Przedmioty

Przedmioty

Więcej

najazdy mongolskie

17.05.2022

4516

272

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Najazdy mongolskie
Mongotowie
Początkowo Mongołowie byli rozbici na rody i szczepy, które ze sobą walczyły.
Pod koniec XII w. zyli na terena

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Najazdy mongolskie
Mongotowie
Początkowo Mongołowie byli rozbici na rody i szczepy, które ze sobą walczyły.
Pod koniec XII w. zyli na terena

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Najazdy mongolskie
Mongotowie
Początkowo Mongołowie byli rozbici na rody i szczepy, które ze sobą walczyły.
Pod koniec XII w. zyli na terena

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Najazdy mongolskie Mongotowie Początkowo Mongołowie byli rozbici na rody i szczepy, które ze sobą walczyły. Pod koniec XII w. zyli na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii i południowo-wschodniej Syberii. Mongołowie wiedli koczowniczy tryb życia, zajmowali się przeważnie pasterstwem i łowiectwem. Funkcję ich domów pełniły przenośne namioty zwane jurtami. W Europie Mongotowie zostali nazwani Tatarami. Powstanie imperium mongolskiego Twórcą imperium mongolskiego był Temudżyn. Na początku XIII w. zjednoczył wszystkie plemiona mongolskie. W 1206 r. Temudżyn został najwyższym wodzem i przyjął tytuł Czyngis-chana. Mongołowie zjednoczeni pod jednym przywództwem rozpoczęli okres wielkich podbojów. Przyczyny mongolskich sukcesów militarnych: • zdyscyplinowana i dobrze wyszkolona armia (głównie konnica), • dokładne przygotowanie do wypraw wojennych, • stosowanie przemyślanej i skutecznej taktyki wojennej, • umiejętność zdobywania ufortyfikowanych miejscowości. Stolicą państwa mongolskiego było Karakorum. W 1227 r. zmarł Czyngis-chan, ale imperium nadal było powiększane przez jego synów i wnuków. Po pewnym czasie rozpadło się wskutek wewnętrznych sporów. Kierunki najazdów mongolskich W XIII w. Mongołowie prowadzili liczne najazdy w celu rozszerzenia swojego panowania na inne obszary. Kierunki najazdów mongolskich: • podbicie sąsiednich ludów (początek XIII w.), • zajęcie północnych Chin - pozostała część tego kraju została opanowana w II połowie XIII w., • podbicie w lataech 20. XIII w. muzułmańskiego państwa Chorezmu leżącego w centralnej Azji oraz najazd na Kaukaz i wschodnią Europę (1223 r.) • podbicie Rusi (do 1240 r.), • udana wyprawa na Polskę i Węgry w latach 1241-1242, ● ekspansja...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

na Bliski Wschód i zdobycie Bagdadu (1 258 r.), • dwie nieudane próby zajęcia Wysp Japońskich (1274 r. i 1281 r.). Bagdad Imperium mongolskie w XIII w RUS Kijów ZŁOTA ORDA PAŃSTWO HULAGIDÓW Samarkanda KARAKORUM O WIELKI CHANAT CHIŃSKI kolebka państwa Temudżyna ok. 1200 r. obszar we władaniu Mongołów do ok. 1206 r. 0 1000 km obszary podbite przez Mongołów za panowania Czyngis-chana do 1227 r. obszary podbite przez następców Czyngis-chana do 1280 r. obszary uzależnione przez Mongołów do końca XIII w. najdalszy zasięg imperium Mongołów w 1280 r. Mongolskie najazdy na Europe Mongolskie najazdy na Europę ukazały słabość europejskich władców wobec tego zagrożenia. W 1223 r. Mongołowie pojawili się na stepach czarnomorskich (Europa Wschodnia) w celu rozpoznania tego terenu. W tamtym czasie ten obszar był zamieszkały przez plemię Połowców. W bitwie nad rzeką Kałką (1 223 r.) zjednoczone wojska Połowców i książął ruskich zostały pokonane przez siły mongolskie. Mimo to zwycięzcy powrócili na wschód. W 1236 r. ruszyła kolejna wyprawa Mongołów na Europę. Przewodził nią Batu-chan – wnuk Temudżyna. Pierwszym celem podboju stały się ludy żyjące na południowych stepach i w dorzeczu Wołgi. Kolejnym krokiem było opanowanie księstw ruskich. W 1240 r. został zdobyty i zniszczony Kijów. Po tym wydarzeniu ruscy władcy, którzy jeszcze stawiali opór, zdecydowali się uznać panowanie Mongołów. Batu-chan po podporządkowaniu sobie Rusi utworzył nad rzeką Wołgą własne państwo - Złotą Ordę. On i jego następcy uzależnili od siebie książąt ruskich. Wiosną 1241 r. mongolska wyprawa skierowała się w stronę Węgier. Część armii uderzyła na ziemie polskie, żeby uniemożliwić przyjście stamtąd pomocy dla Węgrów. Mongołowie złupili znaczne obszary w Polsce (m.in. spalili Kraków). Na Śląsku w bitwie pod Legnica (1241 r.) wojska księcia polskiego Henryka Pobożnego zostały pokonane. W XIII w. były jeszcze dwa najazdy mongolskie na Polskę. Na Węgrzech Mongołowie również odnieśli sukcesy, które doprowadziły do chwilowego zajęcia całego kraju. Dalsza ekspansja została przerwana przez śmierć wielkiego chana oraz walki o przejęcie po nim władzy. Skutki najazdów mongolskich na Europew I połowie XIII w. Skutki najazdów mongolskich na Europe: •duże zniszczenia we wschodniej i środkowej Europie, ●zależność Rusi od Mongołów trwająca do XIV w., • osłabienie pozycji książąt ruskich, ●częste najazdy Mongołów na Polskę od XIII do XVII w.