Historia /

sparta

sparta

 Sparta
Sparta
Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpotężniejszym miastem-
państwem w całej Grecji na przełomie V i

sparta

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

1181

 

1/2

Notatka

historia/ starozytna Grecja/ sparta

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Sparta Sparta Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpotężniejszym miastem- państwem w całej Grecji na przełomie V i IV w. p.n.e. Samo miasto Sparta było nazywane też Lacedemonem, stąd spartiatów określano mianem Lacedemończyków. Sparta stworzyła z innymi poleis Związek Peloponeski. Ustrój polityczny Ustrój polityczny Sparty był oligarchią, w której wpływ na władzę miały najbardziej znaczące rody. Za twórcę przepisów obowiązujących w Sparcie uważano Likurga. Instytucje polityczne starożytnej Sparty: • dwaj królowie - pochodzili z dwóch różnych dynastii, dowodzili armią (w przypadku wyprawy zbrojnej wyruszał na nią jeden z nich), pełnili funkcje religijne, • zgromadzenie ludowe (apella) - mogli brać w nim udział pełnoprawni obywatele • (spartiaci - wyłącznie mężczyźni), wybierało urzędników i ustanawiało prawo, • geruzja - rada tworzona przez dwóch królów i 28 gerontów (spartiatów powyżej 60. roku życia), przygotowywała obrady apelli, miała uprawnienia sądownicze, pięciu eforów - urzędnicy wybierani na rok przez apellę, kontrolowali przestrzeganie prawa, mogli zwoływać zgromadzenie ludowe. Społeczeństwo i wychowanie spartiatów ↳ Społeczeństwo Sparty, podobnie jak innych greckich poleis, było zhierarchizowane. Podział mieszkańców Sparty: • spartiaci - pełnoprawni obywatele, periojkowie - wolni mieszkańcy spartańskiej polis, ale nieposiadający praw politycznych, brali udział w wyprawach wojennych, zajmowali się rolnictwem, handlem i rzemiosłem, heloci - najliczniejsza grupa, pozbawiona praw politycznych, jej przedstawiciele uprawiali ziemię spartiatów i służyli w ich domach. ● Głównym obowiązkiem spartiatów była służba wojskowa. Z tego powodu...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

armia tej greckiej polis stanowiła znaczącą siłę w Helladzie. ● Tylko mężczyzna, który przeszedł przez specjalny system państwowego wychowania (agoge), mógł zostać pełnoprawnym obywatelem. Przebieg agoge: od 7. roku życia chłopcy spędzali dzień w grupach rówieśniczych, czas poświęcali na zabawy i ćwiczenia, • 12-latkowie przenosili się do koszar - tam ćwiczyli swoją sprawność oraz uczyli się czytania i pisania, • 20-letni spartiata zostawał wojownikiem, ale dopiero od 30. roku życia mógł zostać urzędnikiem. Spartanie dbali też o wykształcenie dziewcząt, mimo że ich głównym celem wciąż pozostawało macierzyństwo. Spartanie wysoko cenili odwagę, a tchórzostwo było publicznie piętnowane.

Historia /

sparta

sparta

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Sparta
Sparta
Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpotężniejszym miastem-
państwem w całej Grecji na przełomie V i

Otwórz aplikację

historia/ starozytna Grecja/ sparta

Podobne notatki

user profile picture

3

Antyczna Sparta

Know Antyczna Sparta  thumbnail

4

 

4/1/2

user profile picture

2

Sparta

Know Sparta  thumbnail

173

 

1/2/3

user profile picture

2

Sparta

Know Sparta  thumbnail

40

 

1

A

7

Świat starożytnych Greków

Know Świat starożytnych Greków thumbnail

60

 

1

Sparta Sparta Sparta była grecką polis, która z małego ośrodka stała się najpotężniejszym miastem- państwem w całej Grecji na przełomie V i IV w. p.n.e. Samo miasto Sparta było nazywane też Lacedemonem, stąd spartiatów określano mianem Lacedemończyków. Sparta stworzyła z innymi poleis Związek Peloponeski. Ustrój polityczny Ustrój polityczny Sparty był oligarchią, w której wpływ na władzę miały najbardziej znaczące rody. Za twórcę przepisów obowiązujących w Sparcie uważano Likurga. Instytucje polityczne starożytnej Sparty: • dwaj królowie - pochodzili z dwóch różnych dynastii, dowodzili armią (w przypadku wyprawy zbrojnej wyruszał na nią jeden z nich), pełnili funkcje religijne, • zgromadzenie ludowe (apella) - mogli brać w nim udział pełnoprawni obywatele • (spartiaci - wyłącznie mężczyźni), wybierało urzędników i ustanawiało prawo, • geruzja - rada tworzona przez dwóch królów i 28 gerontów (spartiatów powyżej 60. roku życia), przygotowywała obrady apelli, miała uprawnienia sądownicze, pięciu eforów - urzędnicy wybierani na rok przez apellę, kontrolowali przestrzeganie prawa, mogli zwoływać zgromadzenie ludowe. Społeczeństwo i wychowanie spartiatów ↳ Społeczeństwo Sparty, podobnie jak innych greckich poleis, było zhierarchizowane. Podział mieszkańców Sparty: • spartiaci - pełnoprawni obywatele, periojkowie - wolni mieszkańcy spartańskiej polis, ale nieposiadający praw politycznych, brali udział w wyprawach wojennych, zajmowali się rolnictwem, handlem i rzemiosłem, heloci - najliczniejsza grupa, pozbawiona praw politycznych, jej przedstawiciele uprawiali ziemię spartiatów i służyli w ich domach. ● Głównym obowiązkiem spartiatów była służba wojskowa. Z tego powodu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

armia tej greckiej polis stanowiła znaczącą siłę w Helladzie. ● Tylko mężczyzna, który przeszedł przez specjalny system państwowego wychowania (agoge), mógł zostać pełnoprawnym obywatelem. Przebieg agoge: od 7. roku życia chłopcy spędzali dzień w grupach rówieśniczych, czas poświęcali na zabawy i ćwiczenia, • 12-latkowie przenosili się do koszar - tam ćwiczyli swoją sprawność oraz uczyli się czytania i pisania, • 20-letni spartiata zostawał wojownikiem, ale dopiero od 30. roku życia mógł zostać urzędnikiem. Spartanie dbali też o wykształcenie dziewcząt, mimo że ich głównym celem wciąż pozostawało macierzyństwo. Spartanie wysoko cenili odwagę, a tchórzostwo było publicznie piętnowane.