Inne /

WOS - TEMAT: Człowiek w społeczeństwie

WOS - TEMAT: Człowiek w społeczeństwie

 WOS- Człowiek w
spoleczenstwie
1. Społeczna natura człowieka :
Człowiek może żyć, działać i rozwijać
się tylko w otockeniu innych osób.
Jes

WOS - TEMAT: Człowiek w społeczeństwie

user profile picture

Zofia Zagórska

31 Followers

43

Udostępnij

Zapisz

Opracowanie tematu z podręcznika do klasy 8 Dziś i Jutro Nowa Era

 

8

Notatka

WOS- Człowiek w spoleczenstwie 1. Społeczna natura człowieka : Człowiek może żyć, działać i rozwijać się tylko w otockeniu innych osób. Jest częścią społeczeństwa. Jest istotą społeczną. 2. Piramida potrzeb : Duchowe Samorealizacji Uznania i szacunku Przynależności Bezpieczeństwa Naturalne Potrzeby wyższe - go mzędu 3. Socjalizacja: Potrzeby niższego rzędu * to piramidę opracował amerykański psycholog - Abraham Maslow W wyniku odziaływania otoczenia spo- Tecznego i dzięki wychowaniu człowiek przyswaja różne wartości oraz wzory za- chowań. Proces, w którym to następuje nazywamy SOCJALIZACJĄ. W socjalizacji ważną role od- grywają rodzice. jednak nie tylko otoczenie kształ - tuje nasz sposób zachowania i myśle- Zależą one również od naszej OSOBOWOŚCI, Czyli zbiom cech psychi- cznych. nia 4. Role społeczne : ne W procesie socjalizagi, każdy z was uczy się, jak odgrywać róż- ROLE SPOŁECZNE, czyli w jaki sposób sprostać oczekiwaniom in - nych ludzi w rozmaitych sytu- acjach. Nauczyciel Obywatel искей Rodzic Przyjaciel 5. Samoocena : POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI - Sposób w jaki oceniamy siebie samych ZANIZONA Osoba postrzega sie- bie negatywnie pod różnymi względami - czasaun może źve oce- niać całość swojej osobowości. 6. Normy społeczne ZAWY ZONA Osoba jest przeko - wana o swojej dosko- nałości i nie przys- muje słów Krytyki. NORMY SPOŁECZNE - nakazy i zakazy dotyczące zachowania jednostki. - Normy prawne - to zasady po- stępowania wynikające z prawa Normy moralue - określają, ja- kie zachowania należy uznać za dobre, a jakie za zte Normy obyczajowe - wskazują, jak powinno się postępować, aby pozostać w zgodzie z regułami przyjętymi w danym społeczeń - stwie Nomy religijne - dotyczą tyl- osób określonego wyznania

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Inne /

WOS - TEMAT: Człowiek w społeczeństwie

user profile picture

Zofia Zagórska

31 Followers

 WOS- Człowiek w
spoleczenstwie
1. Społeczna natura człowieka :
Człowiek może żyć, działać i rozwijać
się tylko w otockeniu innych osób.
Jes

Otwórz

Opracowanie tematu z podręcznika do klasy 8 Dziś i Jutro Nowa Era

Podobne notatki
Know WOS kl. 8 Życie społeczne tematy 1-3 thumbnail

7

110

WOS kl. 8 Życie społeczne tematy 1-3

Notatki do pierwszych 3 tematów działu żcyie społeczne WOS kl. 8

Know Zygmunt Freud i jego poglądy  thumbnail

7

47

Zygmunt Freud i jego poglądy

psychologia notatka

Know Podstawy psychologii thumbnail

16

162

Podstawy psychologii

Podstawy psychologii: definicja + czym się zajmuje, inteligencja, istota społeczna, postawa, emocje podstawowe, stres, grupy formalne i nieformalne

Know Życie rodzinne- notatka WOS thumbnail

61

968

Życie rodzinne- notatka WOS

życie rodzinne WOS

Know WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne" thumbnail

12

160

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

Notatka z WOSU z kl. 8 z tematów 4-6 z działu Życie Społeczne

Know Człowiek w społeczeństwie - notatka WOS thumbnail

61

880

Człowiek w społeczeństwie - notatka WOS

człowiek w społeczeństwie notatka z WOSu

WOS- Człowiek w spoleczenstwie 1. Społeczna natura człowieka : Człowiek może żyć, działać i rozwijać się tylko w otockeniu innych osób. Jest częścią społeczeństwa. Jest istotą społeczną. 2. Piramida potrzeb : Duchowe Samorealizacji Uznania i szacunku Przynależności Bezpieczeństwa Naturalne Potrzeby wyższe - go mzędu 3. Socjalizacja: Potrzeby niższego rzędu * to piramidę opracował amerykański psycholog - Abraham Maslow W wyniku odziaływania otoczenia spo- Tecznego i dzięki wychowaniu człowiek przyswaja różne wartości oraz wzory za- chowań. Proces, w którym to następuje nazywamy SOCJALIZACJĄ. W socjalizacji ważną role od- grywają rodzice. jednak nie tylko otoczenie kształ - tuje nasz sposób zachowania i myśle- Zależą one również od naszej OSOBOWOŚCI, Czyli zbiom cech psychi- cznych. nia 4. Role społeczne : ne W procesie socjalizagi, każdy z was uczy się, jak odgrywać róż- ROLE SPOŁECZNE, czyli w jaki sposób sprostać oczekiwaniom in - nych ludzi w rozmaitych sytu- acjach. Nauczyciel Obywatel искей Rodzic Przyjaciel 5. Samoocena : POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI - Sposób w jaki oceniamy siebie samych ZANIZONA Osoba postrzega sie- bie negatywnie pod różnymi względami - czasaun może źve oce- niać całość swojej osobowości. 6. Normy społeczne ZAWY ZONA Osoba jest przeko - wana o swojej dosko- nałości i nie przys- muje słów Krytyki. NORMY SPOŁECZNE - nakazy i zakazy dotyczące zachowania jednostki. - Normy prawne - to zasady po- stępowania wynikające z prawa Normy moralue - określają, ja- kie zachowania należy uznać za dobre, a jakie za zte Normy obyczajowe - wskazują, jak powinno się postępować, aby pozostać w zgodzie z regułami przyjętymi w danym społeczeń - stwie Nomy religijne - dotyczą tyl- osób określonego wyznania

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację