HIT /

naród

naród

user profile picture

notatki

2347 Followers
 

HIT

 

1

Notatka

naród

 naród
naród
• trwała zbiorowość ludzi, stanowiąca ukształtowaną historycznie
wspólnotę świadomości i kultury, posiadająca wspólną tradycję,

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

14

notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

naród naród • trwała zbiorowość ludzi, stanowiąca ukształtowaną historycznie wspólnotę świadomości i kultury, posiadająca wspólną tradycję, język oraz emocjonalny stosunek do własnego terytorium jako miejsca kształtowania się wspólnoty narodowej. proces kształtowania się narodów - powstanie tzw. wspólnoty tutejszych - mieszkańców określonego terytorium, posiadających poczucie wspólnoty; - uwarunkowania kształtowania się nowoczesnych narodów w XIX wieku: ● • urbanizacja; ● • wykształcenie się świadomości narodowej; industrializacja; - tożsamość narodowa: odczuwanie więzi i podobieństwa z pozostałymi członkami narodu; poczucie odrębności od innych narodów. - świadomość narodowa - indywidualna deklaracja przynależności do narodu; świadomość wspólnotowości wobec członków własnego narodu i odrębności wobec przedstawicieli innego. powstanie państw narodowych. czynniki narodowotwórcze • język; • terytorium; ● symbole narodowe; • poczucie wspólnoty pochodzenia; ● świadomość wspólnej historii; . dziedzictwo kulturowe; ● własne państwo. koncepcje genexy narodu koncepcja kulturowa - podstawą istnienia narodu wartości kulturowe i historyczne; • koncepcja polityczna - podstawą kształtowania się narodu jest organizacja polityczna. ● postawy wobec narodu patriotyzm - postawa charakteryzująca się przywiązaniem do własnego narodu; nacjonalizm - postawa charakteryzująca się uznawaniem własnego narodu jako dobra najwyższego; kosmopolityzm - postawa charakteryzująca się osłabieniem poczucia więzi z własnym narodem w wyniku uznawania za swoją ojczyznę całego świata; ● ksenofobia - postawa charakteryzująca się niechęcią lub wrogością do przedstawicieli innych narodów, wynikającą z poczucia zagrożenia; szowinizm - bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z brakiem szacunku i pogardą do innych narodów; • rasizm - przekonanie o nierównej wartości biologicznej i ● intelektualnej przedstawicieli różnych ras; antysemityzm Żydów. - odmiana rasizmu polegająca na wrogości wobec

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

HIT /

naród

naród

user profile picture

notatki

2347 Followers
 

HIT

 

1

Notatka

naród

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 naród
naród
• trwała zbiorowość ludzi, stanowiąca ukształtowaną historycznie
wspólnotę świadomości i kultury, posiadająca wspólną tradycję,

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

14

Komentarze (1)

C

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

notatka

naród naród • trwała zbiorowość ludzi, stanowiąca ukształtowaną historycznie wspólnotę świadomości i kultury, posiadająca wspólną tradycję, język oraz emocjonalny stosunek do własnego terytorium jako miejsca kształtowania się wspólnoty narodowej. proces kształtowania się narodów - powstanie tzw. wspólnoty tutejszych - mieszkańców określonego terytorium, posiadających poczucie wspólnoty; - uwarunkowania kształtowania się nowoczesnych narodów w XIX wieku: ● • urbanizacja; ● • wykształcenie się świadomości narodowej; industrializacja; - tożsamość narodowa: odczuwanie więzi i podobieństwa z pozostałymi członkami narodu; poczucie odrębności od innych narodów. - świadomość narodowa - indywidualna deklaracja przynależności do narodu; świadomość wspólnotowości wobec członków własnego narodu i odrębności wobec przedstawicieli innego. powstanie państw narodowych. czynniki narodowotwórcze • język; • terytorium; ● symbole narodowe; • poczucie wspólnoty pochodzenia; ● świadomość wspólnej historii; . dziedzictwo kulturowe; ● własne państwo. koncepcje genexy narodu koncepcja kulturowa - podstawą istnienia narodu wartości kulturowe i historyczne; • koncepcja polityczna - podstawą kształtowania się narodu jest organizacja polityczna. ● postawy wobec narodu patriotyzm - postawa charakteryzująca się przywiązaniem do własnego narodu; nacjonalizm - postawa charakteryzująca się uznawaniem własnego narodu jako dobra najwyższego; kosmopolityzm - postawa charakteryzująca się osłabieniem poczucia więzi z własnym narodem w wyniku uznawania za swoją ojczyznę całego świata; ● ksenofobia - postawa charakteryzująca się niechęcią lub wrogością do przedstawicieli innych narodów, wynikającą z poczucia zagrożenia; szowinizm - bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z brakiem szacunku i pogardą do innych narodów; • rasizm - przekonanie o nierównej wartości biologicznej i ● intelektualnej przedstawicieli różnych ras; antysemityzm Żydów. - odmiana rasizmu polegająca na wrogości wobec

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację