultura starożytnego Rzymu

notatka

Know Kultura antycznego Rzymu thumbnail

10

217

Kultura antycznego Rzymu

Antyczny Rzym

Know Początki chrześcijańtswa  thumbnail

12

227

Początki chrześcijańtswa

Notatka zawierająca najważniejsze informacje z tematu: Początki chrześcijaństwa - oparte na książce „Wczoraj i Dziś” 5 klasa, nowa edycja 2021-2023.

Know Dokonania starożytnych Rzymian (NE 5) thumbnail

124

1416

Dokonania starożytnych Rzymian (NE 5)

akwedukty, Pont du Gard, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, Koloseum, Circus Maximus, Forum Romanum, Panteon, Łuki triumfalne, Wergiliusz, Horacy, Prawo rzymskie, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, Iustitia, wyścigi rydwanów, gladiatorzy

Know Historia rzym, Podboje Rzymu, Zmiany społeczne w republice rzymskiej  thumbnail

6

92

Historia rzym, Podboje Rzymu, Zmiany społeczne w republice rzymskiej

Rzym, historia

Know życie w wiecznym mieście thumbnail

1

34

życie w wiecznym mieście

historia notatka-życie w wiecznym mieście

Kultura i dokonania Rzymian Według wierzeń Rzymian bóg sprawujący władzę nad innymi bogami oraz ludźmi to Jowisz. Rzymska bogini sztuki, rzemiosła i mądrości to Minerwa. Rzymski bóg wojny to Mars. Rzymski bóg mórz to Neptun. Rzymska bogini, opiekunka ogniska domowego to Westa. Przejmowanie przez podbite ludy języka i kultury Rzymian nazywamy romanizacją. Autorem ,,Eneidy" był Wergiliusz. Jednym z najwybitniejszych poetów rzymskich, twórcą pieśni zwanych odami był Horacy. Spisany w VI wieku n.e. zbiór prawa rzymskiego nazywamy Kodeksem Justyniana. Retoryka to sztuka wypowiedzi. Jednym ze słynnych rzymskich polityków i mówców był Cyceron. Główny plac starożytnego Rzymu to Forum Romanum. Najsłynniejsza świątynia rzymska poświęcona wszystkim bogom to Panteon. Największym z amfiteatrów było Koloseum. Odbywały się tam walki gladiatorów. Wyścigi rydwanów odbywały się w Circus Maximus. Publiczne łaźnie z basenami i salami do uprawiania sportu to termy. Akwedukty pełniły funkcję wodociągów. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację