Język angielski /

Czasy na egzamin 8-klasisty

Czasy na egzamin 8-klasisty

 !
I drive to work every Monday.
She doesn't usually spend weekend alone.
Are they always that loud?
Present Simple
2.
3.
Os.+ czas. w I for

Czasy na egzamin 8-klasisty

M

Maciek Bastian

15 Followers

120

Udostępnij

Zapisz

Czasy wymagane na egzamin: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple

 

8

Notatka

! I drive to work every Monday. She doesn't usually spend weekend alone. Are they always that loud? Present Simple 2. 3. Os.+ czas. w I formie + reszta Kiedy używamy? 1. Mówiąc o czynnościach rutynowych, powtarzających się i nawykach Dodajemy "s" do czasownika w trzeciej osobie (he, she, it) a w przypdaku przeczenia zamiast don't używamy doesn't, a czasownik jest wtedy w zwykłej formie He keeps documents in a desk drawer. Does it beep like that every time? always - zawsze usually - zazwyczaj often- często CZASY W ANGIESKIM sometimes- czasami seldom - rzadko never - nigdy Opisując rzeczy lub zjawiska, które są zawsze prawdziwe, np: Water boils at 100 degrees. The Vistula river flows through Krakow. Opisując czynności dziejące się przez dłuższy czas, np: I work at the cinema. He lives in London. Os. + to be + czas. z "-ing" + reszta I am playing on the piano right now. They're walking towards us! Are you leaving now? Present Continuous ! W tym czasie zawsze trzeba dodać końcówkę "-ing" do czasownika a po osobie dodać "to be" - "am", "are" albo "is" I am You are He/She/It is Kiedy używamy? 1. We are You are They are Opisując czynności dziejące się teraz lub od dłuższego czasu włączając w to teraz, np: We are waiting for a bus. (w tym momencie czekamy) Tom is building a new house. (od jakiegoś czasu i nadal buduje) - 2. Opisując najbliższą, zaplanowaną przyszłość. We are going to the cinema this Friday. moment mówienia (teraz) Present Simple teraźniejszość ogólnie Present Continuous Past Simple Os....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

+ czas. w Il formie + reszta I spent my last holidays in Italy. She was very tired after work. When did you buy this car? 3. Kiedy używamy? Czasownik jest zawsze w II formie (albo z końcówką "ed" albo nieregularną formą). W pytaniach używamy did ale czasownik jest w zwykłej formie. Opisując jednorazową czynność z przeszłości. Nie zawsze trzeba podawać określenie czasu (gdy wynika to z kontekstu), ale zazwyczaj przy tym czasie podaje się słówko określające czas, np: last year/month - w zeszłym roku/miesiącu in May - w maju in 1616 - w roku 1616 on Wednesday - w środę W opowiadaniu, kiedy czynności następują jedna po drugiej: It was a sunny day, they took their dog and went for a walk to a park. Mówiąc o czynnościach lub rzeczach, które działy się w przeszłości podając kiedy to było: She lived in New York for three years and then moved to Europe. Analogicznie do Present Simple o nawykach, które już są nieaktualne (można tu użyć konstukcji used to): My grandpa played the piano every day. lub My grandpa used to play the piano every day. She used to smoke 30 cigarettes a day, but she quit smoking last year. Os. + was/were + czas. z "-ing"+ reszta all day Tom was writing an essay theter studying together in Berlin for 3 years. What were you doing last Monday? ! Past Continuous Podobnie jak w czasie Present Continuous należy pamiętać o to be (tu w czasie przeszłym jako was/were) i końcówce "-ing". Kiedy używamy? 1. Opisując czynność trwającą określony czas w przeszłości, która już się zakończyła np: Yesterday at 5:00 PM I was reading a book (wczoraj o 17:00 czytałem książkę - sens jest taki, że byłem w trakcie czytania, czynność zaczęła się w przeszłości i skończyła się w przeszłości) 2. Bardzo często w połączeniu z Past Simple używając słów when i while, np: I was watching TV when the phone rang. (Past Continuous) (Past Simple) While we were having a drink, a waiter dropped a pile of plates. Kiedy użyć Past Simple, a kiedy Past Continuous? Past Simple opisuje wydarzenie w przeszłości, a Past Continuous czynność trwającą jakiś czas w przeszłości: Past Continuous DUATEM Past Simple teraz Os. + have/has + czas. w III formie + reszta I have bought a new car She has found his old photos online. Have you already done your homework? ! Present Perfect Kiedy używamy? 2. III forma to albo czasownik regularny z dodaną końcówką "-ed" (tak jak w Past Simple) albo z trzeciej kolumny w tabeli nieregularnych czasowników. Opisując doświadczenia I've been to France twice. They have never played rugby. Opisując wydarzenia z przeszłości mające nadal miejsce w teraźniejszości, np: I have lived in this city since I was born. (Present Perfect) (Past Simple) 3. Kiedy opisujemy sytuację z przeszłości, nie precyzując kiedy: He has cleaned his room. 4. Opisując sytuację w bliskiej przeszłości I've just seen her in the library. Charakterystyczne określenia czasu already - już (I've already done my work) just - przed chwilą (She's just left) yet - jeszce (I haven't been there yet) since (...)- od (...) (I've lived here since 2004) recently - ostatnio (Where have you heard it recently) so far - dotychczas (Emma hasn't call me so far) for (...)- przez (...) (He has been sick for a long time) ever - kiedykolwiek (Have ever been to France) you never - nigdy (I have never read "Quo Vadis") Os. + had + czas. w III formie + reszta I realised I had left my wallet at home. When we got there, the train had already left. Had you ! 1. seen this movie, before it dropped on Netflix? Kiedy używamy? Past Perfect Past Perfect to czas zaprzeszły, czyli stosujemy go relacjonując wydarzenia z przeszłości, podkreślając, która czynność miała miejsce wcześniej. Mówiąc o czynności w przeszłości, która dokonała się zanim inna czynność przeszła się rozpoczęła, np: Mum had cooked dinner before I came. (w znaczeniu: obiad już był gotowy, kiedy przyszedłem) When she came home yesterday, her husband had already gone to bed. (w znaczeniu: kiedy przyszła, to mąż już wcześniej poszedł do łóżka) 2. Opisując czynność dokonaną przed jakimś momentem w przeszłości By that time, we had finished all our assignments. (do tego czasu skończyliśmy wszystkie zadania) I had read at least 200 books by the time I was fifteen. (znaczenie: jak miałem 15 lat już miałem przeczytane 200 książek) Past Perfect TOLO Past Simple Present Perfect teraz Os.+will+ czas. w I formie + reszta I will call you tommorow. He will run a mile faster than Tom. task? Will you help me with my Past Perfect ! Przy czasowniku w czasie Future Simple nie ma żadnej zmiany Past Continuous Future Simple Past Simple Kiedy używamy? Present Perfect 1. przeszłość (PAST) 1. Mówiąc o tym, co planowo wydarzy się w przyszłości. We will take the exam in a few months. Kiedy mówimy co naszym zdaniem wydarzy się w przyszłości. Używamy wtedy często takich słów jak: wierzę (I believe), mam nadzieję (I hope), jestem pewny/a (I'm sure), myślę (I think); np: I'm sure he'll call us tomorrow. I hope she'll be fine. CZASY W ANGIESKIM - oś czasu Podejmując spontanicznie decyzję, obiecując lub proponując coś: I'll do the shopping for you. I won't be late again. We'll bring our drinks next time. Present Continuous moment mówienia (teraz) Present Simple teraźniejszość (PRESENT) Future Simple przyszłość (FUTURE)

Język angielski /

Czasy na egzamin 8-klasisty

M

Maciek Bastian

15 Followers

 !
I drive to work every Monday.
She doesn't usually spend weekend alone.
Are they always that loud?
Present Simple
2.
3.
Os.+ czas. w I for

Otwórz

Czasy wymagane na egzamin: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple

Podobne notatki
Know Present perfect simple i continuous thumbnail

11

242

Present perfect simple i continuous

Korzystano z Life Vision Student Book Poziom B1

Know Past perfect  thumbnail

34

416

Past perfect

notatka z angielskiego

Know Angielski Mowa zależna  thumbnail

33

470

Angielski Mowa zależna

Mowa zależna

Know Mowa zależna  thumbnail

342

3993

Mowa zależna

Mowa zależna angielski

Know mowa zależna- j angielski  thumbnail

5

139

mowa zależna- j angielski

notatka z języka angielskiego

Know Reported speech thumbnail

12

457

Reported speech

Notatka z angielskiego

! I drive to work every Monday. She doesn't usually spend weekend alone. Are they always that loud? Present Simple 2. 3. Os.+ czas. w I formie + reszta Kiedy używamy? 1. Mówiąc o czynnościach rutynowych, powtarzających się i nawykach Dodajemy "s" do czasownika w trzeciej osobie (he, she, it) a w przypdaku przeczenia zamiast don't używamy doesn't, a czasownik jest wtedy w zwykłej formie He keeps documents in a desk drawer. Does it beep like that every time? always - zawsze usually - zazwyczaj often- często CZASY W ANGIESKIM sometimes- czasami seldom - rzadko never - nigdy Opisując rzeczy lub zjawiska, które są zawsze prawdziwe, np: Water boils at 100 degrees. The Vistula river flows through Krakow. Opisując czynności dziejące się przez dłuższy czas, np: I work at the cinema. He lives in London. Os. + to be + czas. z "-ing" + reszta I am playing on the piano right now. They're walking towards us! Are you leaving now? Present Continuous ! W tym czasie zawsze trzeba dodać końcówkę "-ing" do czasownika a po osobie dodać "to be" - "am", "are" albo "is" I am You are He/She/It is Kiedy używamy? 1. We are You are They are Opisując czynności dziejące się teraz lub od dłuższego czasu włączając w to teraz, np: We are waiting for a bus. (w tym momencie czekamy) Tom is building a new house. (od jakiegoś czasu i nadal buduje) - 2. Opisując najbliższą, zaplanowaną przyszłość. We are going to the cinema this Friday. moment mówienia (teraz) Present Simple teraźniejszość ogólnie Present Continuous Past Simple Os....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

+ czas. w Il formie + reszta I spent my last holidays in Italy. She was very tired after work. When did you buy this car? 3. Kiedy używamy? Czasownik jest zawsze w II formie (albo z końcówką "ed" albo nieregularną formą). W pytaniach używamy did ale czasownik jest w zwykłej formie. Opisując jednorazową czynność z przeszłości. Nie zawsze trzeba podawać określenie czasu (gdy wynika to z kontekstu), ale zazwyczaj przy tym czasie podaje się słówko określające czas, np: last year/month - w zeszłym roku/miesiącu in May - w maju in 1616 - w roku 1616 on Wednesday - w środę W opowiadaniu, kiedy czynności następują jedna po drugiej: It was a sunny day, they took their dog and went for a walk to a park. Mówiąc o czynnościach lub rzeczach, które działy się w przeszłości podając kiedy to było: She lived in New York for three years and then moved to Europe. Analogicznie do Present Simple o nawykach, które już są nieaktualne (można tu użyć konstukcji used to): My grandpa played the piano every day. lub My grandpa used to play the piano every day. She used to smoke 30 cigarettes a day, but she quit smoking last year. Os. + was/were + czas. z "-ing"+ reszta all day Tom was writing an essay theter studying together in Berlin for 3 years. What were you doing last Monday? ! Past Continuous Podobnie jak w czasie Present Continuous należy pamiętać o to be (tu w czasie przeszłym jako was/were) i końcówce "-ing". Kiedy używamy? 1. Opisując czynność trwającą określony czas w przeszłości, która już się zakończyła np: Yesterday at 5:00 PM I was reading a book (wczoraj o 17:00 czytałem książkę - sens jest taki, że byłem w trakcie czytania, czynność zaczęła się w przeszłości i skończyła się w przeszłości) 2. Bardzo często w połączeniu z Past Simple używając słów when i while, np: I was watching TV when the phone rang. (Past Continuous) (Past Simple) While we were having a drink, a waiter dropped a pile of plates. Kiedy użyć Past Simple, a kiedy Past Continuous? Past Simple opisuje wydarzenie w przeszłości, a Past Continuous czynność trwającą jakiś czas w przeszłości: Past Continuous DUATEM Past Simple teraz Os. + have/has + czas. w III formie + reszta I have bought a new car She has found his old photos online. Have you already done your homework? ! Present Perfect Kiedy używamy? 2. III forma to albo czasownik regularny z dodaną końcówką "-ed" (tak jak w Past Simple) albo z trzeciej kolumny w tabeli nieregularnych czasowników. Opisując doświadczenia I've been to France twice. They have never played rugby. Opisując wydarzenia z przeszłości mające nadal miejsce w teraźniejszości, np: I have lived in this city since I was born. (Present Perfect) (Past Simple) 3. Kiedy opisujemy sytuację z przeszłości, nie precyzując kiedy: He has cleaned his room. 4. Opisując sytuację w bliskiej przeszłości I've just seen her in the library. Charakterystyczne określenia czasu already - już (I've already done my work) just - przed chwilą (She's just left) yet - jeszce (I haven't been there yet) since (...)- od (...) (I've lived here since 2004) recently - ostatnio (Where have you heard it recently) so far - dotychczas (Emma hasn't call me so far) for (...)- przez (...) (He has been sick for a long time) ever - kiedykolwiek (Have ever been to France) you never - nigdy (I have never read "Quo Vadis") Os. + had + czas. w III formie + reszta I realised I had left my wallet at home. When we got there, the train had already left. Had you ! 1. seen this movie, before it dropped on Netflix? Kiedy używamy? Past Perfect Past Perfect to czas zaprzeszły, czyli stosujemy go relacjonując wydarzenia z przeszłości, podkreślając, która czynność miała miejsce wcześniej. Mówiąc o czynności w przeszłości, która dokonała się zanim inna czynność przeszła się rozpoczęła, np: Mum had cooked dinner before I came. (w znaczeniu: obiad już był gotowy, kiedy przyszedłem) When she came home yesterday, her husband had already gone to bed. (w znaczeniu: kiedy przyszła, to mąż już wcześniej poszedł do łóżka) 2. Opisując czynność dokonaną przed jakimś momentem w przeszłości By that time, we had finished all our assignments. (do tego czasu skończyliśmy wszystkie zadania) I had read at least 200 books by the time I was fifteen. (znaczenie: jak miałem 15 lat już miałem przeczytane 200 książek) Past Perfect TOLO Past Simple Present Perfect teraz Os.+will+ czas. w I formie + reszta I will call you tommorow. He will run a mile faster than Tom. task? Will you help me with my Past Perfect ! Przy czasowniku w czasie Future Simple nie ma żadnej zmiany Past Continuous Future Simple Past Simple Kiedy używamy? Present Perfect 1. przeszłość (PAST) 1. Mówiąc o tym, co planowo wydarzy się w przyszłości. We will take the exam in a few months. Kiedy mówimy co naszym zdaniem wydarzy się w przyszłości. Używamy wtedy często takich słów jak: wierzę (I believe), mam nadzieję (I hope), jestem pewny/a (I'm sure), myślę (I think); np: I'm sure he'll call us tomorrow. I hope she'll be fine. CZASY W ANGIESKIM - oś czasu Podejmując spontanicznie decyzję, obiecując lub proponując coś: I'll do the shopping for you. I won't be late again. We'll bring our drinks next time. Present Continuous moment mówienia (teraz) Present Simple teraźniejszość (PRESENT) Future Simple przyszłość (FUTURE)