Historia /

Starożytna Sparta

Starożytna Sparta

 ZAD. DOM
USTROJ
SPARTY,
Diarchia - dwaj koolowie no crels polia,
dowodzą armię, fją najwyżse theptani.
byli w Geuzi ( Rochie starszych).
Ge

Starożytna Sparta

user profile picture

Alek :)

2 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

Mapa myśli na temat starożytnej Sparty, jednego z najwybitniejszych polies starożytnej Grecji.

 

1

Mapy mysli

ZAD. DOM USTROJ SPARTY, Diarchia - dwaj koolowie no crels polia, dowodzą armię, fją najwyżse theptani. byli w Geuzi ( Rochie starszych). Geruzja-28 mężczyzn powyżej 602.12 2 kRolder, dożywotnie kadencja, nejwy- 2sze wreche, będownicze, palygotowania projektów uchwet i pazyjm. ropaonicznyor poselatant Eforowie-5-ciul, nadzorowali królów, sędziowie, nadzor nad wychowaniem mio- chieży, zwoływall zoomedhenie Tuolowe Apella - powyżej 30R życia, oklamacyjne (decyzje, stanowili prewo, decydowali o Wojnie i pokoju Związki FRAZEOLOGICZNE Spartanskie wychowanic wychowanie surowe, Rygo Rysty- czňe, proste Spartanskie warunki niewygodne, surowe warunki bytowe - - Matka kobieta spartanka prowadzque surowy i Rygorystyczny tayb życia Lakoniczne wypowiedk' - wypowied? kaotke, zwięzłe, powmieta хрочитиетя STAROŻYTNA SPARTA SPOŁECZEŃSTWO SPARTY 14. spartietowie (obywatele) - booli udziet e Posredheniach itd., najważniejsze ade fer polis, dobpre upooheni, majątek przechochqcy ? pokolenie nie pokolenie: 2. perigkowie - wolni ludzie, ale nie posiadający PRiew obywatelskich, zajmowali się zwykłymi lek Rozbaging piechote no wojnie. zawoolami np. handlem, wystawiali też ' 3. helou (chłopi) - podlegalí spoptio tom / ale nie byli ich wie snosys, ipsowieli solą WYCHOWYWANIE SPARTAŃSKIE system zwany agoge) ядоде Dzieci należaty olo państwa W Geruzje podejmowała decyzje kto przeżyje, a ato nie, ohiewczynki - w domu, prace fizyczne - снторсу: do 62.2 - pod opieką matkail lod 7-11 2.2- dom Rookinny Rówieśnicy é od 12-192-2-boszeRy i przygotowe nid do wojske. bd. 20 do 30R.2- sturbe e wojsku DEFINICJE LiKuRG - legende any pary woode sporteniski, mający ustelic ustroj sparty, autor wielkiej. RethRy polityczny poument, jak ustalono, WIELKA RHETRA spisany przez Likupa, mint opisywać ustrój polityczny Speaty

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Starożytna Sparta

user profile picture

Alek :)

2 Followers

 ZAD. DOM
USTROJ
SPARTY,
Diarchia - dwaj koolowie no crels polia,
dowodzą armię, fją najwyżse theptani.
byli w Geuzi ( Rochie starszych).
Ge

Otwórz

Mapa myśli na temat starożytnej Sparty, jednego z najwybitniejszych polies starożytnej Grecji.

ZAD. DOM USTROJ SPARTY, Diarchia - dwaj koolowie no crels polia, dowodzą armię, fją najwyżse theptani. byli w Geuzi ( Rochie starszych). Geruzja-28 mężczyzn powyżej 602.12 2 kRolder, dożywotnie kadencja, nejwy- 2sze wreche, będownicze, palygotowania projektów uchwet i pazyjm. ropaonicznyor poselatant Eforowie-5-ciul, nadzorowali królów, sędziowie, nadzor nad wychowaniem mio- chieży, zwoływall zoomedhenie Tuolowe Apella - powyżej 30R życia, oklamacyjne (decyzje, stanowili prewo, decydowali o Wojnie i pokoju Związki FRAZEOLOGICZNE Spartanskie wychowanic wychowanie surowe, Rygo Rysty- czňe, proste Spartanskie warunki niewygodne, surowe warunki bytowe - - Matka kobieta spartanka prowadzque surowy i Rygorystyczny tayb życia Lakoniczne wypowiedk' - wypowied? kaotke, zwięzłe, powmieta хрочитиетя STAROŻYTNA SPARTA SPOŁECZEŃSTWO SPARTY 14. spartietowie (obywatele) - booli udziet e Posredheniach itd., najważniejsze ade fer polis, dobpre upooheni, majątek przechochqcy ? pokolenie nie pokolenie: 2. perigkowie - wolni ludzie, ale nie posiadający PRiew obywatelskich, zajmowali się zwykłymi lek Rozbaging piechote no wojnie. zawoolami np. handlem, wystawiali też ' 3. helou (chłopi) - podlegalí spoptio tom / ale nie byli ich wie snosys, ipsowieli solą WYCHOWYWANIE SPARTAŃSKIE system zwany agoge) ядоде Dzieci należaty olo państwa W Geruzje podejmowała decyzje kto przeżyje, a ato nie, ohiewczynki - w domu, prace fizyczne - снторсу: do 62.2 - pod opieką matkail lod 7-11 2.2- dom Rookinny Rówieśnicy é od 12-192-2-boszeRy i przygotowe nid do wojske. bd. 20 do 30R.2- sturbe e wojsku DEFINICJE LiKuRG - legende any pary woode sporteniski, mający ustelic ustroj sparty, autor wielkiej. RethRy polityczny poument, jak ustalono, WIELKA RHETRA spisany przez Likupa, mint opisywać ustrój polityczny Speaty

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację