HIT /

Społeczeństwo i jego struktura.

Społeczeństwo i jego struktura.

 1.W rozumieniu potocznym społeczeństwo to ogół ludzi zamieszkujących dane terytorium.
2.W ujęciu socjologicznym jest to duża zbiorowość spo

Społeczeństwo i jego struktura.

user profile picture

Marcelinka Pierniak

8 Followers

Udostępnij

Zapisz

9

 

1

Notatka

Notatka z lekcji

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

1.W rozumieniu potocznym społeczeństwo to ogół ludzi zamieszkujących dane terytorium. 2.W ujęciu socjologicznym jest to duża zbiorowość społeczna, zamieszkująca dane terytorium, posiadająca wspólną kulturę, historię, tożsamość, świadomość, wspólne instytucje. 3.Struktura społeczeństwa to zbiór elementów, z których składa się społeczeństwo- grupy. zbiorowości, warstwy, klasy, zawody, instytucje społeczne oraz występujące miedzy nimi zależności. 4.Cechą struktury społecznej jest hierarchiczne uporządkowanie elementów społeczeństwa ze względu na dostęp do dóbr społecznie cenionych: pieniędzy, władzy, zdrowia. wykształcania oraz prestiżu (szacunek jakim cieszy się jednostka w społeczeństwie). Teoria stratyfikacji mówi, iż społeczeństwo jest uwarstwione tzn. iż pewne warstwy stoją wyżej, inne niżej w hierarchii. Pozycja jaką zajmuje jednostka lub grupa w tej hierarchii określa się pozycją społeczną. 5.Zróżnicowany dostęp do dóbr jest źródłem występujących w społeczeństwie nierówności. Hierarchia oraz związane z nią występowanie nierówności (pod warunkiem zachowania równości szans np. powszechny dostęp do edukacji) są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Powodują, iż najważniejsze stanowiska zajmują osoby, które najbardziej się do tego nadają. 6. Elementy struktury społecznej struktura klasowa – klasa społeczna obejmuje osoby o podobnym statucie majątkowym. klasa wyższa - jest stosunkowo nieliczna, obejmuje właścicieli dużych przedsiębiorstw oraz wysokie kadry kierownicze (menedżerów). klasa średnia- jest stosunkowa liczna i zróżnicowana (dzieli się na wyższą, średnią i niższą), obejmuje średnich i drobnych przedsiębiorców, niższych i średnich kierowników, specjalistów, osoby wykonujące wolne zawody (np. lekarze, adwokaci, radcy prawni, notariusze, literaci, artyści, aktorów), nauczycieli oraz...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wykwalifikowanych robotników, klasę średnią charakteryzuje średni poziom życia, jest uważana za trzon społeczeństwa demokratycznego, posiada duży wpływ na funkcjonowanie państwa. klasa niższa - tworzą osoby słabo wykształcone, które wykonują prace niewymagające specjalistycznych kwalifikacji, bezrobotne lumpenproletariat - tworzą go ludzie bez wykształcenia, pozostający przez pracy, żyjący z świadczeń socjalnych, często przekraczający przepisy prawa (przynależni do grup przestępczych). klasy społeczne nie są grupami zamkniętymi, jednostki i zbiorowości mają możliwość przechodzenia z jednej grupy do drugiej, zjawisko to nazywamy ruchliwością społeczną pionową, przyjmuje ona postać awansu społecznego (przejście do klasy wyższej w związku ze zdobyciem lepiej płatnej pracy) lub degradacji społecznej (przejście do klasy niższej w związku z utratą prac), oprócz tego występuje ruchliwość społeczna pozioma polegająca na przemieszczaniu się w przestrzeni (migracja). · struktura warstwowa- jest przejawem hierarchizacji społeczeństwa- warstwa społeczna obejmuje osoby, które łączy wspólna pozycja społeczna wynikająca z wykształcenia, stylu życia, wpływu na władzę, prestiżu, przykładem jest inteligencja. Struktura zawodowa- ukazuje zróżnicowanie społeczeństwa pod względem zawodowym, w społeczeństwie z każdym zawodem związany jest określony prestiż społeczny zwykle zależny od zarobków.

HIT /

Społeczeństwo i jego struktura.

user profile picture

Marcelinka Pierniak  

Obserwuj

8 Followers

 1.W rozumieniu potocznym społeczeństwo to ogół ludzi zamieszkujących dane terytorium.
2.W ujęciu socjologicznym jest to duża zbiorowość spo

Otwórz aplikację

Notatka z lekcji

1.W rozumieniu potocznym społeczeństwo to ogół ludzi zamieszkujących dane terytorium. 2.W ujęciu socjologicznym jest to duża zbiorowość społeczna, zamieszkująca dane terytorium, posiadająca wspólną kulturę, historię, tożsamość, świadomość, wspólne instytucje. 3.Struktura społeczeństwa to zbiór elementów, z których składa się społeczeństwo- grupy. zbiorowości, warstwy, klasy, zawody, instytucje społeczne oraz występujące miedzy nimi zależności. 4.Cechą struktury społecznej jest hierarchiczne uporządkowanie elementów społeczeństwa ze względu na dostęp do dóbr społecznie cenionych: pieniędzy, władzy, zdrowia. wykształcania oraz prestiżu (szacunek jakim cieszy się jednostka w społeczeństwie). Teoria stratyfikacji mówi, iż społeczeństwo jest uwarstwione tzn. iż pewne warstwy stoją wyżej, inne niżej w hierarchii. Pozycja jaką zajmuje jednostka lub grupa w tej hierarchii określa się pozycją społeczną. 5.Zróżnicowany dostęp do dóbr jest źródłem występujących w społeczeństwie nierówności. Hierarchia oraz związane z nią występowanie nierówności (pod warunkiem zachowania równości szans np. powszechny dostęp do edukacji) są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Powodują, iż najważniejsze stanowiska zajmują osoby, które najbardziej się do tego nadają. 6. Elementy struktury społecznej struktura klasowa – klasa społeczna obejmuje osoby o podobnym statucie majątkowym. klasa wyższa - jest stosunkowo nieliczna, obejmuje właścicieli dużych przedsiębiorstw oraz wysokie kadry kierownicze (menedżerów). klasa średnia- jest stosunkowa liczna i zróżnicowana (dzieli się na wyższą, średnią i niższą), obejmuje średnich i drobnych przedsiębiorców, niższych i średnich kierowników, specjalistów, osoby wykonujące wolne zawody (np. lekarze, adwokaci, radcy prawni, notariusze, literaci, artyści, aktorów), nauczycieli oraz...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wykwalifikowanych robotników, klasę średnią charakteryzuje średni poziom życia, jest uważana za trzon społeczeństwa demokratycznego, posiada duży wpływ na funkcjonowanie państwa. klasa niższa - tworzą osoby słabo wykształcone, które wykonują prace niewymagające specjalistycznych kwalifikacji, bezrobotne lumpenproletariat - tworzą go ludzie bez wykształcenia, pozostający przez pracy, żyjący z świadczeń socjalnych, często przekraczający przepisy prawa (przynależni do grup przestępczych). klasy społeczne nie są grupami zamkniętymi, jednostki i zbiorowości mają możliwość przechodzenia z jednej grupy do drugiej, zjawisko to nazywamy ruchliwością społeczną pionową, przyjmuje ona postać awansu społecznego (przejście do klasy wyższej w związku ze zdobyciem lepiej płatnej pracy) lub degradacji społecznej (przejście do klasy niższej w związku z utratą prac), oprócz tego występuje ruchliwość społeczna pozioma polegająca na przemieszczaniu się w przestrzeni (migracja). · struktura warstwowa- jest przejawem hierarchizacji społeczeństwa- warstwa społeczna obejmuje osoby, które łączy wspólna pozycja społeczna wynikająca z wykształcenia, stylu życia, wpływu na władzę, prestiżu, przykładem jest inteligencja. Struktura zawodowa- ukazuje zróżnicowanie społeczeństwa pod względem zawodowym, w społeczeństwie z każdym zawodem związany jest określony prestiż społeczny zwykle zależny od zarobków.