Polskie Państwo Podziemne

303

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 Polskie Państwo
Podziemne
POCZĄTKI DZIAŁALNOSU KONSPIRACYJNEJ
1. Palacy po klęsce kampani wrześniowej zaczęli zakładać organizacije konspir

Polskie Państwo Podziemne POCZĄTKI DZIAŁALNOSU KONSPIRACYJNEJ 1. Palacy po klęsce kampani wrześniowej zaczęli zakładać organizacije konspiracyjne •byli wojskowi kontynuują walkę w podziemiu 2. Oddział majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala na Kielecczyźnie (ok. 300 osób) POWSTANIE ARMII KRAJOWEJ 27.09.1939r.- Powstanie Służby Inycięstiu Polski 2. Władysław Sikorski przejmuje władzę na emigracji = powołanie Iwiązku Halki Zbrojingj •celem: przygotowanie ogólnokrajowego poustania • komendantem: gen. Stefan Rowecki „Grot" 3. ZWZ zostało przekształcone ↳ Armię Krajową - największa organizacja konspiracyjna w Europie (400 tys) 4. Seare Szeregi - polskie harcerstwo • Zawiszacy przygotowanie do służby pomocniczej • Bojowe Sokoły - mały sabotaż • Grupy Szturmowe - działania dywersyjne DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO PODZIEMIA pod kierownictwem Kedyu (kierownictwo 1. Działalności głównie propagandowe i sabotażouc, rzadziej dynersyjne Qjuvenaj's komanchy Grównej Ak) 2. Czerwiec 1943 - aresztowanie, Grota" d -wodzem AK: Tadeusz Komorouski, Bor 3. Akyje dywersyjne •7/8.10.1942- Akcja, Wieniec" -kysadzenie warszawskich linii kolejových •26.03.1993 -Akcja Meksyk II" (ak pool Arsenałem) -odbicie Rudego" z rąk gestapo •1.02.1994r.- Akqja, Kutschera" -zamach na generała 35 Franza Kutschere POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1.7en ruch oporu nazvano Polskim Państwem Podziemnym okim Parfshem grupy partyzanckie 2. Cywilne struktury tuoRyła Delegatura Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj Departament informacji (prasa) • Departament Ośniaty i Kultury (szkolnictwo) - tajne komplety 3. Tajne sądy 4. Kontakt z Londynem dzięki: • tajnej radiostacji • kurierom Jan Karski - Jan Nowak - Jeziorański DATY 27.09 1939. powstanie Szp Czerwiec 1943-arestovanie,Grota" -wodzem AK: Tadeusz Komorouski, Bór" •7/8.10.1942- Akcja, Wieniec" •26.03.1943 Akyja, Meksyk I" (ak pod Arsenałem) •1.02.1994r.- Akqja, Kutschera" ů Głównej AK. Formy oporu wobec...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

okupanta Walka zbrojna Walka cywilna akcje dywersyjne: zbroj- ne ataki na pociągi, linie kolejowe, mosty, dworce .akcje odwetowe: ataki na hitlerowców odpowie- dzialnych za mordowanie polskiej ludności cywilnej, skazanych na śmierć przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego akcje propagandowe: rozrzucanie ulotek, nada- wanie audycji radiowych, malowanie antyniemiec- kich haseł na murach .sabotaż: obniżanie wydajności i jakości pracy w fabrykach, uszkadzanie narzędzi lub maszyn oraz operacje wywiadowcze