↑ REWOLUCJA NEOLITYCZNA Rewolucja neolityczna - proces przechodzenia ludzi od koczowniczego trybu życia, w którym zdobywali pożywienie dzięki zbieractwu i łowiectwu, do trybu życia osiadłego, związanego z rolnictwem. Żyzny półksiężyc - pas ziemny biegnący łukiem od półwyspu Synaj aż po Zatokę Perską, znajdującą się pomiędzy łańcuchem górskim Azji Mniejszej, a Pustynią Syryjską, Z racji korzystnych warunków do rozwoju rolnictwa na obszarze tym wykształciło się wiele antycznych cywilizacji Ludzie porzucili koczowniczy tryb życia i zaczęli się osiedlać w miejscach obfitujących w wodę i dobrą glebę. Proces ten został zapoczątkowany na obszarze Żyznego Półksiężyca W osadach neolitycznych wzrosła liczba mieszkańców, z których większość trudniła się rolnictwem, ale niektórzy zajmowali się rzemiosłem i handlem. Wynaleziono ceramikę i tkactwo. Później nauczono się też wytapiać brąz i miedź. Naczelnymi bóstwami stały się bóstwa płodności i urodzaju. Mieszkańcy osad wznosili ku ich czci świątynie. Osiągnięcia neolitu ROLNICTWO - dzięki produkcji żywności możliwa była lepsza dieta niż w paleolicie. METALURGIA - założona produkcja narzędzi zaczęła się wraz z użyciem miedzi i brązu, narzędzia były odlewane lub kute ★W DOMU- kobiety wykonywały prace, które wymagały mniejszego wysiłku fizycznego: przygotowywały jedzenie, opiekowały się dziećmi i wytwarzały odzież Julia Małota Początki rewolucji • Jednym ze źródeł pożywienia ludzi żyjących w neolicie były nasiona dzikich traw, z których z czasem wyewoluowały jęczmień, pszenica i proso. Jeśli jakiś obszar zapewniał grupie stały dostęp do żywności, pozostawano tam aż do momentu wyczerpania się zasobów. • Ilość zbieranych...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nasion bywała tak duża, że ludzie musieli budować wylepione gliną jamy służące do przechowywania nadwyżek. Zaczęli też wytwarzać narzędzia ułatwiające im pracę przy zbiorach i przetwarzanie zebranych plonów tj. sierpy, rozcieracze i moździerze. Daty • XI tysiąclecie p.n.e - początek rewolucji neolitycznej; • VIII tysiąclecie p.n.e - wynalezienie tkactwa i garncarstwa. Założenie pierwszych miast; • IV tysiąclecie p.n.e - koniec rewolucji neolitycznej; • VIII - VI tysiąclecie p.n.e - opanowanie techniki wytopu i obróbki miedzi; • XIII-IX tysiąclecie p.n.e - udomowienie wielu gatunków zwierząt (kozy, owce, bydło, psy). Julia Małota

Historia /

Rewolucja neolityczna

user profile picture

Julka

92 Followers

 ↑
REWOLUCJA
NEOLITYCZNA
Rewolucja neolityczna - proces przechodzenia ludzi od
koczowniczego trybu życia, w którym zdobywali pożywienie
dzię

Otwórz

początki rewolucji, osiągnięcia neolitu,

↑ REWOLUCJA NEOLITYCZNA Rewolucja neolityczna - proces przechodzenia ludzi od koczowniczego trybu życia, w którym zdobywali pożywienie dzięki zbieractwu i łowiectwu, do trybu życia osiadłego, związanego z rolnictwem. Żyzny półksiężyc - pas ziemny biegnący łukiem od półwyspu Synaj aż po Zatokę Perską, znajdującą się pomiędzy łańcuchem górskim Azji Mniejszej, a Pustynią Syryjską, Z racji korzystnych warunków do rozwoju rolnictwa na obszarze tym wykształciło się wiele antycznych cywilizacji Ludzie porzucili koczowniczy tryb życia i zaczęli się osiedlać w miejscach obfitujących w wodę i dobrą glebę. Proces ten został zapoczątkowany na obszarze Żyznego Półksiężyca W osadach neolitycznych wzrosła liczba mieszkańców, z których większość trudniła się rolnictwem, ale niektórzy zajmowali się rzemiosłem i handlem. Wynaleziono ceramikę i tkactwo. Później nauczono się też wytapiać brąz i miedź. Naczelnymi bóstwami stały się bóstwa płodności i urodzaju. Mieszkańcy osad wznosili ku ich czci świątynie. Osiągnięcia neolitu ROLNICTWO - dzięki produkcji żywności możliwa była lepsza dieta niż w paleolicie. METALURGIA - założona produkcja narzędzi zaczęła się wraz z użyciem miedzi i brązu, narzędzia były odlewane lub kute ★W DOMU- kobiety wykonywały prace, które wymagały mniejszego wysiłku fizycznego: przygotowywały jedzenie, opiekowały się dziećmi i wytwarzały odzież Julia Małota Początki rewolucji • Jednym ze źródeł pożywienia ludzi żyjących w neolicie były nasiona dzikich traw, z których z czasem wyewoluowały jęczmień, pszenica i proso. Jeśli jakiś obszar zapewniał grupie stały dostęp do żywności, pozostawano tam aż do momentu wyczerpania się zasobów. • Ilość zbieranych...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

nasion bywała tak duża, że ludzie musieli budować wylepione gliną jamy służące do przechowywania nadwyżek. Zaczęli też wytwarzać narzędzia ułatwiające im pracę przy zbiorach i przetwarzanie zebranych plonów tj. sierpy, rozcieracze i moździerze. Daty • XI tysiąclecie p.n.e - początek rewolucji neolitycznej; • VIII tysiąclecie p.n.e - wynalezienie tkactwa i garncarstwa. Założenie pierwszych miast; • IV tysiąclecie p.n.e - koniec rewolucji neolitycznej; • VIII - VI tysiąclecie p.n.e - opanowanie techniki wytopu i obróbki miedzi; • XIII-IX tysiąclecie p.n.e - udomowienie wielu gatunków zwierząt (kozy, owce, bydło, psy). Julia Małota