obywatel i obywatelstwo

user profile picture

notatki

2340 Followers
 

HIT

 

1

Notatka

obywatel i obywatelstwo

 obywatelstwo
Obywatelstwo - więź prawna łącząca jednostkę z państwem.
historyczne modele obywatelstwa
- starożytna Grecja i Rzym:
kryteria

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

16

notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

obywatelstwo Obywatelstwo - więź prawna łącząca jednostkę z państwem. historyczne modele obywatelstwa - starożytna Grecja i Rzym: kryteria obywatelstwa: wolne urodzenie w rodzinie obywatelskiej, wiek, płeć; ● ● ● ● praw politycznych byli pozbawieni niewolnicy oraz metojkowie; • z praw politycznych nie mogły korzystać również kobiety. - średniowiecze: ● idea obywatelstwa związana z ustrojem miast; obywatelstwo miejskie oznaczało posiadanie przez jednostkę praw miejskich konkretnego miasta. - epoka nowożytna: ● obywateli obywatelstwo posiadanie praw politycznych rozumiane jako obowiązek angażowania się w życie publiczne; obowiązek służby wojskowej; sposoby nabywania obywatelstwa zasada prawa krwi - w wyniku urodzenia się z rodziców będącymi obywatelami danego państwa; • zasada prawa ziemi - w wyniku urodzenia się na terytorium danego państwa; ● • naturalizacja - nadanie przez właściwy organ państwowy. obywatelstwo w prawie polskim - sposoby nabywania obywatelstwa polskiego: podstawową zasadą jest zasada krwi - obywatelstwo polskie otrzymuje również dziecko, którego tylko jeden rodzic jest obywatelem polskim; ● przywrócenie idei obywatelstwa rozumianego jako związek z państwem po rewolucji francuskiej; wykształcenie się stosunków społecznych opartych na zasadach równości wobec prawa. ● zasada ziemi obowiązuje, gdy rodzice są nieznani lub nie mają żadnego obywatelstwa; nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; repatriacja - powrót do kraju osób, które z różnych powodów znalazły się poza granicami kraju. - utrata obywatelstwa - wyłącznie na wniosek obywatela za zgodą Prezydenta RP. ● prawa i obowiązki obywatela polskiego - najważniejsza prawa: prawa polityczne - np. prawo do uczestniczenia w wyborach; prawo dostępu do służby publicznej; prawo do nauki; niektóre prawa socjalne - np. prawo do opieki zdrowotnej...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

i zabezpieczenia społecznego. ● ● ● ● - obowiązki: • wierność RP oraz troska o dobro wspólne; ● ● przestrzeganie prawa RP; • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków; obrona ojczyzny; dbałość o stan środowiska.

obywatel i obywatelstwo

user profile picture

notatki

2340 Followers
 

HIT

 

1

Notatka

obywatel i obywatelstwo

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 obywatelstwo
Obywatelstwo - więź prawna łącząca jednostkę z państwem.
historyczne modele obywatelstwa
- starożytna Grecja i Rzym:
kryteria

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

16

Komentarze (1)

A

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

notatka

obywatelstwo Obywatelstwo - więź prawna łącząca jednostkę z państwem. historyczne modele obywatelstwa - starożytna Grecja i Rzym: kryteria obywatelstwa: wolne urodzenie w rodzinie obywatelskiej, wiek, płeć; ● ● ● ● praw politycznych byli pozbawieni niewolnicy oraz metojkowie; • z praw politycznych nie mogły korzystać również kobiety. - średniowiecze: ● idea obywatelstwa związana z ustrojem miast; obywatelstwo miejskie oznaczało posiadanie przez jednostkę praw miejskich konkretnego miasta. - epoka nowożytna: ● obywateli obywatelstwo posiadanie praw politycznych rozumiane jako obowiązek angażowania się w życie publiczne; obowiązek służby wojskowej; sposoby nabywania obywatelstwa zasada prawa krwi - w wyniku urodzenia się z rodziców będącymi obywatelami danego państwa; • zasada prawa ziemi - w wyniku urodzenia się na terytorium danego państwa; ● • naturalizacja - nadanie przez właściwy organ państwowy. obywatelstwo w prawie polskim - sposoby nabywania obywatelstwa polskiego: podstawową zasadą jest zasada krwi - obywatelstwo polskie otrzymuje również dziecko, którego tylko jeden rodzic jest obywatelem polskim; ● przywrócenie idei obywatelstwa rozumianego jako związek z państwem po rewolucji francuskiej; wykształcenie się stosunków społecznych opartych na zasadach równości wobec prawa. ● zasada ziemi obowiązuje, gdy rodzice są nieznani lub nie mają żadnego obywatelstwa; nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; repatriacja - powrót do kraju osób, które z różnych powodów znalazły się poza granicami kraju. - utrata obywatelstwa - wyłącznie na wniosek obywatela za zgodą Prezydenta RP. ● prawa i obowiązki obywatela polskiego - najważniejsza prawa: prawa polityczne - np. prawo do uczestniczenia w wyborach; prawo dostępu do służby publicznej; prawo do nauki; niektóre prawa socjalne - np. prawo do opieki zdrowotnej...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

i zabezpieczenia społecznego. ● ● ● ● - obowiązki: • wierność RP oraz troska o dobro wspólne; ● ● przestrzeganie prawa RP; • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków; obrona ojczyzny; dbałość o stan środowiska.