Historia /

Rzeczpospolita obojga narodów

Rzeczpospolita obojga narodów

 Rzeczpospolita obojga narodów
1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia p

Rzeczpospolita obojga narodów

user profile picture

Anna

224 Obserwujących

144

Udostępnij

Zapisz

historia<<<

 

6

Notatka

Rzeczpospolita obojga narodów 1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia personalner, czyli osoba władcy wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Były to jednak osobne państwa. Na Litwie duży znaczenie miały vody magnackie. Sprzeciwiały się one bliższym związkom z Polską w obawie o utvate swojej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast średnia szlachta litewska popierata połączenie krajów 2. Zagrożenie dla wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za ścisłym związkiem Polski i Litwy były wojny z Moskwą. Zygmunt I August nie miał męskiego potomka, istniało więc ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. W razie bezpotomnej Śmievci Zygmunta I zgrożony był związek Polski i Litwy. 3. Unia lubelska i jej skutki. • W celu ściślejszego powiązania Polski i Litwy w 1569 roku ewołano do lublina sejm walny. Obrady były burzliwe, częs Litewskich magnałów opuściła Lublin. Władca Wielkiego Księstwa Litewskiego podjął wówczas decyzje o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem: Podlasia, Wołynia i Ukraing. Zmusiło to magnatów do powrotu na obrady sejmu. Ostatecznie 1 lipca 1569 roku podpisana w lublinie akt zwany unią lubelską. Od tego momentu Polska i Litwa stanowiły jedno wspólne państwo. Wspólne były nie tylko władca senat i sejm, lecz także polityka zagraniczna ovaz moneta. Z tego powodu związek nazywany jest unig realna. Odrębne pozostały sądy, urzędy, wojsko, skarb. Państwo Polsko-Litewskie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nosiło nazwę Reecepospolita Obojga Nawodów. 4. Rzeczpospolita i jej mieszkańcy Rzeczpospolita zajmowała powierzchnie 800tyś. km² i liczyła ponad 4mln. mieszkańców, była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Na tevenach kraju żyli Rusini, Litwini, Polacy, Żydei, Niemcy, Ormanie Tatarey. Grupy te mówiły vóżnymi językami oraz wyznawały odmienne religie. 1

Historia /

Rzeczpospolita obojga narodów

user profile picture

Anna

224 Obserwujących

 Rzeczpospolita obojga narodów
1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej
• Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia p

Otwórz

historia<<<

Podobne notatki
Know Istotne daty thumbnail

127

Istotne daty

Notatka powtórkowa. Najważniejsze daty w historii od pierwszej olimpiady do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Know Kształtowanie się demokracji szlacheckiej. thumbnail

13

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej.

rozszerzenie z historii.

Know Rzespospolita Obojga Narodów, Pierwsze Wolne Elekcje  thumbnail

3

Rzespospolita Obojga Narodów, Pierwsze Wolne Elekcje

Historia

Know dymitriady i wojny z Moskwą thumbnail

124

dymitriady i wojny z Moskwą

notatka z historii

Know Historia XVI wiek thumbnail

49

Historia XVI wiek

powtórzenie do testu z XVI wieku

Know Zygmunt II August thumbnail

2

Zygmunt II August

Historia życia Zygmunta II Augusta

Rzeczpospolita obojga narodów 1. Przyczyny zawarcia unii lubelskiej • Od podpisania uni w lovewie w 1385 roku Polskę i Litwe łączyła unia personalner, czyli osoba władcy wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Były to jednak osobne państwa. Na Litwie duży znaczenie miały vody magnackie. Sprzeciwiały się one bliższym związkom z Polską w obawie o utvate swojej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast średnia szlachta litewska popierata połączenie krajów 2. Zagrożenie dla wschodu i kryzys dynastii Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za ścisłym związkiem Polski i Litwy były wojny z Moskwą. Zygmunt I August nie miał męskiego potomka, istniało więc ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. W razie bezpotomnej Śmievci Zygmunta I zgrożony był związek Polski i Litwy. 3. Unia lubelska i jej skutki. • W celu ściślejszego powiązania Polski i Litwy w 1569 roku ewołano do lublina sejm walny. Obrady były burzliwe, częs Litewskich magnałów opuściła Lublin. Władca Wielkiego Księstwa Litewskiego podjął wówczas decyzje o włączeniu do Polski podlegających Litwie ziem: Podlasia, Wołynia i Ukraing. Zmusiło to magnatów do powrotu na obrady sejmu. Ostatecznie 1 lipca 1569 roku podpisana w lublinie akt zwany unią lubelską. Od tego momentu Polska i Litwa stanowiły jedno wspólne państwo. Wspólne były nie tylko władca senat i sejm, lecz także polityka zagraniczna ovaz moneta. Z tego powodu związek nazywany jest unig realna. Odrębne pozostały sądy, urzędy, wojsko, skarb. Państwo Polsko-Litewskie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

nosiło nazwę Reecepospolita Obojga Nawodów. 4. Rzeczpospolita i jej mieszkańcy Rzeczpospolita zajmowała powierzchnie 800tyś. km² i liczyła ponad 4mln. mieszkańców, była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Na tevenach kraju żyli Rusini, Litwini, Polacy, Żydei, Niemcy, Ormanie Tatarey. Grupy te mówiły vóżnymi językami oraz wyznawały odmienne religie. 1