Historia /

ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

 ziemie porskie po Rongresie
wiedeńskim
claty:
• powstanie Królestwa Polskiego-1815r.
• Rzeczpospolita Krakowska -1815r.
.
powstanie listopa

ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

user profile picture

_studygram_by_tosia_

187 Followers

57

Udostępnij

Zapisz

streszczenie i notatka całego działu

 

7

Notatka

ziemie porskie po Rongresie wiedeńskim claty: • powstanie Królestwa Polskiego-1815r. • Rzeczpospolita Krakowska -1815r. . powstanie listopadowe -1830-1831r. • powstanie krakowskie-1846v. powstanie wielkopolskie -1848v. • bitwa pod Ostrołęka, -1831v. Wielka Emigracja-1830-1831r. Wiosna Ludów -1848-1849v. D • detronizacja cara Mikołaja I-1831v. znaczenie terminów untaszczenie chłopów -nadanie chłopom na własność ziemi • emisariusz-tajny wystannik polityczny zbierający informacje • Konspiraya-tajna, nielegalna działalność skierowana przeciw władzy • Wielka Emigracja -masowe opuszzenie kraju ok.10tyć (Paryż) vusyfikacja niszczenie świadomości narodowej Polaków Status organiczny-najwyższy akt prawny kidestwa Polskiego Rabaya galicyjska-powstanie chłopskie w Galicji w Krakowie • Biblioteka Kómicko-własność Działyńskich • Towarzystwo Przyjaciół nauk-skupiało się na wybitnych uczonych mesjanizm-6poteczny prod-oznacza nadejście człowieka lub nalodu który wyzwoli świat od zta Zakład Narodowy im. Ossolińskich - instytut nauki i kultywy (biblioteka i wudownictwo) - Mózef Maksumilian Ossoliński . . postaci • książe konstanty - generał i namiestnik królestwa Polskiego •Adam Jerzy Czartoryski - przywódca Hôtelu Lambert • Fryderyk Chopin-kompozytor Joachim Lelewel-przywódca komitetu Narodowego Polski Adam Mickiewicz poeta •Juliusz Stowacki-poeta ● • Jakub Szela-Rabacja galicyjska Ludwik Mierostowski-generat, walczył w powstaniu listopado . • Edward Dembowski - dowodził powstańcami klakowskimi •Anouzej Towiański - filozof działacz religijny • wydarzenie przyczyna powstanie dazenie do oaxy. listopadowe skania niepodległość, Tamanie przez cara konstytucji Królestwa Paskiego wprowadhenie statutu organicznego Wiosna ludów w Wielkopolsce słaba sytuacja polityczna i gospodarcra, wiele protestów wycofanie się puis z podpisa nych pow zumien przebieg powstanie ustopadowe przegrana wojna z Rosja, 1830-1831 Kryzys, skutek represje, likwidacja konstytucji, sejmu emigrage tys. Polaków kartki na żywność, kryzys gospodarczy kapitulacja wojske posiadanie polskiej Polskich, bitwy reprezentacji w Sejmie pruskim

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

user profile picture

_studygram_by_tosia_

187 Followers

 ziemie porskie po Rongresie
wiedeńskim
claty:
• powstanie Królestwa Polskiego-1815r.
• Rzeczpospolita Krakowska -1815r.
.
powstanie listopa

Otwórz

streszczenie i notatka całego działu

ziemie porskie po Rongresie wiedeńskim claty: • powstanie Królestwa Polskiego-1815r. • Rzeczpospolita Krakowska -1815r. . powstanie listopadowe -1830-1831r. • powstanie krakowskie-1846v. powstanie wielkopolskie -1848v. • bitwa pod Ostrołęka, -1831v. Wielka Emigracja-1830-1831r. Wiosna Ludów -1848-1849v. D • detronizacja cara Mikołaja I-1831v. znaczenie terminów untaszczenie chłopów -nadanie chłopom na własność ziemi • emisariusz-tajny wystannik polityczny zbierający informacje • Konspiraya-tajna, nielegalna działalność skierowana przeciw władzy • Wielka Emigracja -masowe opuszzenie kraju ok.10tyć (Paryż) vusyfikacja niszczenie świadomości narodowej Polaków Status organiczny-najwyższy akt prawny kidestwa Polskiego Rabaya galicyjska-powstanie chłopskie w Galicji w Krakowie • Biblioteka Kómicko-własność Działyńskich • Towarzystwo Przyjaciół nauk-skupiało się na wybitnych uczonych mesjanizm-6poteczny prod-oznacza nadejście człowieka lub nalodu który wyzwoli świat od zta Zakład Narodowy im. Ossolińskich - instytut nauki i kultywy (biblioteka i wudownictwo) - Mózef Maksumilian Ossoliński . . postaci • książe konstanty - generał i namiestnik królestwa Polskiego •Adam Jerzy Czartoryski - przywódca Hôtelu Lambert • Fryderyk Chopin-kompozytor Joachim Lelewel-przywódca komitetu Narodowego Polski Adam Mickiewicz poeta •Juliusz Stowacki-poeta ● • Jakub Szela-Rabacja galicyjska Ludwik Mierostowski-generat, walczył w powstaniu listopado . • Edward Dembowski - dowodził powstańcami klakowskimi •Anouzej Towiański - filozof działacz religijny • wydarzenie przyczyna powstanie dazenie do oaxy. listopadowe skania niepodległość, Tamanie przez cara konstytucji Królestwa Paskiego wprowadhenie statutu organicznego Wiosna ludów w Wielkopolsce słaba sytuacja polityczna i gospodarcra, wiele protestów wycofanie się puis z podpisa nych pow zumien przebieg powstanie ustopadowe przegrana wojna z Rosja, 1830-1831 Kryzys, skutek represje, likwidacja konstytucji, sejmu emigrage tys. Polaków kartki na żywność, kryzys gospodarczy kapitulacja wojske posiadanie polskiej Polskich, bitwy reprezentacji w Sejmie pruskim

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację