Historia /

Początki chrześcijaństwa

Początki chrześcijaństwa

 Początki
chrześcijaństwa
Założycielem chrześcijaństwa był Jezus z Nazaretu.
Uczniów Jezusa z Nazaretu nazywamy apostołami.
Cztery księgi „N

Początki chrześcijaństwa

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1783 Followers

71

Udostępnij

Zapisz

Początki chrześcijaństwa Jezus z Nazaretu apostoł Ewangelia Paweł z Tarsu, ukrzyżowanie, biskup, papież, cesarz Konstantyn Wielki, Edykt Mediolański

 

8/1

Notatka

Początki chrześcijaństwa Założycielem chrześcijaństwa był Jezus z Nazaretu. Uczniów Jezusa z Nazaretu nazywamy apostołami. Cztery księgi „Nowego Testamentu” mówiące o życiu i działalności Jezusa z Nazaretu to Ewangelie. Pierwszym z apostołów, który głosił nauki Jezusa innym ludom niż Żydzi, był Paweł z Tarsu. Około 33 roku n.e. rzymski namiestnik w Judei skazał na śmierć przez ukrzyżowanie Jezusa z Nazaretu. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim byli prześladowani m.in. za nieoddawanie boskiej czci cesarzom. Na czele gmin chrześcijańskich stali biskupi. Za pierwszego biskupa Rzymu uważa się apostoła Piotra. Kolejni biskupi Rzymu przyjmowali tytuł papieży. W 313 roku na swobodne wyznawanie chrześcijaństwa zezwolił cesarz Konstantyn Wielki. Dokument cesarza Konstantyna Wielkiego z 313 roku to Edykt Mediolański. W 380 roku ogłoszono chrześcijaństwo religią państwową w Cesarstwie Rzymskim. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Początki chrześcijaństwa

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1783 Followers

 Początki
chrześcijaństwa
Założycielem chrześcijaństwa był Jezus z Nazaretu.
Uczniów Jezusa z Nazaretu nazywamy apostołami.
Cztery księgi „N

Otwórz

Początki chrześcijaństwa Jezus z Nazaretu apostoł Ewangelia Paweł z Tarsu, ukrzyżowanie, biskup, papież, cesarz Konstantyn Wielki, Edykt Mediolański

Początki chrześcijaństwa Założycielem chrześcijaństwa był Jezus z Nazaretu. Uczniów Jezusa z Nazaretu nazywamy apostołami. Cztery księgi „Nowego Testamentu” mówiące o życiu i działalności Jezusa z Nazaretu to Ewangelie. Pierwszym z apostołów, który głosił nauki Jezusa innym ludom niż Żydzi, był Paweł z Tarsu. Około 33 roku n.e. rzymski namiestnik w Judei skazał na śmierć przez ukrzyżowanie Jezusa z Nazaretu. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim byli prześladowani m.in. za nieoddawanie boskiej czci cesarzom. Na czele gmin chrześcijańskich stali biskupi. Za pierwszego biskupa Rzymu uważa się apostoła Piotra. Kolejni biskupi Rzymu przyjmowali tytuł papieży. W 313 roku na swobodne wyznawanie chrześcijaństwa zezwolił cesarz Konstantyn Wielki. Dokument cesarza Konstantyna Wielkiego z 313 roku to Edykt Mediolański. W 380 roku ogłoszono chrześcijaństwo religią państwową w Cesarstwie Rzymskim. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację