Język angielski /

Dynamic And State Verbs

Dynamic And State Verbs

 STATYCZNE
↳
opisują, stan, który się,
nie zmienia
↳
↳
↳₂
opisyja uczudia
opisuja "zmysly"
CZASOWNIKI
opisuja, stany posiadania,
myślenia
Ni

Dynamic And State Verbs

user profile picture

Zuzanna Czodrowska

32 Followers

21

Udostępnij

Zapisz

Czasowniki dynamiczne i statyczne

 

1/2

Notatka

STATYCZNE ↳ opisują, stan, który się, nie zmienia ↳ ↳ ↳₂ opisyja uczudia opisuja "zmysly" CZASOWNIKI opisuja, stany posiadania, myślenia Nie występują w formie cagles (verb + ing) I like pizza. I'm liting pizza. I see He جا یا دا see a mouse. ها Is seeing DYNAMICZNE opisują czynności dziejące się danym momencie opisuja procesy I think that you are very funny I'm thinking about my friends. opisuja opisuja zachodzące zmiany Niektóre czasowniki zależnie od kontekstu, mogą być statyczne LUB dynamiczne. działania I have got two brothers and one sister. My brother is having a shower now. Mogą występować i w formie krótkie i ungles (verb-ing) ciągłej Teat pizza every day. I'm eating pizza now. his friend tomorrow.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Dynamic And State Verbs

user profile picture

Zuzanna Czodrowska

32 Followers

 STATYCZNE
↳
opisują, stan, który się,
nie zmienia
↳
↳
↳₂
opisyja uczudia
opisuja "zmysly"
CZASOWNIKI
opisuja, stany posiadania,
myślenia
Ni

Otwórz

Czasowniki dynamiczne i statyczne

Podobne notatki
Know present simple, present continous zasady i przykłady  thumbnail

3

90

present simple, present continous zasady i przykłady

język angielski

Know Present continous  thumbnail

19

337

Present continous

present continous czas teraźniejszy ciągły zastosowanie budowa i słówka charakterystyczne

Know Present Perfect Simple & Present Perfect Continuous thumbnail

19

506

Present Perfect Simple & Present Perfect Continuous

budowa, zastosowanie

Know Czas Present Continuous thumbnail

102

1249

Czas Present Continuous

CZAS PRESENT CONTINOUS

Know Czasy przeszłe thumbnail

142

1849

Czasy przeszłe

Czasy przeszłe

Know Present Perfect Continuous thumbnail

2

52

Present Perfect Continuous

Kiedy używać, budowa oraz pytanie i przeczenie czasu Present Perfect Continuous

STATYCZNE ↳ opisują, stan, który się, nie zmienia ↳ ↳ ↳₂ opisyja uczudia opisuja "zmysly" CZASOWNIKI opisuja, stany posiadania, myślenia Nie występują w formie cagles (verb + ing) I like pizza. I'm liting pizza. I see He جا یا دا see a mouse. ها Is seeing DYNAMICZNE opisują czynności dziejące się danym momencie opisuja procesy I think that you are very funny I'm thinking about my friends. opisuja opisuja zachodzące zmiany Niektóre czasowniki zależnie od kontekstu, mogą być statyczne LUB dynamiczne. działania I have got two brothers and one sister. My brother is having a shower now. Mogą występować i w formie krótkie i ungles (verb-ing) ciągłej Teat pizza every day. I'm eating pizza now. his friend tomorrow.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację