Historia /

Powstanie Chmielnickiego

Powstanie Chmielnickiego

 Powstanie
Chmielnickiego
Większość Kozaków była wyznania prawosławnego.
Większość chłopów na ziemiach ukraińskich była
wyznania prawosławne

Powstanie Chmielnickiego

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1828 Followers

137

Udostępnij

Zapisz

Powstanie Chmielnickiego. Kozacy. Prawosławie, grekokatolicy. Ziemie ukraińskie. Czajki. Imperium Osmańskie. Bohdan Chmielnicki Kozacy rejestrowi Bitwy pod Korsuniem i Żółtymi Wodami Zbaraż Jeremi Wiśniowiecki bitwa pod Beresteczkiem Ugoda perejasławska

 

8/2

Notatka

Powstanie Chmielnickiego Większość Kozaków była wyznania prawosławnego. Większość chłopów na ziemiach ukraińskich była wyznania prawosławnego. Większość Kozaków i chłopów zamieszkujących ziemie ukraińskie posługiwała się językiem ruskim. Magnaci i znaczna część szlachty na ziemiach ukraińskich była wyznania katolickiego. Elitę kozaczyzny stanowiły oddziały tzw. Kozaków rejestrowych. Zwinne łodzie kozackie nazywano czajkami. W roku 1646 sejm nie zgodził się na planowaną przez Władysława IV wojnę z Imperium Osmańskim. W 1648 roku wybuchło powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Jedna z przyczyn wybuchu powstania to zmniejszenie liczby kozaków rejestrowych. Bitwy pod Korsuniem i żółtymi Wodami zakończyły się zwycięstwem wojsk Kozaków. Dowódcą obrony oblężonego Zbaraża był Jeremi Wiśniowiecki. Wojska polskie odniosły zwycięstwo nad Kozakami w bitwie pod Beresteczkiem. W 1654 roku Bohdan Chmielnicki zawarł ugodę z Rosją w Perejasławiu. Ugoda perejasławska zapoczątkowała wojnę Rosji z Polską. Wojna z Rosją zakończyła się w roku 1667 rozejmem w Andruszowie. Na mocy rozejmu w Andruszowie między Polskę a Rosję podzielono ziemie Ukrainy. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Powstanie Chmielnickiego

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1828 Followers

 Powstanie
Chmielnickiego
Większość Kozaków była wyznania prawosławnego.
Większość chłopów na ziemiach ukraińskich była
wyznania prawosławne

Otwórz

Powstanie Chmielnickiego. Kozacy. Prawosławie, grekokatolicy. Ziemie ukraińskie. Czajki. Imperium Osmańskie. Bohdan Chmielnicki Kozacy rejestrowi Bitwy pod Korsuniem i Żółtymi Wodami Zbaraż Jeremi Wiśniowiecki bitwa pod Beresteczkiem Ugoda perejasławska

Podobne notatki
Know powstanie chmielnickiego  thumbnail

138

1828

powstanie chmielnickiego

notatka z historii

Know Kryzys i wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku thumbnail

6

166

Kryzys i wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku

Ważne pojęcia i osoby

Know powstanie Chmielnickiego  thumbnail

32

603

powstanie Chmielnickiego

dział lll temat trzeci Powstanie Chmielnickiego. Historia 6 klasa

Know Powstanie Chmielnickiego thumbnail

148

1700

Powstanie Chmielnickiego

na podstawie podręcznika od Nowej Ery

Know OD POTĘGI DO KRYZYSU RZECZYPOSPOLITEJ  thumbnail

188

1955

OD POTĘGI DO KRYZYSU RZECZYPOSPOLITEJ

Notatka - dział 4 podręcznika Poznać przeszłość 2 zakres podstawowy

Know Rzeczypospolita w XVII wieku thumbnail

33

439

Rzeczypospolita w XVII wieku

Krótka notatka z historii (dział Rzeczypospolita w XVII wieku)

Powstanie Chmielnickiego Większość Kozaków była wyznania prawosławnego. Większość chłopów na ziemiach ukraińskich była wyznania prawosławnego. Większość Kozaków i chłopów zamieszkujących ziemie ukraińskie posługiwała się językiem ruskim. Magnaci i znaczna część szlachty na ziemiach ukraińskich była wyznania katolickiego. Elitę kozaczyzny stanowiły oddziały tzw. Kozaków rejestrowych. Zwinne łodzie kozackie nazywano czajkami. W roku 1646 sejm nie zgodził się na planowaną przez Władysława IV wojnę z Imperium Osmańskim. W 1648 roku wybuchło powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Jedna z przyczyn wybuchu powstania to zmniejszenie liczby kozaków rejestrowych. Bitwy pod Korsuniem i żółtymi Wodami zakończyły się zwycięstwem wojsk Kozaków. Dowódcą obrony oblężonego Zbaraża był Jeremi Wiśniowiecki. Wojska polskie odniosły zwycięstwo nad Kozakami w bitwie pod Beresteczkiem. W 1654 roku Bohdan Chmielnicki zawarł ugodę z Rosją w Perejasławiu. Ugoda perejasławska zapoczątkowała wojnę Rosji z Polską. Wojna z Rosją zakończyła się w roku 1667 rozejmem w Andruszowie. Na mocy rozejmu w Andruszowie między Polskę a Rosję podzielono ziemie Ukrainy. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację