HIT /

historia i teraźniejszość

historia i teraźniejszość

user profile picture

Klaudia

2 Followers
 

HIT

 

1/2

Notatka

historia i teraźniejszość

 Do grupy społeczny, ktora Isthlała w przeszłośc a hle funkejonuje we współczesnych społeczeństwach mozemy
zaliczyć stan rycerski, który uks
 Do grupy społeczny, ktora Isthlała w przeszłośc a hle funkejonuje we współczesnych społeczeństwach mozemy
zaliczyć stan rycerski, który uks
 Do grupy społeczny, ktora Isthlała w przeszłośc a hle funkejonuje we współczesnych społeczeństwach mozemy
zaliczyć stan rycerski, który uks
 Do grupy społeczny, ktora Isthlała w przeszłośc a hle funkejonuje we współczesnych społeczeństwach mozemy
zaliczyć stan rycerski, który uks

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

5

dział 1 ,, wprowadzenie"

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Do grupy społeczny, ktora Isthlała w przeszłośc a hle funkejonuje we współczesnych społeczeństwach mozemy zaliczyć stan rycerski, który ukształtował się pod koniec średniowiecza. Posiadali liczne przywileje. Potem stali się stanem szlachetnym .w końcu w XVIII zaczęli likwidować ustrój stanowy. 3. Wyjaśnij, czym jest rola społeczna. Rola społeczna to zbiór zachowań, postaw umiejętności, których oczekuje się od jednostki waględu na jej miejsce w zbiorowość Rola społeczną wyznacza człowiekowi wzory i normy zachowań w określonych sytuacjach oraz zasady postępowania wobec innych członków zbiorowości. 4. Scharakteryzuj role społeczne, które odgrywasz w życiu. Wskaż przykłady związanych z nimi działań i zachowań. Obecnie najważniejszą rolę społeczną w moim życiu to rola dziecka w domu rodzinnym oraz rola ucznia w szkole. W domu staram się jak najlepiej wypełniać rolę dziecka, postępuję zgodnie z przyjętymi w moim domu zasadami -poreądkuje swoim Pokój, nie kłamię. W szkole jako uczeń postępuje zgodnie z statutem szkoły, nie spóźniam się na lekcję, odrabiam prace domowe. 5. Omów znaczenie procesu socjalizacji w życiu człowieka. Proces socjalizacji w życiu człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to proces który przygotowuje jednostki do zycie w społeczeństwie. Poprzez naśladowanie innych innych uczymy się określonych zachowań i umiejętności .Przyswajamy wartości i normy obowiązujące w danym społeczeństwie. 6. Wyjaśnij, dlaczego człowieka rozumie się w tradycji jako istotę społeczną. Człowieka rozumie się w tradycji jako istotę społeczną, ponieważ człowiek...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

z natury jest istotą społeczną i przez to zdolną do funkcjonowania w społeczeństure i państwie. Człowiek nie może osiągnąć życiowego spełnia bez zbiorowości ludzkiej, w której mógłby się rozwijać. 7. Omów znaczenie więzi społecznych w relacjach między ludźmi. Relacje między ludźmi miały bardzo duże znaczenie. Sprawiają że zachodzą między nimi rozmaite integracja a więc wzajemnie oddziaływanie. Ktoś komuś pomaga ktoś wykonuje kogoś polecenie 8. Przedstaw główne założenia nowożytnych koncepcji umowy społecznej. Koncepcja umowy społecznej zakłada że ludzie dobrowolnie zrezygnowali z części swoich swobód i poddali się władzy która była zdolna do zapewnienie bezpieczeństwa dobrobytu stabilność. Postawą teorii umowy społecznej jest założenie, nie nie można zmusić jednostki do wyrzeczenia się własnych ambicji na rzecz dobra społeczeństwa. 9. Przedstaw, jak według dawnych myślicieli kształtowały się relacje między ludźmi w stanie natury, a jak w stanie cywilizacji (w społeczeństwie zorganizowanym na podstawie umowy społecznej). Relacje relacje między ludźmi w stanie natury były nikłe człowiek był zdatny Relacje między ludźmi w stanie natury były nikłe, człowiek był zdalny wyłączenia na siebie że już nieustannym zagrożeniu ze strony innych ludzi. Thomas Hobbes opisywał stan natury jako wojnę wszystkich wobec siebie (wszystkich). Natomiast w stanie cywilizacji relacje między ludźmi są głębsze... 10. Powiedz, czym jest dobro wspólne. Dobro wspólne to dobro ogólne a więc wszyscy członkowie danej grupy np. Rodzina obywatele mieszkańcy miasta 11. Przeanalizuj na przykładach, na czym polega rozumienie dobra wspólnego w różnych grupach społecznych. Dobro wspólne: na przykładzie grupy społecanej jaką jest rodzina polega na tym że wszyscy członkowie rodziny pracują i dbają o swój dom. Pomagają i wspierają siebie w razie potrzeby, mają do siebie zaufanie. Dobro wspólne na przykładzie grupy społeczny jaką jest drużyna sportowa. Wspierają siebie podczas treningów, wspólne sukcesy, zdrowo się odżywiają. 12. Przedstaw nowoczesne rozumienie pojęcia naród. Naród- jest zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytwarzają w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym, kulturowym, przewijająca się w świadomości swych członków. 12. Wyjaśnij, kim jest obywatel. Obywatel to mieszkaniec danego państwa którego z tym państwem łączy więź prawna. Objawia się ona poprzez funkcjonowanie systemu obustronnych praw i obowiązków w stosunku do obywatela. 13. Podaj definicję państwa. Wymień i scharakteryzuj jego główne atrybuty. Państwo do ograniczają narodu osiadłego na określonym terytorium. Główne atrybuty to 1.zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. 2.stałą ludność, 3.struktury karne, 4.suwerenną władzę, 5.określone terytorium oddzielne od innych państw 14. Sformułuj definicję państwa narodowego. Państwo narodowe - państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. 15. Przedstaw wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę. Wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę jest ogromny. Przede wszystkim, jednostka nie jest w stanie sama funkcionować Podstawowa grupa społeczna do której należy i która na nia oddziałuje jest właśnie Dobro wspolne: na przykładzie grupy społecanej jaką jest rodzina polega na tym ze wszyscy członkowie rodziny pracują i dbają o swój dom. Pomagają i wspierają siebie w razie potrzeby, mają do siebie zaufanie. Dobro wspólne na przykładzie grupy społeczny jaką jest drużyna sportowa. Wspierają siebie podczas treningów, wspólne sukcesy, zdrowo się odżywiają. 12.Przedstaw nowoczesne rozumienie pojęcia naród. Naród- jest zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytwarzają w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym, kulturowym, przewijająca się w świadomości swych członków. 12. Wyjaśnij, kim jest obywatel. Obywatel to mieszkaniec danego państwa którego z tym państwem łączy więź prawna. Objawia się ona poprzez funkcjonowanie systemu obustronnych praw i obowiązków w stosunku do obywatela. 13. Podaj definicję państwa. Wymień i scharakteryzuj jego główne atrybuty. Państwo do ograniczają narodu osiadłego na określonym terytorium. Główne atrybuty to 1.zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. 2.stałą ludność, 3.struktury karne, 4.suwerenną władzę, 5.określone terytorium oddzielne od innych państw 14. Sformułuj definicję państwa narodowego. Państwo narodowe - państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. 15. Przedstaw wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę. Wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę jest ogromny. Przede wszystkim, jednostka nie jest w stanie sama funkcjonować. Podstawową grupą społeczną do której należy, i która na nią oddziałuje, jest właśnie rodzina. Duży wpływ na jednostkę ma także naród - sfera językowa, tradycja, kultura zawsze w dużej mierze oddziałują na jednostkę i sposób jej bycia. Natomiast wpływ państwa na jednostkę jest także bardzo duży - państwo zapewnia człowiekowi pracę, edukację, dostęp do instytucji kultury i instytucji gospodarczych. Państwo ustala i realizuje prawo 16. Powiedz, czym jest patriotyzm. Czym różni się od nacjonalizmu, szowinizmu i Kosmopoltyzmu? Patriotyzm- umiłowanie do ojczyzny i gotowość poświęcenia się za nią. Nacjonalizmu jestem to postawa społeczno-polityczna uznająca naród za wspólne dobro. Natomiast szowinizm to skrajną postawą nacjonalizmu wyrażająca się ślepym umiłowaniem swojego narodu i nienawiścią do innych narodów Kosmopoltyzmu- poglądy negujące wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne. 17. Zdefiniuj pojęcia monarchia i republika. Podaj główne różnice między tymi dwiema formam państwa. W republice władzę sprawuje organ wybrany poprzez wyniki wyborów, a w monarchii władzę sprawuje jeden człowiek i jego funkcja zazwyczaj jest dziedziczna Co do czasu władzy w republice jest określony czas natomiast w monarchii władze posiada się dożywotnią dopiero po śmierci władza następuje zmianie. 18. Wymień główne cechy współczesnych ustrojów demokratycznych i totalitarnych. Podaj przy kłady państw (istniejących oraz nieistniejących), w których funkcjonują lub funkcjonowały te ustroje. Przykłady takich państw: demokratyczne - Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Cechy współczesnych ustrojów demokratycznych: zasada demokratycznego państwa prawa działalność wielu podmiotów decentralizacja • swoboda gospodarcza istnienie parlamentu trójpodział władzy. •możliwość kandydowania przez każdego obywatela, który spełnia wymagania • sprawiedliwe i wolne sądownictwo Totalitarne - Rosja, Korea Północna, częściowo Białoruś, Syria. Rozbudowane prawo i konstytucje, które stanowią fasadę - nie są przestrzegane • brak wolności wyborów •Brak pluralizmu politycznego • władza w rękach jednej jednostki ▪brak możliwości kandydowania przez każdego z obywateli, który spełnia wymogi policja podporządkowana państwu podtrzymywania władzy. •nielegalne tłumienie protestów, areszty i stosowanie masowej przemocy wobec ludzi we własnym kraju brak instytucji kontrolujących rząd parlament nie podejmuje decyzji

HIT /

historia i teraźniejszość

historia i teraźniejszość

user profile picture

Klaudia

2 Followers
 

HIT

 

1/2

Notatka

historia i teraźniejszość

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Do grupy społeczny, ktora Isthlała w przeszłośc a hle funkejonuje we współczesnych społeczeństwach mozemy
zaliczyć stan rycerski, który uks

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

5

Komentarze (1)

K

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

dział 1 ,, wprowadzenie"

Do grupy społeczny, ktora Isthlała w przeszłośc a hle funkejonuje we współczesnych społeczeństwach mozemy zaliczyć stan rycerski, który ukształtował się pod koniec średniowiecza. Posiadali liczne przywileje. Potem stali się stanem szlachetnym .w końcu w XVIII zaczęli likwidować ustrój stanowy. 3. Wyjaśnij, czym jest rola społeczna. Rola społeczna to zbiór zachowań, postaw umiejętności, których oczekuje się od jednostki waględu na jej miejsce w zbiorowość Rola społeczną wyznacza człowiekowi wzory i normy zachowań w określonych sytuacjach oraz zasady postępowania wobec innych członków zbiorowości. 4. Scharakteryzuj role społeczne, które odgrywasz w życiu. Wskaż przykłady związanych z nimi działań i zachowań. Obecnie najważniejszą rolę społeczną w moim życiu to rola dziecka w domu rodzinnym oraz rola ucznia w szkole. W domu staram się jak najlepiej wypełniać rolę dziecka, postępuję zgodnie z przyjętymi w moim domu zasadami -poreądkuje swoim Pokój, nie kłamię. W szkole jako uczeń postępuje zgodnie z statutem szkoły, nie spóźniam się na lekcję, odrabiam prace domowe. 5. Omów znaczenie procesu socjalizacji w życiu człowieka. Proces socjalizacji w życiu człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to proces który przygotowuje jednostki do zycie w społeczeństwie. Poprzez naśladowanie innych innych uczymy się określonych zachowań i umiejętności .Przyswajamy wartości i normy obowiązujące w danym społeczeństwie. 6. Wyjaśnij, dlaczego człowieka rozumie się w tradycji jako istotę społeczną. Człowieka rozumie się w tradycji jako istotę społeczną, ponieważ człowiek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

z natury jest istotą społeczną i przez to zdolną do funkcjonowania w społeczeństure i państwie. Człowiek nie może osiągnąć życiowego spełnia bez zbiorowości ludzkiej, w której mógłby się rozwijać. 7. Omów znaczenie więzi społecznych w relacjach między ludźmi. Relacje między ludźmi miały bardzo duże znaczenie. Sprawiają że zachodzą między nimi rozmaite integracja a więc wzajemnie oddziaływanie. Ktoś komuś pomaga ktoś wykonuje kogoś polecenie 8. Przedstaw główne założenia nowożytnych koncepcji umowy społecznej. Koncepcja umowy społecznej zakłada że ludzie dobrowolnie zrezygnowali z części swoich swobód i poddali się władzy która była zdolna do zapewnienie bezpieczeństwa dobrobytu stabilność. Postawą teorii umowy społecznej jest założenie, nie nie można zmusić jednostki do wyrzeczenia się własnych ambicji na rzecz dobra społeczeństwa. 9. Przedstaw, jak według dawnych myślicieli kształtowały się relacje między ludźmi w stanie natury, a jak w stanie cywilizacji (w społeczeństwie zorganizowanym na podstawie umowy społecznej). Relacje relacje między ludźmi w stanie natury były nikłe człowiek był zdatny Relacje między ludźmi w stanie natury były nikłe, człowiek był zdalny wyłączenia na siebie że już nieustannym zagrożeniu ze strony innych ludzi. Thomas Hobbes opisywał stan natury jako wojnę wszystkich wobec siebie (wszystkich). Natomiast w stanie cywilizacji relacje między ludźmi są głębsze... 10. Powiedz, czym jest dobro wspólne. Dobro wspólne to dobro ogólne a więc wszyscy członkowie danej grupy np. Rodzina obywatele mieszkańcy miasta 11. Przeanalizuj na przykładach, na czym polega rozumienie dobra wspólnego w różnych grupach społecznych. Dobro wspólne: na przykładzie grupy społecanej jaką jest rodzina polega na tym że wszyscy członkowie rodziny pracują i dbają o swój dom. Pomagają i wspierają siebie w razie potrzeby, mają do siebie zaufanie. Dobro wspólne na przykładzie grupy społeczny jaką jest drużyna sportowa. Wspierają siebie podczas treningów, wspólne sukcesy, zdrowo się odżywiają. 12. Przedstaw nowoczesne rozumienie pojęcia naród. Naród- jest zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytwarzają w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym, kulturowym, przewijająca się w świadomości swych członków. 12. Wyjaśnij, kim jest obywatel. Obywatel to mieszkaniec danego państwa którego z tym państwem łączy więź prawna. Objawia się ona poprzez funkcjonowanie systemu obustronnych praw i obowiązków w stosunku do obywatela. 13. Podaj definicję państwa. Wymień i scharakteryzuj jego główne atrybuty. Państwo do ograniczają narodu osiadłego na określonym terytorium. Główne atrybuty to 1.zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. 2.stałą ludność, 3.struktury karne, 4.suwerenną władzę, 5.określone terytorium oddzielne od innych państw 14. Sformułuj definicję państwa narodowego. Państwo narodowe - państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. 15. Przedstaw wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę. Wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę jest ogromny. Przede wszystkim, jednostka nie jest w stanie sama funkcionować Podstawowa grupa społeczna do której należy i która na nia oddziałuje jest właśnie Dobro wspolne: na przykładzie grupy społecanej jaką jest rodzina polega na tym ze wszyscy członkowie rodziny pracują i dbają o swój dom. Pomagają i wspierają siebie w razie potrzeby, mają do siebie zaufanie. Dobro wspólne na przykładzie grupy społeczny jaką jest drużyna sportowa. Wspierają siebie podczas treningów, wspólne sukcesy, zdrowo się odżywiają. 12.Przedstaw nowoczesne rozumienie pojęcia naród. Naród- jest zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytwarzają w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym, kulturowym, przewijająca się w świadomości swych członków. 12. Wyjaśnij, kim jest obywatel. Obywatel to mieszkaniec danego państwa którego z tym państwem łączy więź prawna. Objawia się ona poprzez funkcjonowanie systemu obustronnych praw i obowiązków w stosunku do obywatela. 13. Podaj definicję państwa. Wymień i scharakteryzuj jego główne atrybuty. Państwo do ograniczają narodu osiadłego na określonym terytorium. Główne atrybuty to 1.zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe. 2.stałą ludność, 3.struktury karne, 4.suwerenną władzę, 5.określone terytorium oddzielne od innych państw 14. Sformułuj definicję państwa narodowego. Państwo narodowe - państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. 15. Przedstaw wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę. Wpływ rodziny, narodu i państwa na jednostkę jest ogromny. Przede wszystkim, jednostka nie jest w stanie sama funkcjonować. Podstawową grupą społeczną do której należy, i która na nią oddziałuje, jest właśnie rodzina. Duży wpływ na jednostkę ma także naród - sfera językowa, tradycja, kultura zawsze w dużej mierze oddziałują na jednostkę i sposób jej bycia. Natomiast wpływ państwa na jednostkę jest także bardzo duży - państwo zapewnia człowiekowi pracę, edukację, dostęp do instytucji kultury i instytucji gospodarczych. Państwo ustala i realizuje prawo 16. Powiedz, czym jest patriotyzm. Czym różni się od nacjonalizmu, szowinizmu i Kosmopoltyzmu? Patriotyzm- umiłowanie do ojczyzny i gotowość poświęcenia się za nią. Nacjonalizmu jestem to postawa społeczno-polityczna uznająca naród za wspólne dobro. Natomiast szowinizm to skrajną postawą nacjonalizmu wyrażająca się ślepym umiłowaniem swojego narodu i nienawiścią do innych narodów Kosmopoltyzmu- poglądy negujące wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne. 17. Zdefiniuj pojęcia monarchia i republika. Podaj główne różnice między tymi dwiema formam państwa. W republice władzę sprawuje organ wybrany poprzez wyniki wyborów, a w monarchii władzę sprawuje jeden człowiek i jego funkcja zazwyczaj jest dziedziczna Co do czasu władzy w republice jest określony czas natomiast w monarchii władze posiada się dożywotnią dopiero po śmierci władza następuje zmianie. 18. Wymień główne cechy współczesnych ustrojów demokratycznych i totalitarnych. Podaj przy kłady państw (istniejących oraz nieistniejących), w których funkcjonują lub funkcjonowały te ustroje. Przykłady takich państw: demokratyczne - Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Cechy współczesnych ustrojów demokratycznych: zasada demokratycznego państwa prawa działalność wielu podmiotów decentralizacja • swoboda gospodarcza istnienie parlamentu trójpodział władzy. •możliwość kandydowania przez każdego obywatela, który spełnia wymagania • sprawiedliwe i wolne sądownictwo Totalitarne - Rosja, Korea Północna, częściowo Białoruś, Syria. Rozbudowane prawo i konstytucje, które stanowią fasadę - nie są przestrzegane • brak wolności wyborów •Brak pluralizmu politycznego • władza w rękach jednej jednostki ▪brak możliwości kandydowania przez każdego z obywateli, który spełnia wymogi policja podporządkowana państwu podtrzymywania władzy. •nielegalne tłumienie protestów, areszty i stosowanie masowej przemocy wobec ludzi we własnym kraju brak instytucji kontrolujących rząd parlament nie podejmuje decyzji