Inne /

BHP 1 Technikum

BHP 1 Technikum

 0
Lelya
Temat: Nadzór nad warunkam
pracy
Organy sprawyące nadzór nad
warunkami
pracy:
Nadzór państwany:
• Państwowa inspelicja pracy
- PIP

BHP 1 Technikum

user profile picture

koks

1 Followers

19

Udostępnij

Zapisz

Nadzór warunkami pracy, Czynniki tworzące środowisko pracy

 

1

Notatka

0 Lelya Temat: Nadzór nad warunkam pracy Organy sprawyące nadzór nad warunkami pracy: Nadzór państwany: • Państwowa inspelicja pracy - PIP • Paristwowa inspekcja senitarna- P/S (sanepid) Urad Dozova Technologuirnego - UDT • Paristwowa Inspekcja Ochrony środowiska - PIOS Straży pożavina • Nadzów budowlany, Urząd gómniczy, Urząd marshui itp. Nadzów Społeczny: • związki zawodowe Społeumy inspektor pracy Nadzór ad • Pracodawca • Kierownik jednostlu lub komórki Sużba BHP Komisja BHP > Państwowa Inspekcja Pracy Jest organiem powołanym do vradzovu i kontuoli przestrzegania prawa pracy w szczególności prepisów zasad BHP. > Inspektor ma prawo do: nakazamia kierownikowi usunique stwierdzonych F administracyjnej uchybień nakazamie mevonikomi wstrzymane praw, podczas występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracownika przy wykonywanier. рпу nalazansie cresciowego lub całkowitego zatrzymania działalności organ powołany w celu ochrony zdrowia obywateli m.in. przez nadrovovaime przestrzegania przepisów sanitarnych i higieny pracy. - Lekija - Tomat: Czynniku twarque środowisko pracy > Środowisko Pracy - twarzy respół czynników materialnych i społecznych występujących doszavze miejsca pracy (np. hala fabuguma, biurome) i na obszarze stanowisko pracy otaczającym zaklad. na Czynniki materialne tworzące środowisko pracy: 1. Rzeczowe - narzędzia, maszyny, pomieszczenia, urządzenia, stanowisko pracy 2. Fizyczne - halus, wibraye, mikroklimat, kdorystyka otarenia, promieniowane, zapylerve Gozu swary substancie irace, 3. Chamicu 2 Bidogivne - bakterie, wirusy, pasożyty wewnętrzne człowicha ryniki społcizne - to zalitodany systemm notywaji do pracy oraz stosunki międzyk tove obejmujer invedhy vożnymi grupami. cynniki tworząue środowisko pracy je dla pracownika: szkodliwe mebezpienne - zagrażająrze zdrowiń, życin uugitive - mie stanowi zagrożenia dla dvoma dle utrudniają pracę.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Inne /

BHP 1 Technikum

user profile picture

koks

1 Followers

 0
Lelya
Temat: Nadzór nad warunkam
pracy
Organy sprawyące nadzór nad
warunkami
pracy:
Nadzór państwany:
• Państwowa inspelicja pracy
- PIP

Otwórz

Nadzór warunkami pracy, Czynniki tworzące środowisko pracy

Podobne notatki
Know Dokumentacja budowlana  thumbnail

3

94

Dokumentacja budowlana

tematy z przediotu zawodowego dla technikum budowlanego

Know powstanie państwa  thumbnail

7

189

powstanie państwa

Jak powstało państwo?

Know GRUCZOŁY DOKREWNE - ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT // TECHNIK WETERYNARII  thumbnail

5

76

GRUCZOŁY DOKREWNE - ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT // TECHNIK WETERYNARII

Notatka obejmuje budowę oraz fizjologię gruczołów dokrewnych. Na moim profilu znajdziesz więcej notatek weterynaryjnych :)) Zaobserwuj aby nie przegapić 🩺 🐮 🐷 [ technik weterynarii/technikum weterynaryjne ]

Know nadproża, stropy, rozbiórki  thumbnail

10

116

nadproża, stropy, rozbiórki

•NADPROŻA(rodzaje, szerokość, długość, kontrola i wpis), •BUDOWA KOMINA •STROPY(monolityczne, rodzaje, deskowanie, zbrojenie) •ROBOTY ROZBIÓRKOWE(rozbiórka, przepisy, katalogi, pozwolenia)

Know PODSTAWY EPIDEMIOLOGII WETERYNARYJNEJ cz.2 thumbnail

0

9

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII WETERYNARYJNEJ cz.2

Technik weterynarii / technikum weterynaryjne 🩺🐷🐮 Notatka wykonana na podstawie "choroby zakaźne z elementami epidemiologii i zoonoz". Na moim profilu znajdziesz więcej weterynaryjnych notatek :) Miłej nauki!

Know kosztorysowanie thumbnail

10

122

kosztorysowanie

normy, koszty, kosztorys, umowy, płace

0 Lelya Temat: Nadzór nad warunkam pracy Organy sprawyące nadzór nad warunkami pracy: Nadzór państwany: • Państwowa inspelicja pracy - PIP • Paristwowa inspekcja senitarna- P/S (sanepid) Urad Dozova Technologuirnego - UDT • Paristwowa Inspekcja Ochrony środowiska - PIOS Straży pożavina • Nadzów budowlany, Urząd gómniczy, Urząd marshui itp. Nadzów Społeczny: • związki zawodowe Społeumy inspektor pracy Nadzór ad • Pracodawca • Kierownik jednostlu lub komórki Sużba BHP Komisja BHP > Państwowa Inspekcja Pracy Jest organiem powołanym do vradzovu i kontuoli przestrzegania prawa pracy w szczególności prepisów zasad BHP. > Inspektor ma prawo do: nakazamia kierownikowi usunique stwierdzonych F administracyjnej uchybień nakazamie mevonikomi wstrzymane praw, podczas występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracownika przy wykonywanier. рпу nalazansie cresciowego lub całkowitego zatrzymania działalności organ powołany w celu ochrony zdrowia obywateli m.in. przez nadrovovaime przestrzegania przepisów sanitarnych i higieny pracy. - Lekija - Tomat: Czynniku twarque środowisko pracy > Środowisko Pracy - twarzy respół czynników materialnych i społecznych występujących doszavze miejsca pracy (np. hala fabuguma, biurome) i na obszarze stanowisko pracy otaczającym zaklad. na Czynniki materialne tworzące środowisko pracy: 1. Rzeczowe - narzędzia, maszyny, pomieszczenia, urządzenia, stanowisko pracy 2. Fizyczne - halus, wibraye, mikroklimat, kdorystyka otarenia, promieniowane, zapylerve Gozu swary substancie irace, 3. Chamicu 2 Bidogivne - bakterie, wirusy, pasożyty wewnętrzne człowicha ryniki społcizne - to zalitodany systemm notywaji do pracy oraz stosunki międzyk tove obejmujer invedhy vożnymi grupami. cynniki tworząue środowisko pracy je dla pracownika: szkodliwe mebezpienne - zagrażająrze zdrowiń, życin uugitive - mie stanowi zagrożenia dla dvoma dle utrudniają pracę.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację