HIT /

człowiek w społeczeństwie

człowiek w społeczeństwie

 człowiek jako istota społeczna
więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli
społecznej, wiążące jednostki w grupy i krę

człowiek w społeczeństwie

user profile picture

notatki_e8

2929 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

notatka

 

1

Notatka

człowiek jako istota społeczna więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli społecznej, wiążące jednostki w grupy i kręgi społeczne; zbiorowość społeczna: zespół ludzi, między którymi powstała więź społeczna; ● ● ● grupy społeczne Pod pojęciem grupy społecznej rozumiemy zbiorowość składającą się z co najmniej trzech osób, między którymi zachodzą różnego rodzaju trwałe więzi i zależności. ● Cechy grupy społecznej: ● ● ● ● ● człowiek w społeczeństwie ● społeczeństwo: zorganizowana i samowystarczalna zbiorowość, zajmująca wyodrębnione terytorium; role społeczne: zespół postaw, umiejętności i zachowań, oczekiwanych od jednostki ze względu na jej miejsce w zbiorowości. Klasyfikacje grup społecznych: - według rodzaju przynależności i typu więzi: pierwotne - dominują więzi emocjonalne; wtórne - dominują więzi formalne - według kryterium wielkości: ● • małe - członkowie mogą wchodzić w styczność; duże - członkowie nie znają się osobiście. - według kryterium trwałości: ● liczy co najmniej trzy osoby; ● zachodzą w niej zróżnicowane interakcje; istnieje w oparciu o więź społeczną; posiada własne cele; posiada własne wartości i normy, jej członków charakteryzuje poczucie odrębności od innych grupy; posiada strukturę wewnętrzną - przywódcę oraz ustaloną hierarchię. - charakter członkostwa: inkluzywne - otwarte; ekskluzywne - zamknięte. - według stopnia zorganizowania: krótkotrwałe; długotrwałe. formalne; nieformalne. rodzina małżeństwo jest to trwały, równoprawny związek mężczyzny i kobiety, powstający w sposób uregulowany normami prawnymi oraz powodujący określone nimi skutki; ● rodzina jest podstawową i najistotniejszą formą życia społecznego opartą na więzi emocjonalnej i związkach pokrewieństwa; ● jedną z funkcji społecznych rodziny jest socjalizacja - proces przystosowywania jednostki do życia w społeczeństwie. jednostka wobec wspólnoty jednym z celów działania grupy jest dążenie do realizacji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dobra wspólnego; liberalizm za fundamentalną wartość uznaje wolność jednostki.

HIT /

człowiek w społeczeństwie

user profile picture

notatki_e8

2929 Followers

 człowiek jako istota społeczna
więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli
społecznej, wiążące jednostki w grupy i krę

Otwórz

notatka

Podobne notatki

Know Człowiek i grupy społeczne  thumbnail

6

Człowiek i grupy społeczne

notatka dotyczy tematu pierwszego, działu pierwszego książka Historia i Teraźniejszość 1

Know Społeczeństwo i jego struktura. thumbnail

16

Społeczeństwo i jego struktura.

Notatka z lekcji

Know człowiek i grupy społeczne thumbnail

11

człowiek i grupy społeczne

HIT - człowiek i grupy społeczne | notatka pojęcia: zbiorowość, więź społeczna, socjalizacja, role społeczne, normy społeczne

Know HIT dział 1- najważniejsze zagadnienia  thumbnail

8

HIT dział 1- najważniejsze zagadnienia

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ - zagadnienia do działu pierwszego

Know Hit człowiek i grupy społeczne thumbnail

0

Hit człowiek i grupy społeczne

ucząc się z tych notatek dostałam 4 więc mam nadzieje, że komuś się to przyda i pomoże:)

Know HiT dział 1 thumbnail

196

HiT dział 1

Historia I teraźniejszość dział 1, polityka, ustroje polityczne, socjalizacja

człowiek jako istota społeczna więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli społecznej, wiążące jednostki w grupy i kręgi społeczne; zbiorowość społeczna: zespół ludzi, między którymi powstała więź społeczna; ● ● ● grupy społeczne Pod pojęciem grupy społecznej rozumiemy zbiorowość składającą się z co najmniej trzech osób, między którymi zachodzą różnego rodzaju trwałe więzi i zależności. ● Cechy grupy społecznej: ● ● ● ● ● człowiek w społeczeństwie ● społeczeństwo: zorganizowana i samowystarczalna zbiorowość, zajmująca wyodrębnione terytorium; role społeczne: zespół postaw, umiejętności i zachowań, oczekiwanych od jednostki ze względu na jej miejsce w zbiorowości. Klasyfikacje grup społecznych: - według rodzaju przynależności i typu więzi: pierwotne - dominują więzi emocjonalne; wtórne - dominują więzi formalne - według kryterium wielkości: ● • małe - członkowie mogą wchodzić w styczność; duże - członkowie nie znają się osobiście. - według kryterium trwałości: ● liczy co najmniej trzy osoby; ● zachodzą w niej zróżnicowane interakcje; istnieje w oparciu o więź społeczną; posiada własne cele; posiada własne wartości i normy, jej członków charakteryzuje poczucie odrębności od innych grupy; posiada strukturę wewnętrzną - przywódcę oraz ustaloną hierarchię. - charakter członkostwa: inkluzywne - otwarte; ekskluzywne - zamknięte. - według stopnia zorganizowania: krótkotrwałe; długotrwałe. formalne; nieformalne. rodzina małżeństwo jest to trwały, równoprawny związek mężczyzny i kobiety, powstający w sposób uregulowany normami prawnymi oraz powodujący określone nimi skutki; ● rodzina jest podstawową i najistotniejszą formą życia społecznego opartą na więzi emocjonalnej i związkach pokrewieństwa; ● jedną z funkcji społecznych rodziny jest socjalizacja - proces przystosowywania jednostki do życia w społeczeństwie. jednostka wobec wspólnoty jednym z celów działania grupy jest dążenie do realizacji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

dobra wspólnego; liberalizm za fundamentalną wartość uznaje wolność jednostki.