Inne /

BHP 1 Technikum

BHP 1 Technikum

user profile picture

koks

1 Followers
 

Inne

 

1

Notatka

BHP 1 Technikum

 0
Lelya
Temat: Nadzór nad warunkam
pracy
Organy sprawyące nadzór nad
warunkami
pracy:
Nadzór państwany:
• Państwowa inspelicja pracy
- PIP

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

5

Nadzór warunkami pracy, Czynniki tworzące środowisko pracy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

0 Lelya Temat: Nadzór nad warunkam pracy Organy sprawyące nadzór nad warunkami pracy: Nadzór państwany: • Państwowa inspelicja pracy - PIP • Paristwowa inspekcja senitarna- P/S (sanepid) Urad Dozova Technologuirnego - UDT • Paristwowa Inspekcja Ochrony środowiska - PIOS Straży pożavina • Nadzów budowlany, Urząd gómniczy, Urząd marshui itp. Nadzów Społeczny: • związki zawodowe Społeumy inspektor pracy Nadzór ad • Pracodawca • Kierownik jednostlu lub komórki Sużba BHP Komisja BHP > Państwowa Inspekcja Pracy Jest organiem powołanym do vradzovu i kontuoli przestrzegania prawa pracy w szczególności prepisów zasad BHP. > Inspektor ma prawo do: nakazamia kierownikowi usunique stwierdzonych F administracyjnej uchybień nakazamie mevonikomi wstrzymane praw, podczas występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracownika przy wykonywanier. рпу nalazansie cresciowego lub całkowitego zatrzymania działalności organ powołany w celu ochrony zdrowia obywateli m.in. przez nadrovovaime przestrzegania przepisów sanitarnych i higieny pracy. - Lekija - Tomat: Czynniku twarque środowisko pracy > Środowisko Pracy - twarzy respół czynników materialnych i społecznych występujących doszavze miejsca pracy (np. hala fabuguma, biurome) i na obszarze stanowisko pracy otaczającym zaklad. na Czynniki materialne tworzące środowisko pracy: 1. Rzeczowe - narzędzia, maszyny, pomieszczenia, urządzenia, stanowisko pracy 2. Fizyczne - halus, wibraye, mikroklimat, kdorystyka otarenia, promieniowane, zapylerve Gozu swary substancie irace, 3. Chamicu 2 Bidogivne - bakterie, wirusy, pasożyty wewnętrzne człowicha ryniki społcizne - to zalitodany systemm notywaji do pracy oraz stosunki międzyk tove obejmujer invedhy vożnymi grupami. cynniki tworząue środowisko pracy je dla pracownika: szkodliwe mebezpienne - zagrażająrze zdrowiń, życin uugitive - mie stanowi zagrożenia dla dvoma dle utrudniają pracę.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Inne /

BHP 1 Technikum

BHP 1 Technikum

user profile picture

koks

1 Followers
 

Inne

 

1

Notatka

BHP 1 Technikum

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 0
Lelya
Temat: Nadzór nad warunkam
pracy
Organy sprawyące nadzór nad
warunkami
pracy:
Nadzór państwany:
• Państwowa inspelicja pracy
- PIP

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

5

Komentarze (1)

M

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Nadzór warunkami pracy, Czynniki tworzące środowisko pracy

0 Lelya Temat: Nadzór nad warunkam pracy Organy sprawyące nadzór nad warunkami pracy: Nadzór państwany: • Państwowa inspelicja pracy - PIP • Paristwowa inspekcja senitarna- P/S (sanepid) Urad Dozova Technologuirnego - UDT • Paristwowa Inspekcja Ochrony środowiska - PIOS Straży pożavina • Nadzów budowlany, Urząd gómniczy, Urząd marshui itp. Nadzów Społeczny: • związki zawodowe Społeumy inspektor pracy Nadzór ad • Pracodawca • Kierownik jednostlu lub komórki Sużba BHP Komisja BHP > Państwowa Inspekcja Pracy Jest organiem powołanym do vradzovu i kontuoli przestrzegania prawa pracy w szczególności prepisów zasad BHP. > Inspektor ma prawo do: nakazamia kierownikowi usunique stwierdzonych F administracyjnej uchybień nakazamie mevonikomi wstrzymane praw, podczas występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracownika przy wykonywanier. рпу nalazansie cresciowego lub całkowitego zatrzymania działalności organ powołany w celu ochrony zdrowia obywateli m.in. przez nadrovovaime przestrzegania przepisów sanitarnych i higieny pracy. - Lekija - Tomat: Czynniku twarque środowisko pracy > Środowisko Pracy - twarzy respół czynników materialnych i społecznych występujących doszavze miejsca pracy (np. hala fabuguma, biurome) i na obszarze stanowisko pracy otaczającym zaklad. na Czynniki materialne tworzące środowisko pracy: 1. Rzeczowe - narzędzia, maszyny, pomieszczenia, urządzenia, stanowisko pracy 2. Fizyczne - halus, wibraye, mikroklimat, kdorystyka otarenia, promieniowane, zapylerve Gozu swary substancie irace, 3. Chamicu 2 Bidogivne - bakterie, wirusy, pasożyty wewnętrzne człowicha ryniki społcizne - to zalitodany systemm notywaji do pracy oraz stosunki międzyk tove obejmujer invedhy vożnymi grupami. cynniki tworząue środowisko pracy je dla pracownika: szkodliwe mebezpienne - zagrażająrze zdrowiń, życin uugitive - mie stanowi zagrożenia dla dvoma dle utrudniają pracę.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację