Nauka

Nauka

Spółka

pradzieje i historia starożytnego Wschodu

399

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

pradzieje
N historia
Starwaytnego Wschvolu HISTORIA JAKO NAUKA
historia - nauka, zajmująca się badaniem przeszłości, a dokładnie - działań i
pradzieje
N historia
Starwaytnego Wschvolu HISTORIA JAKO NAUKA
historia - nauka, zajmująca się badaniem przeszłości, a dokładnie - działań i
pradzieje
N historia
Starwaytnego Wschvolu HISTORIA JAKO NAUKA
historia - nauka, zajmująca się badaniem przeszłości, a dokładnie - działań i
pradzieje
N historia
Starwaytnego Wschvolu HISTORIA JAKO NAUKA
historia - nauka, zajmująca się badaniem przeszłości, a dokładnie - działań i
pradzieje
N historia
Starwaytnego Wschvolu HISTORIA JAKO NAUKA
historia - nauka, zajmująca się badaniem przeszłości, a dokładnie - działań i

Podobne notatki

Know Cywilizacja starożytnej Mezopotamii  thumbnail

21

Cywilizacja starożytnej Mezopotamii

Notatka na podstawie podręcznika z wydawnictwa WSiP zakres podstawowy

Know Cywilizacje starożytnej Mezopotamii thumbnail

3

Cywilizacje starożytnej Mezopotamii

Notatka z tematu „Cywilizacje starożytnej Mezopotamii”

Know Świat duchowy starożytnych Greków  thumbnail

22

Świat duchowy starożytnych Greków

Świat duchowy starożytnych Greków

Know Babilonia i Asyrja, Państwo Faraonów/ rozszerzenie historii 📔🍄 thumbnail

67

Babilonia i Asyrja, Państwo Faraonów/ rozszerzenie historii 📔🍄

Notatka z Lekcji 🍁🍂

Know Pierwsze cywilizacje – powtórzenie (Rozdział 1, NE 5) thumbnail

290

Pierwsze cywilizacje – powtórzenie (Rozdział 1, NE 5)

Życie pierwszych ludzi epoki: kamienia, brązu, żelaza, rewolucja neolityczna, Miasta-państwa Mezopotamii, zikkurat, Babilonia, Sumerowie, pismo, Kodeksu Hammurabiego, W Egipcie faraonów, piramidy, mumia, sarkofag, W starożytnym Izraelu, Indie, Chiny klin

Know Starożytne chiny  thumbnail

0

Starożytne chiny

Chiny

pradzieje N historia Starwaytnego Wschvolu HISTORIA JAKO NAUKA historia - nauka, zajmująca się badaniem przeszłości, a dokładnie - działań i wytworów ludzkich od czasu wynalezienia pisma historiografia - dorobek badawczy historyków w postaci ich prac, dziejopisarstwo, piśmiennictwo historycz- ne, ogół prac historycznych widto historyczne - slad z przeszłości, który pozwala odtworzyć jej fragment niematerialne przekazy ustne - legendy - opowieści podania nazwy własne tradycje i obyczaje pisane aktowe (formalne) - źródła historyczne • dokumenty numizmatyka sfragistyka paleografia akta akty prawne druki i pisma urzędowe spisy urzędowe nauki pomocnicze historii - archeologia chronologia geografia historyczna genealogia - nevaldyka materialne opisowe • kroniki roczniki korespondencje pamiętniki diariusze historia powszechna - obejmuje cały obszar poza terytorium naszego kraju historia Polski - od początku naszego państwa do dziś historia regionalna dzieje regionów i miejscowości prasa • relacje podróżnicze epoki historyczne/periodyzacja prehistoria - do 3300 r. p.n.e starożytność 3300 r. p. n.e- 500r. średniowiecze 500 r. - 1500 r. nowożytność 1500r. - 1900 r. czasy najnowsze od 1900r. niepisane architektura malarstwo bron narzędzia fotografie monety REWOLUCJA NEOLITYCZNA rewolucja neolityczna - proces przechodzenia ludzi od koczowniczego trybu życia, w którym zdobywali pożywienie dzięki zbieractwu i łowiectwu, do trybu życia osiadłego, związanego z rolnictwem i hodowlą Rewolucja zaczęła się na Bliskim Wschodzie w regionie zwanym Żyznym Półksiężycem. Osiągnięcia: wzrost zbieranej ilości nasion wytwarzanie narzędzi ułatwiających pracę przy zbiorach zwiększenie ilości uzyskiwanego pożywienia rozwinięcie rolnictwa wzrost znaczenia hodowli powstawanie miast budowanie pierwszych świątyń CYWILIZACJE STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII Pierwsza starożytna cywilizacja rozwinęła się w Mezopotamii, obszar ten jest też nazywany międzyrzeczem, ponieważ znajduje się między rzeką Eufrat, a Tygrys. cywilizacja -etap rozwoju społeczności ludzkiej charakteryzujący się istnieniem zorganizowa- nej władzy i wspólnych...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

wierzeń oraz umiejętnością korzystania z bogactw naturalnych Mezopotamia cywilizacja miejska Konsekwencje: kształtowanie się hierarchii społecznej ·brak osób wyspecjalizowanych w danych dziedzinach Gumerowie Twórcy najstarszej cywilizacji mezopotamskiej. Osiedlili się w Dolnej Mezopotamii w IV w. p.n.e. Nigdy nie stworzy- li państwa, a obszar, który zajmowali był nazywany Sumerem. Ich osiągnięcia: miasta państwa: Kisz, Lagosz, Nippur, Ur, Uruk • kapkan-kun pismo wynalezienie koła budowa miast i świątyń • system sześćdziesiętny Cywilizacje dominujące na terenie Mezopotamii: - Imperium Akadyjskie Sargona Hielkiego (XXIV w. p.n.e.) - państwo babilońskie za Hammurabiego (ok. 1750 r. p.n.e.) państwo Herytów (XIV w. p.n.e.) - państwo Asyrytów (VII w. p.n.e.) system irygacyjny - tworzenie wałów do ochrony przed zalaniem miasta oraz kanałów odprowadzających wodę w bezpieczne miejsce rewolucja urbanistyczna w IV w. p.n.e. na terenie Mezopotamii zaczęło powstawać coraz więcej państw, które były bardzo liczne. Proces ten nazwano rewolucją urbanistyczną, ponieważ rolnicy zaczęli uzyskiwać nad- wyżki plonów. Dlatego część ludzi zajęła się rzemiosłem lub handlem. król kaptan-namiestnik Bogów, zapewniał poddanym przychylność opieki bostw, pełnił władzę, centrainą w państwie system pałacowy - organizacja przestrzeni polegająca na uczynieniu z pałacu central - nego punktu okolicy, wokół którego skupiały się małe osady rolnicze ↳W W w. pn.e. w Mezopotamii powstało pierwsze pismo ideograficzne (było oparte na zna - kach, które odpowiadały całym pojęciom - ideogramach). Znaki uproszczono i w III w. p.n.e. powstało pismo klinowe. Mało osób umiało się nim posługiwać, dlatego tych nielicznych nazy- wano pisarzami. STAROŻYTNY EGIPT HIV w. p.n.e. ludność egipska w wyniku zmian klimatycznych skupiła się dolinie Nitu i delcie Nilu. Tylko tereny w pobliżu rzeki nadawały się do upraw zbórz. Aby zwiększyć wydajność upraw budowano kanały nawadniające. Najbardziej rozpowszechnionymi zbożami były orkisz i jęczmień, egipcjanie specjalizowali się też w uprawie Inu i papirusu. Egipcjanie troszczyli się o rozbudowę i utrzymanie kanałów nawadnia jących. Wymagało to odpowiedniej koordynacji pracy wielu osób. Piramida społeczna Egiptu faraon egipski władca He zyr najwyższy urzędnik osoby umiejące postugiwać się pismem ŚRODZIEMNE pisarze, urzędnicy, kapłani Pastyra 2012 odpowiedzialni za sprawowanie obrzędów religijnych odpowiedzialni za administrowanie państwem i wcielanie poleceń władcy w życie chłopi, rzemieślnicy zobowiązani do oddawania zarządcy ziemi części plonów Hegipcie używano pisma hieroglificznego. życie religijne Egipcjanie byli politeistami. Przykładali dużą wagę do regularnego składania ofiar i modlitw. Wierzyli, że smierc nie oznacza końca egzystencji, więc ciała zmarłych poddawali mumifikacji. Sztuka i architektura Sztuka służyła w Egipcie do stawienia wielkości Faraonow oraz bogów. Najczęstsze motywy stanc- wili władcy obcujący z bogami. Architektura miała podkreślać potęgę władców i bostw. Ciata fa- raonów składano w wielkich grobowcach zwanych piramidami. DZIEJE I RELIGIA STAROŻYTNEGO IZRAELA ↳ Izraelici, czyli inaczej Hebrajczycy byli Żydami, wyznawcami monoteizmu. Hierzyli w jednego Boga - Jahwe. Założenia judaizmu są w Biblii. Chrześcijanie nazwali spisywane księgi jako Stary Testament, a te których nie uznają Żydzi jako Nowy Testament. Tora - 5 ksiąg, Pięcioksiąg Mojżesza, najważniejszy zbiór praw Żydów. Według Biblii Jahwe zawarł przymierze z Abrahamem, który poprowadził Żydów do Ziemi obie- canej. Izraelici trafili do Egiptu z powodu głodu, tam zmuszono ich do ciężkiej pracy. Ich los odmienił Mojżesz. Na ta cześć jest obchodzone święto Paschy. Po śmierci Mojżesza na czele Zydow stanąt Jozue. ↳Izraelici uważali się za potomków Abrahama, jego syna Izaaka i wnuka Jakuba i jego dwunastu synów zwanych patriarchami lub praojcami. Na górze Synaj Mojrzesz miał otrzymać od Boga tablice 2 dziesięcioma przykazaniami Dekalog. Przechowywano ją w specjalnej skrzyni - Arce Przymierza. Dawid i Salomon Ok. IV w. p.n.e. przez zagrożenie wrogów Izrael zjednoczył się. Słynnym władcą był Dawid, kto- ry zdobył Jerozolimę, po nim panował Salomon. Po jego śmierci nastąpił podział na kroles- two Judy i Izraela, po czym podbili ich Asyryjczycy. Zapowiadano nadejście mesja sza. Horod żyadw dużym szacukiem cieszyli się prorocy (osoba przemawiająca w imieniu Boga) Prorok Izajasz zapowiedział nadejście mesjasza (król namaszczony świętym olejem) niewola habilvriska - królestwo Judy zostało podbite przez króla Babilonii. Władca Persou uwolnił żydów, po czym ich państwo znów zostało zagarnięte, gdy ponownie odzyskało wolność zaatakowali ich reymianie STAROŻYTNE INDIE | CHINY Pierwsza cywilizacja Indyjska powstała w dolinie Indusu i Gangesu, a pierwsze miasta to Mohendżo Daro i Harappa. kasta zamknięta grupa społeczeństwa w Indiach. kapłani Ariowie to grupa ludów przybyłych do Indii wojownicy pracownicy hinduizmidyjska religia mająca na celu zaprzestanie reinkarnacji wedy - święte księgi hinduizmu buddyzm - religia opierająca się na prawdach, które uczą, czym jest cierpienie i jak sobie z nim należy radzić ↳Indie zostały zjednoczone przez dynastie Maurjów. W dolinie rzeki Huang He powstała pierwsza cywilizacja chińska. Pierwszą chińską dynastią byt rod Szang. A dynastia Qin ponownie zjednoczyła kraj konfucjonizm - system filozoficzny stworzony w Chinach jedwabny silak - szlak handlowy, którym przewożono jedwab