Język angielski /

Past, Present, Future Speculating

Past, Present, Future Speculating

 ●
●
●
●
●
●
Speculating
Present
gdy mamy widoczne dowody na naszą spekulacje
must + infinitiv
about the present, past and future
must be +

Past, Present, Future Speculating

user profile picture

Julkaax3

15 Followers

14

Udostępnij

Zapisz

Spekulacje na temat przeslosci, przyszlosci oraz terazniejszosci. Zapraszam do like’a i obserwacji jesli bedzie przydatne 🤙🏻❤️

 

4/2

Notatka

● ● ● ● ● ● Speculating Present gdy mamy widoczne dowody na naszą spekulacje must + infinitiv about the present, past and future must be + will + infinitive ex. Oh, here's the doorbell. That will be John ● ex. The thieves will be out of the country by now .ex. You've had a long journey. You must be tired. gdy pokazujemy, że jakaś sytuacja od teraz będzie dalej trwała ● ex. What you say may be true gdy coś jest możliwe w teraźniejszości ale nie jest pewne may / might / could + infinitiv may / might / could be + ing ● ex. Mary might be working hard today ● ex. I can do it. ● ● may / might not + infinitiv ex. The situation may/might not be as bad as it looks can + infinitiv ● ● Na pewno! -ing ex. He's got a very good job. He must be earning a lot of money. gdy mówimy o czymś co jest prawdą w teraźniejszości (jest prawdopodobne) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● May ma mocniejsze znaczenie niż might czy could NIE UŻYWAMY could not ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● can't + infinitiv • ex. He can't be John. He is too tall. gdy ktoś coś powinien był zrobić should/shouldn't have + past participle ex. I had a terrible stomachache. You should have gone to the doctors ● Past gdy jesteśmy pewni że coś miało miejsce must have + past participle (III forma) ● ex. He must have comitted the crime (= I'm sure he comitted the crime) ex....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

He must have had a good teacher (= I'm sure he had a good teacher) must have been + gdy jesteśmy pewni, że coś NIE miało miejsca can't/couldn't have + past participle can't/couldn't + have been + ing ex. She couldn't have forgotten - she's so organised ex. Tim can't have been driving the car, he doesn't drive! ● -ing ex. He must have been revising for weeks (= I'm sure he was revising for weeks) ● wyrażanie opinii to teraźniejszość, ale dotyczy przeszłości ● + ● ● ● ● ● gdy przypuszczamy że coś mogło się wydarzyć. may (not) / might (not) / could + have + past participle Na pewno! ● ● ● Na pewno nie! ● ex. They might/may/could have left earlier. (= It's possible that she left earlier) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Future gdy mowimy ze cos moglo miec miejsce w przyszlosci ale nie jestesmy pewni Might i could ma mniejszy stopien prawdopodobienstwa or Ex He may show up ● Ex. They may be moving house tommorow Gdy chcemy podkreslic mozliwosc spekulacji May/might well + infinitiv ● May/might/could + infinitiv may/might/could be + ing ● for the afternoon lecture ex. It may well rain tommorow. Negatywne spekulacje Ex. It may/might not rain tommorow. • Gdy oczekujemy May/might not + infinitiv Should + infinitiv should be + + ● -ing ● ● ● ● ● ● ● ze cos jest lub bedzie prawdziwe w przyszlosci ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ex. Ask the teacher. She should know Ex. It's nearly six o'clock. He should be here soon/ He should be arriving soon. Gdy spekulujemy na temat przyszlosci. Uzyty przyslowek okresla stopien prawdopodobienstwa Will/won't + adverf + infinitiv Ex. We will probably manage to catch ир them. (It's possible) Ex. Her parents definitely won't let her go. (Certainly they will not let her go) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Język angielski /

Past, Present, Future Speculating

user profile picture

Julkaax3

15 Followers

 ●
●
●
●
●
●
Speculating
Present
gdy mamy widoczne dowody na naszą spekulacje
must + infinitiv
about the present, past and future
must be +

Otwórz

Spekulacje na temat przeslosci, przyszlosci oraz terazniejszosci. Zapraszam do like’a i obserwacji jesli bedzie przydatne 🤙🏻❤️

Podobne notatki

● ● ● ● ● ● Speculating Present gdy mamy widoczne dowody na naszą spekulacje must + infinitiv about the present, past and future must be + will + infinitive ex. Oh, here's the doorbell. That will be John ● ex. The thieves will be out of the country by now .ex. You've had a long journey. You must be tired. gdy pokazujemy, że jakaś sytuacja od teraz będzie dalej trwała ● ex. What you say may be true gdy coś jest możliwe w teraźniejszości ale nie jest pewne may / might / could + infinitiv may / might / could be + ing ● ex. Mary might be working hard today ● ex. I can do it. ● ● may / might not + infinitiv ex. The situation may/might not be as bad as it looks can + infinitiv ● ● Na pewno! -ing ex. He's got a very good job. He must be earning a lot of money. gdy mówimy o czymś co jest prawdą w teraźniejszości (jest prawdopodobne) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● May ma mocniejsze znaczenie niż might czy could NIE UŻYWAMY could not ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● can't + infinitiv • ex. He can't be John. He is too tall. gdy ktoś coś powinien był zrobić should/shouldn't have + past participle ex. I had a terrible stomachache. You should have gone to the doctors ● Past gdy jesteśmy pewni że coś miało miejsce must have + past participle (III forma) ● ex. He must have comitted the crime (= I'm sure he comitted the crime) ex....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

He must have had a good teacher (= I'm sure he had a good teacher) must have been + gdy jesteśmy pewni, że coś NIE miało miejsca can't/couldn't have + past participle can't/couldn't + have been + ing ex. She couldn't have forgotten - she's so organised ex. Tim can't have been driving the car, he doesn't drive! ● -ing ex. He must have been revising for weeks (= I'm sure he was revising for weeks) ● wyrażanie opinii to teraźniejszość, ale dotyczy przeszłości ● + ● ● ● ● ● gdy przypuszczamy że coś mogło się wydarzyć. may (not) / might (not) / could + have + past participle Na pewno! ● ● ● Na pewno nie! ● ex. They might/may/could have left earlier. (= It's possible that she left earlier) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Future gdy mowimy ze cos moglo miec miejsce w przyszlosci ale nie jestesmy pewni Might i could ma mniejszy stopien prawdopodobienstwa or Ex He may show up ● Ex. They may be moving house tommorow Gdy chcemy podkreslic mozliwosc spekulacji May/might well + infinitiv ● May/might/could + infinitiv may/might/could be + ing ● for the afternoon lecture ex. It may well rain tommorow. Negatywne spekulacje Ex. It may/might not rain tommorow. • Gdy oczekujemy May/might not + infinitiv Should + infinitiv should be + + ● -ing ● ● ● ● ● ● ● ze cos jest lub bedzie prawdziwe w przyszlosci ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ex. Ask the teacher. She should know Ex. It's nearly six o'clock. He should be here soon/ He should be arriving soon. Gdy spekulujemy na temat przyszlosci. Uzyty przyslowek okresla stopien prawdopodobienstwa Will/won't + adverf + infinitiv Ex. We will probably manage to catch ир them. (It's possible) Ex. Her parents definitely won't let her go. (Certainly they will not let her go) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●