Historia /

Pierwsze cywilizacje

Pierwsze cywilizacje

 ZANIM ZACZĘŁA SIĘ HISTORIA
ok. 4,2 mln lat p.n.e australopitek
ok. 1,9 mln lat p.n.e. Homo erectus
ok. 2,5 mln - 15 tys. p.n.e. paleolit
ok

Pierwsze cywilizacje

user profile picture

Amelia Kowalewska

65 Followers

29

Udostępnij

Zapisz

Notatka zawiera tematy: - Zanim zaczęła się historia - Starożytna Mezopotamia - Starożytny Egipt - Izrael i Fenicja - Cywilizacje Indii i Chin

 

1

Notatka

ZANIM ZACZĘŁA SIĘ HISTORIA ok. 4,2 mln lat p.n.e australopitek ok. 1,9 mln lat p.n.e. Homo erectus ok. 2,5 mln - 15 tys. p.n.e. paleolit ok. 300 tys. lat p.n.e. Homo sapiens ok. 16 tys. lat p.n.e. powstanie malowideł z Lascaux ok. 15 tys. - 4500 p.n.e. mezolit ok. 8350 r. p.n.e. powstanie Jerycha ok. 4500-1800 p.n.e. neolit Prehistoria obejmuje dzieje człowieka do momentu wynalezienia pisma. Na podstawie kryterium surowca, którego wykonywano narzędzia, dzieli się ją na trzy epoki: kamienia, brązu i żelaza. Ich daty krańcowe są różne na poszczególnych obszarach. Człowiek rozumny (Homo sapiens sapiens) ukształtował się 200 tys. lat temu. W procesie ewolucji kluczowe były: zmiana sylwetki na pionową, korzystanie z narzędzi i ich doskonalenie oraz opanowanie metod rozpalania i podtrzymywania ognia. Rewolucja neolityczna, czyli przechodzenie od wędrownego trybu życia do osiadłego, rozpoczęło się ok. 10 tys. lat p.n.e. na obszarze Żyznego Półksiężyca. Wiązała się ona z podjęciem upraw zbóż i hodowli zwierząt oraz wznoszeniem trwałych osad. Mieszkańcy części z nich trudnili się również handlem i rzemiosłem (Çatal Höyük). W IV tys. p.n.e. na Bliskim Wschodzie opanowano metody produkcji narzędzi z brązu (stopu miedzi i cyny), a pod koniec II tys. p.n.e. - z żelaza. STAROŻYTNA MEZOPOTAMIA ok. 4000 r. p.n.e. początek cywilizacji sumeryjskiej XXIV - XXII w. p.n.e. imperium akadyjskie XVIII w. p.n.e. Kodeks Hammurabiego 612 r. p.n.e. upadek Asyrii 605 - 562 p.n.e....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

rządy Nabuchodonozora II w Babilonii 539 r. p.n.e. upadek Babilonu Mezopotamia to kraina położona pomiędzy Tygrysem i Eufratem, o korzystnym klimacie i glebach użyźnianych przez wylewy obu rzek. Nieregularność tych wylewów skłaniała do budowy i utrzymania systemów irygacyjnych. Wymagało to stałej i zorganizowanej pracy większej grupy ludzi i prowadziło do powstania pierwszych państw, a także cywilizacji. Najstarszym znanym ludem Mezopotamii byli Sumerowie. Dokonali oni wielu odkryć i wynalazków, wśród których najistotniejszym było pismo. W III tys. p.n.e. w Mezopotamii powstało imperium akadyjskie, którego najwybitniejszym władcą był Sargon. W II i I tys. p.n.e. potęgę zyskały Babilon oraz Asyria. Władcą asyryjskim udało się podbić cały Bliski Wschód od Egiptu do Iranu. W miastach Mezopotamii rozwijały się rzemiosło i nauka (matematyka, astronomia), a także - literatura. Znajomość pisma pozwoliła również opracować pierwsze spisy prawa, takie jak Kodeks Hammurabiego z XVIII w. p.n.e. STAROŻYTNY EGIPT ok. 3000 r. p.n.e. początki państwa egipskiego ok. 2675 - 2170 p.n.e. Stare Państwo ok. 2000 - 1760 p.n.e. Średnie Państwo 1540-1085 p.n.e. Nowe Państwo 332 r. p.n.e. podbój Egiptu przez Aleksandra Macedońskiego Państwo egipskie w starożytności obejmowało niemal wyłącznie ziemie położone w bezpośredniej bliskości Nilu. Składało się z Egiptu Dolnego (ujście Nilu) i Górnego (dolina rzeki). Dzieje Egiptu dzieli się na trzy epoki: Starego Państwa, Średniego Państwa i Nowego Państwa, kiedy osiągnął on największe terytorium i znaczenie polityczne. Władca Egiptu - faraon - sprawował władzę absolutną. Na czele rozbudowanej administracji stał wezyr. Ważną rolę odgrywali kapłani, którzy dysponowali władzą o ogromnymi majątkami należącymi do świątyń. Najliczniejsi byli wolni chłopi, którzy wykonywali określone prace na rzecz państwa, natomiast niewielu było niewolników. Egipska religia miała charakter politeistyczny, zatem Egipcjanie czcili wiele różnorodnych bóstw. Miejscem kultu były przede wszystkim świątynie. Ważną rolę odgrywała wiara w życie po śmierci. Z tego powodu istniał tam m.in. zwyczaj balsamowania zwłok i wznoszono monumentalne grobowce - piramidy. Egipcjanie posługiwali się trzema rodzajami pisma: pismem hieroglificznym, hieratycznym i demotycznym. IZRAEL I FENICJA ok. 960 r. p.n.e. budowa Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej 814 r. p.n.e. założenie Kartaginy 722 r. p.n.e. podbój Królestwa Izraela przez Asyrię 586-538 p.n.e. niewola babilońska Żydów 66 - 73 n.e. wojna żydowska 132 -135 n.e. powstanie Bar Kochby Początki Izraela opisuje Biblia. Pasterski lud Hebrajczyków miał przybyć do Kanaanu (Palestyna) z Mezopotamii. W XI - X w. p.n.e. powstało tam królestwo żydowskie ze stolicą w Jerozolimie. Władali nim kolejno Saul, Dawid i Salomon. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się na Izrael i Judeę, które zostały podbite przez Asyrię (VIII w. p.n.e.) i Babilonię (VI w. p.n.e.). Wydarzenia te doprowadziły do powstania diaspory - rozproszenia Hebrajczyków poza ziemiami Izraela. Hebrajczyków wyróżniał i jednoczył judaizm, monoteistyczna wiara w jednego Boga (Jahwe). Świętą księgą judaizmu jest Tora, a jej objaśnienia zawiera Talmud. Fenicjanie zamieszkiwali wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie utworzyli szereg miast - państw. Zajmowali się głównie handlem. Na wybrzeżach Morza Śródziemnego założyli wiele kolonii. Fenicjanie opracowali pierwszy alfabet - system znaków odpowiadających spółgłoskom. CYWILIZACJE INDII I CHIN ok. 2500 r. p.n.e. początek cywilizacji doliny Indusu ok. 1600-1050 p.n.e. panowanie dynastii Szang w Chinach ok. 1500 r. p.n.e. najazd Ariów na dolinę Indusu ok. 566-480 p.n.e. Budda 551-479 p.n.e. Konfucjusz 273-332 p.n.e. panowanie Aśoki 221 r. p.n.e. zjednoczenie Chin przez Pierwszego Cesarza W III tys. p.n.e. w dolinie Indusu powstała cywilizacja, o której wysokim poziomie rozwoju świadczą ruiny miast: Mohendżo Daro i Harappa. Jej upadek wiązał się z najazdem Ariów (ok. 1500 r. p.n.e.), którzy wprowadzili w Indiach podział społeczeństwa na warny (kasty). Najstarsze państwo chińskie powstało w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. w dolinie Żółtej Rzeki. Z czasem rozpadło się ono na wiele niezależnych królestw, które w 221 r. p.n.e. zjednoczył Qin Shi Huangdi (Pierwszy Cesarz). Zreformował on administracje, ujednolicił pismo, prawo, system monetarny, rozbudował sieć dróg i zapoczątkował budowę Wielkiego Muru. Podstawą gospodarki było rolnictwo. W religiach starożytnych Indii - braminizmie i hinduizmie - ważną rolę odgrywała wiara w reinkarnację - odradzanie się człowieka po śmierci poprzez wędrówkę dusz. Z kolei w filozofii buddyzmu i konfucjanizmu ważne było przestrzeganie zasady etycznych. W starożytnych Indiach wynaleziono cyfry arabskie, w Chinach zaś - jedwab, porcelanę i papier.

Historia /

Pierwsze cywilizacje

user profile picture

Amelia Kowalewska

65 Followers

 ZANIM ZACZĘŁA SIĘ HISTORIA
ok. 4,2 mln lat p.n.e australopitek
ok. 1,9 mln lat p.n.e. Homo erectus
ok. 2,5 mln - 15 tys. p.n.e. paleolit
ok

Otwórz

Notatka zawiera tematy: - Zanim zaczęła się historia - Starożytna Mezopotamia - Starożytny Egipt - Izrael i Fenicja - Cywilizacje Indii i Chin

Podobne notatki
Know Imperium Aleksandra Wielkiego  thumbnail

10

119

Imperium Aleksandra Wielkiego

notatka o Filipie i Aleksandrze

Know Babilonia i Asyria thumbnail

5

83

Babilonia i Asyria

kodeks hammurabiego, społeczeństwo mezopotamii, religia starozytnych, architektura i sztuka

Know starożytna Mezopotamia  thumbnail

1374

10040

starożytna Mezopotamia

notatka z historii

Know Dzieje starożytnej Grecji thumbnail

46

901

Dzieje starożytnej Grecji

Dzieje starożytnej Grecji, 1 liceum historia rozszerzona

Know kultura i wierzenia starożytnych Greków  thumbnail

675

7074

kultura i wierzenia starożytnych Greków

historia/ starożytna Grecja

Know republika rzymska thumbnail

704

8433

republika rzymska

notatka z historii

ZANIM ZACZĘŁA SIĘ HISTORIA ok. 4,2 mln lat p.n.e australopitek ok. 1,9 mln lat p.n.e. Homo erectus ok. 2,5 mln - 15 tys. p.n.e. paleolit ok. 300 tys. lat p.n.e. Homo sapiens ok. 16 tys. lat p.n.e. powstanie malowideł z Lascaux ok. 15 tys. - 4500 p.n.e. mezolit ok. 8350 r. p.n.e. powstanie Jerycha ok. 4500-1800 p.n.e. neolit Prehistoria obejmuje dzieje człowieka do momentu wynalezienia pisma. Na podstawie kryterium surowca, którego wykonywano narzędzia, dzieli się ją na trzy epoki: kamienia, brązu i żelaza. Ich daty krańcowe są różne na poszczególnych obszarach. Człowiek rozumny (Homo sapiens sapiens) ukształtował się 200 tys. lat temu. W procesie ewolucji kluczowe były: zmiana sylwetki na pionową, korzystanie z narzędzi i ich doskonalenie oraz opanowanie metod rozpalania i podtrzymywania ognia. Rewolucja neolityczna, czyli przechodzenie od wędrownego trybu życia do osiadłego, rozpoczęło się ok. 10 tys. lat p.n.e. na obszarze Żyznego Półksiężyca. Wiązała się ona z podjęciem upraw zbóż i hodowli zwierząt oraz wznoszeniem trwałych osad. Mieszkańcy części z nich trudnili się również handlem i rzemiosłem (Çatal Höyük). W IV tys. p.n.e. na Bliskim Wschodzie opanowano metody produkcji narzędzi z brązu (stopu miedzi i cyny), a pod koniec II tys. p.n.e. - z żelaza. STAROŻYTNA MEZOPOTAMIA ok. 4000 r. p.n.e. początek cywilizacji sumeryjskiej XXIV - XXII w. p.n.e. imperium akadyjskie XVIII w. p.n.e. Kodeks Hammurabiego 612 r. p.n.e. upadek Asyrii 605 - 562 p.n.e....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

rządy Nabuchodonozora II w Babilonii 539 r. p.n.e. upadek Babilonu Mezopotamia to kraina położona pomiędzy Tygrysem i Eufratem, o korzystnym klimacie i glebach użyźnianych przez wylewy obu rzek. Nieregularność tych wylewów skłaniała do budowy i utrzymania systemów irygacyjnych. Wymagało to stałej i zorganizowanej pracy większej grupy ludzi i prowadziło do powstania pierwszych państw, a także cywilizacji. Najstarszym znanym ludem Mezopotamii byli Sumerowie. Dokonali oni wielu odkryć i wynalazków, wśród których najistotniejszym było pismo. W III tys. p.n.e. w Mezopotamii powstało imperium akadyjskie, którego najwybitniejszym władcą był Sargon. W II i I tys. p.n.e. potęgę zyskały Babilon oraz Asyria. Władcą asyryjskim udało się podbić cały Bliski Wschód od Egiptu do Iranu. W miastach Mezopotamii rozwijały się rzemiosło i nauka (matematyka, astronomia), a także - literatura. Znajomość pisma pozwoliła również opracować pierwsze spisy prawa, takie jak Kodeks Hammurabiego z XVIII w. p.n.e. STAROŻYTNY EGIPT ok. 3000 r. p.n.e. początki państwa egipskiego ok. 2675 - 2170 p.n.e. Stare Państwo ok. 2000 - 1760 p.n.e. Średnie Państwo 1540-1085 p.n.e. Nowe Państwo 332 r. p.n.e. podbój Egiptu przez Aleksandra Macedońskiego Państwo egipskie w starożytności obejmowało niemal wyłącznie ziemie położone w bezpośredniej bliskości Nilu. Składało się z Egiptu Dolnego (ujście Nilu) i Górnego (dolina rzeki). Dzieje Egiptu dzieli się na trzy epoki: Starego Państwa, Średniego Państwa i Nowego Państwa, kiedy osiągnął on największe terytorium i znaczenie polityczne. Władca Egiptu - faraon - sprawował władzę absolutną. Na czele rozbudowanej administracji stał wezyr. Ważną rolę odgrywali kapłani, którzy dysponowali władzą o ogromnymi majątkami należącymi do świątyń. Najliczniejsi byli wolni chłopi, którzy wykonywali określone prace na rzecz państwa, natomiast niewielu było niewolników. Egipska religia miała charakter politeistyczny, zatem Egipcjanie czcili wiele różnorodnych bóstw. Miejscem kultu były przede wszystkim świątynie. Ważną rolę odgrywała wiara w życie po śmierci. Z tego powodu istniał tam m.in. zwyczaj balsamowania zwłok i wznoszono monumentalne grobowce - piramidy. Egipcjanie posługiwali się trzema rodzajami pisma: pismem hieroglificznym, hieratycznym i demotycznym. IZRAEL I FENICJA ok. 960 r. p.n.e. budowa Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej 814 r. p.n.e. założenie Kartaginy 722 r. p.n.e. podbój Królestwa Izraela przez Asyrię 586-538 p.n.e. niewola babilońska Żydów 66 - 73 n.e. wojna żydowska 132 -135 n.e. powstanie Bar Kochby Początki Izraela opisuje Biblia. Pasterski lud Hebrajczyków miał przybyć do Kanaanu (Palestyna) z Mezopotamii. W XI - X w. p.n.e. powstało tam królestwo żydowskie ze stolicą w Jerozolimie. Władali nim kolejno Saul, Dawid i Salomon. Po śmierci Salomona państwo rozpadło się na Izrael i Judeę, które zostały podbite przez Asyrię (VIII w. p.n.e.) i Babilonię (VI w. p.n.e.). Wydarzenia te doprowadziły do powstania diaspory - rozproszenia Hebrajczyków poza ziemiami Izraela. Hebrajczyków wyróżniał i jednoczył judaizm, monoteistyczna wiara w jednego Boga (Jahwe). Świętą księgą judaizmu jest Tora, a jej objaśnienia zawiera Talmud. Fenicjanie zamieszkiwali wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie utworzyli szereg miast - państw. Zajmowali się głównie handlem. Na wybrzeżach Morza Śródziemnego założyli wiele kolonii. Fenicjanie opracowali pierwszy alfabet - system znaków odpowiadających spółgłoskom. CYWILIZACJE INDII I CHIN ok. 2500 r. p.n.e. początek cywilizacji doliny Indusu ok. 1600-1050 p.n.e. panowanie dynastii Szang w Chinach ok. 1500 r. p.n.e. najazd Ariów na dolinę Indusu ok. 566-480 p.n.e. Budda 551-479 p.n.e. Konfucjusz 273-332 p.n.e. panowanie Aśoki 221 r. p.n.e. zjednoczenie Chin przez Pierwszego Cesarza W III tys. p.n.e. w dolinie Indusu powstała cywilizacja, o której wysokim poziomie rozwoju świadczą ruiny miast: Mohendżo Daro i Harappa. Jej upadek wiązał się z najazdem Ariów (ok. 1500 r. p.n.e.), którzy wprowadzili w Indiach podział społeczeństwa na warny (kasty). Najstarsze państwo chińskie powstało w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. w dolinie Żółtej Rzeki. Z czasem rozpadło się ono na wiele niezależnych królestw, które w 221 r. p.n.e. zjednoczył Qin Shi Huangdi (Pierwszy Cesarz). Zreformował on administracje, ujednolicił pismo, prawo, system monetarny, rozbudował sieć dróg i zapoczątkował budowę Wielkiego Muru. Podstawą gospodarki było rolnictwo. W religiach starożytnych Indii - braminizmie i hinduizmie - ważną rolę odgrywała wiara w reinkarnację - odradzanie się człowieka po śmierci poprzez wędrówkę dusz. Z kolei w filozofii buddyzmu i konfucjanizmu ważne było przestrzeganie zasady etycznych. W starożytnych Indiach wynaleziono cyfry arabskie, w Chinach zaś - jedwab, porcelanę i papier.