HIT /

Człowiek jako istota społeczna

Człowiek jako istota społeczna

 CZŁOWIeK JaKo IsToTa
HIT SPOŁECczna
1 CZŁOWIEK ISTOTą Społeczną
Człowiek jest istotą społeczną gdyż do
prawidłowego wzrostu potrzebuje inny

Człowiek jako istota społeczna

user profile picture

sarsoon_

967 Followers

Udostępnij

Zapisz

13

 

1

Notatka

Notatka z lekcji HiT.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

CZŁOWIeK JaKo IsToTa HIT SPOŁECczna 1 CZŁOWIEK ISTOTą Społeczną Człowiek jest istotą społeczną gdyż do prawidłowego wzrostu potrzebuje innych ludzi zarówno na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej. 2 Piramida POTrzeB masLowa 19 8 Potrzeby samorealizacji Potrzeby uznania Potrzeby przynależności Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne 3 ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE Jest to grupa osób między, którymi wytworzyła się więź społeczna. 4 Więź Społeczna To relacje i zależności łączące członków grupy ze sobą oraz z całą grupą. 5 rodzaje więzi pierwotne (rodzimy się z nimi) • zrzeszeniowe (są w grupach do, których sami się przyłączamy) • stanowione (narzucone nam z góry) 6 SPOŁECZNOŚĆ Jest to zbiorowość wielu członków, których łączą wspólne cechy np. terytorium, zainteresowania, praca. 7 SOCJALIZACJA Jest to proces który polega na nabywaniu umiejętności życia w grupach społecznych. Dzielimy ją na: ● pierotną wtórną 8 ROLA SPOŁEczna Jest to zespół cech i zachowań przypisywanych w społeczeństwie danej funkcji społecznej np. syn, córka, wnuk, koleżanka. 9 KONFLIKTY TÓL Jest to sytuacja, w której prawidłowe wykonanie jednej roli społecznej uniemożliwia innej roli społecznej.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

HIT /

Człowiek jako istota społeczna

Człowiek jako istota społeczna

user profile picture

sarsoon_

967 Followers
 

1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 CZŁOWIeK JaKo IsToTa
HIT SPOŁECczna
1 CZŁOWIEK ISTOTą Społeczną
Człowiek jest istotą społeczną gdyż do
prawidłowego wzrostu potrzebuje inny

Otwórz aplikację

Notatka z lekcji HiT.

Podobne notatki

user profile picture

1

człowiek i grupy społeczne

Know człowiek i grupy społeczne thumbnail

8

 

4/1/3

user profile picture

2

człowiek w społeczeństwie

Know człowiek w społeczeństwie  thumbnail

13

 

1

user profile picture

2

podstawy nowego porządku Europy i świata po II wojnie światowej

Know podstawy nowego porządku Europy i świata po II wojnie światowej thumbnail

55

 

1/2/3

user profile picture

1

Hit

Know Hit thumbnail

39

 

1

CZŁOWIeK JaKo IsToTa HIT SPOŁECczna 1 CZŁOWIEK ISTOTą Społeczną Człowiek jest istotą społeczną gdyż do prawidłowego wzrostu potrzebuje innych ludzi zarówno na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej. 2 Piramida POTrzeB masLowa 19 8 Potrzeby samorealizacji Potrzeby uznania Potrzeby przynależności Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne 3 ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE Jest to grupa osób między, którymi wytworzyła się więź społeczna. 4 Więź Społeczna To relacje i zależności łączące członków grupy ze sobą oraz z całą grupą. 5 rodzaje więzi pierwotne (rodzimy się z nimi) • zrzeszeniowe (są w grupach do, których sami się przyłączamy) • stanowione (narzucone nam z góry) 6 SPOŁECZNOŚĆ Jest to zbiorowość wielu członków, których łączą wspólne cechy np. terytorium, zainteresowania, praca. 7 SOCJALIZACJA Jest to proces który polega na nabywaniu umiejętności życia w grupach społecznych. Dzielimy ją na: ● pierotną wtórną 8 ROLA SPOŁEczna Jest to zespół cech i zachowań przypisywanych w społeczeństwie danej funkcji społecznej np. syn, córka, wnuk, koleżanka. 9 KONFLIKTY TÓL Jest to sytuacja, w której prawidłowe wykonanie jednej roli społecznej uniemożliwia innej roli społecznej.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację