Język angielski /

Past Simple i Past Perfect

Past Simple i Past Perfect

 hast simple i perse Perfect
{PAST PERFECT
PAST
J
1
To Twierdeace Podmict + had + !!! forma czasownika + reszła zdania
Il
4 Rzeczące
↳ Pytaj

Past Simple i Past Perfect

user profile picture

🌿

4 Followers

Udostępnij

Zapisz

12

 

8/6/7

Notatka

Nie jestem pewna co do past simple ale raczej wszystko jest ok!😋🤍🪐🤌🏼

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

hast simple i perse Perfect {PAST PERFECT PAST J 1 To Twierdeace Podmict + had + !!! forma czasownika + reszła zdania Il 4 Rzeczące ↳ Pytające Podmiot + hadn't + III forma czasownika + reseta edania Had + palmiot + II forma orasownika + reseta edania + ? had gone - wyseta i nie zróciła had been- była i wróciła okoliczniki Ceasu ▷ before (przed zanim) ▷ as soon as ▷ when (kiedy) Dafter (po) s (gdy tylko) ▷ by the time (sanim) SIMPLE! Turierdzące Podmistrit !! forma + reseta zdania ↳ Reeceace 1> Pytające Podmiot + didn't +11 forma + reszta zdania + did + podmiot + II format reszta edaniat ? (ishy, when pryzystówki częstotliwości ▷ always - zawsze Dusually / generally - cazwyczaj Doften często ▷ sometimes- czasami ▷ varely madko ▷ hardly ever prawie nigdy ▷ never-nigdy.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Język angielski /

Past Simple i Past Perfect

Past Simple i Past Perfect

user profile picture

🌿

4 Followers
 

8/6/7

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 hast simple i perse Perfect
{PAST PERFECT
PAST
J
1
To Twierdeace Podmict + had + !!! forma czasownika + reszła zdania
Il
4 Rzeczące
↳ Pytaj

Otwórz aplikację

Nie jestem pewna co do past simple ale raczej wszystko jest ok!😋🤍🪐🤌🏼

Podobne notatki

user profile picture

1

Past tenses

Know Past tenses  thumbnail

64

 

8/1/3

user profile picture

1

Passive voice, strona bierna

Know Passive voice, strona bierna  thumbnail

1

 

8/2/7

H

6

Inwersja

Know Inwersja  thumbnail

1

 

1/2/3

user profile picture

3

Czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe

Know Czasy przeszłe,  teraźniejsze i przyszłe  thumbnail

2

 

8/7

hast simple i perse Perfect {PAST PERFECT PAST J 1 To Twierdeace Podmict + had + !!! forma czasownika + reszła zdania Il 4 Rzeczące ↳ Pytające Podmiot + hadn't + III forma czasownika + reseta edania Had + palmiot + II forma orasownika + reseta edania + ? had gone - wyseta i nie zróciła had been- była i wróciła okoliczniki Ceasu ▷ before (przed zanim) ▷ as soon as ▷ when (kiedy) Dafter (po) s (gdy tylko) ▷ by the time (sanim) SIMPLE! Turierdzące Podmistrit !! forma + reseta zdania ↳ Reeceace 1> Pytające Podmiot + didn't +11 forma + reszta zdania + did + podmiot + II format reszta edaniat ? (ishy, when pryzystówki częstotliwości ▷ always - zawsze Dusually / generally - cazwyczaj Doften często ▷ sometimes- czasami ▷ varely madko ▷ hardly ever prawie nigdy ▷ never-nigdy.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację