Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku Unia polsko-litewska 1569 rok

45

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 Skutki
W wyniku unii lubelskiej
powstała Rzeczpospolita
Obojga Narodów - jedno
z największych państw
Europy. Obejmowała
teren 800 tys. km2
 Skutki
W wyniku unii lubelskiej
powstała Rzeczpospolita
Obojga Narodów - jedno
z największych państw
Europy. Obejmowała
teren 800 tys. km2

Skutki W wyniku unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów - jedno z największych państw Europy. Obejmowała teren 800 tys. km2 (później powiększony), na którym mieszkało 7 milionów ludzi (ok. 40% stanowili Polacy, oprócz nich Litwini, Rusini, a także Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy i inni). Terytorium Rzeczypospolitej dzieliło się na trzy prowincje: - wielkopolską (z Mazowszem i Prusami Królewskimi), - małopolską (z Rusią Czerwoną, Podolem i Wołyniem oraz Ukrainą, czyli obszarami nad Dnieprem), Wielkie Księstwo Litewskie. Prowincje małopolska i wielkopolska były zwane wspólnie „Koroną". - (Stolicą państwa był Kraków (od XVII w. siedzibą władz została i Warszawa)) Zyczę wszystkim milej i spokojnej nauki❤ Historia Unia polsko-litewska 1569r. Pod koniec panowania Zygmunta Augusta Polska i Litwa, połączone dotąd osobą władcy, zawarły w Lublinie unie realną. Powstało jedno z największych państw ówczesnego świata, nazwane później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Okolicznosci zawarcia większość szlachty dążyli do ściślejszej unii Polski i Litwy - polska szlachta imagnateria liczyła nazyskanie nowych obszarów na Litwie litewska szlachta liczyła - na uzyskanie nowych praw (takich, jak miała szlachta polska) w Unii Od 1385 roku Polska iLitwa były - z przerwami połączone unią personalną. W 2. poł. XVI wieku król i - możnowładcy polscy obawiali się, że po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta (wygaśnięciu dynastii Jagiellonów) unia w ogóle się rozpadnie Rzeczpospolita Obojga Narodów Glowne Postanowienia: wspólny władca, sejm, polityka zagraniczna i moneta - osobne wojsko, skarb i urzędy. Była to tzw. unia realna (połączenie Polski i Litwy w jeden organizm państwowy). ciąg dlaczy: Jedyną grupą przeciwną ściślejszej unii była magnateria litewska, obawiająca się utraty wpływów. Król pokonał jej opór włączając część Litwy (Kijów, Podlasie i Wołyń) do Polski. W 1569 r. na sejmie w Lublinie zdecydowano o zawarciu nowej unii.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.