Historia /

Rzeczpospolita obojga narodów

Rzeczpospolita obojga narodów

 Rzeczpospolita obojga narodów
1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia p

Komentarze (4)

Udostępnij

Zapisz

108

Rzeczpospolita obojga narodów

user profile picture

Ania Owerczuk

131 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

historia<<<

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Rzeczpospolita obojga narodów 1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia personalner, czyli osoba władcy wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Były to jednak osobne państwa. Na Litwie duży znaczenie miały vody magnackie. Sprzeciwiały się one bliższym związkom z Polską w obawie o utvate swojej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast średnia szlachta litewska popierata połączenie krajów 2. Zagrożenie dla wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za ścisłym związkiem Polski i Litwy były wojny z Moskwą. Zygmunt I August nie miał męskiego potomka, istniało więc ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. W razie bezpotomnej Śmievci Zygmunta I zgrożony był związek Polski i Litwy. 3. Unia lubelska i jej skutki. • W celu ściślejszego powiązania Polski i Litwy w 1569 roku ewołano do lublina sejm walny. Obrady były burzliwe, częs Litewskich magnałów opuściła Lublin. Władca Wielkiego Księstwa Litewskiego podjął wówczas decyzje o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem: Podlasia, Wołynia i Ukraing. Zmusiło to magnatów do powrotu na obrady sejmu. Ostatecznie 1 lipca 1569 roku podpisana w lublinie akt zwany unią lubelską. Od tego momentu Polska i Litwa stanowiły jedno wspólne państwo. Wspólne były nie tylko władca senat i sejm, lecz także polityka zagraniczna ovaz moneta. Z tego powodu związek nazywany jest unig realna. Odrębne pozostały sądy, urzędy, wojsko, skarb. Państwo Polsko-Litewskie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nosiło nazwę Reecepospolita Obojga Nawodów. 4. Rzeczpospolita i jej mieszkańcy Rzeczpospolita zajmowała powierzchnie 800tyś. km² i liczyła ponad 4mln. mieszkańców, była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Na tevenach kraju żyli Rusini, Litwini, Polacy, Żydei, Niemcy, Ormanie Tatarey. Grupy te mówiły vóżnymi językami oraz wyznawały odmienne religie. 1

Historia /

Rzeczpospolita obojga narodów

Rzeczpospolita obojga narodów

user profile picture

Ania Owerczuk

131 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

Rzeczpospolita obojga narodów

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Rzeczpospolita obojga narodów
1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia p

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

108

Komentarze (4)

G

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

historia<<<

Podobne notatki

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

Know panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska  thumbnail

175

 

8/1/2

2

Unia lubelska

Know Unia lubelska thumbnail

182

 

8/2/6

2

W czasach ostatnich Jagiellonów

Know W czasach ostatnich Jagiellonów thumbnail

300

 

8/2/6

2

Po upadku Księstwa Warszawskiego

Know Po upadku Księstwa Warszawskiego thumbnail

175

 

8/6/7

Więcej

Rzeczpospolita obojga narodów 1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia personalner, czyli osoba władcy wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Były to jednak osobne państwa. Na Litwie duży znaczenie miały vody magnackie. Sprzeciwiały się one bliższym związkom z Polską w obawie o utvate swojej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast średnia szlachta litewska popierata połączenie krajów 2. Zagrożenie dla wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za ścisłym związkiem Polski i Litwy były wojny z Moskwą. Zygmunt I August nie miał męskiego potomka, istniało więc ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. W razie bezpotomnej Śmievci Zygmunta I zgrożony był związek Polski i Litwy. 3. Unia lubelska i jej skutki. • W celu ściślejszego powiązania Polski i Litwy w 1569 roku ewołano do lublina sejm walny. Obrady były burzliwe, częs Litewskich magnałów opuściła Lublin. Władca Wielkiego Księstwa Litewskiego podjął wówczas decyzje o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem: Podlasia, Wołynia i Ukraing. Zmusiło to magnatów do powrotu na obrady sejmu. Ostatecznie 1 lipca 1569 roku podpisana w lublinie akt zwany unią lubelską. Od tego momentu Polska i Litwa stanowiły jedno wspólne państwo. Wspólne były nie tylko władca senat i sejm, lecz także polityka zagraniczna ovaz moneta. Z tego powodu związek nazywany jest unig realna. Odrębne pozostały sądy, urzędy, wojsko, skarb. Państwo Polsko-Litewskie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

nosiło nazwę Reecepospolita Obojga Nawodów. 4. Rzeczpospolita i jej mieszkańcy Rzeczpospolita zajmowała powierzchnie 800tyś. km² i liczyła ponad 4mln. mieszkańców, była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Na tevenach kraju żyli Rusini, Litwini, Polacy, Żydei, Niemcy, Ormanie Tatarey. Grupy te mówiły vóżnymi językami oraz wyznawały odmienne religie. 1