HIT /

powstanie II Rzeczypospolitej

powstanie II Rzeczypospolitej

 powstanie II
Rzeczypospolitej
Polacy pod zaborami w drugiej połowie XIXw.
- zabór pruski:
władze niemieckie prowadziły bezwzględną politykę

powstanie II Rzeczypospolitej

user profile picture

notatki_e8

2912 Followers

90

Udostępnij

Zapisz

notatka

 

1

Notatka

powstanie II Rzeczypospolitej Polacy pod zaborami w drugiej połowie XIXw. - zabór pruski: władze niemieckie prowadziły bezwzględną politykę germanizacyjną; działalność Polaków skoncentrowała się na pracy organicznej i kształtowaniu solidarności narodowej; - zabór rosyjski: władze carskie prowadziły brutalną politykę rusyfikacyjną - idea panslawizmu; • w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego (1863-1864) Polacy skupili się na pracy organicznej (pozytywizm warszawski); - zabór austriacki (Galicja): ● • w latach 60. XIX w. władze austriackie nadały Galicji autonomię; • w ramach autonomii galicyjskiej Polacy tworzyli lokalne organy władzy, organizowali polską oświatę, rozwijali polską kulturę. Polacy w I wojnie światowej (1914-1918) - podczas I wojny światowej Polacy byli zmuszeni służyć w armiach wszystkich armii zaborczych; - polskie formacje ochotnicze walczące po stronie państw centralnych: Legiony Polskie (Józef Piłsudski); • po ogłoszeniu tzw. aktu 5 listopada powstała Polska Siła Zbrojna; ● - polskie formacje ochotnicze walczące po stronie ententy: • w Królestwie Polskim powstał Legion Puławski; • po rewolucji lutowej w Rosji utworzono trzy korpusy polskie; ● • we Francji utworzono tzw. armię błękitną (armia gen. Józefa Hallera). odzyskanie przez Polskę niepodległości - postulat odbudowy Polski pojawił się w orędziu prezydenta Woodrowa Wilsona wygłoszonym w styczniu 1918r.; - Józef Piłsudski: ● • 11 listopada 1918r. Józef Piłsudski objął dowództwo nad wojskiem Polskim; 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. ● - 16 listopada 1918r. podpisanie przez Józefa Piłsudskiego depeszy notyfikującej powstanie niepodległego państwa polskiego; - w dziele odbudowy państwa polskiego duży wkład miał Roman Dmowski - twórca...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Komitetu Narodowego Polskiego. kwestia granic odradzającego się państwa polskiego - kształtowanie się granic państwa polskiego prowadziło do nieuchronnych konfliktów z: ● ● ● Ukraińcami o Zachodnią Ukrainę - obrona Lwowa (1918r.) Rosją o przebieg granicy wschodniej Polski wojna polsko-bolszewicka (1919-1921) pokój ryski (18.03.1921r.) rozstrzygnął traktat wersalski • Czechami o Zaolzie; Litwą o Wileńszczyznę - tzw. bunt Żeligowskiego i inkorporacja Litwy Środkowej. - koncepcje wschodniej granicy Polski: ● Niemcami o Wielkopolskę, Pomorze, Warmię i Mazury oraz Śląsk powstanie wielkopolskie trzy powstania śląskie plebiscyty na Śląsku oraz Warmii i Mazurach kluczowe decyzje dotyczące granicy polsko-niemieckiej inkorporacyjna (Roman Dmowski); federacyjna (Józef Piłsudski). kształtowanie się ustroju politycznego Polski - wybory do sejmu ustawodawczego (21.01.1919r.); - uchwalenie Małej Konstytucji (20.02.1919r.); - uchwalenie Konstytucji Marcowej (17.03.1921r.), która ustanawiała: dwuizbowy parlament (Sejm i Senat); ● • wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe prezydenta; ● wyłaniany przez Sejm rząd; • niezawisłe sądy. ●

HIT /

powstanie II Rzeczypospolitej

user profile picture

notatki_e8

2912 Followers

 powstanie II
Rzeczypospolitej
Polacy pod zaborami w drugiej połowie XIXw.
- zabór pruski:
władze niemieckie prowadziły bezwzględną politykę

Otwórz

notatka

Podobne notatki
Know Bliski Wschód i Chiny w latach 50 i 60 XX wieku thumbnail

13

259

Bliski Wschód i Chiny w latach 50 i 60 XX wieku

Hit

Know ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce thumbnail

128

2094

ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce

notatka

Know podstawy nowego porządku Europy i świata po II wojnie światowej thumbnail

106

1574

podstawy nowego porządku Europy i świata po II wojnie światowej

notatka

Know Powstanie i zadania EWG i RWPG thumbnail

18

24

Powstanie i zadania EWG i RWPG

Europa a ZSRR

Know HiT dział 2. Część 2  thumbnail

33

446

HiT dział 2. Część 2

Druga część, bardziej rozpisana notatki z działu 2 z HiTu. Robiona na podstawie zagadnień od nauczyciela. Dzięki tej notatce dostałam 4 ze sprawdzianu :)

Know Druga okupacja sowiecka w Polsce i opór społeczny w Polsce thumbnail

98

1356

Druga okupacja sowiecka w Polsce i opór społeczny w Polsce

notatka

powstanie II Rzeczypospolitej Polacy pod zaborami w drugiej połowie XIXw. - zabór pruski: władze niemieckie prowadziły bezwzględną politykę germanizacyjną; działalność Polaków skoncentrowała się na pracy organicznej i kształtowaniu solidarności narodowej; - zabór rosyjski: władze carskie prowadziły brutalną politykę rusyfikacyjną - idea panslawizmu; • w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego (1863-1864) Polacy skupili się na pracy organicznej (pozytywizm warszawski); - zabór austriacki (Galicja): ● • w latach 60. XIX w. władze austriackie nadały Galicji autonomię; • w ramach autonomii galicyjskiej Polacy tworzyli lokalne organy władzy, organizowali polską oświatę, rozwijali polską kulturę. Polacy w I wojnie światowej (1914-1918) - podczas I wojny światowej Polacy byli zmuszeni służyć w armiach wszystkich armii zaborczych; - polskie formacje ochotnicze walczące po stronie państw centralnych: Legiony Polskie (Józef Piłsudski); • po ogłoszeniu tzw. aktu 5 listopada powstała Polska Siła Zbrojna; ● - polskie formacje ochotnicze walczące po stronie ententy: • w Królestwie Polskim powstał Legion Puławski; • po rewolucji lutowej w Rosji utworzono trzy korpusy polskie; ● • we Francji utworzono tzw. armię błękitną (armia gen. Józefa Hallera). odzyskanie przez Polskę niepodległości - postulat odbudowy Polski pojawił się w orędziu prezydenta Woodrowa Wilsona wygłoszonym w styczniu 1918r.; - Józef Piłsudski: ● • 11 listopada 1918r. Józef Piłsudski objął dowództwo nad wojskiem Polskim; 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. ● - 16 listopada 1918r. podpisanie przez Józefa Piłsudskiego depeszy notyfikującej powstanie niepodległego państwa polskiego; - w dziele odbudowy państwa polskiego duży wkład miał Roman Dmowski - twórca...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Komitetu Narodowego Polskiego. kwestia granic odradzającego się państwa polskiego - kształtowanie się granic państwa polskiego prowadziło do nieuchronnych konfliktów z: ● ● ● Ukraińcami o Zachodnią Ukrainę - obrona Lwowa (1918r.) Rosją o przebieg granicy wschodniej Polski wojna polsko-bolszewicka (1919-1921) pokój ryski (18.03.1921r.) rozstrzygnął traktat wersalski • Czechami o Zaolzie; Litwą o Wileńszczyznę - tzw. bunt Żeligowskiego i inkorporacja Litwy Środkowej. - koncepcje wschodniej granicy Polski: ● Niemcami o Wielkopolskę, Pomorze, Warmię i Mazury oraz Śląsk powstanie wielkopolskie trzy powstania śląskie plebiscyty na Śląsku oraz Warmii i Mazurach kluczowe decyzje dotyczące granicy polsko-niemieckiej inkorporacyjna (Roman Dmowski); federacyjna (Józef Piłsudski). kształtowanie się ustroju politycznego Polski - wybory do sejmu ustawodawczego (21.01.1919r.); - uchwalenie Małej Konstytucji (20.02.1919r.); - uchwalenie Konstytucji Marcowej (17.03.1921r.), która ustanawiała: dwuizbowy parlament (Sejm i Senat); ● • wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe prezydenta; ● wyłaniany przez Sejm rząd; • niezawisłe sądy. ●