Informatyka /

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne

 Systemy operacyjne
poniedziałek, 6 września 2021 10:54
Co to jest system komputerowy?
układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komput

Systemy operacyjne

user profile picture

Antoni Czuma

3 Followers

5

Udostępnij

Zapisz

Notatka z lekcji zawodowych na profilu technik informatyk z przedmiotu "Systemy Operacyjne"

 

1/2

Notatka

Systemy operacyjne poniedziałek, 6 września 2021 10:54 Co to jest system komputerowy? układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka. System komputerowy posiada cztery warstwy Oprogramowanie sprzętowe kontroluje i koordynuje działanie zasobów sprzętowych przez zastosowanie różnych programów użytkowych dla różnych użytkowników. Warstwa tworzona przez twórców systemu operacyjnego – są to zazwyczaj wysoko wyspecjalizowani eksperci • Oprogramowanie użytkowe dogodne interfejsy użytkowe wspomagające zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz usprawniające, modyfikujące oprogramowanie systemowe, zazwyczaj pisane przez niezależnych programistów, którzy mają na celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym często eliminują błędy czy też niedociągnięcia oprogramowania systemowego Oprogramowanie użytkowe określają sposoby użycia zasobów systemowych do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika kompilatory, systemy baz danych, gry, oprogramowanie biurowe, tworzone przez programistów Użytkownicy ludzie, maszyny, inne komputery, mający bezpośredni kontakt z oprogramowaniem użytkowym. Systemy operacyjne Strona 1 Jakie jest zadanie systemu operacyjnego? działa jako pośrednik między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Zadaniem systemu operacyjnego jesttworzenie środowiska, w którym użytkownik może wykonywać programy w sposób wygodny i wydajny. ● Co to jest system operacyjny? oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. System operacyjny posiada trzy waratwy. • Warstwa komunikacji z użytkownikiem powłoka odpowiedzialna za komunikację użytkowania z systemem Jądro systemu realizuje funkcje systemu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

takie jak: zarządzanie plikami, uruchamianie aplikacji Warstwa współpracy z systemu warstwa odpowiedzialna za współpracę ze sprzętem np. zarządzanie zasobami maszyny, komunikacja z innymi maszynami.

Informatyka /

Systemy operacyjne

user profile picture

Antoni Czuma

3 Followers

 Systemy operacyjne
poniedziałek, 6 września 2021 10:54
Co to jest system komputerowy?
układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komput

Otwórz

Notatka z lekcji zawodowych na profilu technik informatyk z przedmiotu "Systemy Operacyjne"

Systemy operacyjne poniedziałek, 6 września 2021 10:54 Co to jest system komputerowy? układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka. System komputerowy posiada cztery warstwy Oprogramowanie sprzętowe kontroluje i koordynuje działanie zasobów sprzętowych przez zastosowanie różnych programów użytkowych dla różnych użytkowników. Warstwa tworzona przez twórców systemu operacyjnego – są to zazwyczaj wysoko wyspecjalizowani eksperci • Oprogramowanie użytkowe dogodne interfejsy użytkowe wspomagające zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz usprawniające, modyfikujące oprogramowanie systemowe, zazwyczaj pisane przez niezależnych programistów, którzy mają na celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym często eliminują błędy czy też niedociągnięcia oprogramowania systemowego Oprogramowanie użytkowe określają sposoby użycia zasobów systemowych do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika kompilatory, systemy baz danych, gry, oprogramowanie biurowe, tworzone przez programistów Użytkownicy ludzie, maszyny, inne komputery, mający bezpośredni kontakt z oprogramowaniem użytkowym. Systemy operacyjne Strona 1 Jakie jest zadanie systemu operacyjnego? działa jako pośrednik między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Zadaniem systemu operacyjnego jesttworzenie środowiska, w którym użytkownik może wykonywać programy w sposób wygodny i wydajny. ● Co to jest system operacyjny? oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. System operacyjny posiada trzy waratwy. • Warstwa komunikacji z użytkownikiem powłoka odpowiedzialna za komunikację użytkowania z systemem Jądro systemu realizuje funkcje systemu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

takie jak: zarządzanie plikami, uruchamianie aplikacji Warstwa współpracy z systemu warstwa odpowiedzialna za współpracę ze sprzętem np. zarządzanie zasobami maszyny, komunikacja z innymi maszynami.