Historia /

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

 Polskie Państwo
Podziemne
POCZĄTKI DZIAŁALNOSU KONSPIRACYJNEJ
1. Palacy po klęsce kampani wrześniowej zaczęli zakładać organizacije konspir

Komentarze (7)

Udostępnij

Zapisz

223

Polskie Państwo Podziemne

M

Magda :D

16 Followers
 

Historia

 

8

Notatka

Podręcznik Nowa Era, Dział 2, temat 3

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Polskie Państwo Podziemne POCZĄTKI DZIAŁALNOSU KONSPIRACYJNEJ 1. Palacy po klęsce kampani wrześniowej zaczęli zakładać organizacije konspiracyjne •byli wojskowi kontynuują walkę w podziemiu 2. Oddział majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala na Kielecczyźnie (ok. 300 osób) POWSTANIE ARMII KRAJOWEJ 27.09.1939r.- Powstanie Służby Inycięstiu Polski 2. Władysław Sikorski przejmuje władzę na emigracji = powołanie Iwiązku Halki Zbrojingj •celem: przygotowanie ogólnokrajowego poustania • komendantem: gen. Stefan Rowecki „Grot" 3. ZWZ zostało przekształcone ↳ Armię Krajową - największa organizacja konspiracyjna w Europie (400 tys) 4. Seare Szeregi - polskie harcerstwo • Zawiszacy przygotowanie do służby pomocniczej • Bojowe Sokoły - mały sabotaż • Grupy Szturmowe - działania dywersyjne DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO PODZIEMIA pod kierownictwem Kedyu (kierownictwo 1. Działalności głównie propagandowe i sabotażouc, rzadziej dynersyjne Qjuvenaj's komanchy Grównej Ak) 2. Czerwiec 1943 - aresztowanie, Grota" d -wodzem AK: Tadeusz Komorouski, Bor 3. Akyje dywersyjne •7/8.10.1942- Akcja, Wieniec" -kysadzenie warszawskich linii kolejových •26.03.1993 -Akcja Meksyk II" (ak pool Arsenałem) -odbicie Rudego" z rąk gestapo •1.02.1994r.- Akqja, Kutschera" -zamach na generała 35 Franza Kutschere POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1.7en ruch oporu nazvano Polskim Państwem Podziemnym okim Parfshem grupy partyzanckie 2. Cywilne struktury tuoRyła Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj Departament informacji (prasa) • Departament Ośniaty i Kultury (szkolnictwo) - tajne komplety 3. Tajne sądy 4. Kontakt z Londynem dzięki: • tajnej radiostacji • kurierom Jan Karski - Jan Nowak - Jeziorański DATY 27.09 1939. powstanie Szp Czerwiec 1943-arestovanie,Grota" -wodzem AK: Tadeusz Komorouski, Bór" •7/8.10.1942- Akcja, Wieniec" •26.03.1943 Akyja, Meksyk I" (ak pod Arsenałem) •1.02.1994r.- Akqja, Kutschera" ů Głównej AK. Formy oporu wobec...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

okupanta Walka zbrojna Walka cywilna akcje dywersyjne: zbroj- ne ataki na pociągi, linie kolejowe, mosty, dworce .akcje odwetowe: ataki na hitlerowców odpowie- dzialnych za mordowanie polskiej ludności cywilnej, skazanych na śmierć przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego akcje propagandowe: rozrzucanie ulotek, nada- wanie audycji radiowych, malowanie antyniemiec- kich haseł na murach .sabotaż: obniżanie wydajności i jakości pracy w fabrykach, uszkadzanie narzędzi lub maszyn oraz operacje wywiadowcze

Historia /

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

M

Magda :D

16 Followers
 

Historia

 

8

Notatka

Polskie Państwo Podziemne

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Polskie Państwo
Podziemne
POCZĄTKI DZIAŁALNOSU KONSPIRACYJNEJ
1. Palacy po klęsce kampani wrześniowej zaczęli zakładać organizacije konspir

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

223

Komentarze (7)

Q

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Podręcznik Nowa Era, Dział 2, temat 3

Polskie Państwo Podziemne POCZĄTKI DZIAŁALNOSU KONSPIRACYJNEJ 1. Palacy po klęsce kampani wrześniowej zaczęli zakładać organizacije konspiracyjne •byli wojskowi kontynuują walkę w podziemiu 2. Oddział majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala na Kielecczyźnie (ok. 300 osób) POWSTANIE ARMII KRAJOWEJ 27.09.1939r.- Powstanie Służby Inycięstiu Polski 2. Władysław Sikorski przejmuje władzę na emigracji = powołanie Iwiązku Halki Zbrojingj •celem: przygotowanie ogólnokrajowego poustania • komendantem: gen. Stefan Rowecki „Grot" 3. ZWZ zostało przekształcone ↳ Armię Krajową - największa organizacja konspiracyjna w Europie (400 tys) 4. Seare Szeregi - polskie harcerstwo • Zawiszacy przygotowanie do służby pomocniczej • Bojowe Sokoły - mały sabotaż • Grupy Szturmowe - działania dywersyjne DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO PODZIEMIA pod kierownictwem Kedyu (kierownictwo 1. Działalności głównie propagandowe i sabotażouc, rzadziej dynersyjne Qjuvenaj's komanchy Grównej Ak) 2. Czerwiec 1943 - aresztowanie, Grota" d -wodzem AK: Tadeusz Komorouski, Bor 3. Akyje dywersyjne •7/8.10.1942- Akcja, Wieniec" -kysadzenie warszawskich linii kolejových •26.03.1993 -Akcja Meksyk II" (ak pool Arsenałem) -odbicie Rudego" z rąk gestapo •1.02.1994r.- Akqja, Kutschera" -zamach na generała 35 Franza Kutschere POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1.7en ruch oporu nazvano Polskim Państwem Podziemnym okim Parfshem grupy partyzanckie 2. Cywilne struktury tuoRyła Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj Departament informacji (prasa) • Departament Ośniaty i Kultury (szkolnictwo) - tajne komplety 3. Tajne sądy 4. Kontakt z Londynem dzięki: • tajnej radiostacji • kurierom Jan Karski - Jan Nowak - Jeziorański DATY 27.09 1939. powstanie Szp Czerwiec 1943-arestovanie,Grota" -wodzem AK: Tadeusz Komorouski, Bór" •7/8.10.1942- Akcja, Wieniec" •26.03.1943 Akyja, Meksyk I" (ak pod Arsenałem) •1.02.1994r.- Akqja, Kutschera" ů Głównej AK. Formy oporu wobec...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

okupanta Walka zbrojna Walka cywilna akcje dywersyjne: zbroj- ne ataki na pociągi, linie kolejowe, mosty, dworce .akcje odwetowe: ataki na hitlerowców odpowie- dzialnych za mordowanie polskiej ludności cywilnej, skazanych na śmierć przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego akcje propagandowe: rozrzucanie ulotek, nada- wanie audycji radiowych, malowanie antyniemiec- kich haseł na murach .sabotaż: obniżanie wydajności i jakości pracy w fabrykach, uszkadzanie narzędzi lub maszyn oraz operacje wywiadowcze