Przywileje szlacheckie

user profile picture

Magdalena Zelmanska

566 Followers
 

Historia

 

8/1/5

Notatka

Przywileje szlacheckie

 Przywileje szlacheckie
W XIV i XV wieku rycerstwo przekształciło się w
szlachtę.
Głównym źródłem dochodów szlachty nie były wyprawy
wojenne

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

16

Przywileje szlacheckie, przywilej koszycki, Ludwik Węgierski, przywilej czerwiński, Władysław Jagiełło, przywilej jedleńsko-krakowski, Jedlnia, przywilej cerekwicko-nieszawski, Kazimierz Jagiellończyk, konstytucja Nihil novi, izba poselska, senatorska

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Przywileje szlacheckie W XIV i XV wieku rycerstwo przekształciło się w szlachtę. Głównym źródłem dochodów szlachty nie były wyprawy wojenne, lecz zyski z uprawy ziemi i sprzedaży plonów. Przywilej, na mocy którego szlachta miała płacić tylko niewielki podatek, a król miał pokryć koszty służby rycerzy walczących poza granicami kraju, to przywilej koszycki. Przywilej koszycki został nadany szlachcie w miejscowości Koszyce w 1374 roku przez króla Ludwika Węgierskiego. W zamian za wydanie przywileju koszyckiego Ludwik Węgierski zyskał zgodę szlachty na objęcie tronu polskiego przez jedną z jego córek. Przywilej, na mocy którego król nie mógł zająć majątku szlachcica bez wyroku sądu, to przywilej czerwiński. Przywilej czerwiński został nadany w miejscowości Czerwińsk w 1422 roku przez króla Władysława Jagiełłę. W zamian za nadanie przywileju czerwieńskiego Władysław Jagiełło uzyskał zgodę szlachty na jej udział w wojnie z zakonem krzyżackim. Przywilej, na mocy którego król nie mógł uwięzić szlachcica bez wyroku sądu, to przywilej jedleńsko- krakowski. Przywilej jedleńsko-krakowski został nadany w latach 1430 i 1433 w miejscowości Jedlnia przez króla Władysława Jagiełłę. W zamian za przywilej jedleńsko-krakowski Władysław Jagiełło zyskał zgodę szlachty na objęcie tronu polskiego przez jego syna. Przywilej, na mocy którego król nie mógł ustanowić nowych praw ani zwołać wojska bez zgody sejmików, to przywilej cerekwicko-nieszawski. Przywilej cerekwicko-nieszawski został nadany w 1454 roku przez króla Kazimierza Jagiellończyka. W zamian za przywilej cerekwicko-nieszawski Kazimierz Jagiellończyk zyskał zgodę szlachty na ich udział w wojnie trzynastoletniej. Ustawa sejmowa, na mocy której król nie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

mógł ustanowić żadnego nowego prawa bez zgody senatu i izby poselskiej, to konstytucja Nihil novi. Konstytucja Nihil novi została uchwalona w 1505 roku. Sejm walny składał się z trzech stanów sejmujących: króla, izby senatorskiej i izby poselskiej. MZ Learning

Przywileje szlacheckie

user profile picture

Magdalena Zelmanska

566 Followers
 

Historia

 

8/1/5

Notatka

Przywileje szlacheckie

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Przywileje szlacheckie
W XIV i XV wieku rycerstwo przekształciło się w
szlachtę.
Głównym źródłem dochodów szlachty nie były wyprawy
wojenne

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

16

Komentarze (1)

C

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Przywileje szlacheckie, przywilej koszycki, Ludwik Węgierski, przywilej czerwiński, Władysław Jagiełło, przywilej jedleńsko-krakowski, Jedlnia, przywilej cerekwicko-nieszawski, Kazimierz Jagiellończyk, konstytucja Nihil novi, izba poselska, senatorska

Przywileje szlacheckie W XIV i XV wieku rycerstwo przekształciło się w szlachtę. Głównym źródłem dochodów szlachty nie były wyprawy wojenne, lecz zyski z uprawy ziemi i sprzedaży plonów. Przywilej, na mocy którego szlachta miała płacić tylko niewielki podatek, a król miał pokryć koszty służby rycerzy walczących poza granicami kraju, to przywilej koszycki. Przywilej koszycki został nadany szlachcie w miejscowości Koszyce w 1374 roku przez króla Ludwika Węgierskiego. W zamian za wydanie przywileju koszyckiego Ludwik Węgierski zyskał zgodę szlachty na objęcie tronu polskiego przez jedną z jego córek. Przywilej, na mocy którego król nie mógł zająć majątku szlachcica bez wyroku sądu, to przywilej czerwiński. Przywilej czerwiński został nadany w miejscowości Czerwińsk w 1422 roku przez króla Władysława Jagiełłę. W zamian za nadanie przywileju czerwieńskiego Władysław Jagiełło uzyskał zgodę szlachty na jej udział w wojnie z zakonem krzyżackim. Przywilej, na mocy którego król nie mógł uwięzić szlachcica bez wyroku sądu, to przywilej jedleńsko- krakowski. Przywilej jedleńsko-krakowski został nadany w latach 1430 i 1433 w miejscowości Jedlnia przez króla Władysława Jagiełłę. W zamian za przywilej jedleńsko-krakowski Władysław Jagiełło zyskał zgodę szlachty na objęcie tronu polskiego przez jego syna. Przywilej, na mocy którego król nie mógł ustanowić nowych praw ani zwołać wojska bez zgody sejmików, to przywilej cerekwicko-nieszawski. Przywilej cerekwicko-nieszawski został nadany w 1454 roku przez króla Kazimierza Jagiellończyka. W zamian za przywilej cerekwicko-nieszawski Kazimierz Jagiellończyk zyskał zgodę szlachty na ich udział w wojnie trzynastoletniej. Ustawa sejmowa, na mocy której król nie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

mógł ustanowić żadnego nowego prawa bez zgody senatu i izby poselskiej, to konstytucja Nihil novi. Konstytucja Nihil novi została uchwalona w 1505 roku. Sejm walny składał się z trzech stanów sejmujących: króla, izby senatorskiej i izby poselskiej. MZ Learning