Historia /

starożytna Mezopotamia

starożytna Mezopotamia

 Starożytna
Mezopotamia
**
x
XX
Wielkie rzeki i ich wpływ na rozwój cywilizacji
↳Regularne coroczne wylewy wielkich rzek nanosiły na zalewan

starożytna Mezopotamia

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

1370

 

1/2

Notatka

notatka z historii

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Starożytna Mezopotamia ** x XX Wielkie rzeki i ich wpływ na rozwój cywilizacji ↳Regularne coroczne wylewy wielkich rzek nanosiły na zalewane tereny muł rzeczny. Dzięki temu ziemia była bardzo żyzna. •Dogodne warunki i sprzyjający klimat sprawiały, że nad wielkimi rzekami zbiory odbywały się nawet kilka razy w roku. Nad brzegami wielkich rzek ludzie budowali swoje siedziby. Z upływem czasu z powodu braku miejsca musieli stawiać je coraz dalej od brzegu. Wymusiło to powstanie kanałów, dzięki którym woda docierała z rzeki na bardziej oddalone pola. Kanały ułatwiały opanowanie corocznych wylewów rzek. Budowa kanałów, a później dbanie o ich utrzymanie przyczyniły się do powstania struktur państwowych. Powstała bowiem grupa nadzorców, która rozdzielała zadania pozostałym ludziom. Sumerowie ↳ Mezopotamią nazywa się tereny położone pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat na Bliskim Wschodzie. Tam - na obszarach z dogodnymi warunkami dla rolnictwa - rozwinęła się pierwsza cywilizacja. Sumerowie byli twórcami pierwszej cywilizacji w Mezopotamii. Ich pochodzenie nie zostało wyjaśnione. Sumerowie przybyli do Mezopotamii w IV tysiącleciu p.n.e. Stworzyli miasta-państwa i wznosili zikkuraty (okazałe budynki będące świątyniami). •Sumerowie opracowali pierwsze pismo, posługiwali się kołem. Ich osiągnięciem w matematyce było wykorzystywanie systemów dziesiętnego i sześćdziesiętnego. Opracowali również kalendarz księżycowy podzielony na 12 miesięcy. Pierwsze wielkie imperium ↳Miasta-państwa w Mezopotamii toczyły ze sobą konflikty. W III tysiącleciu p.n.e. władca Akadu, jednego z miast-państw, dokonał podboju obszaru obejmującego ziemie od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. W ten sposób...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

powstało pierwsze imperium, a stworzył je Sargon Wielki. Imperium akadyjskie przetrwało około wieku. Jego władcy spisywali dokumenty w języku akadyjskim. Wkrótce stał się on dominującym językiem w Mezopotamii, wypierając sumeryjski. CYWILIZACJE W STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII Cypr Morze Śródziemne Nil Płw. Synaj O Eufrat Tygrys 2 0 200 km Perska Zat. zasięg cywilizacji Mezopotamii Babilonia ↳ Państwo babilońskie powstało w II tysiącleciu p.n.e. na południu Mezopotamii. Jego istnienie zakończył podbój przez państwo perskie w VI w. p.n.e. Najbardziej znanymi władcami Babilonu byli Hammurabi i Nabuchodonozor II. ● Hammurabi panował w XVIII w. p.n.e. Do jego największych osiągnięć zalicza się tzw. Kodeks Hammurabiego. Przedstawiono w nim zapisy wyroków, które miały być wzorem dla innych spraw, np. kwestii spornych czy kar. Nabuchodonozor II na początku VI w. p.n.e. prowadził politykę podbojów. Dzięki temu powiększył terytorium swojego państwa. Babilończycy rozwinęli dokonania Sumeryjczyków w dziedzinie matematyki. Zajmowali się też astronomią i medycyną. Asyria ↳ Państwo asyryjskie powstało w II tysiącleciu p.n.e. na północy Mezopotamii. Jego kres, podobnie jak Babilonii, przyniósł podbój przez państwo perskie w VI w. p.n.e. Asyryjczycy prowadzili politykę podbojów. Rozkwit ich państwa nastąpił w VIII i VII w. p.n.e. ● Asyryjska armia była dobrze zorganizowana i słynęła z okrucieństwa. Religia ludów Mezopotamii ↳ Mieszkańcy Mezopotamii wyznawali politeizm. Bóstwa lokalne odgrywały największe znaczenie - np. babiloński Marduk, akadyjska Isztar, czy asyryjski Aszur. Społeczeństwo Mezopotamii ↳Najwyższą władzę w państwach stworzonych na obszarze Mezopotamii sprawował król. Wysoką pozycję w społeczeństwie mieli kapłani. Społeczeństwa były zhierarchizowane, czyli dzieliły się na grupy o różnych prawach i obowiązkach. Istniało również niewolnictwo. Podsumowując L. Pierwsza cywilizacja rozwinęła się na Bliskim Wschodzie w Mezopotamii w IV tysiącleciu p.n.e. Jej twórcami byli Sumerowie. W starożytności na terenie Mezopotamii znaczącą rolę odegrały państwa: akadyjskie, babilońskie i asyryjskie. Największe osiągnięcia ludów Mezopotamii to: • wynalezienie pisma (Sumerowie), • stworzenie w matematyce systemu dziesiętnego i sześćdziesiętnego (Sumerowie), • rozwój medycyny, astronomii i matematyki (Babilończycy).

Historia /

starożytna Mezopotamia

starożytna Mezopotamia

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Starożytna
Mezopotamia
**
x
XX
Wielkie rzeki i ich wpływ na rozwój cywilizacji
↳Regularne coroczne wylewy wielkich rzek nanosiły na zalewan

Otwórz aplikację

notatka z historii

Starożytna Mezopotamia ** x XX Wielkie rzeki i ich wpływ na rozwój cywilizacji ↳Regularne coroczne wylewy wielkich rzek nanosiły na zalewane tereny muł rzeczny. Dzięki temu ziemia była bardzo żyzna. •Dogodne warunki i sprzyjający klimat sprawiały, że nad wielkimi rzekami zbiory odbywały się nawet kilka razy w roku. Nad brzegami wielkich rzek ludzie budowali swoje siedziby. Z upływem czasu z powodu braku miejsca musieli stawiać je coraz dalej od brzegu. Wymusiło to powstanie kanałów, dzięki którym woda docierała z rzeki na bardziej oddalone pola. Kanały ułatwiały opanowanie corocznych wylewów rzek. Budowa kanałów, a później dbanie o ich utrzymanie przyczyniły się do powstania struktur państwowych. Powstała bowiem grupa nadzorców, która rozdzielała zadania pozostałym ludziom. Sumerowie ↳ Mezopotamią nazywa się tereny położone pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat na Bliskim Wschodzie. Tam - na obszarach z dogodnymi warunkami dla rolnictwa - rozwinęła się pierwsza cywilizacja. Sumerowie byli twórcami pierwszej cywilizacji w Mezopotamii. Ich pochodzenie nie zostało wyjaśnione. Sumerowie przybyli do Mezopotamii w IV tysiącleciu p.n.e. Stworzyli miasta-państwa i wznosili zikkuraty (okazałe budynki będące świątyniami). •Sumerowie opracowali pierwsze pismo, posługiwali się kołem. Ich osiągnięciem w matematyce było wykorzystywanie systemów dziesiętnego i sześćdziesiętnego. Opracowali również kalendarz księżycowy podzielony na 12 miesięcy. Pierwsze wielkie imperium ↳Miasta-państwa w Mezopotamii toczyły ze sobą konflikty. W III tysiącleciu p.n.e. władca Akadu, jednego z miast-państw, dokonał podboju obszaru obejmującego ziemie od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. W ten sposób...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

powstało pierwsze imperium, a stworzył je Sargon Wielki. Imperium akadyjskie przetrwało około wieku. Jego władcy spisywali dokumenty w języku akadyjskim. Wkrótce stał się on dominującym językiem w Mezopotamii, wypierając sumeryjski. CYWILIZACJE W STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII Cypr Morze Śródziemne Nil Płw. Synaj O Eufrat Tygrys 2 0 200 km Perska Zat. zasięg cywilizacji Mezopotamii Babilonia ↳ Państwo babilońskie powstało w II tysiącleciu p.n.e. na południu Mezopotamii. Jego istnienie zakończył podbój przez państwo perskie w VI w. p.n.e. Najbardziej znanymi władcami Babilonu byli Hammurabi i Nabuchodonozor II. ● Hammurabi panował w XVIII w. p.n.e. Do jego największych osiągnięć zalicza się tzw. Kodeks Hammurabiego. Przedstawiono w nim zapisy wyroków, które miały być wzorem dla innych spraw, np. kwestii spornych czy kar. Nabuchodonozor II na początku VI w. p.n.e. prowadził politykę podbojów. Dzięki temu powiększył terytorium swojego państwa. Babilończycy rozwinęli dokonania Sumeryjczyków w dziedzinie matematyki. Zajmowali się też astronomią i medycyną. Asyria ↳ Państwo asyryjskie powstało w II tysiącleciu p.n.e. na północy Mezopotamii. Jego kres, podobnie jak Babilonii, przyniósł podbój przez państwo perskie w VI w. p.n.e. Asyryjczycy prowadzili politykę podbojów. Rozkwit ich państwa nastąpił w VIII i VII w. p.n.e. ● Asyryjska armia była dobrze zorganizowana i słynęła z okrucieństwa. Religia ludów Mezopotamii ↳ Mieszkańcy Mezopotamii wyznawali politeizm. Bóstwa lokalne odgrywały największe znaczenie - np. babiloński Marduk, akadyjska Isztar, czy asyryjski Aszur. Społeczeństwo Mezopotamii ↳Najwyższą władzę w państwach stworzonych na obszarze Mezopotamii sprawował król. Wysoką pozycję w społeczeństwie mieli kapłani. Społeczeństwa były zhierarchizowane, czyli dzieliły się na grupy o różnych prawach i obowiązkach. Istniało również niewolnictwo. Podsumowując L. Pierwsza cywilizacja rozwinęła się na Bliskim Wschodzie w Mezopotamii w IV tysiącleciu p.n.e. Jej twórcami byli Sumerowie. W starożytności na terenie Mezopotamii znaczącą rolę odegrały państwa: akadyjskie, babilońskie i asyryjskie. Największe osiągnięcia ludów Mezopotamii to: • wynalezienie pisma (Sumerowie), • stworzenie w matematyce systemu dziesiętnego i sześćdziesiętnego (Sumerowie), • rozwój medycyny, astronomii i matematyki (Babilończycy).