HIT /

państwo

państwo

 państivo
państwo
organizacja publiczna wyposażona w wyłączną i suwerenną władzę,
obejmującą zakresem swego działania ogół członków
społecze

państwo

user profile picture

notatki_e8

3196 Obserwujących

28

Udostępnij

Zapisz

notatka

 

1

Notatka

państivo państwo organizacja publiczna wyposażona w wyłączną i suwerenną władzę, obejmującą zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa żyjącego na określonym terytorium. Państwo legalnie posługuje się przymusem, a respektowanie prawa jest jednym z podstawowych obowiązków ludzi przebywających na terytorium państwa oraz organizacji w nim działających. ustroje państwowe - demokracja - rządy sprawowane przez ogół obywateli • demokracja bezpośrednia - władza jest sprawowana bezpośrednio przez obywateli (zgromadzenie ludowe, referendum); demokracja pośrednia - władza sprawowana jest przez ● przedstawicieli wybieranych przez ogół obywateli. - ochlokracja - rządy motłochu, zwyrodniała forma demokracji; - arystokracja - rządy "najlepszych" (władza sprawowana jest przez ograniczoną grupę ludzi, stanowiącą elitę); - oligarchia - władza sprawowana przez grupę najbogatszych obywateli; - monarchia - władza sprawowana przez jednostkę; - tyrania - niekontrolowane rządy jednostki; - republika - władza sprawowana jest przez wybieranych na określoną kadencję uczestników. w XIX wieku ukształtowały się państwa narodowe - większość mieszkańców stanowili przedstawiciele jednego narodu; - interes państwa utożsamiono z interesem dominującego narodu; - w wyniku ruchów zjednoczeniowych w XIX wieku powstały: • Królestwo Włoch (1861r.) ● Cesarstwo Niemieckie (1871r.) sytuacja polityczna w Europie na przełomie XIX i XX w. - wzrost znaczenia Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Włoch; - powstanie bloków polityczno-militarnych: Trójprzymierza (Cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgry, Królestwo Włoch); Trójporozumienie (Wielka Brytania, Francja, Rosja). - wybuch I wojny światowej (1914-1918r.). ●

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację