Inne /

Technologia gastronomiczna

Technologia gastronomiczna

 LEKCJA I-Podstawowe wiadomości o środkach spożywczych
Pojęcie żywności:
. pożywienie-produkty żywnościowe, surowe lub przetworzone częściow

Technologia gastronomiczna

A

Anika Kos

10 Followers

22

Udostępnij

Zapisz

podstawowe wiadomości o środkach spożywczych, podział produktów spożywczych, metody utrwalania żywności - fizyczne oraz chemiczne, biologiczne i niekonwencjonalne metody utrwalania żywności

 

1

Notatka

LEKCJA I-Podstawowe wiadomości o środkach spożywczych Pojęcie żywności: . pożywienie-produkty żywnościowe, surowe lub przetworzone częściowo lub całkowicie spożywane pojedynczo lub w zestawach, produkt spożywczy-substancja lub mieszanina substancji, która zawiera jeden lub więcej składników pokarmowych i jest przeznaczona do spotuisstanie naturalnym lub po odpowiednim przetworzeniu, żywność (środek spożywczy) - jakiekolwiek substanje lub produkty preetworkome, cresciano pretuodcone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia można się spodziewać, Składniki pokarmowe występujące w żywności: odżywcze: bialka, → węglowodany. tłuszcze, skladniki mineralne, witaminy, 4 woda, balastowe: → błonnik pokarmowy, składniki nieodzywcze to takie, które nie odzywiają organizmu. Niekiedy mogą być niekorzystne dla organizmu. 4 Substancje anty odżywcze naturalnie występujące w żywności, np. kwas szczawiowy, kwas fitynowy, solanina, substancje celowo dodawane do żywności, np. konserwanty, barwniki, substancje słodzące, regulatory kwasowości, zanieczyszczenia, np. pozostałości po środkach ochrony roślin, nawozach sztucznych stosowanych w uprawie, zanieczyszczenia środowiskowe, leki stosowanie w hodowli i leczeniu zwierząt, LECJA 2-Podzial produktów spożywczych Składniki odżywcze występujące w żywności: bialka (budulcowe), tłuszcze (energetyczne), węglowodany (energetyczne), mineralne (regulujące, budulcowe-waph, fosfor, siarka), witaminy (regulujące), woda, Podział środków żywnościowych: ze względu na pochodzenie → pochodzenia roślinnego, np. zboża, przetwory zbożowe, owoce, warzywa, oleje, i inne, produkty zwierzęce, np, mięso, drób, ryby, jaja, mleko, mineralne, np. sól, ze względu na skład chemiczny za postawę przyjmuje się składnik występujący w najwyższej ilości: białkowe, np. mleko, sery, mięso, ryby, drób, jogurty, jaja, węglowodanowe, np. cukier, miód, słodycze, kasze, makarony, pieczywo, → tłuszczowe, np. olej, masło, margaryny, słonina, smalec, →witaminowo-mineralne, np. owoce,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

warzywa, ze względu na stopień przetworzenia i utrwalenia naturalne nieprzetworzone i nieutrwalone, np. mleko, ziemniaki, ryby, przetworzone i utrwalone, np. konserwy, wędliny, konfitury, ze względu na trwałość: → trwale, np. mąka, kasze, fasola, → nietrwale, np. warzywa, mleko, owoce, Czynniki wpływające na jakość przechowywanej zywności: temperatura środowiska, wilgotność powietrza, LEKJA 3-Metody utrwalania żywności wentylacja, oświetlenie, Zmiany zachodzące podczas przechowywania: biochemiczne: → oddychanie, zimne (od 15°C do 30°C) gorące (70°C) Peklowanie. → transpiracja, kielkowanie, → dojrzewanie, autoliza, . mikrobiologiczne, Zmiany pozytywne: . fizyczne, Cele utrwalania żywności: chemiczne, Zmiany negatywne: . kwas benzoesowy i jego sole, Utrwalanie za pomocą kwasów organicznych-marynowanie. Utrwalanie za pomocą kwasów nieorganicznych - kwas fosforowy. Wędzenie: niedopuszczenie do rozwoju i aktywności drobnoustrojów, wstrzymanie procesów biochemicznych, np. oddychania, hamowanie zmian chemicznych, np. autooksydacji tłuszczów, utleniania witamin, wstrzymanie zmian fizycznych, np. zmian struktury i konsystencji, zabezpieczenie przed zakażeniami, • zabezpieczenie przed inwazją i rozwojem szkodników, Podział metod utrwalania żywności: fizyczne, chemiczne, biologiczne, Utrwalanie żywności niskimi temperaturami: chłodzenie-temperatura od 0°C do + 10°C. Hamuje rozwój drobnoustrojów i działalność enzymów, zamrażanie - szybkie schłodzenie produktu do temperatury -18°C do -20°C i przechowaniu zamrożonego produktu w tej temperaturze. W produkcie zamrożonym zostają zatamowane wszystkie procesy życiowe, na skutek zamrożenia wody. Utrwalanie żywności wysokimi temperaturami: LEKCJA 4-Fizyczne metody utrwalania żywności pasteryzacja-polega na odgrzani produktu do temperatury nieprzekraczającej 100°C. W czasie pasteryzacji giną wegetatywne formy drobnoustrojów. Tyndalizacja - trzykrota pasteryzacja w odstępach dobowych, Utrwalanie żywności oparte na sterylizacja cieplna polega na odgrzaniu produktu do temperatury 121°C pod zwiększonym ciśnieniem. W czasie sterylizacji giną wszystkie formy drobnoustrojów, również bakterie przetrwalnikowe. Sterylizacja UHT Stosowana jest do zagęszczanie (koncentracja) - usuwanie wody z produktów płynnych, zwykle do zawartości ok. 30%. Powoduje to skoncentrowanie składników suchej masy. Prowadzi się najczęściej w obnizonej temperaturze wrzenia pod zmniejszonym ciśnieniem. 4 konwekcyjne - kontaktowe radiacyjne, → dielektryczne lega na zastosowaniu temperatury od 135°C do 160°C w ciągu 15 sek do 60 sek. jalawiania produktów ciepłych. wadniani Suszenie polega na obniżeniu zawartości wody w produkcie od kilku do kilkunastu % poniżej 15%. Rozróżniamy suszenie → próżniowe. → liofilizacyjne Liofilizacja -jest to odparowanie wody zproduktu zamrotonego. Zachodzi sublimacja lodu z pominięciem fazy cleplej. Osmoaktywne metody utrwalania żywności; dodatek cukru, siçienie od 25% do 35% w środowisku wodnym skutecznie hamuje rozwój większości bakterii, aby zahamować rozwój drozdzy trzeba zwiększyć stężenie cukru do 65%, a w przypadku pleśni do ok. 80% sol kuchenni wykazuje właściwości konserwujące przy stężeniu 12% -16%. Soleniu poddaje się mięso, slonine, ryby, grzyby. LEKCJA 5-Chemiczne metody utrwalania żywności Utrwalanie za pomocą chemicznych substancji konserwujących. Konserwanty to zwlezki chemiczke dodawane w małych ilościach- od 0,1% do 0,2%, powstrzymują rozwój drobnoustrojów. Do najczęściej stosowan ch konserwantów należą: dwutlenek siarki, LEKCJA 6 Biologiczne i niekonwencjonalne metody utrwalania żywności Biologiczne metody utrwalania żywności polega na zastosowaniu fermentacji mlekowej. Bakterie kwasu mlekowego ukwaszają produkty, wytwarzając kwns mlekowy, który hamuje rozwój drobnoustrojów i ogranicza zmiany zachodzące w surowcach. Metoda ta zwano kiszeniem, wykorzystywana jest do utrwalania warzyw (kiszenie kapusty, ogórków) oraz fermentowanych napojów mlecznych. Kiszenie jest naturalną i bardzo dobrą metodą, kwas mlekowy chroni przed gniciem i zachowuje witaminową wartość produktów. Niekonwencjonalne[nietypowe] metody utrwalania żywności: promieniowanie jonizujące, promieniowanie hadfioletowe, mechaniczne usuwanie drobnoustrojów z cieczy, ultrafiltracja, siarczany azotyny kwas sorbowy i jego sole, ultrafiltracja mikrofiltracja Skojarzone metody utrwalania żywności. Występuje współdziałanie kilku czynników utrwalających, które występują jednocześnie lub następują po sobie, np. ogórki konserwowe, oprócz marynaty stosujemy wysoką temperature." LEKCJA 7-7miany zachodzące podczas utrwalania żywności zniszczenie lub zahamowanie działalności mikroorganizmów, zniszczenie lub zahamowanie aktywności enzymów, zmniejszenie ilości wody, utlenianie witamin, co obriza wartość odżywczą produktów, zmiana barwy utrwalanych produktów (np. konserwowana fasolka szparagowa), nieenzymatyczne brazamienie żywności poddanej działaniu wysokiej temperatury lub długo przechowywanej (brunatnienie suszów, syropów), utlenienia Huszczów, utrata jędmości surowców,

Inne /

Technologia gastronomiczna

A

Anika Kos

10 Followers

 LEKCJA I-Podstawowe wiadomości o środkach spożywczych
Pojęcie żywności:
. pożywienie-produkty żywnościowe, surowe lub przetworzone częściow

Otwórz

podstawowe wiadomości o środkach spożywczych, podział produktów spożywczych, metody utrwalania żywności - fizyczne oraz chemiczne, biologiczne i niekonwencjonalne metody utrwalania żywności

Podobne notatki
Know Metody Kompletacji | Przyjmowanie i Wydawanie Zapasów  thumbnail

1

22

Metody Kompletacji | Przyjmowanie i Wydawanie Zapasów

Metody kompletacji. Technik Logistyk klasa 1

Know proces produkcyjny  thumbnail

6

60

proces produkcyjny

Proces produkcyjny, proces technologiczny podstawowe pojęcia podstawowe metody obróbki cieplnej:) Pracownia Gastro. Technik Gastronomi

Know Alkeny thumbnail

5

126

Alkeny

notatka chemia organiczna

Know GRUCZOŁY DOKREWNE - ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT // TECHNIK WETERYNARII  thumbnail

4

70

GRUCZOŁY DOKREWNE - ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT // TECHNIK WETERYNARII

Notatka obejmuje budowę oraz fizjologię gruczołów dokrewnych. Na moim profilu znajdziesz więcej notatek weterynaryjnych :)) Zaobserwuj aby nie przegapić 🩺 🐮 🐷 [ technik weterynarii/technikum weterynaryjne ]

Know Technika. Domowe urzadzenia elektryczne thumbnail

2

53

Technika. Domowe urzadzenia elektryczne

Technika. Domowe urzadzenia elektryczne. Krótka notatka na temat urzadzeń elektrycznych.

Know Dodatki paszowe thumbnail

0

2

Dodatki paszowe

Wszystkie dodatki paszowe

LEKCJA I-Podstawowe wiadomości o środkach spożywczych Pojęcie żywności: . pożywienie-produkty żywnościowe, surowe lub przetworzone częściowo lub całkowicie spożywane pojedynczo lub w zestawach, produkt spożywczy-substancja lub mieszanina substancji, która zawiera jeden lub więcej składników pokarmowych i jest przeznaczona do spotuisstanie naturalnym lub po odpowiednim przetworzeniu, żywność (środek spożywczy) - jakiekolwiek substanje lub produkty preetworkome, cresciano pretuodcone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia można się spodziewać, Składniki pokarmowe występujące w żywności: odżywcze: bialka, → węglowodany. tłuszcze, skladniki mineralne, witaminy, 4 woda, balastowe: → błonnik pokarmowy, składniki nieodzywcze to takie, które nie odzywiają organizmu. Niekiedy mogą być niekorzystne dla organizmu. 4 Substancje anty odżywcze naturalnie występujące w żywności, np. kwas szczawiowy, kwas fitynowy, solanina, substancje celowo dodawane do żywności, np. konserwanty, barwniki, substancje słodzące, regulatory kwasowości, zanieczyszczenia, np. pozostałości po środkach ochrony roślin, nawozach sztucznych stosowanych w uprawie, zanieczyszczenia środowiskowe, leki stosowanie w hodowli i leczeniu zwierząt, LECJA 2-Podzial produktów spożywczych Składniki odżywcze występujące w żywności: bialka (budulcowe), tłuszcze (energetyczne), węglowodany (energetyczne), mineralne (regulujące, budulcowe-waph, fosfor, siarka), witaminy (regulujące), woda, Podział środków żywnościowych: ze względu na pochodzenie → pochodzenia roślinnego, np. zboża, przetwory zbożowe, owoce, warzywa, oleje, i inne, produkty zwierzęce, np, mięso, drób, ryby, jaja, mleko, mineralne, np. sól, ze względu na skład chemiczny za postawę przyjmuje się składnik występujący w najwyższej ilości: białkowe, np. mleko, sery, mięso, ryby, drób, jogurty, jaja, węglowodanowe, np. cukier, miód, słodycze, kasze, makarony, pieczywo, → tłuszczowe, np. olej, masło, margaryny, słonina, smalec, →witaminowo-mineralne, np. owoce,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

warzywa, ze względu na stopień przetworzenia i utrwalenia naturalne nieprzetworzone i nieutrwalone, np. mleko, ziemniaki, ryby, przetworzone i utrwalone, np. konserwy, wędliny, konfitury, ze względu na trwałość: → trwale, np. mąka, kasze, fasola, → nietrwale, np. warzywa, mleko, owoce, Czynniki wpływające na jakość przechowywanej zywności: temperatura środowiska, wilgotność powietrza, LEKJA 3-Metody utrwalania żywności wentylacja, oświetlenie, Zmiany zachodzące podczas przechowywania: biochemiczne: → oddychanie, zimne (od 15°C do 30°C) gorące (70°C) Peklowanie. → transpiracja, kielkowanie, → dojrzewanie, autoliza, . mikrobiologiczne, Zmiany pozytywne: . fizyczne, Cele utrwalania żywności: chemiczne, Zmiany negatywne: . kwas benzoesowy i jego sole, Utrwalanie za pomocą kwasów organicznych-marynowanie. Utrwalanie za pomocą kwasów nieorganicznych - kwas fosforowy. Wędzenie: niedopuszczenie do rozwoju i aktywności drobnoustrojów, wstrzymanie procesów biochemicznych, np. oddychania, hamowanie zmian chemicznych, np. autooksydacji tłuszczów, utleniania witamin, wstrzymanie zmian fizycznych, np. zmian struktury i konsystencji, zabezpieczenie przed zakażeniami, • zabezpieczenie przed inwazją i rozwojem szkodników, Podział metod utrwalania żywności: fizyczne, chemiczne, biologiczne, Utrwalanie żywności niskimi temperaturami: chłodzenie-temperatura od 0°C do + 10°C. Hamuje rozwój drobnoustrojów i działalność enzymów, zamrażanie - szybkie schłodzenie produktu do temperatury -18°C do -20°C i przechowaniu zamrożonego produktu w tej temperaturze. W produkcie zamrożonym zostają zatamowane wszystkie procesy życiowe, na skutek zamrożenia wody. Utrwalanie żywności wysokimi temperaturami: LEKCJA 4-Fizyczne metody utrwalania żywności pasteryzacja-polega na odgrzani produktu do temperatury nieprzekraczającej 100°C. W czasie pasteryzacji giną wegetatywne formy drobnoustrojów. Tyndalizacja - trzykrota pasteryzacja w odstępach dobowych, Utrwalanie żywności oparte na sterylizacja cieplna polega na odgrzaniu produktu do temperatury 121°C pod zwiększonym ciśnieniem. W czasie sterylizacji giną wszystkie formy drobnoustrojów, również bakterie przetrwalnikowe. Sterylizacja UHT Stosowana jest do zagęszczanie (koncentracja) - usuwanie wody z produktów płynnych, zwykle do zawartości ok. 30%. Powoduje to skoncentrowanie składników suchej masy. Prowadzi się najczęściej w obnizonej temperaturze wrzenia pod zmniejszonym ciśnieniem. 4 konwekcyjne - kontaktowe radiacyjne, → dielektryczne lega na zastosowaniu temperatury od 135°C do 160°C w ciągu 15 sek do 60 sek. jalawiania produktów ciepłych. wadniani Suszenie polega na obniżeniu zawartości wody w produkcie od kilku do kilkunastu % poniżej 15%. Rozróżniamy suszenie → próżniowe. → liofilizacyjne Liofilizacja -jest to odparowanie wody zproduktu zamrotonego. Zachodzi sublimacja lodu z pominięciem fazy cleplej. Osmoaktywne metody utrwalania żywności; dodatek cukru, siçienie od 25% do 35% w środowisku wodnym skutecznie hamuje rozwój większości bakterii, aby zahamować rozwój drozdzy trzeba zwiększyć stężenie cukru do 65%, a w przypadku pleśni do ok. 80% sol kuchenni wykazuje właściwości konserwujące przy stężeniu 12% -16%. Soleniu poddaje się mięso, slonine, ryby, grzyby. LEKCJA 5-Chemiczne metody utrwalania żywności Utrwalanie za pomocą chemicznych substancji konserwujących. Konserwanty to zwlezki chemiczke dodawane w małych ilościach- od 0,1% do 0,2%, powstrzymują rozwój drobnoustrojów. Do najczęściej stosowan ch konserwantów należą: dwutlenek siarki, LEKCJA 6 Biologiczne i niekonwencjonalne metody utrwalania żywności Biologiczne metody utrwalania żywności polega na zastosowaniu fermentacji mlekowej. Bakterie kwasu mlekowego ukwaszają produkty, wytwarzając kwns mlekowy, który hamuje rozwój drobnoustrojów i ogranicza zmiany zachodzące w surowcach. Metoda ta zwano kiszeniem, wykorzystywana jest do utrwalania warzyw (kiszenie kapusty, ogórków) oraz fermentowanych napojów mlecznych. Kiszenie jest naturalną i bardzo dobrą metodą, kwas mlekowy chroni przed gniciem i zachowuje witaminową wartość produktów. Niekonwencjonalne[nietypowe] metody utrwalania żywności: promieniowanie jonizujące, promieniowanie hadfioletowe, mechaniczne usuwanie drobnoustrojów z cieczy, ultrafiltracja, siarczany azotyny kwas sorbowy i jego sole, ultrafiltracja mikrofiltracja Skojarzone metody utrwalania żywności. Występuje współdziałanie kilku czynników utrwalających, które występują jednocześnie lub następują po sobie, np. ogórki konserwowe, oprócz marynaty stosujemy wysoką temperature." LEKCJA 7-7miany zachodzące podczas utrwalania żywności zniszczenie lub zahamowanie działalności mikroorganizmów, zniszczenie lub zahamowanie aktywności enzymów, zmniejszenie ilości wody, utlenianie witamin, co obriza wartość odżywczą produktów, zmiana barwy utrwalanych produktów (np. konserwowana fasolka szparagowa), nieenzymatyczne brazamienie żywności poddanej działaniu wysokiej temperatury lub długo przechowywanej (brunatnienie suszów, syropów), utlenienia Huszczów, utrata jędmości surowców,