Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7)

user profile picture

Magdalena Zelmanska

558 Followers
 

Historia

 

8/3/7

Notatka

Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7)

 Zjednoczenie Włoch i
Niemiec
Zjednoczenie Włoch
Najważniejsze daty:
1859 - bitwy pod Magentą i Solferino
1860 - wyprawa „tysiąca czerwonych

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

61

Zjednoczenie Włoch, bitwy pod Magentą i Solferino, wyprawa „tysiąca czerwonych koszul”, Otto von Bismarck, Rzym, Giuseppe Garibaldi, Wiktor Emanuel II, Camillo Cavour, Królestwo Sardynii (Piemont), Niemiecki Związek Celny, Wilhelm I Hohenzollern, Prusy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Zjednoczenie Włoch i Niemiec Zjednoczenie Włoch Najważniejsze daty: 1859 - bitwy pod Magentą i Solferino 1860 - wyprawa „tysiąca czerwonych koszul" 1861 - powstanie Królestwa Włoch 1871 - Rzym stolicą zjednoczonego Królestwa Włoch Najważniejsze osoby: Giuseppe Garibaldi – włoski rewolucjonista i działacz niepodległościowy, dążył do zjednoczenia Włoch Wiktor Emanuel II - władca Królestwa Sardynii, pierwszy król zjednoczonego Królestwa Włoch Camillo Cavour – premier Królestwa Sardynii, pierwszy premier zjednoczonego Królestwa Włoch Najlepiej gospodarczo i cywilizacyjnie rozwinięte państwo włoskie - Królestwo Sardynii (Piemont) – dążyło do zjednoczenia państw włoskich. Przeciwnikiem zjednoczenia była Austria, która posiadała Lombardię i Wenecję. Piemont w zamian za poparcie Francji, przekazał jej część Sabaudii i Niceę. Gdy Austria zaatakowała Piemont, Francja wspomogła sojusznika. Austria przegrała bitwy pod Magentą i Solferino (1859) a Piemont zyskał Lombardię. W wyniku powstań obalono rządy w państwach środkowych Włoch i przyłączono do Piemontu. W 1860 r. wybuchło powstanie w Królestwie Obojga Sycylii. Powstańców wsparły oddziały ochotników dowodzone przez Garibaldiego (akcję tę nazwano wyprawą „tysiąca czerwonych koszul"). Po zdobyciu Neapolu na podstawie plebiscytu Królestwo Obojga Sycylii przyłączono do Piemontu. W 1861 r. ogłoszono powstanie Królestwa Włoch. Jego władcą został Wiktor Emanuel II. W 1866 r. Włochy poparły Prusy w wojnie z Austrią i po przegranej Austrii zagarnęły Wenecję. W 1870 r. Francuzi zaangażowani w wojnę z Prusami wycofali swoje wojska z Państwa Kościelnego, wykorzystali to Włosi ograniczając posiadłości papieskie do Watykanu. W 1871 r. Rzym stał się stolicą Królestwa Włoch. Henri Dunant -...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

szwajcarski kupiec, który zorganizował pomoc dla rannych na polu bitwy pod Solferino. Jego działania przyczyniły się do powstania Czerwonego Krzyża - organizacji niosącej pomoc ofiarom wojen. Zjednoczenie Niemiec Najważniejsze daty: 1834 - powstanie Niemieckiego Związku Celnego 1861 Wilhelm I Hohenzollern królem Prus 1862 - Otto von Bismarck - kanclerzem Prus 1864 - wojna Prus i Austrii z Danią 1866 - wojna Prus z Austrią 1870-71 - wojna Prus z Francją 1871 – powstanie Cesarstwa Niemieckiego – II Rzeszy Niemieckiej Najważniejsze osoby: Wilhelm I Hohenzollern – władca Królestwa Prus, pierwszy cesarz II Rzeszy Niemieckiej Otto von Bismarck - kanclerz Królestwa Prus, pierwszy kanclerz II Rzeszy Niemieckiej. Uznany za „ojca zjednoczonych Niemiec". Nazywany „Żelaznym kanclerzem”. Uważał, że państwa niemieckie należy jednoczyć „krwią i żelazem”. Austria stała na czele Związku Niemieckiego, ale jej pozycja ciągle słabła na rzecz szybko rozwijających się gospodarczo i militarnie Prus. W 1834 r. pod przewodnictwem Prus powstał Niemiecki Związek Celny. Zlikwidowano bariery celne między państwami niemieckimi co pomogło im rozwijać się gospodarczo. Traciła na tym Austria, która nie weszła do Związku Celnego. Otto von Bismarck dążąc do zjednoczenia państw niemieckich celowo wywołał kilka wojen. 1864 - wojna Prus i Austrii z Danią. Prusy zajmują Szlezwik, Austria - Holsztyn 1866 - wojna Prus z Austrią. Austria przegrywa decydującą bitwę pod Sadową i jest zmuszona zgodzić się na likwidację Związku Niemieckiego. 1867 - powstaje Związek Północnoniemiecki z Prusami na czele 1870-71 - wojna Prus z Francją. Bismarck celowo wywołał skandal dyplomatyczny, by to Francja wypowiedziała wojnę Prusom. 1870 - Prusy wygrywają decydującą bitwę pod Sedanem. Prusy zajmują Alzację i Lotaryngię. 1871 – w okupowanym Wersalu Niemcy ogłaszają powstanie II Rzeszy Niemieckiej / Cesarstwa Niemieckiego Cesarzem zostaje Wilhelm I Hohenzollern, kanclerzem Otto von Bismarck Po klęskach Austria zgodziła się przyznać niezależność Węgrom. W 1867 r. powstało Królestwo Węgier, jego królem był cesarz Austrii. Powstały Austro-Węgry. Wspólne były: armia, polityka zagraniczna i skarb. Oddzielne: parlament i rząd. Notatka została stworzona na podstawie podręcznika „Wczoraj i dziś” 7, wydawnictwa Nowa Era, 2020 MZ Learning

Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7)

user profile picture

Magdalena Zelmanska

558 Followers
 

Historia

 

8/3/7

Notatka

Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7)

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Zjednoczenie Włoch i
Niemiec
Zjednoczenie Włoch
Najważniejsze daty:
1859 - bitwy pod Magentą i Solferino
1860 - wyprawa „tysiąca czerwonych

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

61

Komentarze (1)

Y

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Zjednoczenie Włoch, bitwy pod Magentą i Solferino, wyprawa „tysiąca czerwonych koszul”, Otto von Bismarck, Rzym, Giuseppe Garibaldi, Wiktor Emanuel II, Camillo Cavour, Królestwo Sardynii (Piemont), Niemiecki Związek Celny, Wilhelm I Hohenzollern, Prusy

Podobne notatki

2

Wojna na froncie wschodnim - atak III Rzeszy na ZSRR.

Know Wojna na froncie wschodnim - atak III Rzeszy na ZSRR. thumbnail

1437

 

4/5

4

Droga do zwycięstwa (II wojna światowa).

Know Droga do zwycięstwa (II wojna światowa). thumbnail

1870

 

4/5

4

Kongres wiedeński

Know Kongres wiedeński  thumbnail

8119

 

4/1/2/3

2

W czasach ostatnich Jagiellonów

Know W czasach ostatnich Jagiellonów thumbnail

3257

 

8/2/6

Więcej

Zjednoczenie Włoch i Niemiec Zjednoczenie Włoch Najważniejsze daty: 1859 - bitwy pod Magentą i Solferino 1860 - wyprawa „tysiąca czerwonych koszul" 1861 - powstanie Królestwa Włoch 1871 - Rzym stolicą zjednoczonego Królestwa Włoch Najważniejsze osoby: Giuseppe Garibaldi – włoski rewolucjonista i działacz niepodległościowy, dążył do zjednoczenia Włoch Wiktor Emanuel II - władca Królestwa Sardynii, pierwszy król zjednoczonego Królestwa Włoch Camillo Cavour – premier Królestwa Sardynii, pierwszy premier zjednoczonego Królestwa Włoch Najlepiej gospodarczo i cywilizacyjnie rozwinięte państwo włoskie - Królestwo Sardynii (Piemont) – dążyło do zjednoczenia państw włoskich. Przeciwnikiem zjednoczenia była Austria, która posiadała Lombardię i Wenecję. Piemont w zamian za poparcie Francji, przekazał jej część Sabaudii i Niceę. Gdy Austria zaatakowała Piemont, Francja wspomogła sojusznika. Austria przegrała bitwy pod Magentą i Solferino (1859) a Piemont zyskał Lombardię. W wyniku powstań obalono rządy w państwach środkowych Włoch i przyłączono do Piemontu. W 1860 r. wybuchło powstanie w Królestwie Obojga Sycylii. Powstańców wsparły oddziały ochotników dowodzone przez Garibaldiego (akcję tę nazwano wyprawą „tysiąca czerwonych koszul"). Po zdobyciu Neapolu na podstawie plebiscytu Królestwo Obojga Sycylii przyłączono do Piemontu. W 1861 r. ogłoszono powstanie Królestwa Włoch. Jego władcą został Wiktor Emanuel II. W 1866 r. Włochy poparły Prusy w wojnie z Austrią i po przegranej Austrii zagarnęły Wenecję. W 1870 r. Francuzi zaangażowani w wojnę z Prusami wycofali swoje wojska z Państwa Kościelnego, wykorzystali to Włosi ograniczając posiadłości papieskie do Watykanu. W 1871 r. Rzym stał się stolicą Królestwa Włoch. Henri Dunant -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

szwajcarski kupiec, który zorganizował pomoc dla rannych na polu bitwy pod Solferino. Jego działania przyczyniły się do powstania Czerwonego Krzyża - organizacji niosącej pomoc ofiarom wojen. Zjednoczenie Niemiec Najważniejsze daty: 1834 - powstanie Niemieckiego Związku Celnego 1861 Wilhelm I Hohenzollern królem Prus 1862 - Otto von Bismarck - kanclerzem Prus 1864 - wojna Prus i Austrii z Danią 1866 - wojna Prus z Austrią 1870-71 - wojna Prus z Francją 1871 – powstanie Cesarstwa Niemieckiego – II Rzeszy Niemieckiej Najważniejsze osoby: Wilhelm I Hohenzollern – władca Królestwa Prus, pierwszy cesarz II Rzeszy Niemieckiej Otto von Bismarck - kanclerz Królestwa Prus, pierwszy kanclerz II Rzeszy Niemieckiej. Uznany za „ojca zjednoczonych Niemiec". Nazywany „Żelaznym kanclerzem”. Uważał, że państwa niemieckie należy jednoczyć „krwią i żelazem”. Austria stała na czele Związku Niemieckiego, ale jej pozycja ciągle słabła na rzecz szybko rozwijających się gospodarczo i militarnie Prus. W 1834 r. pod przewodnictwem Prus powstał Niemiecki Związek Celny. Zlikwidowano bariery celne między państwami niemieckimi co pomogło im rozwijać się gospodarczo. Traciła na tym Austria, która nie weszła do Związku Celnego. Otto von Bismarck dążąc do zjednoczenia państw niemieckich celowo wywołał kilka wojen. 1864 - wojna Prus i Austrii z Danią. Prusy zajmują Szlezwik, Austria - Holsztyn 1866 - wojna Prus z Austrią. Austria przegrywa decydującą bitwę pod Sadową i jest zmuszona zgodzić się na likwidację Związku Niemieckiego. 1867 - powstaje Związek Północnoniemiecki z Prusami na czele 1870-71 - wojna Prus z Francją. Bismarck celowo wywołał skandal dyplomatyczny, by to Francja wypowiedziała wojnę Prusom. 1870 - Prusy wygrywają decydującą bitwę pod Sedanem. Prusy zajmują Alzację i Lotaryngię. 1871 – w okupowanym Wersalu Niemcy ogłaszają powstanie II Rzeszy Niemieckiej / Cesarstwa Niemieckiego Cesarzem zostaje Wilhelm I Hohenzollern, kanclerzem Otto von Bismarck Po klęskach Austria zgodziła się przyznać niezależność Węgrom. W 1867 r. powstało Królestwo Węgier, jego królem był cesarz Austrii. Powstały Austro-Węgry. Wspólne były: armia, polityka zagraniczna i skarb. Oddzielne: parlament i rząd. Notatka została stworzona na podstawie podręcznika „Wczoraj i dziś” 7, wydawnictwa Nowa Era, 2020 MZ Learning