Przedmioty

Przedmioty

Więcej

przemiany społeczne i gospodarcze w Europie XVIw.

23.05.2022

8132

624

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Przemiany społeczne i
gospodarcze w Europie w
XUIaN
Przemiany społeczne w XVI w.
Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to:
wzrost liczby lu

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Przemiany społeczne i
gospodarcze w Europie w
XUIaN
Przemiany społeczne w XVI w.
Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to:
wzrost liczby lu

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Przemiany społeczne i
gospodarcze w Europie w
XUIaN
Przemiany społeczne w XVI w.
Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to:
wzrost liczby lu

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Przemiany społeczne i gospodarcze w Europie w XUIaN Przemiany społeczne w XVI w. Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to: wzrost liczby ludzi wskutek dużego przyrostu naturalnego, na który wpływały: • lepsze zaopatrzenie w żywność (mniej głodowano) - produkowano jej więcej i lepiej transportowano, poprawienie się stanu higieny i warunków mieszkaniowych, częste migracje spowodowane wojnami, zmianami politycznymi, prześladowaniami religijnymi, wielkimi odkryciami geograficznymi, poszukiwaniem lepszych miejsc do życia, przesiedlanie się ze wsi do miast. Rozwój miast W XVI w. nastąpił rozwój miast w Europie, zwłaszcza tych w zachodniej części kontynentu. Wpływ na rozwój miast miały wielkie odkrycia geograficzne i ekspansja kolonialna. Ośrodki miejskie ulegały rozbudowie. Zwiększała się liczba mieszkańców miast. Najbardziej rozwijały się ośrodki handlowe, portowe oraz te, w których znajdowały się banki. Zmalała rola miast znajdujących się na szlakach handlowych, które w XVI w. zaczęły tracić na znaczeniu. Początki kapitalismu Przemiany gospodarcze w XVI w. w Europie to m.in. początki kapitalizmu. Pojęcie kapitalizmu pochodzi od inwestowania pieniędzy (kapitału) w działalność gospodarczą. W XVI w. wykształciły się nowe formy organizacji produkcji: system nakładczy: organizatorami pracy poza zakładami rzemieślniczymi byli najczęściej kupcy, nakładcy dostarczali wykonawcom materiał i narzędzia, • wykonawcy w swoich domach wytwarzali proste elementy części wyrobu, • kupcy odbierali wytworzone elementy i organizowali ich wykończenie, a sam produkt sprzedawali z dużym zyskiem, manufaktury: zakłady produkcyjne, w których obowiązywał określony podział pracy, • każdy pracownik odpowiadał za wykonanie określonego zadania, praca w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

takim zakładzie była szybsza i wydajniejsza niż w zakładzie rzemieślniczym. Nowe formy organizacji produkcji ograniczyły rolę rzemieślniczych cechów. Jednocześnie powiększająca się ludność miast znajdowała zatrudnienie m.in. w manufakturach. ● Powstanie nowych zakładów pracy i wzrost zapotrzebowania na wełnę spowodowały w Anglii proces zamiany pól w pastwiska dla owiec. Bogaci (najczęściej szlachta) wykupywali ziemię i ogradzali pola kamiennymi murami (stąd nazwa procesu - ogradzanie). Pozbawieni ziemi ludzie przenosili się do miast. Roswój handlu Napływ towarów i surowców z kolonii doprowadził do rozwoju handlu. Najbardziej zyskały porty, do których przybijały statki przypływające z kolonii z przyprawami, szlachetnymi kruszcami czy innymi towarami. Do zachodniej Europy przywożono zboże ze wschodniej części kontynentu - coraz większe zapotrzebowanie na nie było związane z rosnącą liczbą mieszkańców miast. Rozwój handlu przyczynił się do wzrostu znaczenia banków. Ich działalność polegała m.in. na udzielaniu kredytów, pośrednictwie pomiędzy kupcami. Powstały giełdy towarowe, czyli miejsca, w których zawierano transakcje na większe ilości towarów i surowców. Dualizm gospodarczy Dualizm gospodarczy był podziałem Europy na dwie strefy ekonomiczne - symboliczną granicą była rzeka taba. Na zachodzie kontynentu rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna: • silna pozycja mieszczaństwa, ● przeważał handel i rzemiosło, • rolnictwo się rozwijało, np. zamiast trójpolówki stosowano płodozmian (siano różne gatunki roślin, aby zapobiec jałowieniu gleby) i regularne nawożenie, chłopi za użytkowanie pól płacili najczęściej czynsz, szlachta te pieniądze inwestowała, rozwijały się nowe formy organizacji produkcji. Na wschodzie Europy dominowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana: • chłopi musieli odrabiać pańszczyznę, byli poddanymi bez prawa opuszczania wsi, szlachta tworzyła folwarki, które były nastawione na produkcję zboża - sprzedawano je do Europy zachodniej, • rolnictwo nie rozwijało się - powiększano obszar uprawianej ziemi, aby produkować więcej, • nowe sposoby uprawy lub narzędzia przenikały z zachodniej Europy, lecz wprowadzano je w ograniczonym zakresie i powoli, mieszczaństwo miało słabą pozycję w społeczeństwie, ograniczała je szlachta.