HIT /

człowiek w społeczeństwie

człowiek w społeczeństwie

 człowiek jako istota społeczna
więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli
społecznej, wiążące jednostki w grupy i krę

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

11

człowiek w społeczeństwie

user profile picture

notatki

2370 Followers
 

HIT

 

1

Notatka

notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

człowiek jako istota społeczna więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli społecznej, wiążące jednostki w grupy i kręgi społeczne; zbiorowość społeczna: zespół ludzi, między którymi powstała więź społeczna; ● ● ● grupy społeczne Pod pojęciem grupy społecznej rozumiemy zbiorowość składającą się z co najmniej trzech osób, między którymi zachodzą różnego rodzaju trwałe więzi i zależności. ● Cechy grupy społecznej: ● ● ● ● ● człowiek w społeczeństwie ● społeczeństwo: zorganizowana i samowystarczalna zbiorowość, zajmująca wyodrębnione terytorium; role społeczne: zespół postaw, umiejętności i zachowań, oczekiwanych od jednostki ze względu na jej miejsce w zbiorowości. Klasyfikacje grup społecznych: - według rodzaju przynależności i typu więzi: pierwotne - dominują więzi emocjonalne; wtórne - dominują więzi formalne - według kryterium wielkości: ● • małe - członkowie mogą wchodzić w styczność; duże - członkowie nie znają się osobiście. - według kryterium trwałości: ● liczy co najmniej trzy osoby; ● zachodzą w niej zróżnicowane interakcje; istnieje w oparciu o więź społeczną; posiada własne cele; posiada własne wartości i normy, jej członków charakteryzuje poczucie odrębności od innych grupy; posiada strukturę wewnętrzną - przywódcę oraz ustaloną hierarchię. - charakter członkostwa: inkluzywne - otwarte; ekskluzywne - zamknięte. - według stopnia zorganizowania: krótkotrwałe; długotrwałe. formalne; nieformalne. rodzina małżeństwo jest to trwały, równoprawny związek mężczyzny i kobiety, powstający w sposób uregulowany normami prawnymi oraz powodujący określone nimi skutki; ● rodzina jest podstawową i najistotniejszą formą życia społecznego opartą na więzi emocjonalnej i związkach pokrewieństwa; ● jedną z funkcji społecznych rodziny jest socjalizacja - proces przystosowywania jednostki do życia w społeczeństwie. jednostka wobec wspólnoty jednym z celów działania grupy jest dążenie do realizacji...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dobra wspólnego; liberalizm za fundamentalną wartość uznaje wolność jednostki.

HIT /

człowiek w społeczeństwie

człowiek w społeczeństwie

user profile picture

notatki

2370 Followers
 

HIT

 

1

Notatka

człowiek w społeczeństwie

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 człowiek jako istota społeczna
więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli
społecznej, wiążące jednostki w grupy i krę

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

11

Komentarze (1)

D

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

notatka

człowiek jako istota społeczna więź społeczna: stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli społecznej, wiążące jednostki w grupy i kręgi społeczne; zbiorowość społeczna: zespół ludzi, między którymi powstała więź społeczna; ● ● ● grupy społeczne Pod pojęciem grupy społecznej rozumiemy zbiorowość składającą się z co najmniej trzech osób, między którymi zachodzą różnego rodzaju trwałe więzi i zależności. ● Cechy grupy społecznej: ● ● ● ● ● człowiek w społeczeństwie ● społeczeństwo: zorganizowana i samowystarczalna zbiorowość, zajmująca wyodrębnione terytorium; role społeczne: zespół postaw, umiejętności i zachowań, oczekiwanych od jednostki ze względu na jej miejsce w zbiorowości. Klasyfikacje grup społecznych: - według rodzaju przynależności i typu więzi: pierwotne - dominują więzi emocjonalne; wtórne - dominują więzi formalne - według kryterium wielkości: ● • małe - członkowie mogą wchodzić w styczność; duże - członkowie nie znają się osobiście. - według kryterium trwałości: ● liczy co najmniej trzy osoby; ● zachodzą w niej zróżnicowane interakcje; istnieje w oparciu o więź społeczną; posiada własne cele; posiada własne wartości i normy, jej członków charakteryzuje poczucie odrębności od innych grupy; posiada strukturę wewnętrzną - przywódcę oraz ustaloną hierarchię. - charakter członkostwa: inkluzywne - otwarte; ekskluzywne - zamknięte. - według stopnia zorganizowania: krótkotrwałe; długotrwałe. formalne; nieformalne. rodzina małżeństwo jest to trwały, równoprawny związek mężczyzny i kobiety, powstający w sposób uregulowany normami prawnymi oraz powodujący określone nimi skutki; ● rodzina jest podstawową i najistotniejszą formą życia społecznego opartą na więzi emocjonalnej i związkach pokrewieństwa; ● jedną z funkcji społecznych rodziny jest socjalizacja - proces przystosowywania jednostki do życia w społeczeństwie. jednostka wobec wspólnoty jednym z celów działania grupy jest dążenie do realizacji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

dobra wspólnego; liberalizm za fundamentalną wartość uznaje wolność jednostki.