Historia /

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku Unia polsko-litewska 1569 rok

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku Unia polsko-litewska 1569 rok

 Skutki
W wyniku unii lubelskiej
powstała Rzeczpospolita
Obojga Narodów - jedno
z największych państw
Europy. Obejmowała
teren 800 tys. km2
 Skutki
W wyniku unii lubelskiej
powstała Rzeczpospolita
Obojga Narodów - jedno
z największych państw
Europy. Obejmowała
teren 800 tys. km2

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku Unia polsko-litewska 1569 rok

user profile picture

Ilenka Tomczyk

66 Followers

44

Udostępnij

Zapisz

Rzeczpospolita Obojga Narodów Unia polsko-litewska 1569 rok

 

6

Notatka

Skutki W wyniku unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów - jedno z największych państw Europy. Obejmowała teren 800 tys. km2 (później powiększony), na którym mieszkało 7 milionów ludzi (ok. 40% stanowili Polacy, oprócz nich Litwini, Rusini, a także Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy i inni). Terytorium Rzeczypospolitej dzieliło się na trzy prowincje: - wielkopolską (z Mazowszem i Prusami Królewskimi), - małopolską (z Rusią Czerwoną, Podolem i Wołyniem oraz Ukrainą, czyli obszarami nad Dnieprem), Wielkie Księstwo Litewskie. Prowincje małopolska i wielkopolska były zwane wspólnie „Koroną". - (Stolicą państwa był Kraków (od XVII w. siedzibą władz została i Warszawa)) Zyczę wszystkim milej i spokojnej nauki❤ Historia Unia polsko-litewska 1569r. Pod koniec panowania Zygmunta Augusta Polska i Litwa, połączone dotąd osobą władcy, zawarły w Lublinie unie realną. Powstało jedno z największych państw ówczesnego świata, nazwane później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Okolicznosci zawarcia większość szlachty dążyli do ściślejszej unii Polski i Litwy - polska szlachta imagnateria liczyła nazyskanie nowych obszarów na Litwie litewska szlachta liczyła - na uzyskanie nowych praw (takich, jak miała szlachta polska) w Unii Od 1385 roku Polska iLitwa były - z przerwami połączone unią personalną. W 2. poł. XVI wieku król i - możnowładcy polscy obawiali się, że po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta (wygaśnięciu dynastii Jagiellonów) unia w ogóle się rozpadnie Rzeczpospolita Obojga Narodów Glowne Postanowienia: wspólny władca, sejm, polityka zagraniczna i moneta - osobne wojsko, skarb i urzędy. Była to tzw. unia realna (połączenie Polski i Litwy w jeden organizm państwowy). ciąg dlaczy: Jedyną grupą przeciwną ściślejszej unii była magnateria litewska, obawiająca się utraty wpływów. Król pokonał jej opór włączając część Litwy (Kijów, Podlasie i Wołyń) do Polski. W 1569 r. na sejmie w Lublinie zdecydowano o zawarciu nowej unii.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku Unia polsko-litewska 1569 rok

user profile picture

Ilenka Tomczyk

66 Followers

 Skutki
W wyniku unii lubelskiej
powstała Rzeczpospolita
Obojga Narodów - jedno
z największych państw
Europy. Obejmowała
teren 800 tys. km2

Otwórz

Rzeczpospolita Obojga Narodów Unia polsko-litewska 1569 rok

Podobne notatki
Know Rzeczpospolita Obojga Narodów  (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Quiz thumbnail

20

146

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Quiz

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Quiz

Know panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska  thumbnail

238

3243

panowanie Zygmunta Augusta i unia lubelska

notatka z historii

Know notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej thumbnail

42

515

notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej

przerobione tematu z działu złoty wiek rzeczpospolita 2 klasa lo (2.1-2.8)

Know Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych)  thumbnail

31

225

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych)

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych)

Know notatki historia "złoty wiek jagiellonów" thumbnail

19

294

notatki historia "złoty wiek jagiellonów"

notatka z historii z działu "złoty wiek jagiellonów" dla klasy 2 lo na podstawie podręcznika nowa era

Know Złoty Wiek Rzeczypopolitej thumbnail

25

528

Złoty Wiek Rzeczypopolitej

omówione zagadnienia: - demokracja szlachecka - rodzaje szlachty - liberum veto - religie w XVI w. - rodzaje stanów w RP w XVI w. - Unia Lubelska - Pacta conventa - Stefan Batory - piechota wybraniecka - Bona Sforza - wybitne osoby renesansu

Skutki W wyniku unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów - jedno z największych państw Europy. Obejmowała teren 800 tys. km2 (później powiększony), na którym mieszkało 7 milionów ludzi (ok. 40% stanowili Polacy, oprócz nich Litwini, Rusini, a także Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy i inni). Terytorium Rzeczypospolitej dzieliło się na trzy prowincje: - wielkopolską (z Mazowszem i Prusami Królewskimi), - małopolską (z Rusią Czerwoną, Podolem i Wołyniem oraz Ukrainą, czyli obszarami nad Dnieprem), Wielkie Księstwo Litewskie. Prowincje małopolska i wielkopolska były zwane wspólnie „Koroną". - (Stolicą państwa był Kraków (od XVII w. siedzibą władz została i Warszawa)) Zyczę wszystkim milej i spokojnej nauki❤ Historia Unia polsko-litewska 1569r. Pod koniec panowania Zygmunta Augusta Polska i Litwa, połączone dotąd osobą władcy, zawarły w Lublinie unie realną. Powstało jedno z największych państw ówczesnego świata, nazwane później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Okolicznosci zawarcia większość szlachty dążyli do ściślejszej unii Polski i Litwy - polska szlachta imagnateria liczyła nazyskanie nowych obszarów na Litwie litewska szlachta liczyła - na uzyskanie nowych praw (takich, jak miała szlachta polska) w Unii Od 1385 roku Polska iLitwa były - z przerwami połączone unią personalną. W 2. poł. XVI wieku król i - możnowładcy polscy obawiali się, że po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta (wygaśnięciu dynastii Jagiellonów) unia w ogóle się rozpadnie Rzeczpospolita Obojga Narodów Glowne Postanowienia: wspólny władca, sejm, polityka zagraniczna i moneta - osobne wojsko, skarb i urzędy. Była to tzw. unia realna (połączenie Polski i Litwy w jeden organizm państwowy). ciąg dlaczy: Jedyną grupą przeciwną ściślejszej unii była magnateria litewska, obawiająca się utraty wpływów. Król pokonał jej opór włączając część Litwy (Kijów, Podlasie i Wołyń) do Polski. W 1569 r. na sejmie w Lublinie zdecydowano o zawarciu nowej unii.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację