Inne /

geografia klasa 1 dział 3

geografia klasa 1 dział 3

 3.1 - temperatura powietrza.
Czynniki kształtujące temperaturę powietrza:
szerokość geograficzna
- wysokość nad poziomem morza
- odległość

geografia klasa 1 dział 3

user profile picture

Zuzanna

16 Followers

Udostępnij

Zapisz

23

 

1

Notatka

temperatura, opady, klimaty, prognozowanie pogody, ciśnienie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

3.1 - temperatura powietrza. Czynniki kształtujące temperaturę powietrza: szerokość geograficzna - wysokość nad poziomem morza - odległość od mórz i oceanów - rzeźba terenów -prądy morskie EKSPOZYCJA STOKU - położenie stoku względem kierunków świata AMPLITUDA TEMPERATURY POWIETRZA - różnica między najwyższą i najniższą wartością temperatury powietrza w danym okresie Oddalenie od oceanu wpływa na występowanie klimatu morskiego i kontynentalnego Zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi: 1. Najniższe temperatury występują na obszarach okołobiegunowych, Północnej Azji oraz Ameryce Północnej 2. Najwyższe temperatury występują: 2.1. Lipiec - koło zwrotnika Raka 2.2. Styczeń - koło zwrotnika Koziorożca 3. Najniższa średnia roczna amplituda jest na obszarach okołorównikowych 4. Największa średnia roczna amplituda jest na obszarach koła podbiegunowego północnego 3.2. Ciśnienie atmosferyczne CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE - nacisk, który powietrze wywiera na powierzchnię Ziemi Układy baryczne: 1. WYŻ BARYCZNY -układ baryczny, w którym ciśnienie atmosferyczne wzrasta w kierunku środka; najwyższą wartość ma w centrum; W 2. NIŻ BARYCZNY -układ baryczny, w którym ciśnienie atmosferyczne maleje w kierunku środka: najniższą wartość ma w centrum; N IZOBAR - linia na mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu Prawidłowości ciśnienia: - najwyższe ciśnienie jest w strefie zwrotnikowej - ciśnienie jest obniżone cały rok w strefie równika - ciśnienie nad morzem latem ulega zmianie (z W na N) - ruchy powietrza to wiatr, który tworzy cyklony, tornada oraz feny 3.3. Opady atmosferyczne Zawartość pary wodnej w powietrzu nazywamy wilgotnością ciało stałe resublimacja sublimacja - wysokość nad poziomem morza - prądy morskie - odległość...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

od mórz i oceanów ciało gazowe krzepnięcie topnienie skraplanie parowanie Czynniki wpływające na zróżnicowanie opadów: - globalna cyrkulacja atmosferyczna rzeźba terenu ciało ciekłe W Azji Południowo-Wschodniej występuje cyrkulacja monsunową 3.4. Prognozowanie pogody POGODA - chwilowy stan atmosferyczny, aby ją opisać trzeba dokonać obserwacji oraz pomiarów Skład pogody: - temperatura powietrza - ciśnienie atmosferyczne - wiatr - wilgotność powietrza - zachmurzenie - burze - opady i osady atmosferyczne Instytut Meteorologii i Gospodarki zajmuje się badaniem pogody 3.5. Klimaty na kuli ziemskiej KLIMAT - przebieg pogody na danym obszarze Czynniki wpływające na klimat: - szerokość geograficzna - wysokość nad poziomem morza - rzeźba terenu - prądy morskie - rozmieszczenie lądu i oceanu Strefy klimatyczne: - równikowa - zwrotnikowa - podzwrotnikowa - umiarkowana - okołobiegunowa KLIMAT MORSKI - duże, równomierne opady; niewielkie roczne amplitudy temperatury i powietrza KLIMAT KONTYNENTALNY - małe opady; duże, roczne amplitudy temperatury i powietrza

Inne /

geografia klasa 1 dział 3

user profile picture

Zuzanna   

Obserwuj

16 Followers

 3.1 - temperatura powietrza.
Czynniki kształtujące temperaturę powietrza:
szerokość geograficzna
- wysokość nad poziomem morza
- odległość

Otwórz aplikację

temperatura, opady, klimaty, prognozowanie pogody, ciśnienie

3.1 - temperatura powietrza. Czynniki kształtujące temperaturę powietrza: szerokość geograficzna - wysokość nad poziomem morza - odległość od mórz i oceanów - rzeźba terenów -prądy morskie EKSPOZYCJA STOKU - położenie stoku względem kierunków świata AMPLITUDA TEMPERATURY POWIETRZA - różnica między najwyższą i najniższą wartością temperatury powietrza w danym okresie Oddalenie od oceanu wpływa na występowanie klimatu morskiego i kontynentalnego Zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi: 1. Najniższe temperatury występują na obszarach okołobiegunowych, Północnej Azji oraz Ameryce Północnej 2. Najwyższe temperatury występują: 2.1. Lipiec - koło zwrotnika Raka 2.2. Styczeń - koło zwrotnika Koziorożca 3. Najniższa średnia roczna amplituda jest na obszarach okołorównikowych 4. Największa średnia roczna amplituda jest na obszarach koła podbiegunowego północnego 3.2. Ciśnienie atmosferyczne CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE - nacisk, który powietrze wywiera na powierzchnię Ziemi Układy baryczne: 1. WYŻ BARYCZNY -układ baryczny, w którym ciśnienie atmosferyczne wzrasta w kierunku środka; najwyższą wartość ma w centrum; W 2. NIŻ BARYCZNY -układ baryczny, w którym ciśnienie atmosferyczne maleje w kierunku środka: najniższą wartość ma w centrum; N IZOBAR - linia na mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu Prawidłowości ciśnienia: - najwyższe ciśnienie jest w strefie zwrotnikowej - ciśnienie jest obniżone cały rok w strefie równika - ciśnienie nad morzem latem ulega zmianie (z W na N) - ruchy powietrza to wiatr, który tworzy cyklony, tornada oraz feny 3.3. Opady atmosferyczne Zawartość pary wodnej w powietrzu nazywamy wilgotnością ciało stałe resublimacja sublimacja - wysokość nad poziomem morza - prądy morskie - odległość...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

od mórz i oceanów ciało gazowe krzepnięcie topnienie skraplanie parowanie Czynniki wpływające na zróżnicowanie opadów: - globalna cyrkulacja atmosferyczna rzeźba terenu ciało ciekłe W Azji Południowo-Wschodniej występuje cyrkulacja monsunową 3.4. Prognozowanie pogody POGODA - chwilowy stan atmosferyczny, aby ją opisać trzeba dokonać obserwacji oraz pomiarów Skład pogody: - temperatura powietrza - ciśnienie atmosferyczne - wiatr - wilgotność powietrza - zachmurzenie - burze - opady i osady atmosferyczne Instytut Meteorologii i Gospodarki zajmuje się badaniem pogody 3.5. Klimaty na kuli ziemskiej KLIMAT - przebieg pogody na danym obszarze Czynniki wpływające na klimat: - szerokość geograficzna - wysokość nad poziomem morza - rzeźba terenu - prądy morskie - rozmieszczenie lądu i oceanu Strefy klimatyczne: - równikowa - zwrotnikowa - podzwrotnikowa - umiarkowana - okołobiegunowa KLIMAT MORSKI - duże, równomierne opady; niewielkie roczne amplitudy temperatury i powietrza KLIMAT KONTYNENTALNY - małe opady; duże, roczne amplitudy temperatury i powietrza