Historia /

Reformacja

Reformacja

 KRYTYKA KOSŚCIOŁA
●
Nepotyzm wysokie stanowiska dio bliskich
Odpusty darowanie grzechów za odpowiednią wiadzę duch.
MARCIN LUTER
●
zakon au

Reformacja

user profile picture

Gabi

1 Followers

4

Udostępnij

Zapisz

notatka z lekcji

 

2

Notatka

KRYTYKA KOSŚCIOŁA ● Nepotyzm wysokie stanowiska dio bliskich Odpusty darowanie grzechów za odpowiednią wiadzę duch. MARCIN LUTER ● zakon augustianów 1517 ogrosii 95 tez przeciw sprzedany odpustów 1520 pail on papieska bulle z nakazem przyznania wykiadowca, doktor teologii LUTERANIZM Pismo Swięte - jedyne źródło objawienia odrzucenie zakonów i zwierzchnictwa papieża Jezus giową kościola wszyscy chrześcijaninie mogą giosić prawdy wiary duchowni wybierani przez wiernych zniesiono celibat rezygnacja z raciny chrzest i komunia - chieb i wino REFO ludzie nie mogą decydować o świętości 2 człow. nie oddawali czci relikwiom i obrazom SUKCES REFORMACJI trumaczenia • rozwój druku bibli ORMA POKÓJ W AUGSBURGU 1555- ratolicyzm + luterairm decyduje o nim wiadca NOWE WYZNANIA SEKULARYZACJA działania ograniczające role religii HUGENOCI ● wojny między katolikami i francuskimi kelwinami ALT SUPERMACJI 1534 Henryk VIII giowa Kościoła - zniósł zwierch papieskie Kościói anglikański (protestancki) cirurgia po Ang aniesiono celibat komunia pod 2 postaciami sekularyzacja zakonów i confiskata ich majątków Symonia - Kupno wysokich stanowisk Nikolaizm- nieprzestrzeganie celibatu się do biędu. • KALWINIZM CJA ● ● WODNY CHŁ. W NIEMCZECH predystynacja przeznaczenie (Bóg wie, którzy potępieni) grzeszą dlatego, że zostali porę pieni 1541-przystąpil do gminy religijnej rygoryzm moralny - zakaz tańców - jarmark w Genewie odstępstwa = niezwykle surowe kary kościói wymaga ciągiej odnowy w duchu słowa B. Kościół Ewangelicko-reformowany ● domaganie się likwidacji pańszczyzny wystąpienia zostały stiumione SKUTKI ● do XI w.- roziam chrześcijaństwa zach. W21051 nienawiści między ludźmi z różnych wyznań

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Reformacja

user profile picture

Gabi

1 Followers

 KRYTYKA KOSŚCIOŁA
●
Nepotyzm wysokie stanowiska dio bliskich
Odpusty darowanie grzechów za odpowiednią wiadzę duch.
MARCIN LUTER
●
zakon au

Otwórz

notatka z lekcji

KRYTYKA KOSŚCIOŁA ● Nepotyzm wysokie stanowiska dio bliskich Odpusty darowanie grzechów za odpowiednią wiadzę duch. MARCIN LUTER ● zakon augustianów 1517 ogrosii 95 tez przeciw sprzedany odpustów 1520 pail on papieska bulle z nakazem przyznania wykiadowca, doktor teologii LUTERANIZM Pismo Swięte - jedyne źródło objawienia odrzucenie zakonów i zwierzchnictwa papieża Jezus giową kościola wszyscy chrześcijaninie mogą giosić prawdy wiary duchowni wybierani przez wiernych zniesiono celibat rezygnacja z raciny chrzest i komunia - chieb i wino REFO ludzie nie mogą decydować o świętości 2 człow. nie oddawali czci relikwiom i obrazom SUKCES REFORMACJI trumaczenia • rozwój druku bibli ORMA POKÓJ W AUGSBURGU 1555- ratolicyzm + luterairm decyduje o nim wiadca NOWE WYZNANIA SEKULARYZACJA działania ograniczające role religii HUGENOCI ● wojny między katolikami i francuskimi kelwinami ALT SUPERMACJI 1534 Henryk VIII giowa Kościoła - zniósł zwierch papieskie Kościói anglikański (protestancki) cirurgia po Ang aniesiono celibat komunia pod 2 postaciami sekularyzacja zakonów i confiskata ich majątków Symonia - Kupno wysokich stanowisk Nikolaizm- nieprzestrzeganie celibatu się do biędu. • KALWINIZM CJA ● ● WODNY CHŁ. W NIEMCZECH predystynacja przeznaczenie (Bóg wie, którzy potępieni) grzeszą dlatego, że zostali porę pieni 1541-przystąpil do gminy religijnej rygoryzm moralny - zakaz tańców - jarmark w Genewie odstępstwa = niezwykle surowe kary kościói wymaga ciągiej odnowy w duchu słowa B. Kościół Ewangelicko-reformowany ● domaganie się likwidacji pańszczyzny wystąpienia zostały stiumione SKUTKI ● do XI w.- roziam chrześcijaństwa zach. W21051 nienawiści między ludźmi z różnych wyznań

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację