HIT /

Społeczeństwo, HiT-1 dział

Społeczeństwo, HiT-1 dział

 MK
Społeczeństwo
POJECIA:
Status- to określenie miejsca danej jednostki
(lub jednostek w zbiorowości).
Rola społeczna- prezentowanie w kont

Społeczeństwo, HiT-1 dział

user profile picture

Marysia

28 Followers

30

Udostępnij

Zapisz

Zapraszam do obejrzenia mojej notatki z HiT'u związanej z najważneijszymi pojęciami społeczeństwa i nie tylko. Miłej nauki!

 

1

Notatka

MK Społeczeństwo POJECIA: Status- to określenie miejsca danej jednostki (lub jednostek w zbiorowości). Rola społeczna- prezentowanie w kontaktach z innymi ludźmi określonych postaw i zachowań. Konflikt ról: (np. policjant, który wykrył, że jego brat popełnił przestępstwo, staje przed dylematem, jak postąpić: zachować lojalność wobec bliskiej osoby czy wypełnić zawodowy obowiązek). • Syndrom myślenia grupowego: polega to na tym, że w momencie podejmowania decyzji członkowie grupy starają się unikać sporów i konfliktów, które mogłyby osłabić spójność, czy jednomyślność całej zbiorowości. Indywidualizm- to pogląd dotyczący miejsca człowieka w świecie i jego roli w społeczeństwie. Egoizm-troska o własny interes. Nie zwraca uwagi na dobro innych osób czy dobro wspólne. • Altruizm- kieruje się w swoim postępowanit potrzebami innych. Kolektywizm-dobro wspólnoty oraz interes publiczny są ważniejsze niż dobro indywidualne i interes własny jednostki. Socjalizacja- uspołecznienie, czyli przystosowanie się jednostki do życia w społeczeństwie (system wartości, nakazy, zakazy). Typy:socjalizacji:: • Socjalizacja pierwotna- dokonuje się w dzieciństwie, jednostka opanowuje podstawowe umiejętności umożliwiające jej dalszy rozwój (chodzenie, mówienie itd.). • Socjalizacja wtórna- następuje w późniejszym życiu człowieka, trwa do śmierci. Resocjalizacja-zmiana niewłaściwego postępowania na ogólnie akceptowane (np. więzienie). • Sekuaryzacja-zeświecczenie. Laicyzacja- odejście od religii (ograniczenie wpływów religijnych przez państwo). Ateista- nie wierzy w Boga, nie wierzy w nic. Agnostyk- nie jest pewien w co wierzy. MK Stereotyp-uogólnienie polegające na przypisaniu identycznych cech pozytywnych lub negatywnych jednej określonej zbiorowości. Dyskryminacja: niesprawiedliwe postępowanie wobec osób, których dotyczy stereotyp. Stygmatyzacja- proces polegający na tym, że otoczenie społeczne trwale przypisuje jednostce negatywną cechę, szczególnie taką, która jest związana z jej zachowaniem w przeszłości. stwo- suwerenna...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

organizacja sprawująca : władze nad danym terytorium i zamieszkującą je ludnością za pośrednictwem specjalnych instytucji (organy państwa). Legitymizacja przekonanie obywateli, że dana władza jest prawomocna i należy jej się podporządkować. Obywatelstwo- więź prawna łącząca jednostkę z państwem. Naturalizacja-nadanie obywatelstwa przez organy państwa na wniosek danej osoby. Apatrydzi- osoby, które nie posiadają obywatelstwa- bezpaństwowcy. Kaszubi- mniejszość posługująca się językiem kaszubskim (język regionalny). FORMY ZYCIA SPOŁECZNEGO; MK • Zbiorowość społeczna to nietrwale skupisko ludzkie funkcjonujące w określonym miejscu i czasie (np. pasażerowie pociągu czy mieszkańcy hotelu) Społeczność- jest średnio trwałą formą więzi wynikającej z tego, że wspólnie biorą oni udział w określonej dziedzinie życia społecznego (np. społeczność szkolna) Społeczność lokalna- należący do niej ludzie są ze sobą związani dzięki współnemu zamieszkiwaniu w jednej miejscowości lub tej samej okolicy Grupa społeczna- zbiorowość społeczna złożona z co najmniej 3 osób, które współdziałają ze sobą, aby zrealizować wspólne cele (np. rodzina, grono przyjaciół) Społeczeństwo- trwała zbiorowość ludzka zamieszkująca określone terytorium i posiadająca własną kulturę. Składa się z wielu różnych grup i organizacji, a także posiada własne instytucje (np. społeczeństwo: polskie, niemieckie, chińskie itd.) STATUSY: Osiągane wynikają bezpośrednio lub pośrednio z decyzji i starań, jakie Przypisane- przysługują nam niezależnie od naszej woli (np. dziecko staje się córką lub synem podejmujemy w ciągu swoich rodziców już w⠀ ⠀ naszego życia (np. momencie narodzin). piłkarz, wegetarianin. kierowca itd.). PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA: Duchwe Samorealizacji Uznania i szacunku Przynależności Bezpieczeństwa MK Naturalne GRUPY SPOŁECZNE: Wspólne cele i interesy MK Współpraca Struktura (np. lider, ekspert, wykonawca) Tożsamość (np. podobne wyglądy na jakąś sprawę, wspólne zainteresowania) PODZIAŁ GRUP SPOŁECZNYCH: 1. Liczba członków: małe (np. rodzina) duże (np. partia polityczna) 2. Rodzaj przynależności: pierwotne (np. rodzina) wtórne (np. związek zawodowy): 3. Sposoby zorganizowania: formalne (działają na postawie przepisów) nieformalne (gr. przyjaciół) 4. Dostępność: Ekskluzywne (potrzebne są np. kwalifikacje, zamożność) Inkluzywne (np. gr. wycieczkowa. koło zainteresowań): CECHY: Kolektywizm: • cele i interesy danej zbiorowości są ważniejsze niż dążenia oraz potrzeby jednostki • należą do wielopokoleniowych rodzin, które dają im ochronę i poczucie bezpieczeństwa • unikają konfliktów w kontaktach z innymi i dbają o zachowanie harmonii, Otoczenie społeczne może wkraczać w życie prywatne jednostki, a życie towarzyskie toczy się w miejscach publicznych MK Indywidualizm: podkreśla własną niezależność, stara się wyróżnić na tle innych. Osiągnięcie własnych celów i jej samorealizacja są najważniejsze rodziny mają z reguły charakter nuklearny i podtrzymują kontakty społeczne głównie w otoczeniu najbliższym wyraża swoje uczucia szczerze i otwarcie • takie osoby szczególnie cenią sobie prawo do prywatności (w myśl zasady: "Mój dom jest moją twierdzą")

HIT /

Społeczeństwo, HiT-1 dział

user profile picture

Marysia

28 Followers

 MK
Społeczeństwo
POJECIA:
Status- to określenie miejsca danej jednostki
(lub jednostek w zbiorowości).
Rola społeczna- prezentowanie w kont

Otwórz

Zapraszam do obejrzenia mojej notatki z HiT'u związanej z najważneijszymi pojęciami społeczeństwa i nie tylko. Miłej nauki!

Podobne notatki
Know Człowiek i grupy społeczne  thumbnail

6

157

Człowiek i grupy społeczne

notatka dotyczy tematu pierwszego, działu pierwszego książka Historia i Teraźniejszość 1

Know Społeczeństwo i jego struktura. thumbnail

16

180

Społeczeństwo i jego struktura.

Notatka z lekcji

Know CZŁOWIEK ISTOTĄ SPOŁECZNĄ thumbnail

202

2467

CZŁOWIEK ISTOTĄ SPOŁECZNĄ

Człowiek istotą społeczną- w centrum uwagi ZR

Know Społeczeństwo obywatelskie thumbnail

57

756

Społeczeństwo obywatelskie

Notatka robiona na podstawie podręcznika ,,W centrum uwagi 2- zakres rozszerzony"

Know KULTURA I ZRÓŻNICOWANIE KULTUROWE  thumbnail

3

132

KULTURA I ZRÓŻNICOWANIE KULTUROWE

kultura zróżnicowanie kulturowe - w centrum uwagi ZR

Know socjalizacja thumbnail

6

63

socjalizacja

Notatka zrobiona na podstawie podręcznika „W centrum uwagi” zakres rozszerzony dla klasy 1

MK Społeczeństwo POJECIA: Status- to określenie miejsca danej jednostki (lub jednostek w zbiorowości). Rola społeczna- prezentowanie w kontaktach z innymi ludźmi określonych postaw i zachowań. Konflikt ról: (np. policjant, który wykrył, że jego brat popełnił przestępstwo, staje przed dylematem, jak postąpić: zachować lojalność wobec bliskiej osoby czy wypełnić zawodowy obowiązek). • Syndrom myślenia grupowego: polega to na tym, że w momencie podejmowania decyzji członkowie grupy starają się unikać sporów i konfliktów, które mogłyby osłabić spójność, czy jednomyślność całej zbiorowości. Indywidualizm- to pogląd dotyczący miejsca człowieka w świecie i jego roli w społeczeństwie. Egoizm-troska o własny interes. Nie zwraca uwagi na dobro innych osób czy dobro wspólne. • Altruizm- kieruje się w swoim postępowanit potrzebami innych. Kolektywizm-dobro wspólnoty oraz interes publiczny są ważniejsze niż dobro indywidualne i interes własny jednostki. Socjalizacja- uspołecznienie, czyli przystosowanie się jednostki do życia w społeczeństwie (system wartości, nakazy, zakazy). Typy:socjalizacji:: • Socjalizacja pierwotna- dokonuje się w dzieciństwie, jednostka opanowuje podstawowe umiejętności umożliwiające jej dalszy rozwój (chodzenie, mówienie itd.). • Socjalizacja wtórna- następuje w późniejszym życiu człowieka, trwa do śmierci. Resocjalizacja-zmiana niewłaściwego postępowania na ogólnie akceptowane (np. więzienie). • Sekuaryzacja-zeświecczenie. Laicyzacja- odejście od religii (ograniczenie wpływów religijnych przez państwo). Ateista- nie wierzy w Boga, nie wierzy w nic. Agnostyk- nie jest pewien w co wierzy. MK Stereotyp-uogólnienie polegające na przypisaniu identycznych cech pozytywnych lub negatywnych jednej określonej zbiorowości. Dyskryminacja: niesprawiedliwe postępowanie wobec osób, których dotyczy stereotyp. Stygmatyzacja- proces polegający na tym, że otoczenie społeczne trwale przypisuje jednostce negatywną cechę, szczególnie taką, która jest związana z jej zachowaniem w przeszłości. stwo- suwerenna...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

organizacja sprawująca : władze nad danym terytorium i zamieszkującą je ludnością za pośrednictwem specjalnych instytucji (organy państwa). Legitymizacja przekonanie obywateli, że dana władza jest prawomocna i należy jej się podporządkować. Obywatelstwo- więź prawna łącząca jednostkę z państwem. Naturalizacja-nadanie obywatelstwa przez organy państwa na wniosek danej osoby. Apatrydzi- osoby, które nie posiadają obywatelstwa- bezpaństwowcy. Kaszubi- mniejszość posługująca się językiem kaszubskim (język regionalny). FORMY ZYCIA SPOŁECZNEGO; MK • Zbiorowość społeczna to nietrwale skupisko ludzkie funkcjonujące w określonym miejscu i czasie (np. pasażerowie pociągu czy mieszkańcy hotelu) Społeczność- jest średnio trwałą formą więzi wynikającej z tego, że wspólnie biorą oni udział w określonej dziedzinie życia społecznego (np. społeczność szkolna) Społeczność lokalna- należący do niej ludzie są ze sobą związani dzięki współnemu zamieszkiwaniu w jednej miejscowości lub tej samej okolicy Grupa społeczna- zbiorowość społeczna złożona z co najmniej 3 osób, które współdziałają ze sobą, aby zrealizować wspólne cele (np. rodzina, grono przyjaciół) Społeczeństwo- trwała zbiorowość ludzka zamieszkująca określone terytorium i posiadająca własną kulturę. Składa się z wielu różnych grup i organizacji, a także posiada własne instytucje (np. społeczeństwo: polskie, niemieckie, chińskie itd.) STATUSY: Osiągane wynikają bezpośrednio lub pośrednio z decyzji i starań, jakie Przypisane- przysługują nam niezależnie od naszej woli (np. dziecko staje się córką lub synem podejmujemy w ciągu swoich rodziców już w⠀ ⠀ naszego życia (np. momencie narodzin). piłkarz, wegetarianin. kierowca itd.). PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA: Duchwe Samorealizacji Uznania i szacunku Przynależności Bezpieczeństwa MK Naturalne GRUPY SPOŁECZNE: Wspólne cele i interesy MK Współpraca Struktura (np. lider, ekspert, wykonawca) Tożsamość (np. podobne wyglądy na jakąś sprawę, wspólne zainteresowania) PODZIAŁ GRUP SPOŁECZNYCH: 1. Liczba członków: małe (np. rodzina) duże (np. partia polityczna) 2. Rodzaj przynależności: pierwotne (np. rodzina) wtórne (np. związek zawodowy): 3. Sposoby zorganizowania: formalne (działają na postawie przepisów) nieformalne (gr. przyjaciół) 4. Dostępność: Ekskluzywne (potrzebne są np. kwalifikacje, zamożność) Inkluzywne (np. gr. wycieczkowa. koło zainteresowań): CECHY: Kolektywizm: • cele i interesy danej zbiorowości są ważniejsze niż dążenia oraz potrzeby jednostki • należą do wielopokoleniowych rodzin, które dają im ochronę i poczucie bezpieczeństwa • unikają konfliktów w kontaktach z innymi i dbają o zachowanie harmonii, Otoczenie społeczne może wkraczać w życie prywatne jednostki, a życie towarzyskie toczy się w miejscach publicznych MK Indywidualizm: podkreśla własną niezależność, stara się wyróżnić na tle innych. Osiągnięcie własnych celów i jej samorealizacja są najważniejsze rodziny mają z reguły charakter nuklearny i podtrzymują kontakty społeczne głównie w otoczeniu najbliższym wyraża swoje uczucia szczerze i otwarcie • takie osoby szczególnie cenią sobie prawo do prywatności (w myśl zasady: "Mój dom jest moją twierdzą")