Język angielski /

Present perfect

Present perfect

 present perfect
CZAS TERAŹNIEJSZY DOKONANY
zastosowanie
Gdy mówimy o czynnościach,
które rozpoczeły się w przeszłości
i trwa do chwili obec

Present perfect

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

1222

Udostępnij

Zapisz

Present perfect notatka

 

1/2

Notatka

present perfect CZAS TERAŹNIEJSZY DOKONANY zastosowanie Gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczeły się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. •Gdy mówimy o czynnościach które miały miejsce w przeszłości, ale jej skutek jest widoczny w teraźniejszości. Gdy mówimy o doświadczeniach lub ich braku. Gdy mówimy o czynnościach bądź sytuacjach, które wydarzyły się po raz pierwszy lub który's x kolei. W zdaniach ze stopniem najwyższym przymiotników. budowa twierdzące Podmiot + have/has + forma czasownika przeczące Podmiot + haven't/hasn't + III forma czasownika pytające Have/has + podmiot + czasownik w formie for since - przez 8 J You We słówka already -już always just właśnie yet -już, jeszcze ever - kiedykolwiek never - nigdy Lately - ostatnio recently - ostatnio so far -jak dotąd They You It She He od -xaHsxe have has

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Present perfect

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

 present perfect
CZAS TERAŹNIEJSZY DOKONANY
zastosowanie
Gdy mówimy o czynnościach,
które rozpoczeły się w przeszłości
i trwa do chwili obec

Otwórz

Present perfect notatka

Podobne notatki
Know Present perfect simple i continuous thumbnail

11

226

Present perfect simple i continuous

Korzystano z Life Vision Student Book Poziom B1

Know Czasy teraźniejsze thumbnail

194

1865

Czasy teraźniejsze

Czasy teraźniejsze

Know Present Perfect thumbnail

4

109

Present Perfect

Wszystko o Present Perfect

Know Present Perfect thumbnail

0

22

Present Perfect

czas w języku angielskim

Know czasy angielskie notatka thumbnail

129

2093

czasy angielskie notatka

czasy angielskie notatka

Know Present Perfect // jezyk angielski thumbnail

8

172

Present Perfect // jezyk angielski

Present Perfect

present perfect CZAS TERAŹNIEJSZY DOKONANY zastosowanie Gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczeły się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. •Gdy mówimy o czynnościach które miały miejsce w przeszłości, ale jej skutek jest widoczny w teraźniejszości. Gdy mówimy o doświadczeniach lub ich braku. Gdy mówimy o czynnościach bądź sytuacjach, które wydarzyły się po raz pierwszy lub który's x kolei. W zdaniach ze stopniem najwyższym przymiotników. budowa twierdzące Podmiot + have/has + forma czasownika przeczące Podmiot + haven't/hasn't + III forma czasownika pytające Have/has + podmiot + czasownik w formie for since - przez 8 J You We słówka already -już always just właśnie yet -już, jeszcze ever - kiedykolwiek never - nigdy Lately - ostatnio recently - ostatnio so far -jak dotąd They You It She He od -xaHsxe have has

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację