Historia /

Panowanie Stefana Batorego

Panowanie Stefana Batorego

 Panowanie Stefana
Batorego
1.Ucieczka Henryka Walezego z Polski - drugie bezkrólewie - 1574/1575
nie spełnił on warunków szlachty
- pojawił

Panowanie Stefana Batorego

user profile picture

-Daria-

15 Followers

Udostępnij

Zapisz

13

 

2

Notatka

Panowanie Stefana Batorego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Panowanie Stefana Batorego 1.Ucieczka Henryka Walezego z Polski - drugie bezkrólewie - 1574/1575 nie spełnił on warunków szlachty - pojawiły się problemy z obsadzeniem tronu dlatego ogłoszono drugie bezkrólewie 2. Sejm konwokacyjny - (sejm zwoływany w okresie bezkrólewia) i druga wolna elekcja - 1575 Batory poślubia Anne Jagielonkę i zostaje królem Polski wiosną 1576 - 1586 3. Polityka wewnętrzna Stefana Batorego: Konflikt z Gdańskiem (1576-1577) - ludzie byli nie zadowoleni z objęcia tronu przez Batorego, dlatego władca ten postanowił odpowiedzieć siłą i wobec miasta. - sąd królewski skazał miasto na karę infamii( pozbawienie praw publicznych) - władca wydał rozkaz konfiskowania majątku obywateli Gdańska Reformy wewnętrzne: - powołano Trybunał Koronny i Litewski utworzono piechotę wybraniecką (składała się ona z z chłopów z dóbr królewskich, w zamian za służbę w armii zwalniano ich z ciężarów pańszczyźnianych) 4. Polityka zagraniczna Stefana Batorego: - wojna z Moskwą (1578 - 1581) 5. Działania wojsk RP w wojnie z Moskwą: 1579 - zajęcie twierdzy w Połocku 1579 - zniszczenie ziemi siewierskiej i smoleńskiej 1580 - zdobycie Wielkich Łuków 1581 - wyprawa na Psków 6. Rozejm w Jamie Zapolskim w 1582. Zapisano w nim: - zawieszenie walk na 10 lat - zwrot RP prze państwo moskiewskie całych Inflant oraz ziemi połockiej - wycofanie się państwa polsko-litewskiego ze zdobytych podczas wojny. twierdz

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Historia /

Panowanie Stefana Batorego

user profile picture

-Daria-  

Obserwuj

15 Followers

 Panowanie Stefana
Batorego
1.Ucieczka Henryka Walezego z Polski - drugie bezkrólewie - 1574/1575
nie spełnił on warunków szlachty
- pojawił

Otwórz aplikację

Panowanie Stefana Batorego

Panowanie Stefana Batorego 1.Ucieczka Henryka Walezego z Polski - drugie bezkrólewie - 1574/1575 nie spełnił on warunków szlachty - pojawiły się problemy z obsadzeniem tronu dlatego ogłoszono drugie bezkrólewie 2. Sejm konwokacyjny - (sejm zwoływany w okresie bezkrólewia) i druga wolna elekcja - 1575 Batory poślubia Anne Jagielonkę i zostaje królem Polski wiosną 1576 - 1586 3. Polityka wewnętrzna Stefana Batorego: Konflikt z Gdańskiem (1576-1577) - ludzie byli nie zadowoleni z objęcia tronu przez Batorego, dlatego władca ten postanowił odpowiedzieć siłą i wobec miasta. - sąd królewski skazał miasto na karę infamii( pozbawienie praw publicznych) - władca wydał rozkaz konfiskowania majątku obywateli Gdańska Reformy wewnętrzne: - powołano Trybunał Koronny i Litewski utworzono piechotę wybraniecką (składała się ona z z chłopów z dóbr królewskich, w zamian za służbę w armii zwalniano ich z ciężarów pańszczyźnianych) 4. Polityka zagraniczna Stefana Batorego: - wojna z Moskwą (1578 - 1581) 5. Działania wojsk RP w wojnie z Moskwą: 1579 - zajęcie twierdzy w Połocku 1579 - zniszczenie ziemi siewierskiej i smoleńskiej 1580 - zdobycie Wielkich Łuków 1581 - wyprawa na Psków 6. Rozejm w Jamie Zapolskim w 1582. Zapisano w nim: - zawieszenie walk na 10 lat - zwrot RP prze państwo moskiewskie całych Inflant oraz ziemi połockiej - wycofanie się państwa polsko-litewskiego ze zdobytych podczas wojny. twierdz

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację