HIT /

hit 1 dział

hit 1 dział

 cechy totalitaryzmu:
system Monopartyjny
0
.
20 Wiene
w 3 pou lwows was to bowaly
ve mystemy totalitarne:
.
totalitaryany
2SRR, Włochy, Nie

hit 1 dział

user profile picture

Kasia Li

4 Followers

61

Udostępnij

Zapisz

dwudziestowieczne totalitaryzmy, patriotyzm, nacjonalizm, sposoby nabycia obywatelstwa, państwo, cechy państwa, układ Rapallo, Locarno, wersalski

 

1

Notatka

cechy totalitaryzmu: system Monopartyjny 0 . 20 Wiene w 3 pou lwows was to bowaly ve mystemy totalitarne: . totalitaryany 2SRR, Włochy, Niemcy Włochy Benito Mussolini İ comunistyczny w Rosji sowieckiej 2 -delepanizuj a wszystkich parti & wyptkiew 1 •parpongallcowanie wszystkich unpanizayi tej 1 parti - bendrovelvinmigra propaganda indoktrynaya upajanie przekonać, ideotopi, w koidy mozkiny sposób- kulture, situka, Media в всного bundro nobudowany aparat bespieczenistwa (paribus policyjne) и колу толку o'rviate ● • militaryzm, nozudj prievusiu brojenioweps • likwidaya opozycji ideologi Abszysnowski wszystkich ludzi, który występuję pneuw obowiązującej 1919- powstania ruchu faszystowskiepo poc przywódchwer Benita Mussoliniepo 1321- powstanie narodowej parti Aurzystowskiej → Holgrek kombatantów 1922- masz na Rzym czamych koszul i pryjscie wiedzy nazistowski kult państwa i vodice, Duce • rozwiązanie wszystkich partü pozu Narodong partią Faszystowskę - powstawie rystemu jednoparty nepo prez • uthonono korporage zawodowe •Military am i mocarstwowe plany odboudony imperium włoskiepo 。 Benito Mussolinieps • zwalczanie opozycji przez likwidaye axpankaye, masowe arestowanie орозуці Niemay Adolf Hitler •untysemityzm 1920 - pourtanie NSDAP (Nanodowej - So galistycznej. nienawiść do żydow Miemieckiej Purti Robotni (zej) 1923- nieudany zamach stanu w Monachium, radludzie" povinni Rngozic swatem • rasizm- niemy to, rese panow", 30 stycznia 1933- Hitler kanclenew • teoria presmeni życowej ceiny nazistów: krytyka chrześcijaństwu walice po obaleniu żydów i копилігти ( Zwignek Soyou stycerych Republik Radzieckich (252R) Wiodumien Lenin Jozef Stalin 1917-relomiya bolszew.dea witcntre prejalys A nad iconica wityse any wrunisu posic władze woruniss wonge Storyou pynodig LONE + Lewy - JELY peny! Stain 1922 powstaye 25RS ( Związek soyalistycznych Republik Sowievarch) [editades) 1317 komunism. • centralnic planowane pospaciales. · worektywizaja, industrializaya ·dynt citura by stem monoparty, my purti • Whilt vodie, • censura, propopanda, viszczenie modyy', religi . . C م با < -powstanie nadzyczcyjnej komisji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

do walki z kontrewolucją, sobotarem czeka ↓ hookce 1922- preusituice się w GPU (apewnoczony Revistuwmy zared Polityczny) ↓ 1934-przecisztatio mę w NKWD) (Lutong Konusariat Spraw Wewnętrzny (n) زی PATRIOTYZM - portawo Clwoyonalna i społeczna przeperniona muitością i szacuntre do brayi NACJONALIZM - ideologie, klibrej najważnights, wartością jest handa 1 • KSENOFOBIA - Miechęć, conopość wobec ludzi obyde nosono • SZONINIZM anive skraync portać nayoncel www beakryty cany stosunek do włoshepo nanalu, popanda nienawist do innych nawodów попали, • RASKY. warles& crtavieko zatery ou • KOSMOPOLITYZM - ojizyang ałowieco jest cały swat vary • INTERNACIONALI2M - aprobata, rympatia wobec przed Fullwidi innych narodow Paristis vechy: • przymusowość suwerenność trunta uspólnoty ludzi, zamieszkujących okreslone lyretionum i poddana wiedzy wierzchniej ruralesuesi do pańching we wywke & wou were my huisolasc panitiuo ito suve faring jizy musu, aby que meçar prane norm Wylvika wewnętrang - wiad zo państwowa jest wiedzą naywyższą турлиси, i same devyduje o musim durataniu V viezaleaność av tivo un podejmowanie раннио dezyny, rohow enim ad inny ou pacisti • wa sewnetrona-paristus jest niezależne w podgmowaniu deyzji райни wiadzo! grandwork prica opony parislux -chalay pardilux terytorim coules / Gripy • ludność •powszechność - (aukresie narod ندلس штали lubs upcurore do salica prawnych: dore dot crot saweryogch 190₂ hire orne 1 zwierchnic. Navbyue obywatelstwo- więź polnostice PRAWO KRWI - navby vie obywatelstwa przez и побчение 2 modziców, będgcych obywatelami donepo kraju PRAWO 21EMi- uzyskanie obywatelstwo pauitur, игуркаше райний, na litorepo byretorium przyszło się na świat NEUTRALIZACJA -anie dywateiskou undone that the wor 2 tytutu wrepania vie o przyznawie doywatelstwo przez Onoby, ktura Lepalnie mieszka na terenie paristwa przez określony chas danepo PRAWO OPCJi - wyoramic obywatelstwo pavirtua, paly obope rodziców mają inne نامه اداه عن ما لاحات prawna Tęcząue 2 panstwen райньшеш REPATRIACJA - powist do oczyzny ordo podhodzeniu polskiepo & располнени REINTEGRACJA - Odzyskanie obywatelstwo wiruconeps prez моолетсем Zwiesek maizeliški konferenjo wersalsica - decyzje us pokki сотикоровке, Poisice ockyskałe Wielkopolskie, Pomone Galeriske, Gdańsk został wolnym micrtell • Plebiscyty na pormym ślęsime, warmii, Mazurach • powstanie Nigli naradiow Ukiced Repallo - 1822 whild dyplomatyune, handlowe, uppstiprace, ungskong! zrezygnowana mięciny Rosja Radziecką, a Niemcami -pauistiva nozze Linessowych alo haw, grity stosunki 21 ugne swand be wigemnych Konferenya w Locarno - 1325 (Franya, beiga, Wik Bryt, włochy) zawarły zupwarantowano w nim nienaruszalność od strony micriel Niemcomi rerish: 2 prikt nienaruszailhosì granicy francuskiej, beſpickiej

HIT /

hit 1 dział

user profile picture

Kasia Li

4 Followers

 cechy totalitaryzmu:
system Monopartyjny
0
.
20 Wiene
w 3 pou lwows was to bowaly
ve mystemy totalitarne:
.
totalitaryany
2SRR, Włochy, Nie

Otwórz

dwudziestowieczne totalitaryzmy, patriotyzm, nacjonalizm, sposoby nabycia obywatelstwa, państwo, cechy państwa, układ Rapallo, Locarno, wersalski

Podobne notatki
Know totalitaryzm  thumbnail

41

494

totalitaryzm

Totalitwryzm ZSRR Włochy i Niemcy porównanie

Know HIT „powstanie drugiej Rzeczypospolitej” „Od 1 do 2 wojny światowej” „20 wieczne totalitaryzmy”  thumbnail

141

1783

HIT „powstanie drugiej Rzeczypospolitej” „Od 1 do 2 wojny światowej” „20 wieczne totalitaryzmy”

Notatka na kartkówkę z hitu. Kropkami oznaczone są rzeczy, które pojawiły się u mnie na kartkówce. Notatka była robiona na podstawie zagadnień jakie otrzymaliśmy od nauczyciela.

Know Zakończenie II wojny światowej  thumbnail

3

89

Zakończenie II wojny światowej

Zakonczenie II wojny światowej oraz jej społeczne i prawne dziedzictwo.

Know Totalitaryzmy thumbnail

17

26

Totalitaryzmy

Nazizm, faszyzm, komunizm

Know Państwo totalitarne thumbnail

0

39

Państwo totalitarne

Notatka na temat państwa totalitarnego z najważniejszymi informacjami z przedmiotu historia i teraźniejszość

Know HiT dział 1 thumbnail

196

2973

HiT dział 1

Historia I teraźniejszość dział 1, polityka, ustroje polityczne, socjalizacja

cechy totalitaryzmu: system Monopartyjny 0 . 20 Wiene w 3 pou lwows was to bowaly ve mystemy totalitarne: . totalitaryany 2SRR, Włochy, Niemcy Włochy Benito Mussolini İ comunistyczny w Rosji sowieckiej 2 -delepanizuj a wszystkich parti & wyptkiew 1 •parpongallcowanie wszystkich unpanizayi tej 1 parti - bendrovelvinmigra propaganda indoktrynaya upajanie przekonać, ideotopi, w koidy mozkiny sposób- kulture, situka, Media в всного bundro nobudowany aparat bespieczenistwa (paribus policyjne) и колу толку o'rviate ● • militaryzm, nozudj prievusiu brojenioweps • likwidaya opozycji ideologi Abszysnowski wszystkich ludzi, który występuję pneuw obowiązującej 1919- powstania ruchu faszystowskiepo poc przywódchwer Benita Mussoliniepo 1321- powstanie narodowej parti Aurzystowskiej → Holgrek kombatantów 1922- masz na Rzym czamych koszul i pryjscie wiedzy nazistowski kult państwa i vodice, Duce • rozwiązanie wszystkich partü pozu Narodong partią Faszystowskę - powstawie rystemu jednoparty nepo prez • uthonono korporage zawodowe •Military am i mocarstwowe plany odboudony imperium włoskiepo 。 Benito Mussolinieps • zwalczanie opozycji przez likwidaye axpankaye, masowe arestowanie орозуці Niemay Adolf Hitler •untysemityzm 1920 - pourtanie NSDAP (Nanodowej - So galistycznej. nienawiść do żydow Miemieckiej Purti Robotni (zej) 1923- nieudany zamach stanu w Monachium, radludzie" povinni Rngozic swatem • rasizm- niemy to, rese panow", 30 stycznia 1933- Hitler kanclenew • teoria presmeni życowej ceiny nazistów: krytyka chrześcijaństwu walice po obaleniu żydów i копилігти ( Zwignek Soyou stycerych Republik Radzieckich (252R) Wiodumien Lenin Jozef Stalin 1917-relomiya bolszew.dea witcntre prejalys A nad iconica wityse any wrunisu posic władze woruniss wonge Storyou pynodig LONE + Lewy - JELY peny! Stain 1922 powstaye 25RS ( Związek soyalistycznych Republik Sowievarch) [editades) 1317 komunism. • centralnic planowane pospaciales. · worektywizaja, industrializaya ·dynt citura by stem monoparty, my purti • Whilt vodie, • censura, propopanda, viszczenie modyy', religi . . C م با < -powstanie nadzyczcyjnej komisji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

do walki z kontrewolucją, sobotarem czeka ↓ hookce 1922- preusituice się w GPU (apewnoczony Revistuwmy zared Polityczny) ↓ 1934-przecisztatio mę w NKWD) (Lutong Konusariat Spraw Wewnętrzny (n) زی PATRIOTYZM - portawo Clwoyonalna i społeczna przeperniona muitością i szacuntre do brayi NACJONALIZM - ideologie, klibrej najważnights, wartością jest handa 1 • KSENOFOBIA - Miechęć, conopość wobec ludzi obyde nosono • SZONINIZM anive skraync portać nayoncel www beakryty cany stosunek do włoshepo nanalu, popanda nienawist do innych nawodów попали, • RASKY. warles& crtavieko zatery ou • KOSMOPOLITYZM - ojizyang ałowieco jest cały swat vary • INTERNACIONALI2M - aprobata, rympatia wobec przed Fullwidi innych narodow Paristis vechy: • przymusowość suwerenność trunta uspólnoty ludzi, zamieszkujących okreslone lyretionum i poddana wiedzy wierzchniej ruralesuesi do pańching we wywke & wou were my huisolasc panitiuo ito suve faring jizy musu, aby que meçar prane norm Wylvika wewnętrang - wiad zo państwowa jest wiedzą naywyższą турлиси, i same devyduje o musim durataniu V viezaleaność av tivo un podejmowanie раннио dezyny, rohow enim ad inny ou pacisti • wa sewnetrona-paristus jest niezależne w podgmowaniu deyzji райни wiadzo! grandwork prica opony parislux -chalay pardilux terytorim coules / Gripy • ludność •powszechność - (aukresie narod ندلس штали lubs upcurore do salica prawnych: dore dot crot saweryogch 190₂ hire orne 1 zwierchnic. Navbyue obywatelstwo- więź polnostice PRAWO KRWI - navby vie obywatelstwa przez и побчение 2 modziców, będgcych obywatelami donepo kraju PRAWO 21EMi- uzyskanie obywatelstwo pauitur, игуркаше райний, na litorepo byretorium przyszło się na świat NEUTRALIZACJA -anie dywateiskou undone that the wor 2 tytutu wrepania vie o przyznawie doywatelstwo przez Onoby, ktura Lepalnie mieszka na terenie paristwa przez określony chas danepo PRAWO OPCJi - wyoramic obywatelstwo pavirtua, paly obope rodziców mają inne نامه اداه عن ما لاحات prawna Tęcząue 2 panstwen райньшеш REPATRIACJA - powist do oczyzny ordo podhodzeniu polskiepo & располнени REINTEGRACJA - Odzyskanie obywatelstwo wiruconeps prez моолетсем Zwiesek maizeliški konferenjo wersalsica - decyzje us pokki сотикоровке, Poisice ockyskałe Wielkopolskie, Pomone Galeriske, Gdańsk został wolnym micrtell • Plebiscyty na pormym ślęsime, warmii, Mazurach • powstanie Nigli naradiow Ukiced Repallo - 1822 whild dyplomatyune, handlowe, uppstiprace, ungskong! zrezygnowana mięciny Rosja Radziecką, a Niemcami -pauistiva nozze Linessowych alo haw, grity stosunki 21 ugne swand be wigemnych Konferenya w Locarno - 1325 (Franya, beiga, Wik Bryt, włochy) zawarły zupwarantowano w nim nienaruszalność od strony micriel Niemcomi rerish: 2 prikt nienaruszailhosì granicy francuskiej, beſpickiej