Historia /

Sprawa polska pod koniec wojny

Sprawa polska pod koniec wojny

 Leereja
: Sprawa polska pod koniec wojny.
Polslea Lubelsisa:
1944 v. Armia (zerwona pizekroczyła pizedwojenne granice
Polski. Po przejściu

Sprawa polska pod koniec wojny

user profile picture

Karolina :)

11 Followers

Udostępnij

Zapisz

132

 

8

Notatka

sprawa polska pod koniec wojny

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Leereja : Sprawa polska pod koniec wojny. Polslea Lubelsisa: 1944 v. Armia (zerwona pizekroczyła pizedwojenne granice Polski. Po przejściu przez rzeke Bug ZSRS wyzwolito Polskę. Jednak Polska byta podpazątkowana ZSRS. • W Warszawie powstała Krajowa Rada Navodowa (KRN) Z Bolestauem Dievutem (sowieckim agentem) na czele. 1.1.1944 •W Moskwie polscy komuniści utworzyli Dolski Komitet Wyzwolen Navodowego (RKWN) - Edward Osóbka-Morawski. Manifest PKWN-22 lipca 1944 v. → jedyny legalny iząd w Polsce. Wiellea trojlea a sprawa polsked: Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt. konferencja w Teheranie 28 X-4 X11 1943 v. Konferencja w Jatcie 4-11 112 19hsx. • Granice Dolski - między linią (uizona (Wsch.) a Odra (Zach.) Tymczasowy lead Jedności Narodow (TRIN).-komuniści • Polskaw sowieskiej strefie wpływow granica wsch no linii Cuizona. Tizymano w tajemnicy. Roosevelt-grosy Churchill lojalność polskich sit zbrojnych strony aliantów. 1 Upubliczniona. Zdrada ze Represje wote PPP (Polskiego Państwa Podziemnego) Rozwiązanie Armii Krajowej - 1911945 v.-gen. Leopold Okulicki Uchronienie żołnierzy od represji. Pizywódcy DDD aresztowani i wywiezieni do Moskwy, mimo zapewnień o bezpieczeństwo ze strony brytyjczyków. (16 pizywódców). IX 1945 v. -Proces szesnasty → szpiegostwo, dywersję, dzictainość przeciwko ZSRS. Tyinczasowy Rząd Jedności Narodowej: XI 1945v. obrady przedstawicieli mocarstw alianckich. Stanistaw Mikołajczyk - kompromisz polskimi komunistami 1944.№. pizestat być memielem iządu na uchodź'twie. • Sktad (TRN) → premier Edward Osóbka Morawski; vicepremier Władysław Gomutka, Stanistaw Mikołajczyk. •Delegalizacja rządu na uchodztwie.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Historia /

Sprawa polska pod koniec wojny

user profile picture

Karolina :)  

Obserwuj

11 Followers

 Leereja
: Sprawa polska pod koniec wojny.
Polslea Lubelsisa:
1944 v. Armia (zerwona pizekroczyła pizedwojenne granice
Polski. Po przejściu

Otwórz aplikację

sprawa polska pod koniec wojny

Podobne notatki

user profile picture

3

ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce

Know ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce thumbnail

63

 

1/2/3

user profile picture

3

początek zimnej wojny

Know początek zimnej wojny thumbnail

0

 

8

user profile picture

1

Sprawa Polska i początki komunizmu pod koniec wojny

Know Sprawa Polska i początki komunizmu pod koniec wojny  thumbnail

2

 

8

user profile picture

6

Powstanie warszawskie i rok 1945.

Know Powstanie warszawskie i rok 1945. thumbnail

87

 

4/5

Leereja : Sprawa polska pod koniec wojny. Polslea Lubelsisa: 1944 v. Armia (zerwona pizekroczyła pizedwojenne granice Polski. Po przejściu przez rzeke Bug ZSRS wyzwolito Polskę. Jednak Polska byta podpazątkowana ZSRS. • W Warszawie powstała Krajowa Rada Navodowa (KRN) Z Bolestauem Dievutem (sowieckim agentem) na czele. 1.1.1944 •W Moskwie polscy komuniści utworzyli Dolski Komitet Wyzwolen Navodowego (RKWN) - Edward Osóbka-Morawski. Manifest PKWN-22 lipca 1944 v. → jedyny legalny iząd w Polsce. Wiellea trojlea a sprawa polsked: Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt. konferencja w Teheranie 28 X-4 X11 1943 v. Konferencja w Jatcie 4-11 112 19hsx. • Granice Dolski - między linią (uizona (Wsch.) a Odra (Zach.) Tymczasowy lead Jedności Narodow (TRIN).-komuniści • Polskaw sowieskiej strefie wpływow granica wsch no linii Cuizona. Tizymano w tajemnicy. Roosevelt-grosy Churchill lojalność polskich sit zbrojnych strony aliantów. 1 Upubliczniona. Zdrada ze Represje wote PPP (Polskiego Państwa Podziemnego) Rozwiązanie Armii Krajowej - 1911945 v.-gen. Leopold Okulicki Uchronienie żołnierzy od represji. Pizywódcy DDD aresztowani i wywiezieni do Moskwy, mimo zapewnień o bezpieczeństwo ze strony brytyjczyków. (16 pizywódców). IX 1945 v. -Proces szesnasty → szpiegostwo, dywersję, dzictainość przeciwko ZSRS. Tyinczasowy Rząd Jedności Narodowej: XI 1945v. obrady przedstawicieli mocarstw alianckich. Stanistaw Mikołajczyk - kompromisz polskimi komunistami 1944.№. pizestat być memielem iządu na uchodź'twie. • Sktad (TRN) → premier Edward Osóbka Morawski; vicepremier Władysław Gomutka, Stanistaw Mikołajczyk. •Delegalizacja rządu na uchodztwie.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację