Język angielski /

Past Simple; Past Continues.

Past Simple; Past Continues.

 Past Simple & Past Continues
Past simple
Past simple używamy, gdy czynność została zakończona. Na ten czas w
zdaniu mogą wskazywać następuj

Past Simple; Past Continues.

user profile picture

Basic2115

32 Followers

34

Udostępnij

Zapisz

Notatka z czasów Past Simple i Past Continues, w które jest opisane ich użycie, konstrukcja oraz zadania. Chodzę do klasy dwujęzycznej, więc wydaje mi się, że wszystko jest dobrze wytłumaczone.

 

7

Notatka

Past Simple & Past Continues Past simple Past simple używamy, gdy czynność została zakończona. Na ten czas w zdaniu mogą wskazywać następujące słówka; yesterday, last year, last weekend, last Monday, itd. 1. Twierdzenie: Osoba + czasownik + reszła zdania (+ określenie czasu). Konstrukcja Czasowniki w czasie past simple dzielimy na regularne i nieregularne. - Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed, a jeżeli wyraz kończy się na literę "y" to ją zjadamy" i dopisujemy końcówkę -ied, np. clean = cleaned, try = tried. -Czasowniki nieregularne znajdują się zazwyczaj na końcu podręcznika jako druga forma czasownika. Niestety trzeba się ich nauczyć NA PAMIĘĆ! Przykład zdania: I washed my dog last weekend. 2. Przeczenie: Osoba + didn't + czasownik w formie podstawowej ✦ reszła zdania. Przykład zdania: I didn't wash my dog last weekend. 3. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: (Zaimki pyłające +) did + osoba ✦ czasownik w formie podstawowej + reszta zdania (+ określenie czasu) + „?” Przykład zdania: Where did I wash my dog last weekend? Odpowiedzi: X Yes + osoba + did. Przykład zdania: Yes, I did. No + osoba + didn't. Przykład zdania: No, I didn't. Past Continues Past Continues używamy, aby opisać czynność, która trwała w określonym czasie w przeszłości, jednak nie oznacza, że czynność się zakończyła. Czynność zaczęła się w przeszłości, jednak może trwać do teraz. 1. Twierdzenie: Osoba + was/were + czasownik z -ing + reszła zdania. Przykład zdania: I was...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

washing my dog. 2. Przeczenie: Konstrukcja Osoba + wasn't/weren't + czasownik z -ing + reszła zdania. Przykład zdania: I wasn't washing my dog. 3. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: Przypomnienie: 1 - was You were He was She was It was We - were were You They - were - Was/Were + osoba + czasownik z -ing + reszła zdania + „?” Przykład zdania: Was I washing my dog? Odpowiedzi: 3. Past Simple & Present Continues Oba te czasy stosujemy, kiedy chcemy powiedzieć o czynnościach długich (Past Continues), które przerwała czynność krótka (Past Simple). 1. Carol ......... 2. I 1. Yes+ osoba + was/were. ‒‒‒‒‒‒‒ Przykład zdania: Yes, I were. Past Simple ✓ I was washing my dog when you called me. Tłumaczenie: Myłam mojego psa, kiedy do mnie zadzwoniłeś. 4. The sun 5. I No + osoba + wasn't/weren't. Przykład zdania: No, I wasn't. Przykład: Past Continues (break) her arm when she (paint) the ceiling. (finish) that obok yesterday. The ending was amazing. (see) my first baseball match while I (live) in New York. Zadania: (shine) so we a walk. (watch) TV when she (decide) to go for (call) me. Odpowiedzi: 1. Broke; was painting 2. Finished 3. Saw; was living 4. Was shining; decided 5. Was watching; called @Basic2115

Język angielski /

Past Simple; Past Continues.

user profile picture

Basic2115

32 Followers

 Past Simple & Past Continues
Past simple
Past simple używamy, gdy czynność została zakończona. Na ten czas w
zdaniu mogą wskazywać następuj

Otwórz

Notatka z czasów Past Simple i Past Continues, w które jest opisane ich użycie, konstrukcja oraz zadania. Chodzę do klasy dwujęzycznej, więc wydaje mi się, że wszystko jest dobrze wytłumaczone.

Podobne notatki
Know Czasy w angielskim thumbnail

5

57

Czasy w angielskim

4 najważniejsze czasy, jesli jest jakis blad to piszcie od razu bo zaczynam z angielskim, bedzie mi milo jak zostawisz like :)

Know Reported speech thumbnail

11

429

Reported speech

Notatka z angielskiego

Know past continuous  thumbnail

1833

17631

past continuous

notatka z czasu past continuous robiona pod egzamin ósmoklasisty

Know Past simple thumbnail

4

84

Past simple

Notatka z lekcji angielskiego o czasie przeszłym prostym past simple

Know Strona bierna - angielski  thumbnail

36

609

Strona bierna - angielski

Strona bierna - angielski szkoła podstawowa

Know past simple thumbnail

2166

27730

past simple

notatka z czasu past simple robiona pod egzamin ósmoklasisty

Past Simple & Past Continues Past simple Past simple używamy, gdy czynność została zakończona. Na ten czas w zdaniu mogą wskazywać następujące słówka; yesterday, last year, last weekend, last Monday, itd. 1. Twierdzenie: Osoba + czasownik + reszła zdania (+ określenie czasu). Konstrukcja Czasowniki w czasie past simple dzielimy na regularne i nieregularne. - Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed, a jeżeli wyraz kończy się na literę "y" to ją zjadamy" i dopisujemy końcówkę -ied, np. clean = cleaned, try = tried. -Czasowniki nieregularne znajdują się zazwyczaj na końcu podręcznika jako druga forma czasownika. Niestety trzeba się ich nauczyć NA PAMIĘĆ! Przykład zdania: I washed my dog last weekend. 2. Przeczenie: Osoba + didn't + czasownik w formie podstawowej ✦ reszła zdania. Przykład zdania: I didn't wash my dog last weekend. 3. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: (Zaimki pyłające +) did + osoba ✦ czasownik w formie podstawowej + reszta zdania (+ określenie czasu) + „?” Przykład zdania: Where did I wash my dog last weekend? Odpowiedzi: X Yes + osoba + did. Przykład zdania: Yes, I did. No + osoba + didn't. Przykład zdania: No, I didn't. Past Continues Past Continues używamy, aby opisać czynność, która trwała w określonym czasie w przeszłości, jednak nie oznacza, że czynność się zakończyła. Czynność zaczęła się w przeszłości, jednak może trwać do teraz. 1. Twierdzenie: Osoba + was/were + czasownik z -ing + reszła zdania. Przykład zdania: I was...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

washing my dog. 2. Przeczenie: Konstrukcja Osoba + wasn't/weren't + czasownik z -ing + reszła zdania. Przykład zdania: I wasn't washing my dog. 3. Pytania i odpowiedzi: Pytanie: Przypomnienie: 1 - was You were He was She was It was We - were were You They - were - Was/Were + osoba + czasownik z -ing + reszła zdania + „?” Przykład zdania: Was I washing my dog? Odpowiedzi: 3. Past Simple & Present Continues Oba te czasy stosujemy, kiedy chcemy powiedzieć o czynnościach długich (Past Continues), które przerwała czynność krótka (Past Simple). 1. Carol ......... 2. I 1. Yes+ osoba + was/were. ‒‒‒‒‒‒‒ Przykład zdania: Yes, I were. Past Simple ✓ I was washing my dog when you called me. Tłumaczenie: Myłam mojego psa, kiedy do mnie zadzwoniłeś. 4. The sun 5. I No + osoba + wasn't/weren't. Przykład zdania: No, I wasn't. Przykład: Past Continues (break) her arm when she (paint) the ceiling. (finish) that obok yesterday. The ending was amazing. (see) my first baseball match while I (live) in New York. Zadania: (shine) so we a walk. (watch) TV when she (decide) to go for (call) me. Odpowiedzi: 1. Broke; was painting 2. Finished 3. Saw; was living 4. Was shining; decided 5. Was watching; called @Basic2115